Nyheder

Pizza og ursimultan
(23
. og 29. juni 2023) Af Jonas & PE Nielsen

  Først en gang pizza   -   så ursimultan  

 

Sæsonen afsluttedes med Ur-simultan med Tom Petri, der var start ca. kl. 19, men først var Thye vært for pizza.

Resultat af ursimultanen følger her ....

 

Vi holder nu sommerferie og starter op igen den 10/8 ved 19-tiden med lidt lynskak. I ønskes alle en god sommer !

 

 

Husk Generalforsamlingen
(21.
og 22. og 23. juni 2023) Af PE Nielsen

I morgen torsdag den 22/6 gælder det så årets ordinære generalforsamling, der starter i klublokalerne kl 19.00.
Dagsordenen
er:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens mødereferater
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag - der er modtaget et forslag fra Poul Erik Nielsen, se forslaget her på Nyhedssiden under den 11/6
7. Valg til bestyrelsen
    - Kasserer   (Peer Ole Pedersen)
    - Bestyrelsesmedlem   (Jonas Nielsen)
    - Bestyrelsessuppleant   (Vacant)
    - Revisor   (Niels Danstrup)
8. Eventuelt

Generalforsamlingerne er vigtige for driften af klubben, og alle opfordres derfor til at deltage i Generalforsamlingen og give deres besyv med!

 

   Bagest holder formand Lars sin beretning

 

Sådan gik det: Det blev en forholdsvis rolig generalforsamling med blot 10 deltagere, altså 5 foruden bestyrelsen, som var fuldtallig - som Mikkel bemærkede: Et elendigt fremmøde - forhåbentlig har varmen noget af skylden ... De fremmødte skal så til gengæld roses for alle at give deres besyv med under mødets diskussioner samt at komme med nye, kreative forslag. Undertegnede blev valgt som dirigent.

 

Formandens beretning: Lars var omkring holdturneringerne med Pokaltriumferne, Divisions- og Bededagslokalerne hos 3F og uddeling at topscorerpræmier. Han udtrykte ligeledes håb om, at vi i den kommende sæson igen kan mønstre tre hold. Herefter klubbens aktiviteter, bl.a. med de to 5-runders turneringer og Bededagsturneringen, som vi har fået flotte roser for. Så var Lars omkring de nye lokaler, Åbent hus arrangementet, som gentages sidst i august, samarbejdet med de øvrige Aarhusklubber, som stadig ikke har fundet sin endelige form. Endelig blev dommersituationen, hvor Jonas er godt på vej til sin licens, nævnt, samt lidt om status på visionen. Efter en fin debat om nogle af punkterne - bl.a. med synspunkter fra Tom om klubbens aktiviteter måske skulle målrettes mere mod potentielle medlemmer - blev beretningen godkendt.

 

Regnskab og budget: Det fremlagte, reviderede regnskab 2022 blev gennemgået, det viser et mindre underskud, hvilket skal ses i lyset af rimelig høje lejeudgifter 3/4 af året på Olof Palmes Allé, rejseomkostninger til førsteholdet samt investering i nye materialer. Herefter præsenteredes budgettet for i år, det viser et overskud i nogenlunde samme størrelsesorden som 2022-underskuddet. Regnskab 2022 og Budget 2023 blev herefter godkendt.

 

Kontingent: Bestyrelsen foreslog - trods stigning i kontingentet til Unionen - uændret kontingent, hvilket blev taget til efterretning. Det blev oplyst, at vi går over til at følge Unionens regler omkring pensionist-aldersgrænse, som derfor fremover er 65 år.

 

Forslag: Det af Poul Erik fremsatte forslag omkring holdsætning blev debatteret og siden vedtaget med stemmerne 8-1-1.

 

Valg: Alle ovennævnte, der var på valg, modtog med akklamation genvalg. Per Oehlerich blev valgt til den ledige post som bestyrelsessuppleant.

 

Eventuelt: Her blev blandt andet vendt interesse og muligheder for en venskabsklub; Tom nævnte det vigtige i, at medlemmerne viser sig i klubben, også når de ikke skal spille et seriøst parti - inden det afsluttende trefoldige leve for klubben.

 

 

Teplice slut, tre gange 50%
(19.
juni 2023) Af Nina Høiberg

Vi sluttede alle 3 på 4½ point. For Peer og Ninas vedkommende var det lidt over forventet, mens det for Jan var noget under. Målsætningen om samlet at ende på plus ELO blev lidt ødelagt af en uheldig lodtrækning i sidste runde. Peer mødte en tjekkisk IM’er, mens Jan og Nina begge mødte for lavtratede modstandere til, at vi kunne rette op på vores samlede underskud på ratingfronten. Sammenlignet med sidste års tab på mere end 80 ELO, føles vores minus 12 i år dog som en halv sejr.
 


Foto Jan Christensen

 
Foto Nina Høiberg
 
Foto fra turneringens hjemmeside

Peer Ole i en afslappet stund under sin gevinst i næstsidste runde, mens modstanderen, tjekkiske FM Ales Jedlicka, stirrer fortvivlet ned på sin udsatte konge

 Der var perfekt skakvejr under hele turneringen. Sol og 21-24 grader stort set hver dag. Her nydes morgenmaden på altanen

 

  Nina cementerer sit centrum
med d6-d5


Vi har allerede besluttet, at næste år tager vi af sted igen for at hente de tabte tal tilbage til Danmark! 

 

Red.: Link til resultater her. Turneringen blev en triumf for Svane-brødrene, Frederik vandt alene med 7½ af 9, brormand Rasmus' 7 rakte til en femdelt andenplads.

 

Tom lynmester, Poul Erik tog Lyn Grand Prixen
(16.
juni 2023) Af PE Nielsen

Vi var seks Nordrespillere og så en gæst i Bjarne "P", godt han var der, for efter to runder dukkede Steen op og gled ind på plads 8! Tom havde givet Bjarne lov til at være med, og paradoksalt mistede Tom en halv mod Bjarne! Jeg plæderede for, at Steen kom med, det kostede mig en halv! Tom og jeg var storfavoritter med Benjamin som outsider; det lykkedes ikke Benjamin at matche os, så vi scorede - på nær de to nævnte halve - begge maksimum mod de øvrige 6 (Bjarne deltog ikke i andet "gennemløb"). Benjamin var sikker omkring tredjepladsen, han holdt en afstand på tre points ned til de næste.

   


Foto Jonas Nielsen

Fra 2. runde: Bagest Tom (tv) besejrer Jesper, i
deres første parti var Jesper tæt på sejr!
Forrest Sune (tv) - Jonas, et vigtigt opgør i GP'en
om bedste basisspiller, den napper Sune!

 

Tom klarer igen i 2. gennemløb forhindringen Benjamin, der havde taget turen fra Hobro for at deltage - bravo!

 

Tom er klarest og har det psykiske overtag i finalen, han vinder sikkert 2-0 over mig.
Sune og Jesper kigger på, de gjorde det begge godt, Jesper fik godt nok kun et enkelt point, men
han stod skam til flere undervejs!

I næstsidste runde besejrede Tom Jonas og jeg Benjamin, og dermed var jeg i front med et point (jeg besejrede Tom i første gennemløb) og havde allerede sikret mig Grand Prix-sejren, idet Tom højest ville få det samme som mig her i 4. etape, og jeg førte GP'en med 60 før Lynmesterskabet. Men vi mødtes altså igen i sidste runde om Lynmesterskabet; med et point i front ville remis jo være nok for mig, men jeg var tro mod min stil og pressede Tom med et tidligt bondeoffer. Det viste sig uklogt, jeg fik et stærkt centrum, men Tom havde et voldsomt pres på det, og pludselig brød det hele sammen for mig - Tom vandt og vi sluttede lige!

Ligestilling kræver omkamp, to partier og derefter ved stadig ligestilling et afgørende armageddon parti. Dertil nåede vi ikke, Tom havde nu det psykiske overtag og vandt i sikker stil begge omkampspartier og er dermed Klubmester i lynskak!

