Nordres åbne klubmesterskab 2014
indbydelse

 

Nordre Skakklub Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering. Turneringen tæller samtidig som klubmesterskab, idet bedst placerede nordrespiller i øverste gruppe kåres som klubmester 2014. Af samme grund forbeholder arrangøren ret til at reservere et antal pladser til Nordre­medlemmer i den øverste gruppe.


Der spilles på følgende torsdage:
Februar: den 13.
Marts: den 6., 20. og 27.
April: den 10., og 24.
Maj: den 8.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: (20/2), (27/2), (13/3), 3/4, 1/5. Slår disse datoer ikke til kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19.00-23.10 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N. Der er ryge-forbud i Chess House.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 125 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen rates og ELO-rates tillige for de grupper der opfylder betingelserne. Der dispenseres for reglen om fremmøde, og der accepteres i stedet 1 time.

Præmier pr. gruppe: 1. præmie Kr. 500
                                  2. præmie Kr. 250
I tilfælde af ligestilling deles præmierne (klubmesterskabet afgøres dog ved korrektion).

Tilmelding med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest torsdag den 6. februar online ved at klikke her eller til
Poul Erik Nielsen, tlf. 86 19 27 23 eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
- At melde afbud til turneringsleder OG modstander.
- SELV at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen OG MEDDELE dette til turneringslederen.
- At meddele resultatet til turneringslederen straks efter partiets afvikling. 
- At alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!