Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Generalforsamling 2006


Indbydelse til generalforsamling:

Afholdes i klublokalerne i Chess House mandag den 29. maj 2006 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forhandlingsbogen
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag den 19/5, og indsendte forslag vil blive offentliggjort i klubben og på hjemmesiden (se nedenfor) senest mandag den 22/5
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Klubben er under generalforsamlingen vært for kaffe og kage, og efter generalforsamlingen for snitter og øl/vand.