Som nævnt nåede Tom ikke op i Lyn GP'en (omkampen tæller ikke her), her vinder jeg med scoren 2290 foran Toms 2230 (hver en sejr og to delte sejre, og endelig jeg en ren 2. plads, hvor Tom en gang måtte dele en 2. plads med Jan C). Vi skal også lige have kåret bedste basisspiller i Lyn GP'en: I Thyes fravær havde Sune egentlig kun Jonas som konkurrent, Sune vandt de indbyrdes opgør 1½-½, og trods et skidt andet gennemløb holdt Sune føringen til Jonas og sluttede på 880 og en samlet nr 3 (!), 160 mere end Jonas på andenpladsen. Link til aftenens turneringstavler her og Lyn Grand Prix slutstillingen her.

 

Midtvejsstatus i Teplice
(15.
og 16. juni 2023) Af PE Nielsen

Indtil videre går det fornuftigt for vore tre kæmpere i Teplice, Peer Ole har 2½ af 5, mens Nina og Jan begge har scoret 3 af 5. Jan skriver:

"Så er vi halvvejs - Nina som sædvanlig sej - her (billedet nedenfor) spiller hun en håbløs Philidor remis mod en IM'er efter 5 timer - kunne endda have vundet i tidnøden. Målsætning om samlet ikke at tabe rating holder stadig - trods mit tab mod en 11 årig knægt. Hilsen Nina, Peer Ole og Nina".

I følge Jan er der "20 grader og overskyet - godt Skakvejr!", lidt anderledes end her.


Foto Jan Christensen

 
Foto tjeneren?!

Nina spiller remis mod polske IM Vitezslav og får i dag en endnu stærkere IM'er! Peer Ole kigger på

 

Nu er der vist snart mad, og
udsigten fejler ikke noget!

Endnu bedre går det Svane-brødrene, halvdanskerne der stiller op under tysk flag: Frederik (seedet som nr 7) har maksimum (!), Rasmus (seedet som nr 4) har 4½ af 5! Og de mødes ikke overraskende i dag, en hurtig halv? Eller blod? Livelink her, resultater her.

Torsdag blev en skidt dag, idet alle vore tre deltagere måtte ned, holder målsætningen ....? Svanedansen endte remis efter godt 40 træk.

 

Lyn, Generalforsamling med forslag og ursimultan
(11. juni
2023) Af PE Nielsen

På torsdag afholdes klubmesterskabet i lynskak, der samtidig er sidste disciplin i årets Lyn Grand Prix, link her; der er stor spænding om såvel førstepladsen som hvem, der bliver bedste basisspiller. Herfra en stor opfordring til at møde op, da vi desværre ved, at mange stam-lynere ikke kan komme! Der er tilmelding senest kl. 18.45 -18.55 præcis og start kl 19.00.
 

Torsdagen efter den 22. juni kl. 19.00 er der ordinær Generalforsamling; frist for indsendelse af forslag er mandag d. 12/6 til formand Lars. Lars har allerede modtaget dette forslag, der behandles under punkt 6. Indkomne forslag:

Forslagsstiller: Poul Erik Nielsen

Regler for holdsætning

Som udgangspunkt sættes holdene efter ratingtal og kun efter ratingtal.
Det skal dog være spillere (to, tre eller flere) tilladt at omrokere internt i tilfælde, hvor dette ikke tilsidesætter en udenforstående part. Dette skal i givet fald meddeles senest på Spillermødet.

Det skal som hidtil fortsat være muligt at fravælge sig deltagelse på fx divisionshold.

Motivation: Dette gennemføres for at aflaste bestyrelsen, der ellers kan komme i ubehagelige dilemmaer, hvor de ikke har den fornødne indsigt. Og det forekommer relativt ofte, typisk hvor de involverede parter end ikke deltager i Spillermødet.


Endelig sluttes sæsonen af torsdag den 29. juni med pizza med Christian Thye som vært og Ursimultan med Tom Petri. Vil du være med til pizzaspisning, skal du møde op præcis kl 18.00, ursimultanen forventes at starte kl 19.00.

   Tom gav almindelig simultan under Åbent hus arrangementet i januar, den 29. juni kommer der endvidere ur på!

 

Teplice Open, Tjekkiet
(11.
og 12. juni 2023) Af PE Nielsen

I går startede Teplice Open i Tjekkiet, og Jan Christensen, Nina Høiberg og Peer Ole Pedersen har taget turen derned. I første runde blev Peer Ole kastet for en ulv, en polsk stormester, og han måtte da også ned, se partiet under runde 1 på livelink her (der vises kun bræt 1-9). Derimod vandt både Jan og Nina over lavererangerende spillere. Link til resultater her, de skal læses omhyggeligt, idet det er modstanderens score, der først er angivet, så éns resultat står helt ude til højre!  Link til turneringens hjemmeside her, hvor du bl.a. kan tage en 6 minutters dronetur over den flotte kurby.
2. runde: Peer Ole besejrer en basisspiller, Jan og Nina møder begge IM'ere, Nina får en halv, mens Jan må ned. Herefter har Nina 1½, Jan og Peer Ole hver 1.

Sidste år var Peer Ole ikke med, i stedet deltog Per Holst. Han står over i år, for i juli måned (den 11.-21.) deltager han i Hold-EM for seniorer i Swidnica, Polen, hvor han er på hold med Mogens Thuesen, Poul Erik Nørgaard Olesen, Steen Juul Mortensen og Finn Andersson. Prelink til holdets resultater her.

 

Forårsturneringen er slut
(09. juni
2023) Af PE Nielsen

     

Mester 1 var afgjort og der resterede blot partiet John (tv) - Vagn, der blev taget remis efter ca. 20 træk.

Præmietagere:

1.-2.  Nicolai Brondt 4 af 5
1.-2.  Martin Matthiesen 4 af 5

 

 

Der var mere spænding i Mester 2, partiet forrest Thye (th) - Noah blev remis.
Bagved afgøres førstepladsen i partiet Oehlerich
(th) - Asger; Asger stod undervejs klart bedst og Oehlerich kom i evig tidnød allerede ved træk 30. Men det var Asger der fejlede, og Oehlerich nuppede hele pointet.

Præmietagere:

1. Per Oehlerich 4½ af 5 !
2. Noah Paludan 3½ af 5

 

Basis 1: Her havde Dovydas (th) sikret sig førstepræmien, og Oles Islandske gambit prellede af på Dovydas, han vandt også det femte parti!
Bagved vinder Sune
(th) opgøret mod Jes Otto Grabau.

Præmietagere:

1. Dovydas Girsvaldas 5 af 5 !!
2.-3. Ole Schmidt 2½ af 5
2.-3. Sune Huus 2½ af 5

 

Der var stor spænding i Basis 2! Forrest vinder Thomas (th) over Andreas, og bagved holder den førende Hjorth (tv) en halv mod Torben.

Præmietagere:

1. Erik Hjorth 3½ af 5
2.-3. Torben Gregersen 3 af 5
2.-3. Thomas Overgaard 3 af 5

Vi siger tak for denne gang, link til tabellerne her.

I efteråret afholdes Klubmesterskabet som en åben turnering efter Schweizersystemet, første runde er den 21. september, 7. og sidste runde den 30. november.

 

Chess & Chill i Vestergade
(07. juni
2023) Af PE Nielsen

   

Året rundt er der Chess & Chill på cafe Mundhæld
i Vestergade, det er hver lørdag fra kl 12 ....

 

... og om sommeren er der også mulighed for at sidde
ude foran eller i cafeens dejlige gårdhave

 

Længere henne i gaden kan man altid få et slag skak,
her er det to modne gutter, der dyster

 

Forårsturneringen, Mester 1 afgjort
(06. juni
2023) Af PE Nielsen

Mester 1: I aftes blev der spillet tre partier ude i VRS, blandt andet finalepartiet mellem Martin Matthiesen og Nicolai Brondt; de havde begge 3½ som Jakob Rathlev, der i torsdags spillede sin sidste runde. Lå der en remis i luften, så de begge ville passere Rathlev? Nej! Partiet blev på 88 træk .... før der blev taget ... ja, remis! Brondt fik i træk 36 et tårnslutspil med én over (4 mod 3 på samme fløj) og forsøgte ihærdigt at vinde, også i det bondeslutspil, der opstod med 3 mod 2, og vundet var det (se nedenfor); men Martin klarede siden kongedansen om oppositionen! Dermed er de to vindere af gruppen med et halvt mere end Rathlev; mest ærgerlig er sikkert Brondt, der var meget tæt på her og i torsdags mod John. Der resterer på torsdag kun opgøret John Hansen - Vagn Jensen, som afgør placeringerne 4-6 (med Nina involveret).

