Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

Nordre Efterår EMT 2009
Åben klubturnering

 

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering på følgende mandage:
 

August: Den 24. og 31.
September: Den 28.
Oktober: Den 5. og 19.
November: Den 2., 9. og 30.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: 14/9, 12/10 og 23/11. 
Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19-23.10 i Chess House, Silkeborgvej 41. Der er rygeforbud hele aftenen.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 100 kr. Alle titelholdere (også FM) og Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles 8 runder i én stor gruppe efter Schweizersystem. Turneringen afvikles efter FIDE’s regler for skak og Reglement for DSU’s EMT og koordinerede turneringer. Bemærk dog at 1-times reglen fastholdes. Turneringen er dansk ratet, men ELO-rates ikke! 

 
Præmier: 1. præmie kr. 2000
  2. præmie kr. 1000
  Derudover ratingpræmier. Præmier deles ved ligestilling.

Tilmelding: Med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest d. 19/8 til Lars Christiansen på tlf. 21 68 65 35 eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
1) At melde afbud til Lars Christiansen (21 68 65 35) og modstander, 
2) Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen og at meddele tid og sted til Lars Christiansen, 
3) At meddele resultatet til turneringslederen så snart partiet er spillet. 
Det forventes at udsatte partier forsøges afviklet hurtigst muligt. Udsatte partier skal være afviklet efter senest 14 dage, med mindre andet er godkendt af turneringslederen. Er partiet ikke afviklet rettidigt tabes dette, men ratingberegnes ikke.
Husk at alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde! 

Vel Mødt!