Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Nordre Skakklub 
Åben klubturnering


Spilledatoerne for Nordres Efterårsturnering:
 

September: Den 13. og 20.
Oktober: Den 4. og 11.
November: Den 1., 8. og 22.
December: Den 13.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 27./9., 18./10., og 29./11. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i andre skakklubber, i Chess House eller privat.
Spilletid og -sted: Kl. 19-23.00 i Chess House, Silkeborgvej 41.
Rating: Turneringen er ratet i DSU.
Tilmelding senest den 8./9. - enten online eller telefonisk til Lau Bjerno på tlf:
29 26 07 24.
Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.
Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.
Der spilles 8 (otte) runder i én stor gruppe efter et accelereret schweizersystem - læs om det her
Der gives 1 point for gevinst, ½ point for remis og 0 point for tab.
Præmier: Førstepræmie min. 1000 kr. Der vil være ratingpræmier, så der bliver præmie til mindst hver 5. spiller.
Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer.
NB! Der er rygeforbud i spillelokalet!
Ved Afbud har man nogle få, simple pligter:
1) Meld Afbud til turneringsleder og modstander, 
2) sørg selv for at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og meddele tid og sted til turneringslederen, 
3) Meddel resultatet til turneringslederen snarest, når partiet er spillet.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!

Se listen over tilmeldte spillere her.