     

Nicolai Brondt (forrest) vandt Efterårsturneringen, men måtte i Nordre Forår slippe førstepladsen til Uffe Vinther-Schou; nu ryger han så igen til tops!
Bagved anes klubmester Jakob Rathlev, der napper 3. pladsen
med flotte 3½

 

Nicolai må dog dele førstepladsen med
en debutant i vore turneringer,
Martin Matthiesen.
De opnår begge 4 af 5 i en klasse, der knækkede over på midten

 

 

Martin - Nicolai

Her er det gyldne moment, sort vinder med 54...Kh7! 55.Kh3 Kg8 56.Kg4 Kf7 57.Kf5 (eller 57.Kf3 Ke6 58.Kg4 f5+! 59.exf5+ Kf6) 57...g6+! 58.hxg6+ Kg7 59.Kg4 Kg6 med opposition og gevinst!

 

Og her er remisdansen så slut med
88...Kd3-e3 Pat!

Vi tager naturligvis finalepartiet i slow motion i det kommende klubblad!

I Mester 2 spillede Steen og Thye remis, og her får vi en spændende finale på torsdag: Per Oehlerich fører med 3½, han møder med hvid farlige Asger Justesen, der har 3; 3 har også Noah Paludan, der har sort mod Thye!

I Basis 1 har Dovydas Girsvaldas sikret sig førstepladsen, han har maksimum 4 af 4 og har på torsdag hvid mod Ole Schmidt, der ligger som nr 2 med 2½; det giver måske chancen til Jens Otto Grabau (2 pts), der har de hvide mod Sune Huus (1½ pts).

Også i VRS i aftes blev partiet i Basis 2 fra første runde, Jesper Breining - Thomas Overgaard, afviklet med Jesper som vinder. Her fører Erik Hjorth med 3, han har hvid mod Torben Gregersen (2½ pts), men også opgøret Thomas (2 pts) - Anders Brandt (2½ pts) kan spille ind i topstriden!

Mød op på torsdag og følg dramaerne on side, vi sender ikke live på nettet! Link til tabellerne her.

 

Udsatte, et fremrykket, bestyrelsesmøde og lyn
(30. maj
og 2. juni 2023) Af PE Nielsen

Torsdag spilles en række af de udsatte partier, og et enkelt fremrykket fra sidste runde, i Nordre Forår. Ud over det holdes der Bestyrelsesmøde, men lur mig om der ikke ved 20-20.30 tiden bliver plads til en lynturnering, og indtil da er der jo mulighed for at spille partier i vores Udfordrerturnering - så kig gerne ind i klubben!

Sådan gik det:

   

Der var to partier i Mester 1: Forrest står Brondt (tv) det meste af partiet i overkanten, men han formår ikke at nedbryde Johns seje forsvar.
Bagved spiller Rathlev
(tv) - Nina, Rathlev vinder en bonde og siden slutspillet

 

Forrest (tv) taber nygifte Sparvang i Basis 2 til Torben Gregersen, og bagved sikrer Dovydas (tv) sig førstepladsen i Basis 1 ved at besejre Jens Otto, Dovydas har nu 4 af 4 (!), den nærmeste 2½

 

Som annonceret blev der spillet en lynturnering, bl.a. med deltagelse af en ny gæst Kasper, der her (med kasket) møder formand Lars.
Nyt
(gammelt!) medlem Knud Erik (tv) får stryg af Jonas, men besejrer siden undertegnede; jeg vinder et drama over Jonas, og vi tre deler førstepladsen.

Lidt fra Bestyrelsesmødet: Det blev besluttet at klubmesterskabet i efteråret afholdes i en åben Schweizerturnering over 7 runder, start den 21. september og sidste runde den 30. november, indbydelse i det kommende klubblad. Det giver plads til en række specialarrangementer, så Thye kommer på arbejde ;-). Sidste torsdag i august gentages åbent-hus-arrangementet, og spillermødet omkring holdsætning afholdes den 14. september.

 

Turneringstilbud i 6. hovedkreds
(29. maj 2023)
 
Af PE Nielsen

Syddjurs Skakklub er blevet særdeles aktiv som turneringsarrangør, og i den forbindelse har jeg endelig taget mig sammen til at få lavet en indbydelsesside her på nordre.dk; du finder siden ved at trykke på her i sidste linje i rubrikken Kalender på forsiden (her i starten markeret i en pink box). Jeg klarer kun at tage lokale 6. hovedkredsinvitationer med, men nok også nogle DSU arrangementer! Søger du som Nina turneringer i hele landet, må du selv ind og rode i DSUs turneringssystem, klik her.

Det er mit håb, at den nye side vil animere Nordremedlemmerne til at blive mere aktive i turneringslivet, og skulle jeg overse en turnering eller to, så giv mig gerne et praj, mail poulerik@nordre.dk eller sms 20 58 53 27!

 

Pokalfinalen: Guld og sølv til Nordre!
(28.
og 29., 30. maj og 2. juni 2023) Af PE Nielsen

Nordre havde to hold med i årets pokalfinalestævne, der blev afholdt i Skanderborg, nemlig i Bredderækken og i Senior 65+.

Bredderækken: Her er gruppen altid meget tæt pga. reglen om snit <= 1800. Vort hold Nordre bestående af Christian Thye, Steen Christensen, Sune Huus og Jonas Nielsen kom i den grad til at spille en hovedrolle, da holdet førte fra start til næsten-mål, desværre glippede det i sidste runde, så Læseforeningens hold med tre mesterspillere (og en efter sigende 1400 mand) nappede førstepladsen med ½ brætpoint mere end vores - ærgerligt, men en virkelig flot indsats og en klokkeklar andenplads! De individuelle scorer: Thye 3½ af 6, Steen 4½, Sune 5 (!) og Jonas 4, total 17 af 24.

Seniorrækken: Og så havde vi det traditionsrige Lille Meyer hold med i Senior 65+ under navnet Nordre 65+ alias Lille Meyer; her var desværre kun to hold, os og de regerende mestre fra Randers (og det var et Randers-lignende hold der nappede 1. pladsen i Bededagsturneringen lige for næsen af os!). Dét ræs vandt vi ret sikkert og blev derfor Senior 65+ mestre!
Vi var i gruppe med Senior 50+-holdene (og mødte faktisk ikke Randers!), og (min) målsætning var, at vi skulle vinde hele Seniorrækken. Det var meget tæt på at lykkes, vi opnåede som to andre hold 15½, blot et halvt mindre end vinderholdet 4 Jacks med 16! Vort hold var homogent:  Jeg 3½, de andre tre hver 4 points af 6, i alt 15½ af 24.
Som Abildlund, der i øvrigt har lovet at lave beretning til klubbladet, udtrykte det: Vi viste, at vi stadig kan være med - og ikke kun i rollator-gruppen!

   

Bredderækken, 1. runde: Holdet kommer godt fra start med en 3-1 sejr over de senere vindere fra Læseforeningen, der er pinde på bræt 1-3, Thye, Steen og Sune, mens Jonas må ned på bræt 4

 

Seniorrækken, 3. runde: Nordre 65+ alias Lille Meyer lider dets eneste nederlag - til de senere vindere 4 Jacks, til højre Nina, Abildlund og Holst

 

To trætte turneringsledere (de blev brændt af af den 3. TL)
- begge Nordrefolk! - fra venstre Unionsformand Poul Jacobsen, til højre Bededagsturneringens TL Tom Petri

 


Foto: Jonas Nielsen

 

Breddeholdet har modtaget andenpræmien, fra venstre Poul J., Jonas, Sune og Steen
(Thye var smuttet hjemad)

 

For en gangs skyld kom Lille Meyer holdet til tops, nemlig i Senior 65+, fra venstre Poul J, undertegnede, Holst, Nina og Abildlund

 

Og hvem vandt egentlig Eliterækken?
Jo det gjorde Århus/Skolerne
(billedet) foran SK 1968!
Mads Boe
(nr 2 fra venstre) var i øvrigt pokalmester for Nordre i '97, sammen med Morten Johansen, Nina og mig!

