Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Indbydelse til åben klubturnering


Nordre Forår 2002


Spilledatoerne for Forårsturneringe:

Februar Den 18.        
Marts Den 4. og den 11.
April Den 8. og den 22. og den 29.
Maj Den 13.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 25/3, 15/4 og 6/5. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i andre skakklubber, i Chess House eller privat.

Form: Turneringen afvikles som åben koordineret turnering med 3-pointsystemet. 
Grupperne afvikles alle-mod-alle og/eller Schweizersystemet.
[Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at afvikle Mester 1 urated].

Der er rygeforbud i spillelokalet.

Spillested: Med mindre andet aftales, afvikles partierne i 
Højvang Beboerhus, Kalmargade 40, 1. sal, Århus Nord

Spilletiden er kl. 19:00-23:00

Betænkningstiden: 40 træk i 1 time + 45 minutter, 
herefter hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.


Ved afbud har man nogle få, simple pligter
1) Meld afbud til turneringsleder og modstander 
2) Sørg selv for at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og meddele tid og sted til turneringslederen
3) Meddel resultatet til turneringslederen.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde.

Indskud: Mester 1: 100 kr; Øvrige klasser: 75 kr, Nordre-juniorer dog gratis.

Præmier: Mester 1: Min. 1. pr. 450 kr. I øvrigt præmie til hver påbegyndt 4. spiller. 
Præmier fordeles efter 3-pointsystemet.

Tilmelding: Senest mandag den 4. februar i klubben eller til 
Lau Bjerno på tlf 29 26 07 24.