Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Tilbud i Nordre Skakklub


KLUBTURNERING.
Livet i klubben er bygget op omkring vore klubturneringer, som afholdes 2-3 gange i løbet af en sæson, en KLUBMESTERSKAB, der løber fra september til december, og en 7-8 runders eller to 5 runders hen over vinter/forår. I Klubturneringen - som i de fleste andre skakturneringer - ryger man ikke ud, fordi man taber! Alle spiller et bestemt antal partier, og et vundet parti giver normalt 1 point, mens remis (uafgjort) giver ½ point, og tab giver 0 point. Vinderen af turneringen er selvfølgelig den, der scorer flest point.
Der spilles en runde (= et parti) pr. aften, og hver spiller har 1½ time + ½ minut pr træk de første 40 træk. Efter 40 træk får man MÅSKE lagt et kvarter til til resten af partiet, men altid ½ minut ekstra pr træk.

Partierne starter klokken 18.30 og varer typisk til klokken 21.30-23.00. Der er typisk også afsat tre aftener pr. halvår til udsatte partier, så skulle der være en aften, man ikke kan, er der altså mulighed for at få partiet udsat, blot man melder afbud i god tid. Det er dog ikke hensigtsmæssigt med for mange afbud, så det bør betragtes som noget man kun gør undtagelsesvis. Turneringerne afvikles efter Dansk Skak Unions (DSU's) EMT-reglement (EMT står for EnkeltMandsTurnering), hvilket bl.a. indebærer, at man tildeles et DSU-ratingtal (hvis ikke man har et i forvejen) som efter hver turnering reguleres afhængig af de seneste resultater. Der spilles efter FIDEs regler for skak (FIDE er verdensskakforbundet Fédération Internationale des Échecs), hvilket bl.a. betyder, at rørt brik skal flyttes og sluppet brik skal stå, og at der er noteringspligt - man skal skrive alle trækkene ned på en liste, man får udleveret, efterhånden som de bliver spillet - det er ikke svært, og har man ikke prøvet det før, får man selvfølgelig et lyn-kursus på stedet. Det koster et lille indskud at deltage i klubturneringen, og der er præmier. Turneringen er åben og altså ikke forbeholdt medlemmer af Nordre.
KLUBMESTERSKABET spilles 8-mands alle-mod-alle grupper - de 8 højstratede deltagere kommer i den øverste gruppe, de næste 8 i næstøverste gruppe og så fremdeles. Hvis ikke deltagerantallet er deleligt med 8, afvikles en af grupperne (oftest den nederste) efter Monrads system. Efterårsturneringen gælder som klubmesterskab - den bedst placerede Nordrespiller (uanset medlemstype) i den øverste gruppe bliver klubmester.
Alle spillere har et RATINGTAL, og dette tal revideres efter hver turnering efter den præstation, han har lavet.

HURTIGSKAK.
I januar måned afvikles klubmesterskabet i hurtigskak over to aftener, i alt 6-8 runder. Der spilles med 20 minutter plus 10 sekunder pr træk pr. mand pr. parti. Der er ikke mulighed for udsatte partier her.

LYN GRAND PRIX.
Fire aftener årligt (August, ca. 1/12, start januar og maj) afholdes lynskak, dvs. skakpartier med 5 minutter pr. spiller pr. parti eller 3 minutter plus 2 sekunder pr træk. Maj-turneringen er årets KLUBMESTERSKAB I LYNSKAK. I hver af de fire turneringer samles grand prix points op til årets GP-mesterskab. Derudover arrangeres der ofte spontane små lynskakturneringer på aftener, hvor der ikke er andre aktiviteter på programmet.

UDFORDRERTURNERING.
Parallelt med klubturneringen kører en udfordrerturnering, hvor enhver spiller kan udfordre en anden spiller, dog må de samme to spillere kun mødes to gange. Her spilles med tidshandicap baseret på rating, således at jo større styrkeforskellen er, desto mere betænkningstid får den svage, og desto mindre tid får den stærke. Pointsystemet belønner stor aktivitet, idet der spilles med 4 points for sejr, 3 points for remis og 2 point for tab. Teoretisk kan man altså vinde turneringen, selv om man taber hver gang - blot man spiller partier nok!

GRAND PRIX.
Hvis der er kalenderplads til det, afholdes i juni måned over 3-5 mandage en Grand Prix-turnering med forskellige alternative skakdiscipliner - såsom handicapskak (materiale/tid), holdlyn osv. - hvor man opsamler points fra torsdag til torsdag, inden de endelige vindere findes.

HOLDTURNERING.
Her har alle klubbens A-medlemmer mulighed for at deltage på et af klubbens 2-3 hold, som deltager i hhv. DSU's DIVISIONSTURNERING og den underliggende HOVEDKREDSTURNERING. (Danmark er skakligt inddelt i hovedkredse, og vi hører til 6. Hovedkreds, som udgør et større område omkring Århus). Her er der mulighed for at prøve sine færdigheder af mod andre klubhold på samme niveau - samt ikke mindst at dyrke skak som en mere social aktivitet end ellers! Holdene sættes i slutningen af september og gælder for holdsæsonen, der varer fra november til marts. Alle klubbens spillere rangordnes på en såkaldt STYRKELISTE, og de spillere der ikke kommer på et hold - enten fordi de ikke har tid eller lyst, eller fordi der ikke var plads - står som reserver.

BEDEDAGSTURNERING.
Klubben er hvert år arrangør af en hurtigturnering for 4-mandshold (1-2 reserver er tilladt), og her forsøger vi naturligvis selv at stille så mange stærke hold op som muligt. Turneringen afholdes på Store Bededag, der traditionelt ligger en fredag i maj.

ANDRE AKTIVITETER.
De resterende torsdage afholdes aktiviteter af meget forskellig karakter, fx. kan nævnes: Opsamling af holdresultater og fremvisning af partier, Tematurnering (én aften med en bestemt åbning), Foredrag, Juleafslutning(hvor der efter spisningen spilles lynskak med skøre regler!) med mere. Som sæsonopstart i august afholdes typisk flere af disse aktiviteter kombineret med åbent hus for ikke-medlemmer.

KLUBBLAD og KALENDER
En gang i kvartalet udkommer klubbens klubblad
NORDRE Nyt, som indeholder nyt fra klubbens bestyrelse, referater fra såvel interne turneringer som klubbens holdkampe og mange andre arrangementer. Klubbens KALENDER indeholdende alle klubbens aktiviteter de kommende 4-5 måneder findes her på hjemmesiden.

INDSLUSNING.
Vi skal nok sikre, at du som ny bliver godt modtaget i klubben og bliver præsenteret for klubbens mange tilbud til dig. Så tøv ikke: Vi andre er også blot mennesker, som selv engang startede i en skakklub som nybegyndere!