Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Indbydelse til klubturnering


Nordre Skakklub 
Åben klubturnering


Spilledatoerne for Nordres Forårsturnering:

Februar: Den 10. og 17.
Marts: Den 10., 24. og 31.
April: Den 28.
Maj: Den 12.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 3./3., 7./4., (14./4.) og 5./5. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i andre skakklubber, i Chess House eller privat.

Form: Turneringen afvikles som åben koordineret turnering med 3-pointsystemet. 
[Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at afvikle Mester 1 uratet].
Grupperne afvikles efter alle-mod-alle og/eller Monrad-systemet.

Der er rygeforbud i spillelokalet.

Spilletid og -sted: Med mindre andet aftales, afvikles partierne i Højvang Beboerhus. 
Spilletiden er kl. 19:00-23:00, og betænkningstiden er 40 træk i 1 time + 45 minutter,
herefter hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid
.

Afbud:
Melder man afbud til en runde, har man følgende simple pligter: 
At underrette turneringslederen, og om muligt også modstanderen, i så god tid som muligt.
At aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen, samt at informere turneringslederen om aftalen!
At meddele turneringslederen resultatet af partiet, når det er spillet.


Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde.

Indskud: Mester 1: 100 kr; Øvrige klasser: 75 kr, Nordre-juniorer dog gratis.

Præmier: Mester 1: Min. 1. pr. 450 kr. I øvrigt præmie til hver påbegyndt 4. spiller. 
Præmier fordeles efter 3-pointsystemet.

Tilmelding: Senest mandag den 3. februar i klubben eller til 
Mikkel Nørgaard på tlf. 23 46 88 91.