Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

Det var priser

 
 

 

 

 Af Bjarne Jensen, 1981

Langt de fleste er formodentlig ikke synderligt interesserede i de tørre tal, som man bliver præsenteret for i klubbens regnskaber, men at disse tal kan være interessante når man ser dem lidt på afstand skal forsøges dokumenteret i det følgende. Her følger et udpluk fra regnskaberne i klubbens første 10 år.

23/11: 1931 Husleje fra 11/11-31 - 1/1-32: 8,00 kr.
20/1 1932 4 stk. Skakbrædter a 1,50 kr. 6,00 kr.
1/1 1932 1 hl. koks og træ 1,83 kr.
7/5 1932 2 sæt Skakbrikker a 4,00 kr. 8,00 kr.
21/6 1932 Kost og Spand 1,50 kr.
8/11 1932 Blæk og Pen 0,39 kr.
15/11 1932 Optændingstræ 0,20 kr.
26/2 1933 Indtægter ved Bal 41,35 kr.
26/2 1933 Udgifter ved Bal 53,85 kr.
9/4 1933 (i Regnskab for børnene) 3 konfirmationstelegrammer 0,75 kr.
1/11 1933 Kaffe og Cigar til Iversen 0,65 kr.
6/12 1933 Overskud fra Andespil 15,70 kr.
23/3 1934 Korrespondance Moskva (k-skakparti) 0,67 kr.
31/3 1934 Status; herunder aktiver bl.a. 2 stk. Spilleure
19 Sæt Skakbrikker
17 Skakbrædter
1 Stk. Styrketavle
1 Demonstrationsbræt m Brikker
1 Brevkort
Passiver bl.a. 3 Sæt Skakbrikker (P.O.Pedersen)
1 Stk. Skakur (P.O.Pedersen)
1 Stk. Skakur (Mouridsen)
Formuen udgjorde
34,00 kr.
85,20 kr.
20,60 kr.
2,00 kr.
4,80 kr.
0,07 kr.
13,00 kr.
18,00 kr.
16,00 kr.
193,53 kr.
Et par år senere finder vi bl.a. følgende poster:
8/1 1936 Bladtilskud januar
Forbundskontingent (januar kvartal)
7,02 kr.
9,00 kr.
20/1 1936 Brandforsikring 3,30 kr.
18/2 1936 Husleje 15/2 - 15/3 10,00 kr.
3/3 1936 Tilskud til Stævnet i Hammel 3,25 kr.

I sæsonen 1936-37 gøres der meget for at bedre klubbens økonomi. En af de sikre indtægtskilder er andespil. Således regnskabet for d. 15./10. 1937: Indtægt 340,50 kr. Udgifter: Ænder 170 kr. Opraaber 15 kr. Leje af Sal 30 kr. Fortæring til Tavlesælgerne 21,65 kr. Annonce i Avisen 12 kr. I alt: 248,65 kr.
Og som et a propos til jubilæumsfesten i 1981, hvor de budgetterede udgifter løber op i et femcifret beløb: Stiftelsesfesten december 1937: Entre 38,00 kr. Lodderi 39,26 kr. og på udgiftssiden: Sal 8,00 kr. Musikerne 1,85 kr. Præmier til Lodderiet 19,18 kr. Garderobe til Folkedanserne 1,20 kr. Festsange 8,50 kr. = 115,88 kr.
I oktober november måned 1938 sker der virkeligt noget i klubben: 14., 21. og 28./10. samt 4./11. står der andespil på programmet, og for at sætte prikken over i-et har man også gaasespil d. 7./11., men det har åbenbart taget hårdt, for i de næste mange år afholder klubben ikke et eneste andespil, men går over til de traditionelle "lodderier", men at snart sagt alle midler tages i brug fremgår af indtægterne fra d. 11./2. 1942: Indkommen i Sparebøsse til 11./11. 1941: 18,40 kr. Amerikansk Lodderi 80,00 kr. Lykkeposer 5,50 kr. 13 Øres Lodsedlerne: 274,25 kr.
At de ti første år er passeret fremgår af udgiften: Fotografering til jubilæum: 10,65 kr.