Turneringsledelsen var desværre ikke fuldtallig, men Poul og Tom klarede selv det hele meget fint; blot et enkelt punkt (som Bededagsturneringen har!) manglede: Store akkumulerede turneringstavler, for som spiller er det meget svært at følge med i stillingerne, bedste metode er faktisk at gå rundt ved bordene ved rundestart og aflæse rundekortene, og det er ikke praktisk.

I første runde blev jeg udsat for et voldsomt overfald af min modstander fra Roskilde-banden, hvid har ofter etn springer på min kongestilling og lige spillet 25.g4-g5:

Er jeg ved at blive kørt over?? Nej, jeg fandt noget, kan du også ....?
Der fulgte: 25...Dc5! 26.g6 Db4! 27.c3 Txc3!! Det eneste træk, der vinder!
Pointen er truslen 28...Tc1+ og mat på b2 bagefter, kan kun pareres med 28.Td2, og dét tager vi svaret på i det kommende klubblad!

Link til skak.dk's overordnede resultatformidling her; link til holdopstillingerne her, og resultaterne her.

 

Nordre forår + pokalskak
(27.
maj 2023) Af Jonas Nielsen

I torsdags afvikledes 4. runde i Nordre forår hvor der blev spillet 8 partier. Her følger en kort opsummering af aftenens runde.

I Mester 1 spillede Brondt mod Rathlev og det så længe lige ud, men en overseelse kostede Rathlev en bonde og senere yderligere en bonde og Brondt vandt sikkert med to bønder oppe i et tårnslutspil. Ved siden af spillede Nina remis mod John i et parti der så meget lige ud hele vejen. I det tredje opgør i rækken mødtes Vagn og Martin. Her blev Martin overrasket tidligt i åbningen af Vagn og brugte meget tid. Det endte senere med at Martin kom fint ud af det og han vandt efter Vagn satte et tårn i slag.

I Mester 2 blev der kun spillet et parti og det blev et af aftenens længste. Oehlerich var presset godt i bund af Noah, som havde fået en bonde ned på 7. række. I den evige tidnød overså Noah en tårngaffel, som kostede ham en officer og partiet.

I Basis 1 havde Søren og Dovydas gang i et ganske spændende parti. Det så skarpt ud, men pludselig manglede Søren en officer og han måtte ned. Ole - Jens Otto var meget lige og det endte da også med remis.

I Basis 2 vandt Thomas i fin stil over Torben. Thomas var en bonde oppe og endte med at vinde et slutspil med springer mod løber. I det andet parti stod Johnny efter eget udsagn til tab, da Erik pludselig tilbød remis. Det tog Johnny selvfølgelig i mod og det endte altså remis.

Du kan se tabellerne her

I morgen spilles der så pokalfinalestævne i Skanderborg og Nordre stiller i år med to hold. I bredderækken skal Thye, Steen, Sune og undertegnede spille med. Men også i seniorrækken +65 har vi et hold med, hvor Lille Meyer stiller op med PE, Nina, Jens Abildlund og Per Holst. Umiddelbart er der gode chancer for en førsteplads til Lille Meyer. Bredderækken er som regel meget lige, men vores hold bør have ok chancer for en god placering, alt efter hvilken form vi har på dagen.

Holdopstillinger kan ses her.

 

Forårsturneringens 3. runde
(12.
maj 2023) Af PE Nielsen

     

 

Basis 2: Forrest lykkes det Andreas (tv) at vinde et ellers længe lige parti over Johnny.
Bagved ofrede Thomas
(tv) en bonde i åbningen, men han fik ikke nok spil for den, og Hjorth kørte så i sikker stil et helt point hjem

 

Basis 1:
Forrest mistede William
(tv) en officer, men fik til gengæld nogle farlige fribøder, og til sidst kom Ole helt ned i sækken.
Bagved fik Sune
(tv) revanche fra Vinterturneringen og besejrede Søren

 

 

I Mester 2 var der blot ét parti, det var mellem Oehlerich (tv) og Thye; Per havde teten, men det lykkedes med neglene Thye at holde en halv.
Bagved i Mester 1 måtte Jakob
(tv) ha' paraderne oppe, for Vagn kørte hæmningsløst på med et kongeangreb, forsvaret holdt og Jakob sejrede.

 

Mester 1: Brondt (forrest th) - Nina er ved at blive en klassiker, Brondt trak igen det længste strå, da Nina overså en springergaffel.
Bagved var det spændende mellem Martin
(th) og John: Martin ofrede en kvalitet for bonde, fik tryk, vandt kvaliteten tilbage, og kort efter vandt han en bonde, men var let forundret , da John - lidt tidligt ?! - opgav.

 

 

 

En aften med relativt få partier, men der var udmærket skak at følge! Og specielt besnærende var Williams sejr over Ole:

  Her spiller William 29.a4! og nu kan alt ske! Sort spillede ikke optimalt, og snart havde vi denne stilling ...:

  efter 33.b6! og nu er det slut, sort kan ikke forhindre det dræbende b6-b7!

Resultaterne betyder som følger, se evt. tabellerne her:

Basis 2: Her er Hjorth flyvende med 2½ af 3, to mand har dig ½ plus to udsatte, så ballet er skam ikke forbi endnu!
Basis 1: Williams sejr over Ole lukkede det hele op, Dovydas har som Ole 2 men én in mente, og også Jens Otto kan blande sig!

Mester 2: Gruppen er knækket over, og tre er i front: Noah 2 af 2, Asger 2 af 3 og Oehlerich 2½ af 3.
Mester 1: Også her er klassen brækket over og tre i front: Martin og Jakob har 2½ af 3, men Brondt med 2 af 2 kan med sejr i den udsatte gå forbi!

I næst uge er det Kr. Flyv'da', men om 2 uger spilles 4. runde!

 

Bededag blev meget spændende!
(07.
og 10. maj 2023) Af PE Nielsen

Bededagsturneringen blev lige så spændende, som det så ud til! Når resultaterne først når frem til hjemmesiden her søndag, skyldes det, at festlighederne over Lille Meyers andenplads ingen ende ville tage (vi var topseedet, og nej, der var ingen 2. præmie!), samt nogle tekniske problemer med indlæsning af billeder fra mit kamera.

De to topseedede hold Lille Meyer og Viborg blev i en spændende afslutning overhalet indenom af Remiskongerne fra Under 2050 gruppen, og kongerne (hvor kun Michael Øe brillerede med tre remiser) blev samlet vinder i denne slutstilling (holdsammensætningerne ses her):

                             

Som det ses var det et meget tæt opløb mellem de tre øverste hold, hvilket skal ses i lyset af, at det ikke lykkedes GM Jonas Bjerre at finde holdkammerater nok i år! Så i forhold til 2019 savnedes der de to tophold med mange titelholdere. Til gengæld var feltet nedad utroligt jævnt, hvilket gav spændende afslutninger i flere grupper.

I Under 2050 gruppen var Yalla-holdet fra Under 1900 bedst, efter at Remiskongerne tog sig af toppræmien. Det gav så igen plads til, at Røverne fra Rold var bedst i Under 1900,  og i Under 1800 var SK68's Overløbere bedst, mens det for mig ukendte, men spændende hold Scada Minds (har nok noget med IT-byen at gøre, se evt her) nappede præmien i Under 1600.

Brætscorerne tog Yalla sig også af i toppen! Og også Lille Meyer nappede to, den på 4. brættet dog på deling med remiskonge (?) Aage Olsen! Eneste med maksimum 21 var Lars Hansen, Yalla, men Lille Meyers Jens Abildlund lavede også maksimum, dog "blot" 18 af 18.

