Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

Indbydelse til Nordre efterårs EMT 2000

 
 

 

 


Nordre Skakklub indbyder til åben, koordineret klubturnering:

Turneringen afvikles som åben koordineret turnering med 3-pointsystemet. Det betyder forhåbentlig nyt blod i klubben og dermed mulighed for at få nye modstandere!

Spilletid og -sted: Kl. 19-24.00 i Højvang Beboerhus, Kalmargade 40 (ved krydset Randersvej & Hasle Ringvej).

Turneringsform: Der spilles 7 runder i 8-mands alle-mod-alle og/eller Schweizergrupper.

Betænkningstid:  40 træk i 2 timer, færdigspil med ½ time + opsparet tid.

Spilletidspunkter: mandage 18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 13/11, 4/12. 
Der er herudover afsat følgende datoer til udsatte partier: 2/10, 16/10, 30/10, 27/11. Slår disse datoer ikke til, kan der spilles på andre klubaftener, i andre skakklubber, i Chess House eller privat.

Afbud: Husk at der er mødepligt til de faste rundeaftener, i praksis vil det dog ofte være muligt at have 1-2 afbud. Melder du afbud til en runde, er det altid din egen pligt for det første at underrette både modstanderen og turneringslederen i så god tid som muligt, og for det andet at træffe aftale med modstanderen om et andet spilletidspunkt!
Alle udsatte partier skal være afviklet inden sidste runde.

Indskud: M1: 100 kr. Øvrige grupper: 75 kr. Nordrejuniorer dog gratis.

Præmier: Mester 1: Min. 1. pr. 450 kr. I øvrigt præmie til hver påbegyndt 4. spiller.
NB! Placeringer afgøres efter 3-pointsystemet !

Tilmelding: med navn, klub, fødselsdato, rating og tlfnr. senest 4/9 til Lau Bjerno, Tlf: 29 26 07 24.

Der er rygeforbud i spillelokalet!

Buslinier til døren: Linie 2, 3, 11, 14, 54. Til 300 m fra døren: Linie 12.