Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Nordre Efterår EMT 2008
Åben klubturnering

 

 


Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende mandage:
 

August: Den 18. og 25.
September: Den 22.
Oktober: Den 6. og 20.
November: Den 3. og 24.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 15/9, 29/9, 13/10 og 10/11. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19-23.10 i Chess House, Silkeborgvej 41. Der er rygeforbud hele aftenen.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 100 kr. Alle titelholdere (også FM) og Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles 7 runder i én stor gruppe efter alm. Schweizersystem. Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skak og Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer. Turneringen ELO-rates ikke! 

 
Præmier: 1. præmie kr. 2000
  2. præmie kr. 1000
  Derudover ratingpræmier hvor førsteplads i hver ratinggruppe er kr. 1000 og andenpræmie er kr. 500.
Præmier deles ved ligestilling. Forbehold for ændringer ved mange/få tilmeldte.

Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 11/8 til Lars Christiansen på tlf. 21 68 65 35 eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til Lars Christiansen (21 68 65 35) og modstander, 
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til Lars Christiansen, 
3) At meddele resultatet til turneringslederen så snart partiet er spillet. 
Det forventes at udsatte partier forsøges afviklet på først kommende mandag afsat til dette, eller hurtigst muligt.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde! 

Vel Mødt!