Tom Petri styrede som TL igen begivenhederne med sikker hånd, mens Mikkel Hansen i flot stil tog over i kantinen efter farmand Per! Med vore egne nye materialer og ikke mindst det af formanden af SK68 lånte blev det en rigtig flot turnering, hvor vi alle kunne være i store sal (hvor der nok kunne presses yderligere fire hold ind) og jeg hørte kun meget positive tilbagemeldinger. En vejledende kryds-afstemning viste klart overvægt for at beholde turneringen "tæt på" Bededag, frem for at flytte turneringen til sidst i september. Så lur mig, om turneringen ikke igen næste år hedder Bededagsturneringen, men så er rykket frem til den tilhørende lørdag!?

 

Først i den kommende uge får jeg sat en side op med billeder fra turneringen,
indtil da må I nøjes med det vindende hold Remiskongerne - her til højre
i 1. runde mod Come together 1.

Billederne er nu så småt ved at komme på, kig her.

Bemærk at vinderholdets bræt 1 og 2 er tidligere Nordrespillere: Forrest på
bræt 1 Michael Øe (der pt. ikke er i klub!) og Leif Møller (der er skiftet til SK68), Leif var i øvrigt tidligere ansvarlig for Bededagsturneringen og hjalp også her
med mailadresser på tidligere deltagere, tak! Bag de to ex-Nordremedlemmer
skimtes Arne Christiansen og holdets topscorer Aage Olsen.

 

Tak for denne gang - og på gensyn i foråret 2024!

 

 

 

Bededag: 14 hold næsten klar ...
(02
.
og 03 maj 2023) Af PE Nielsen

Så er tilmeldingsfristen til bededagsturneringen overskredet, og vi stå med (næsten) 14 hold, der er et par udestående afklaringer om spillere, der optræder på to hold! Deltagerne offentliggøres ikke før fredag morgen, inddelt i præmiegrupper, men her en liste over holdene:

Lille Meyer (har nok 40 års jubilæum)
Confuse a Cat Ltd. (primært fra Djævleøen)
De varme hveder (Kantineholdet)
Remiskongerne (kendt blanding)
Røverne fra Rold (Skørping)
Gamle Åby og Jonas (Åbyhøj)
De gode ben (lugter af Silkeborg)
Scada Minds (popping up from nowhere!?)
Viborg (ligger midt i Jylland)
Ronaldos disciple (Dennis H & Co)
Come together 1 (arbejdstitel, blandet hold dannet af VRS, ligesom nedenstående)
Come together 2 (se ovenfor)
Overløberne (ja, de er jo SK68-overløbere ... fra Nordre!)
Yalla (også fra SK68)

Da vi kan komme til at mangle en spiller, må du gerne kontakte mig (pe.nielsen@newmail.dk), hvis du evt. kunne stå til rådighed!

 

Torsdag: Udsatte, hygge og lyn
(17
. april 2023) 
Af PE Nielsen

På torsdag er der enkelte udsatte eller fremrykkede partier i Nordre Forår. Det giver plads til hygge til os andre, kl 19 laver vi en lynturnering, og ellers er der god plads til fx at spille et par partier i Udfordrerturneringen. Husk at klubben er for dig, også når du ikke skal spille et seriøst parti ;-)

 

Pokal Bredderækken og Bededag
(17
. april 2023) 
Af PE Nielsen

Formanden har i dag modtaget følgende fra Hovedkredsformanden:

Til Nordre, VRS og Skanderborg

Jeg skal meddele, at det ikke har været muligt at samle tilstrækkeligt med hold til et kvalifikationsstævne i bredderækken i pokalturneringen.
Tak til Skanderborg for at stille sig til rådighed som arrangør.

Nordre og VRS, som har tilmeldt hold, er hermed kvalificerede til at spille finalen den 28. maj.

Mvh
Claus Andersen

Så nu kan vores hold altså ærgre sig over ikke at skulle spille i morgen, men glæde sig til finalen i Skanderborg pinsedag!

Desværre er det et skidt tegn for vores Bededagsturnering at klubberne ikke magter at stille 4 mandshold, man kunne godt være bekymret, ogsp i lyset af at vi pt. kun - foruden Kantineholdet - har fået tre tilmeldinger. Hvis du har lyst til at spille, em nikke lige står med et hold, ja så kan du henvende dig som enkeltperson, så vil vi tilstræbe, at du kommer på et hold! Se nærmere i indbydelsen her.

 

Første runde i Nordre Forår
(14
.
og 16. april 2023) Af PE Nielsen

Så kom vi godt i gang:

     

Mester 1: Her blev det til to remiser, forrest overlevede Nina (th) en tvivlsom skotsk;
bagest spiller vores klubmester Rathlev
(tv) remis mod ratingfavoritten Martin Matthiesen, han valgte et forsigtigt remistilbud frem for at gå hårdere på Martins kongestilling

 

Mester 2: Her gik det skidt for klubbens farver, forrest må Thye (th) ned mod den pt. meget succesrige Asger Justesen;
Bagved ofrede Steen C
(th) tvivlsomt en bonde i sin Dd6-skadinaver, han fik chancen for at komme tilbage, men missede den og tabte til SK68's formand Noah Paludan

 

Mester 2: Bagest Overlever Oehlerich (th) i midtspillet, de kommer i evig tidnød, og pludselig fejler Jonas Larsen, overraskende sejr til Oehlerich!
Basis 2:  Erik Hjorth
(forrest th) besejrer Andreas Brandt

 

 

 

 

 

Basis 1: Forrest de to gæster fra Stouby i indbyrdes kamp, det ender efter hård kamp remis;
Basis 2: Bagved spiller Thomas O (tv) og Sparvang runde 2 forud; Sparvang kommer skidt fra en lukket Caro Kann og bliver knust 

 

Basis 1: Forrest møder to trofaste gutter fra Chess & Chill (på cafe Mundhæld lørdage fra kl 12) - vores nye gæst Dovydas Girsvaldas (th) besejrer Sune Huus;
Bagved aftenens hurtigste sejr til Ole Schmidt
(tv) over Søren Korshøj - se diagrammet her til højre:

 

Efter et fatalt 14...Sd8?? har Søren modtaget en skak på a4 og måtte gå med kongen. Hvid finder nu en meget effektiv afslutning, hvad spiller han?
Der er flere gevinster, men Ole fandt det ukomplicerede men afgørende 15.Lb5! hvorefter sort ikke kan dække sig ind mod en dronningskak i diagonalen a3-f8

 

Link til stillingen her.

 

Nordre Forår 2023 klar til start!
(12
. april 2023) 
Af PE Nielsen

Så er feltet til vores næste femrunders på plads, vi nåede op på 24 deltagere, flot! Der er forventeligt en del gengangere fra Vinterturneringen, men også udskiftninger, her en kort omtale af grupperne:

  Vinterturneringens vinder Uffe (her th) er ikke med, i stedet deltager Martin Mattihesen (tv)

Mester 1: Her er halvdelen af feltet gengangere: Brondt, Rathlev og Nina; her er Vagn Jensen (en god gammel kending), John Hansen (har også deltaget før) og endelig Martin Matthiesen, der hopper ind som ratingfavorit, men Brondt og Rathlev vil sikkert gerne lege med!
Mester 2
: Her er Jonas og Oehlerich gengangere, Steen C og Thye er "oprykkere" (var sidst med i Basis 1), og Asger Justesen, der vandt Basis 2 og siden også vandt en gruppe ved DM! Endelig er Noah Paludan et nyt ansigt. Jonas er favorit med Steen C som outsider (hvis han kan holde koncentrationen!).

Basis 1: Her er Ole Schmidt, Sune og Søren gengangere, nye navne er William, Jens Otto og Dovynas; her må forventes en jævn affære, alle har 17xx.
Basis 2: Her er der fire gengangere: Vadim, Jesper, Thomas og Johnny; Erik Hjorth har tidligere deltaget hos os, mens Andreas Brandt er et nyt navn. Vadim er storfavorit og har en forventet på over 4 af 5!

Start i morgen kl. 19.00.  Husk at der ikke er tillægstid ved træk 40! Link til tavlerne her.

 

Femmeren hos Syddjurs
(02
. april 2023) 
Af PE Nielsen

Så har Syddjurs Skakklub sat en 5-runders EMT-turnering, Femmeren, i søen, den spilles over 5 mandage i maj/start juni, se indbydelsen her.

