Nordres åbne klubmesterskab 2011
indbydelse

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering. Turneringen tæller samtidig som klubmesterskab, idet bedst placerede Nordrespiller i øverste gruppe kåres som klubmester 2011.

Der spilles på følgende mandage:
Februar: den 21. og 28.
Marts: den 21. og 28.
April: den 11.
Maj: den 2. og 16.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 7/3, 14/3, 4/4, 18/4 og 9/5. Slår disse datoer ikke til kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19.00-23.10 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N. Der er ryge-forbud i Chess House.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 100 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen rates, ELO-rates tillige for de grupper der opfylder betingelserne. Der dispenseres for reglen om fremmøde, og der accepteres i stedet 1 time.

Præmier pr. gruppe: 1. præmie Kr. 500
                                  2. præmie Kr. 200
I tilfælde af ligestilling deles præmierne (klubmesterskabet afgøres dog ved korrektion).

Tilmelding med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest fredag den 18. februar kl. 18.00 til:
Tom Petri, tlf. 61 33 71 28 eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt at man husker:
- At melde afbud til turneringsleder og modstander.
- Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til turneringslederen.
- At meddele resultatet til turneringslederen straks efter partiets afvikling. 
- At alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!