Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Tilbud i Nordre Skakklub


KLUBTURNERING.
Livet i klubben er bygget op omkring vores klubturnering, som afholdes 2 gange i løbet af en sæson, en EFTERÅRSTURNERING, der løber fra september til december, og en FORÅRSTURNERING, der løber fra februar til maj. I Klubturneringen - som i de fleste andre skakturneringer - ryger man ikke ud, fordi man taber! Alle spiller et bestemt antal partier, og et vundet parti giver normalt 1 point, mens remis (uafgjort) giver ½ point, og tab giver 0 point. I nogle af Nordres turneringer spilles dog efter 3-pointsystemet med 3 point for gevinst, 1 point for remis og 0 for tab. Vinderen af turneringen er selvfølgelig den, der scorer flest point.
Der spilles en runde (= et parti) pr. aften, og hver spiller har 1 time + 3 kvarter til de første 40 træk. Efter 40 træk får man lagt et kvarter til til resten af partiet. Partierne starter klokken 19 og varer altså højst til klokken 23. Der er typisk også afsat tre aftener pr. halvår til udsatte partier, så skulle der være en aften, man ikke kan, er der altså mulighed for at få partiet udsat, blot man melder afbud i god tid. Det er dog ikke hensigtsmæssigt med for mange afbud, så det bør betragtes som noget man kun gør undtagelsesvis. Turneringerne afvikles efter Dansk Skak Unions (DSU's) EMT-reglement (EMT står for EnkeltMandsTurnering), hvilket bl.a. indebærer, at man tildeles et DSU-ratingtal (hvis ikke man har et i forvejen) som efter hver turnering reguleres afhængig af de seneste resultater. Der spilles efter FIDEs regler for skak (FIDE er verdensskakforbundet Fédération Internationale des Échecs), hvilket bl.a. betyder, at rørt brik skal flyttes og sluppet brik skal stå, og at der er noteringspligt - man skal skrive alle trækkene ned på en liste, man får udleveret, efterhånden som de bliver spillet - det er ikke svært, og har man ikke prøvet det før, får man selvfølgelig et lyn-kursus på stedet. Det koster et lille indskud at deltage i klubturneringen, og der er præmier. Turneringen er åben og altså ikke forbeholdt medlemmer af Nordre.
Efterårsturneringen køres som een stor gruppe. Der spilles 8 runder efter et accelereret schweizersystem, og der spilles med det traditionelle 1-pointsystem. Forårsturneringen køres 8-mands alle-mod-alle grupper - de 8 højstratede deltagere kommer i den øverste gruppe, de næste 8 i næstøverste gruppe og så fremdeles. Hvis ikke deltagerantallet er deleligt med 8, afvikles en af grupperne (oftest den nederste) efter Monrads system. Forårsturneringen gælder som klubmesterskab - den bedst placerede Nordrespiller i den øverste gruppe bliver klubmester.

HURTIGSKAK.
I januar måned afvikles klubmesterskabet i hurtigskak. Der spilles med 25 minutters betænkningstid pr. mand pr. parti over to mandage hver med tre-fire runder, i alt 6-8 runder. Der er ikke mulighed for udsatte partier her.

LYNSKAK.
To aftener årligt (Efterår hhv. Forår) afholder vi klubmesterskab i lynskak, dvs. skakpartier med 5 minutter pr. spiller pr. parti. Derudover arrangeres der ofte spontane små lynskakturneringer på aftener, hvor der ikke er andre aktiviteter på programmet.

UDFORDRERTURNERING.
Parallelt med klubturneringen kører en udfordrerturnering, hvor enhver spiller kan udfordre en anden spiller, dog må de samme to spillere kun mødes to gange. Her spilles med tidshandicap baseret på rating, således at jo større styrkeforskellen er, desto mere betænkningstid får den svage, og desto mindre tid får den stærke. Pointsystemet belønner stor aktivitet, idet der spilles med 4 points for sejr, 2 points for remis og 1 point for tab. Teoretisk kan man altså vinde turneringen, selv om man taber hver gang - blot man spiller partier nok!

GRAND PRIX.
I juni måned afholdes over 3-4 mandage en Grand Prix-turnering med forskellige alternative skakdiscipliner - såsom handicapskak (materiale/tid), holdlyn osv. - hvor man opsamler points fra mandag til mandag, inden de endelige vindere findes.

HOLDTURNERING.
Her har alle klubbens A-medlemmer mulighed for at deltage på et af klubbens ca. 5 hold, som deltager i hhv. DSU's DIVISIONSTURNERING og den underliggende HOVEDKREDSTURNERING. (Danmark er skakligt inddelt i 9 hovedkredse, og vi hører til 6. Hovedkreds, som udgør et større område omkring Århus) Her er der mulighed for at prøve sine færdigheder af mod andre klubhold på samme niveau - samt ikke mindst at dyrke skak som en mere social aktivitet end ellers! Holdene sættes i slutningen af september og gælder for holdsæsonen, der varer fra november til marts. Alle klubbens spillere rangordnes på en såkaldt Styrkeliste, og de spillere der ikke kommer på et hold - enten fordi de ikke har tid eller lyst, eller fordi der ikke var plads - står som reserver.

BEDEDAGSTURNERING.
Klubben er hvert år arrangør af en hurtigturnering (½-times partier) for 4-mandshold, og her forsøger vi naturligvis selv at stille så mange stærke hold op som muligt. Turneringen afholdes på Store Bededag, der traditionelt ligger en fredag i maj.

ANDRE AKTIVITETER.
De resterende mandage afholdes aktiviteter af meget forskellig karakter, fx. kan nævnes: Opsamling af holdresultater og fremvisning af partier, Tematurnering (én aften med en bestemt åbning), Foredrag, Chessball (en kombination af skak og fodbold), Julefrokost (hvor der efter spisningen spilles lynskak med skøre regler!) med mere. Som sæsonopstart i august afholdes typisk flere af disse aktiviteter kombineret med åbent hus for ikke-medlemmer.

KLUBBLAD.
En gang i kvartalet udkommer klubbens klubblad NORDRE Nyt, som indeholder nyt fra klubbens bestyrelse, referater fra såvel interne turneringer som klubbens holdkampe og mange andre arrangementer. Sammen med klubbladet udsendes på A4-ark en KALENDER indeholdende alle klubbens aktiviteter de kommende 4-5 måneder. Klubben udveksler blade med ca. 15 andre skakklubber, og disse bliver fremlagt i klublokalerne til gennemsyn for alle medlemmer.

BIBLIOTEK.
Klubben er indehaver af et større bibliotek med flere hundrede bøger, som kan studeres i klublokalerne eller gratis lånes med hjem.

EDB.
Klubben har ligeledes en computer med skakprogrammer på. Her har du fx. mulighed for hurtigt at studere en masse partier med din yndlingsvariant i åbningsspillet.

INDSLUSNING.
Vi skal nok sikre, at du som ny bliver godt modtaget i klubben og bliver præsenteret for klubbens mange tilbud til dig. Så tøv ikke: Vi andre er også blot mennesker, som selv engang startede i en skakklub som nybegyndere!

UNDERVISNING.
For at støtte medlemmernes færdigheder ydes fra tid til anden varierende former for skakundervisning.