 

Vinter 2023, flot finale!
(31
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

Det blev en flot finaleaften i Vinterturneringen med mange spændende afgørelser!

     

Mester 1: Uffe var klar vinder før sidste runde. Nina spillede en rigtig gang tigerskak og forsøgte at trække Uffe ud i sumpen, men det lod til, at Uffe havde styr på det hele vejen.
Jesper blev en klar nr 2, han har på det seneste spillet super og er nu oppe på ca. 2340!

 

Mester 2: Kravet til Jan (forrest th) var en sejr, det lykkedes ikke, selvom Jan havde teten hele partiet, holdt Jonas sammen på det.
Dermed blev Jan "kun" nr. 2 med 4 af 5, et halvt mindre end Poul Erik.
Bagved vinder Dennis
(th) over Oehlerich

 

Basis 1: Steen (forrest th) vinder over "ærkerivalen" Thye, efter partiet viser det sig, at Thye fik én chance!
(nye analyser viser at Thye længe stod godt!)
Steen vinder gruppen med maksimum 5 af 5!
Bagved trækker partiet Søren
(th) - Alexandru stor opmærksomhed, en skarp sicilianer! Søren er skarpest og vinder, se afslutningen nedenfor!
Alexandru hiver dog andenpladsen fortjent hjem.
Helt i baggrunden kan Sune, der besejrede Lyck, anes

 

 

 

 

 

Basis 2: Ren finale, Ole (tv) - Asger åbnede med en lukket Caro Kann, og der blev gået til stålet.
Asger fik langsomt overtaget og vandt også partiet, så han også kom i mål med maksimum, dog kun 4 af 4, da formand Lars jo udgik.

 

Basis 3: Igen et spændende parti, Thomas (th)  skulle vinde over Jesper for at nå op på en delt førsteplads, hvor Markus med sejr uden kamp lå med 4½. Men Jesper lavede denne aften en kontrolleret indsats og vandt fortjent.
Thomas fik dog andenpladsen med 3½

 

Og så her afslutningen på partiet Søren - Alexandru
i Basis 1: 30.Lb7 ville være fint, men Søren vælger det elegante 30.d6! Txa6 31.d7 Se6 32.Ld5! og stillingen er let vundet efter både 32...Txd5 33.Txd5 (partiet) og 32...Td6 33.Lxe6 Texe6 34.d8D!

 

Alt i alt en fin turnering, selvom vi blev ramt af en del afbud, ud over udskydelser på grund af AaM, var der en del sygemeldinger (fx to på dagen i går!) og afbud pga. ferier. Desværre ser det lidt sløjt ud med tilmeldinger til den næste, Nordre Forår 2023 (indbydelse her), med start lige efter påske; det ville ellers være godt, hvis vi kunne holde et vist niveau, så vi håber naturligvis, at DU overvejer at være med! Link til slutstillingerne i Vinterturneringen her.


Pokalskak: Pt. er der dannet et pokalskakhold i bredderækken. Hvis du/I skal være med - Bredderækken der spiller 20/4 i Skanderborg (se nedenfor under 11/3) - Eliterækken der spiller tirsdag den 2/4 (se nedenfro under 27/2) - så henvendt dig snarest til formand Lars, det er sidste udkald lige efter påske!

 

Sidste runde og klubblad
(29
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

I morgen spilles sidste runde i Nordre Forår. I Mester 1 er der spillet to partier forud, kun Uffe - Nina udestår og præmierne er allerede på plads: Uffe Vinther-Schou vinder igen sikkert, han har allerede 3½, og på en andenplads, der ikke kan trues, ligger Jesper Lauridsen med 3. I Mester 2 skal Jan C vinde over Jonas Larsen for at opnå delt førsteplads med Poul Erik. I Basis 1 er Steen C med maksimum et point foran Alexandru, Steen møder Thye, mens Alexadru møder Korshøj. I Basis 2 er der finale mellem Ole Schmidt og Asger Justesen, der har begge maksimum 4 og kan ikke nås af andre! Og endelig Basis 3: Her vinder Markus Holm uden kamp i sidste runde over Johnny Sparvang (der er på ferie) og tager en førsteplads, Thomas  Overgaard kan med sejr over Jesper Breining nå op på en delt førsteplads.

Det nye klubblad ligger i printet form på mit skrivebord,
kig ind i klubben torsdag og få det i hånden,
ellers må du vente til næste uge med at få det med posten:                

 

Skanderborg: Ligaafslutning og Smuk Skak
(24
.
og 26. marts 2023) Af PE Nielsen

Ligaen: I den kommende weekend spiller Nordre I de sidste to runder ved afslutningsstævnet i Skanderborg. Desværre er redning - trods sejren over Skanderborg - næppe sandsynligt, der står nemlig Køge på menuen allerede lørdag, og Køge er jo kun ½ brætpoint efter Skanderborg, så det kan blive en uhyre spændende weekend dernede! Ud over Køge spiller vi søndag mod BMS.

Sådan gik det: Lørdagens kamp mod overmagten fra Køge gik som frygtet 0-8; Køge stillede med seks stormestre, og som Abildlund formulerede det: "Det er ikke lige det, vi er uddannede til ....". Den forventede var på blot 1,41, så den stor katastrofe var det ikke. Nå, sidste runde bød på BMS, der reelt havde reddet sig fra nedrykning med en 5½-2½ sejr over SK68, de stillede så kun med 7 mand mod os. Vi tabte matchen 3-5, igen en anelse under forventet; eneste vinder var æresmedlem Jørn Sloth, altså ud over Peer Oles vundet uden kamp; remiser var der til Nina og Holst.

Sloth fyrede en Zoom af og vandt i energisk stil! Det var nok til at han kunne dele topscorerværdigheden med Nina, begge med 3½ af 9      

Takket være vores sejr over Skanderborg kunne Køge hjemtage Danmarksmesterskabet, de fik som Skanderborg 16 matchpoints og scorede 4 brætpoints mere end Skanderborg. SK68 var i overhængende nedrykningsfare, og kravet i sidste runde var en sejr på mindst 5-3 over Øbro, det overgik de i stærk stil og vandt 6-2! Det betyder formentlig, at vi igen vil være blandt favoritterne i 1. Division næste år! Link til slutstillingen her.
 

Skanderborg har også allerede nu annonceret med deres traditionelle Smuk Skak, en 5 runder koordineret, der afholdes i weekenden den 18.-20. august - link til indbydelsen her.

 

Udsatte i Nordre Vinter
(24
.
og 27. marts 2023) Af PE Nielsen

Der blev i aftes spillet seks udsatte partier i klubturneringen, så der blev ryddet godt op i de udsatte, nu resterer kun Nina - Jesper, der spilles den 27/3 i SK68. I Mester 1 vandt Jesper en spændende sicilianer over Nicolai, så han stadig kan nå Uffe; de mangler begge at spille mod Nina, og Uffe har et points forspring. I Mester 2 vandt Jan legende let med hvid i en Slaver over Dennis, men jeg måtte grueligt meget igennem, før jeg fik et helt point i hus; jeg debuterede med Albins Modgambit, men det var den forkerte, der fik angreb, og jeg vandt kun, fordi Jonas overspillede sit angreb. Jeg er nu færdig med 4½ af 5, det samme kan Jan nå med sejr over netop Jonas i sidste runde.

I Basis 1 vandt Steen to tynde for en tyk over Søren, og det realiserede han meget hurtigt til gevinst. Thye havde hvid mod den unge Alexandru, der ikke var bleg for at påtage sig nogle svækkelser. Det blev ret kompliceret, og Thye brugte megen tid. Alexandru vandt en bonde med en standardkombination, men Thye vandt den hurtigt igen, og jeg så desværre ikke, hvordan det gik galt for Thye. Steen har flotte 4 af 4, og i sidste runde er han oppe mod ærkerivalen Thye! Alexandru følger efter med 3 af 4, han møder Søren.

