Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Nordre Skakklub 
Åben klubturnering


Spilledatoerne for Nordres Efterårsturnering:
 

August: Den 29.
September: Den 5., 19. og 26.
Oktober: Den 10., 24. og 31.
November: Den 28.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 12/9, 3/10, 17/10, 7/11, 14/11 og 21/11. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted
: Kl. 19-23.00 i Chess House, Silkeborgvej 41.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med et kvarter + opsparet tid.


Indskud:
100 kr. Nordrejuniorer dog gratis.


Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 22/8 til Mikkel Nørgaard: Tlf. 29 84 98 74/ e-mail: eller Tom Petri: Tlf. 61 33 71 28/ e-mail:

Turneringsform: Der spilles 8 runder i én stor gruppe efter et accelereret Schweizersystem. Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skak og Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer. Turneringen ELO-rates desuden i det omfang betingelserne herfor er til stede.

Præmier: Førstepræmien er på minimum 1000 kr. Der vil være ratingpræmier, så der bliver præmie til mindst hver 5. spiller.
Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer.

Rygning:
Er forbudt i spillelokalet, men tilladt i baren efter kl. 21.00.

Ved Afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til turneringsleder og modstander, 
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til turneringslederen, 
3) At meddele resultatet til turneringslederen så snart partiet er spillet.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!