Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Indbydelse til klubturnering


Nordre Skakklub 
Åben klubturnering


Spilledatoerne for Nordre's Efterårsturnering:

September: Den 17. og den 24.
Oktober: Den 8. og den 22.
November: Den 5. og den 12.
December: Den 3.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 1/10, 15/10 og 26/11. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i andre skakklubber, i Chess House eller privat.

Form: Turneringen afvikles som åben koordineret turnering med 3-pointsystemet. 
Grupperne afvikles alle-mod-alle og/eller Schweizersystemet.
[Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at afvikle Mester 1 urated].

Der er rygeforbud i spillelokalet.

Spilletid og -sted: Med mindre andet aftales, afvikles partierne i Højvang Beboerhus. 
Spilletiden er kl. 19:00-23:00, og betænkningstiden nedsat til 40 træk i 1 time + 45 minutter,
herefter hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid
.

Afbud: Husk at der er mødepligt til de faste rundeaftener, i praksis vil det dog ofte være muligt at have 1-2 afbud. 

Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde.

Indskud: Mester 1: 100 kr; Øvrige klasser: 75 kr, Nordre-juniorer dog gratis.

Præmier: Mester 1: Min. 1. pr. 450 kr. I øvrigt præmie til hver påbegyndt 4. spiller. 
Præmier fordeles efter 3-pointsystemet.

Tilmelding: Senest mandag den 3. september i klubben eller til 
Lau Bjerno på tlf 29 26 07 24.