Der blev ikke spillet i Basis 2, hvor vi får en ren finale mellem Ole Schmidt og Asger Justesen, der begge har 3 af 3 (det er her formand Lars er udgået). Der var topopgør i Basis 3 mellem Thomas og Markus, der begge havde 3 af 3 før opgøret. Til sidst var de begge groggy i slutspillet, hvor Markus overså en chance for at vinde, så remis blev det! Sparvang kan desværre ikke spille sidste runde, så han bliver stående på 3, Markus vinder uden kamp og får således 4½ af 5. Det kan Thomas også nå ved at besejre Jesper i sidste runde ... Link til tabellerne her. Her lidt kombi-øvelser fra aftenen. løsninger i begyndelsen af næste uge:

 

   

Vi er i en skarp sicilianer, og hvid har lige
besvaret 11...b4 med 12.e5!?
Hvorledes skal sort nu reagere?

Den tager vi i det kommende klubblad!

 

Hvid har lige besvaret 11...g4 med 12.Se4, der gi'r
plads til f-springeren på d2.
Hvad gør sort på det?

Sort (jeg!) spillede 12...Df7 og blev nærmest løbet over ende på dronningfløjen. Jeg burde i stedet ha' forsøgt 12...gxf3! 13.Sxf6 fxg2 14.Kxg2 Sxf6

 

Og her har hvid lige spillet 22.Tf1xSf3.
Hvordan fortsætter sort?

Vi er i samme parti, jeg har overlevet efter et ukorrekt officersoffer fra hvid. Her skal jeg bare undgå 22...Lxf3?? 23.c6!! og sort går mat efter 23...Lxc6 24.Dc5+!
Det klarede jeg med 22...De8 og vandt

 

 

Nordre Forår 2023 og Bededagsturnering
(18
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

I torsdags blev der afholdt et udvidet bestyrelsesmøde med punkterne i Forårskalenderen som hovedpunkter, link til den nye kalender her.

Nordre Forår 2023: Der var enighed om, at Vinterturneringen med 5 runder har været en succes rent deltagermæssigt, og som tidligere varslet afholdes yderligere en 5 runders EMT fra lige efter påske og frem til begyndelsen af juni. Denne gang forsøges med starttidspunkt kl. 19.00, til gengæld er der så ikke tillægstid efter træk 40, link til indbydelsen her, hvor vi igen gerne skulle have en del Nordre-medlemmer med!

Dette betyder ,at der ikke bliver plads til en Juni Grand Prix, men den har også kørt for lud og koldt vand de seneste år, så det er altså en kalkuleret omlægning! Endvidere er Lynmesterskabet og Generalforsamlingen flyttet til juni, kryds allerede i kalenderen ved hhv. 15. og 22. juni!

Klubben afholder igen Bededagsturnering, den 41. og måske sidste!? Der er dog den holdning, at hvis vi får succes med turneringen i år, ja så vil den formodentlig blive videreført på en lørdag i stedet for den udfaldne Bededag. Vi håber naturligvis på mange Nordre-deltagere, du kan også henvende dig som enkeltperson, hvis du har lyst til at komme på et hold. Link til indbydelsen her.

 

Kirkens forårsmarked
(18
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

Forårsmarkedet er et vigtigt tiltag for kirken, og overskuddet går til en ekstra deltidsstilling til kirken.
Peer Ole, Lars og jeg var i dag forbi for at få et indtryk af, hvad det er og evt. se muligheder for, at Nordre kan deltage/bistå med noget. Man må sige, det er et imponerende setup, så det bliver ikke let at finde plads til flere aktiviteter, indenfor er totalt spækket med boder mv., og også udenfor foregår der noget - og det sidste er jo i øvrigt vejrafhængigt. Så nogen umiddelbar idé lå ikke lige for, hovederne skal i blød!

     

Der var pyntet op og et fantastisk fremmøde til kirkens forårsmarked i dag med adskillige hundrede fremmødte! Arrangementet køre fra kl 10 til kl 16.

 

Udenfor var der mulighed for bilvask og henne bagved (i bygningen) cykelvask og -eftersyn, kreativiteten fejler ikke noget!

 

Og indenfor var der rigtig gang i den, ikke mindst i Krypten, hvorfra billedet er taget; her var der tombola, salgsboder og cafeteria. Hennings bøger var til salg ovenpå i kontoret, hvor der var bogsalg

 

 

Løfberg i Randers og Uffe i front
(15
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

Fra Hovedkredsen har vi modtaget:

Tirsdag den 21. marts kl. 19 får Randers Skakklub fornemt besøg af forfatteren til den omfangsrige bog om stormester Bent Larsens bedrifter. Første bind er på hele 1110 sider og slutter i 1965 umiddelbart før Larsen for alvor slog igennem i verdenseliten. Løfbergs foredrag tager udgangspunkt i den efterfølgende periode, hvor Larsen var på sit højeste med utallige turneringssejre. Alle er velkomne, og efter foredraget kan man købe første bind. Bind 2 udkommer til efteråret.


Vinterturneringen: I klubturneringen blev topopgøret i Mester 1 mellem Jesper og Uffe spillet i aftes, og Uffe tog hele pointet; dermed er han gået alene i front, og der skal mirakler til, hvis han ikke vinder turneringen.

 

Nordre II sluttede af med kæmpesejr
(14
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

... men lad det være sagt med det samme, spillet var ikke prangende, 6-2 lyder fantastisk, og det er da også den jævnbyrdige gruppes største sejr. SK68 III vandt ligeledes 6-2 over Syddjurs, og det viste sig at være nok til oprykning, en kæmpeoverraskelse! Favoritterne fra Randers spillede en elendig match mod (kun) 7 VRS'ere og tabte 2½-5½.

  Afslutningsstævne i Hornslet, til venstre SK68, bagest os - zoom:  

Der var forholdsvis sikre sejre til Rewitz og reserve Steen C, mens min var yderst heldig, og Ulriks og Thomas' ikke uheldige! Men mest heldig var vi med Jonas' remis, undervejs var han et tårn under, men det lykkedes ham at presse på og få en halv!! Link til tabellen, hvor vi nåede over 50% og blev nr 3, her.

En stilling undervejs, sort har lige måttet spille Dd8-d7 på Lg5 for at holde d5 under observation. Hvordan fortsætter hvid?
Hvid spillede korrekt 16.Sxd5!! og burde efter 16...exd5 ha' vundet hurtigt med 17.e6! På både 17...Db7 og 17...Dd6 kommer 18.e7 Te8 19.Sxf5! med trussel på d5.
I stedet skete 16.Le7? Dxe7 17.Lxd5+ og slag på a8 med uklar stilling til følge. Jeg vandt siden i et kongeangreb.

 

Pokalturneringen, Bredderækken
(11
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

Så kom efternøleren: Vi har nu modtaget til invitation til Bredderækken i Pokalturneringen:

Bredderækken spiller torsdag den 20. april kl. 19.00 hos Skanderborg Skakklub.
Ratinggennemsnit max. 1800 (Ratingliste januar 2022 anvendes – se under pokalturneringen på www.skak.dk).
Spilletid: 20 min. pr. parti. + 5 sek. pr. træk fra træk 1. Der tilstræbes 4 runder.

Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af samme klub. En klub kan tilmelde så mange hold, som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene. Nr. 1 og 2 kvalificerer sig til deltagelse i landsfinalen, som afvikles pinsesøndag den 28. maj på Morten Børup Hallen i Skanderborg.

Hvis du er interesseret i at deltage på et Nordre-Breddehold, så kontakt venligst formand Lars pr mail: formand@nordre.dk eller pr telefon/sms: 29 66 10 47 senest den 10. april.

Ang. Eliterækken: Se nedenfor under 27. februar.

 

11 partier i Vinterturneringens runde 4
(10
. og 13. marts 2023) Af PE Nielsen

     

Mester 1: Forrest remis mellem Brondt (tv) og Bækgaard i et spændende bondesluspil.
Bagved: Det ser legende let ud, når Uffe (th)
spiller svenskervarianten mod engelsk - Jakob må kapitulere

 

Mester 2, bagest er Oehlerich i boksen mod fotografen, fotografen vandt et spændende parti!
Forrest vinder Ulrik et lusket slutspil, efter at have stået klart i underkanten det meste af vejen, men han slog til, da chancen bød sig - se nedenfor!

