Nordres åbne klubmesterskab 2013
indbydelse

 

Nordre Skakklub indbyder til åben koordineret klubturnering. Turneringen tæller samtidig som klubmesterskab, idet bedst placerede Nordrespiller i øverste gruppe kåres som klubmester 2013. Af samme grund forbeholder arrangøren sig ret til at reservere et antal pladser til Nordre-spillere i den øverste gruppe.

Der spilles på følgende torsdage:
Februar: den 21.
Marts: den 7. og 21.
April: den 4., 11. og 25.
Maj: den 16.

Der er endvidere afsat følgende datoer til udsatte partier: (28/2), 14/3, 18/3 og 2/5. Slår disse datoer ikke til kan der spilles på andre klubaftener, i Chess House, hos andre skakklubber eller privat.

Spilletid og -sted: Kl. 19.00-23.10 i Chess House, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N. Der er ryge-forbud i Chess House.

Betænkningstid: 40 træk i 1 time + 45 minutter, hurtigafslutning med 20 minutter + opsparet tid. 

Indskud: 125 kr. Nordrejuniorer dog gratis. 

Turneringsform: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper, evt. nederste gruppe som Monrad. Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak, og Reglement for DSU's EMT og koordinerede turneringer. Turneringen rates og ELO-rates tillige for de grupper der opfylder betingelserne. Der dispenseres for reglen om fremmøde, og der accepteres i stedet 1 time.

Præmier pr. gruppe: 1. præmie Kr. 500
                                  2. præmie Kr. 250
I tilfælde af ligestilling deles præmierne (klubmesterskabet afgøres dog ved korrektion).

Tilmelding med navn, klub, fødselsdato, rating og telefonnummer senest fredag den 15. februar til:
Tom Petri, tlf. 61 33 71 28 eller e-mail:

Ved afbud er det vigtigt, at man husker:
- At melde afbud til turneringsleder OG modstander.
- Selv at aftale nyt spilletidspunkt med modstanderen OG meddele dette til turneringslederen.
- At meddele resultatet til turneringslederen straks efter partiets afvikling. 
- At alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde!

Vel Mødt!