Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Generalforsamling 2001


Nedenstående er frit efter formand Poul Erik Nielsens beretning og egne notater. Sekretær Jan Becher står for det egentlige referat.

Poul Frausing og Knud Herskind udnævntes til æresmedlem af Nordre Skakklub
Der er i Nordre Skakklubs, før dette års generalforsamling, kun udnævnt 2 æresmedlemmer, Eigil Pedersen og Victor Juul Hansen.  
I 1973 trak den daværende formand, Svend Eriksen sig af helbredsmæssige grunde tilbage. Frausing og Herskind tog "midlertidigt" over, Frausing som formand, og Herskind som turneringsleder. Dengang var der omkring 150 medlemmer hvoraf knap 100 deltog i klubturneringen. I Nordre har vi medlemsnumre efter anciennitet så lad os præsentere æresmedlemmerne:

Medlem nr. 1. - Poul Frausing
Har faktisk været i klubben over 50 år! Vi venter dog med 50-årsjubilæet, da de første 5 er som junior, herefter et mellemrum inden de sidste 45½! 
· Altid klubbens mand!
· Bestyrelsesarbejde op til 1974, hvor han blev formand 1974-82 og 1983-85.
· Kæmpearbejde som formand, ofte som énmandshær! 
· Har arbejdet med at forbedre førsteholdet så vi kunne slå københavnerne (FS) - ikke mindst de sidste 7 DM'er i rap fra 1976-84 og de tre spændende EuropaCup-kampe i begyndelsen af 80'erne viser succes'en.
· Spiller: Nødigt på førsteholdet efter formandskabet, men gerne med på DM-billederne!
· Klubmester 81/82 og 83/84
Herefter forstander på Tjele, men blev hængende som tro Nordremand og er efter Tjele vendt tilbage til 2. holdet.

Medlem nr. 2 - Knud Herskind
43 års medlemskab! 
· Mange år som kasserer/sekretær i bestyrelsen før 1974
· Siden 1980'erne utallige år som klubbens revisor
· Frontfigur de gange, Nordre har været aktiv i arrangementet af påsketurneringer, senest i 1999, hvor Knud påtog sig den tunge, krævende kassererpost ved stævnet
· Har haft mange tillidsposter i hovedkreds (kasserer) og Union (mange års kyndig ledelse af divisionsturneringen).
· Mere anonym end Poul som spiller, men altså en tro og habil 3. holdsspiller: 
(1981-opgørelse: Poul OG Knud var førende i antal divisionspartier med 118 partier og hhv. 50 og 54%'s score!)

Sportslige resultater 2000-01 
I nogenlunde kronologisk rækkefølge gengives her præmietagere:

GRAND PRIX 2000   1-2  Niels Danstrup og Lau Bjerno
Vesterhavsturneringen
 
M3 
M4
1
1
Jan Rewitz
Martin Koch
Festugeturneringen B5 4 Kim H. Rasmussen
Klubturnering efterår
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M1
M1
M2

 
B1
 
B2
 
 
1
2
1
2
3
1-2
1-2
1
2-3
2-3
Tom Petri
Per Holst
Johannes Pilgaard, SK1968
Per Hansen
Mads Borup
Henrik Brøchner
Michael Bo Nielsen
Kim Dürr Nielsen
Jonas Callesen
Asser Munch
Lyn -  efterår
forår
klubmester

 
 
1
1
 
Nicolai V Pedersen
Nicolai V Pedersen
Nicolai V Pedersen
ÅM i lyn   1 Nicolai V Pedersen
DM i lyn  
 
3-4
3-4
Nicolai V Pedersen
Jens Kjeldsen
Hurtigskak
 
 
 
M
 
 
B
1
2
3
1
Michael Poulsen
Niels Danstrup
Per Holst
Kim Hardlei
4-kants matchen   4 Nordre (sidst!)
Christian Kyndel
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2
3
1-2
1
2-3
Manhem Open Sverige
Bjerringbro
DM i skoleskak
NM i skoleskak
Ribe EMT
DM kandidatklassen, se nedenfor
DM 2001
 
 
 
 
LH
Kandi
 
B5-1
B7-3
8-9
3-4
3-4 
3
14
Mads Boe
Nicolai V Pedersen
Christian Kyndel
Lau Bjerno
Kim H Rasmussen
Holdscorer
 
 
 
 
1. div
2. div
2. div
A-1
A-2
  Jan Christensen
Jan Rewitz
Tom Petri
Mikkel Nørgaard
Per Mikkelsen
Klubturnering forår
 
 
 
 
 
 
 
M1
 
 
B1
 
 
 
 
1
2-3
2-3
1-2
1-2
3-4
3-4
5
Poul Erik Nielsen
Tom Petri
Per Hansen
Mikkel Nørgaard
Mads Borup
Kim Hardlei
Pedram Javan
Michael Bo Nielsen
Klubmester
 
 
  1
2
3
Tom Petri
Poul Erik Nielsen
Per Holst
Skoleskak DM for hold   1 Vorrevangsskolen med Esben, Pedram og Gejel-brødrene
Juniorpokal     Pedram Javan (stor ratingfremgang)
Chess House EMT's   1 2 x Mads Borup, 1 x Mikkel Nørgaard og 1x Nicolai V Pedersen
Pokalturnering 00-01     Stor deltagelse, ingen pladseringer
Bededagsturnering   1 Patzers med bl.a. Nicolai V Pedersen og Mads Boe

Valg og Forslag
Michael Bo Nielsen blev valgt til kasserer og afløser af Knud Erik Juhl (13 år)
Lars Christiansen blev valgt til bestyrelsen og afløser af Thor Hansen (8 år)
Lau Bjerno blev genvalgt
Der blev vedtaget ny betænkningstid til klubturneringen: 1:45 til 40 træk og 0:15 til resten, i alt 2 timer pr spiller.
Små tekniske vedtægtsændringer blev vedtaget.