Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

Glimt af Nordres historie

 
 

 

 

 Af Poul Frausing, 1981

1931-39
Nordre Skakklub meldte sig i 1932 ind i Dansk Arbejder-Skakforbund, da det var billigere end i Dansk Skak Union. Klubben havde 40 medlemmer, men kun 10 sæt brikker.
Af forhandlingsbogen for denne periode fremgår det, at klubben havde store økonomiske problemer, som bl.a. søgtes løst gennem fester, udflugter og andespil. Udover de økonomiske havde man også en del lokaleproblemer; f.eks. måtte man på et tidspunkt på grund af mangel på varme skifte spillelokale.
På det skaklige område finder man allerede i 1932 en alvorlig påtale af "bagspilleriet" [red: kortspil]. Ca. på samme tidspunkt forsøger man at oprette en drengeklub, og sideløbende med klubturneringen laver Eigil Pedersen og hans far I.P.Pedersen opgaver til en løserturnering.
Allerede inden holdkampene formaliseres i 1936 inden for Århus Skaksammenslutning, er der på dette område en livlig aktivitet klubberne imellem.
Nordre får i 1938 en klubavis bl.a. indeholdende en brevkasse, hvor forskellige ideer efterlyses - hvilket bl.a. resulterer i oprettelsen af en studiekreds.

1940-49
Klubben starter dette tiår med en Jubilæumsturnering, der vindes af Eigil Pedersen, og i de følgende år befæster Nordre sin stilling som provinsens absolut stærkeste arbejderskakklub. Medlemstallet er i de forløbne år støt og roligt steget fra de 40 til 100, hvilket udløser en 100-mandskamp med de "borgerlige skakklubber" (resultatet kendes ikke). Af andre aktiviteter kan man nævne oprettelsen af et bibliotek, fodboldkampe (bl.a. mod Åbyhøj d. 3/9 1941, hvor Nordre vandt med 5-2), masser af udflugter og fester. En særlig omtal fortjener kammeratskabsaftenen i 1949, hvor man skulle medbringe 1 madpakke, 1 dame + evt. nogle gæster, og auktionen i 1946, hvor 1 par gummistøvler og en flaske vin alt i alt indbragte 45 kr.

1950-59
i 1952 meldte Nordre Skakklub sig ind i Dansk Skak Union, og allerede året efter var den unionens største skakklub. Som unionsklub videreførtes de stolte holdresultater, her i form af flere provinsmesterskaber. Individuelt lyser Eigil Pedersens to DM-er i 1951 og 1953 op. Samme Eigil Pedersen laver desuden i denne periode sammen med Palle Nielsen nogle strålende olympiade- og landskampsresultater.
Af særarrangementer kan nævnes en radiomatch mellem Eigil Pedersen og Euwe (E.P. tabte), og en telefonmatch mod Evans, Vejle, hvor Nordre vandt 5-1.
På klubplan er der i slutningen af 50-erne en del problemer med afviklingen af vinterturneringen, da topspillerne udebliver fra klubaftenerne; ligesom et gammelt spøgelse fra 40-erne dukker op igen, nemlig kortspilleriet. Som det fremgår af et bestyrelsesreferat: "Nu er det helt galt med kortspillet - forbyd et! - Topspillerne er god propaganda for klubben, - hvis de viser sig i klubben."
I 1958 afsluttes der en 15-årig formandsperiode med Sam Dedings afgang. Hans betydning for Nordre - ungdomsskakken m.m. - var kolossal.

1960-1970
60-erne er Nordres hidtidige storhedsperiode, hvilket tydeligt fremgår af oversigterne - både hvad angår hold- og individuelle resultater. Efter divisionsturneringens start finder københavnerklubberne hurtigt ud af, at deres frygt for mangel på modstand var helt ubegrundet.
Nordres medlemstal stiger til 130 og blandt disse kan nævnes Jørn Sloth, Bent Sørensen, Jens Kølbæk, Karl Pedersen og Erik Bang. Sammen med veteranerne udgør de et særdeles slagkraftigt DM-hold, og lokalt sætter Nordre sig på samtlige Århusmesterskaber i den periode. Men dette overflødighedshorn af gode spillere havde også sin bagside. En stor gruppe af yngre mesterspillere fandt det utilfredsstillende at spille på 3.- 4.- 5.-holdende, og dannede klubben "1968".
Klubturneringen afvikledes i disse år under Svend Eriksens eminente ledelse planmæssigt med helt op til 80 deltagere.

1970-81
Efter en tilbagegang i medlemstallet i slutningen af 60-erneiværksatte klubben en del nye aktiviteter for at stoppe denne udvikling. Plakatkampagne og teoriundervisning viste sig effektivt således at medlemstallet i 1972 gik op fra 84 til 124. Kort efter fremkommer Leo Rix med et forslag om at starte et klubblad - NORDRE NYT. Redaktørholdet havde 1. nr. klar i 1973 og det ambitiøse mål med 10 nr. årligt holdt frem til 1976, hvor kræfterne var brugt op. Heldigvis skulle det vise sig kun at være for en kortere periode, idet Poul Erik Nielsen, Thorbjørn Rosenlund, Nina Høiberg, Henning Andersen m.fl. pustede nyt liv i bladet i 1978, denne gang med 4 numre årligt.
Klubturneringen todeltes i en efterårs og en forårsturnering i 1974, hvilket klart forøgede turneringsaktiviteten blandt medlemmerne.
Klubben påtog sig i 1978 at videreføre VRSs bededagsturnering, nu dog som en 4-mands holdturnering. Denne turnering har haft konstant stigende tilslutning Under Wagn Rosenlunds dygtige ledelse og er forhåbentlig kommet for at blive.


Victor Juul Hansen, Eigil Pedersen, I.E.W. Gemzøe og Svend Eriksen

Nordre har stået som arrangør af påsketurneringerne i 1953, 1959, 1966, 1976 og 1981, og her er der grund til at fremhæve et af klubbens hæderkronede medlemmer Victor Juul Hansen, der har lagt et kæmpearbejde såvel i disse arrangementer, som i mange andre af klubbens aktiviteter.
Resultatmæssigt startede 70-erne fint med DM i 1970, 1971 og 1973. Midt i 70-erne indtrådte en stilstandsperiode, men med tilgang af bl.a. Poul Erik Nielsen, Thorbjørn Rosenlund, Leif Kristensen, John Rødgård og Erik Pedersen, kom Nordre i 1978 stærkt tilbage og har siden siddet sikkert på mesterskabet.
Jørn Sloths k-skak-VM og Erik Bangs stormestertitel inden for samme genre gav os i 1979-80 en kærkommen lejlighed til at holde en af klubbens efterhånden sjældne fester. Til gengæld er der skabt en en særdeles populær tradition omkring juletid med speciallyn, auktioner, pølser, øl m.m., ligesom klubbens todelte lynmesterskab, hvis sidste afdeling om foråret har været rammen om festivitas i forbindelse med afslutningen på danmarksmesterskabet, er blevet en tilbagevendende begivenhed, de fleste ser hen til.
Hermed er vi nået til november 1981, og vi genindfører den gode tradition fra 30-erne og 40-erne og holder stiftelsesfest den 21/11 i anledning af NORDRES 50 ÅRS JUBILÆUM.