Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Indbydelse til Nordres Bededagsturnering 2019

                    

 

Turneringsform: Hurtigskak for 4-mands-hold + evt. reserver.
Holdene inddeles (uafhængigt af indskudspris) i præmiegrupper efter rating-gennemsnittet af holdets fire højst ratede spillere.
Der anvendes 3-systemet (sejr = 3, remis = 1, tab = 0) på både brætpoints og matchpoints, og runderne lægges efter schweitzersystem. Brætpoints går forud for matchpoints. Der spilles 7 runder – afhængig af deltagerantal kan der være seedning. Turneringen er ikke hurtigskakratet.

Præmier: Minimum 100% af indskuddet går til præmier.

Spilledag: Bededag fredag den 17. maj med start kl. 10:00 og slut ca. kl. 19:00

Spillested:

 Fjordsgades Skole & Fritidshus
 N.J. Fjordsgade 2, Århus C

 

Indskud: Afhænger af holdets rating (gennemsnittet af de 4 højestratede spillere):
1000 - 1599: 200,-
1600 - 1999: 300,-
2000 og op:   400,-

Juniorer halv pris! (født 1-1-1999 eller senere)
På hold med mere end 4 spillere er det antallet af seniorer, der afgør holdets indskud – eksempel: Et hold med 3 juniorer og 2 seniorer og gennemsnitsrating på 1500 betaler (2*50+2*25) 150,- Antallet af juniorer skal oplyses ved tilmelding!

Tilmelding til: Leif Møller, tlf. 29 32 03 19 eller mail bededag@nordre.dk

senest søndag 12/5. Ved senere tilmelding ingen deltagelsesgaranti.
Ved tilmelding angives samtlige spilleres navne og ratingtal (hurtigskak), holdnavn, antal juniorer samt kontaktperson med telefonnummer.

Forplejning: Som altid venlig betjening og rimelige priser!

NB: Hvis du eller I mangler en eller flere spillere til at danne et hold, er du velkommen til at kontakte Leif Møller.
 

Se rapporter fra tidligere år her:

39. Bededagsturnering 2018
38. Bededagsturnering 2017
37. Bededagsturnering 2016
36. Bededagsturnering 2015

35. Bededagsturnering 2014
 

PÅ GENSYN DEN 17. MAJ