 

I Basis 1 vandt Thye og Korshøj (ikke på billedet), bagest her vinder Steen (th) ved at sidde pænt på fingrene over Lyck, og Sune (forrest th) fik ørerne i maskinen mod
9-årige Alexandru - se nedenfor!

 

 

  

 

 

 

Basis 3 gav ligeledes to sejre:
Forrest vinder Jesper (th) over Albert,
bagved slår Sparvang (th) Ignacio

 

Sort har sorgløst lige nappet en bonde på b3, men det går ikke godt - hvorfor?

Ulrik spillede 44.Lg7!, der fælt truer Sg5-h7-f6 mat! (ikke Sg5-f7, da sort har paraden Lc3-d2!).
I partiet skete: 44...Sc5 45.Sh7  Lxe5 46.Lxe5 Sd7 47.Sf6+ og sort opgav, da h-bonden afgør, løberen har jo styr på alle sorts bønder efter 47...Sxf6 48.Lxg6

 

Sort har lige spillet 21...Lf2 for at tvinge tårnet væk
fra g-linjen, men det bekymrer ikke hvid, der går
efter kongen - hvordan?

Alexandru spillede stærkt 22.Dh4! der truer fælt på f6.
I partiet skete 22...Lxg3? 23.Dxf6+
Flugt med 22...Ke7 nytter ikke (23.Lxg7!), så eneste forsvar er 22...De7, og så kommer stærkt 23.Td7! Lxg3 24.Txe7 Kxe7 25.Dxe4 og dronningen trænger afgørende ind i den sorte stilling, vinder f6 og f-bonden bliver den afgørende faktor!

 

Der blev også spillet i Basis 2, og her vandt den førende, Ole Schmidt, og han fører nu sammen med Asger Justesen, begge har 4 af 5 og mødets i sidste runde! I Basis 3 bliver der også et finaleparti i sidste runde, her mødes Markus Holm (3 plus udsat) og Sparvang (3 af 4). I Basis 1 fører Steen C med 3 af 3, han møder i sidste runde Thye der har 2 af 3 ligesom Alexandru, de skal lige have afgjort deres indbyrdes udsatte før finalerunden. 

I Mester 2 er det fortsat parløb mellem Jan C og mig, vi mangler begge Jonas Larsen, og Jan endvidere Dennis. I Mester 1 er Uffe V-S i front med 2½ af 3, men han er truet af Jesper L, og deres indbyrdes spilles på tirsdag og kan let blive afgørende!

 

Hjælp til kirkens forårsmarked
(09
. og 10. marts 2023) Af PE Nielsen

Ændring: Det tidligere ønske om hjælp til afrydning i cafeen er nu bortfaldet, da FDF har meddelt, at de som tidligere tager hele opgaven. Det betyder, at vi nu ikke skal bidrage ind i dén opgave. Så det eneste ønske fra kirken kunne være hjælp til oprydning i bygningen bag ved kirken, når markedet slutter kl. 16, opgaven består typisk i at sætte møbler på  plads, og så evt. spisning af rester. Så hvis det lige er dig, så mød blot op lidt i fire og byd dig til!

Kirken har blandt meget andet bogsalg på forårsmarkedet, og de er også interesserede i skakbøger, specielt elementære, så har du et par stykker stående, som du vil af med, så kontakt også gerne poulerik@nordre.dk. Tidligere medlem Henning Andersen har læst om markedet her, og han har nu gavmildt skænket en god håndfuld bøger, på klubbens vegne tak for det:

  bøgerne, og den glade giver: 

Og så er du jo også under alle omstændigheder velkommen til at kigge forbi forårsmarkedet lørdag den 18. marts kl 10-16, se hvad der sker, og evt. lægge et tier hist og her!

 

Ryd forsiden: .... men det havde Nordre I!
(05
.
og 08. marts 2023) Af PE Nielsen

Sensationen indtraf, Nordre I fik matchpoint, ja faktisk to! Det undertippede hold - fx skrev Sune i JP: "Skanderborg må undvære Jonas mod bundholdet Nordre; men det går nok" - steppede op mod mesterskabsfavoritterne og femdoblede holdets antal af hele points, fra blot et enkelt til 5! Det hele startede med en fin taktisk remis af Klitgaard, der havde fint styr på sin sorte åbning og åbenbart havde stor tiltro til resten af holdet. Jan havde sat brand i brættet mod Brondt med et tidligt officersoffer, det så virkelig spændende ud!

  Jan fyrer op under Brondt med et listigt officersoffer

  Hurtig remis til Klitgaard, bagved vinder Abildlund, Nina og Holst!

Nok tabte vi som forventet 3-0 i toppen, men at det blev til lutre sejre med et par afslåede remistilbud (sådan!) på bræt 4 (Jan!), 6 (Abildlund), 7 (Nina) og 8 (Holst) var bare fantastisk! Resultatet sletter et noget skidt indtryk af holdet, men desværre ser det ikke ud til at kunne redde holdet, for de nærmeste konkurrenter vandt ligeledes 4½-3½ (blandt andet 68's sejr over Århus/Skolerne samme sted), så der skal nok stadig et 4-4 resultat mod topholdet Køge og så sejr over BMS; de sidste to runder spilles i Skanderborg i weekenden 25.-26. marts, link til stillingen her.

Vi ser lige på tre nøglestillinger fra matchen, løsninger om et par dage:

     

Hvid har frækt lige slået en bonde på f6.
Kan sort straffe det?

Ja, men desværre var der ikke megen tid tilbage til Jørn Sloth, så han spillede 27...Tf8 og tabte.

I stedet vinder 27...Le7! fulgt af 28...Dd4+, og sort
vinder i løbet af få træk én af springerne, da hvid ikke gunstigt kan opløse den faste springerformation

 

Partiets kritiske stilling, sort har lige spillet Sf6-e4. Er der noget i Ta3? Eller er slag på e4 godt? Eller må tårnet krybe hjem på c2 for at dække f2?

Klitgaard blev udsat for 19.Tc2?
og der blev taget remis efter 19...f6.

19.Ta3!?
er spektakulært, men fører vist til remis med denne hovedvariant: 19....Sxf2 20.Dxa7+ Kc7 21.Da5+ Kd6! 22.Dc5+ Ke6! 23.Lf5+ Kf6!

Men bedst er imidlertid 19.Lxe4! der giver hvid klar fordel efter både  19...Dxe4+ 20.Ka1 og 19...dxe4 Se5!

 

Hvid har lige spillet c5-c6.
Er der en redning for sort?

I partiet vandt Per Holst efter 32...g6?? 33.c7 Txc7 34.Txc7 axb3 35.Td7! og hvid kan stoppe bonden i alle varianter!

I stedet ser det ud til, at 32...Kf8 holder remis, omend snert: 33.Sa5 b3 34.Tb7 Lc5+! (mon han havde fundet det? Ideen er at tage e3-feltet fra Sg2, så den ikke når til c4 og dækkker kollegaen på a5) 35.Kf1 (35.e3 Le7 med ideen 36...Ld8)  Ld4! med ideen 36...Lc3

 


 

Nordre II har ikke tur i den
(03
. marts 2023) 
Af PE Nielsen

   Bræt 1-4: Forrest (th) taber både Ulrik og Oehlerich, bag dem vinder Rewitz som den eneste, mens jeg kæmper mig til en halv
Foto: Mikkel Hansen

Tidligere på ugen havde de øvrige resultater flasket sig for os, og vi ville med en 5-3 sejr kunne have bragt os op på en delt førsteplads! Med en forventet score på godt 4½ burde det have været inden for mulighederne, men det gik desværre omvendt, det blev til en skidt 3-5 nederlag. Eneste sejr stor Jan Rewitz for på andetbrættet, hertil tre nederlag og fire remiser. Resultatet sender os mod bunden, vi ligger nu næstsidst, og afslutningsrunden i Hornslet mandag den 13. marts bliver ikke lige den spændende afslutning, vi havde håbet på. Link til stillingen her.

Der blev også spillet tre udsatte partier i Vinterturneringen:

  Et enkelt opgør i Mester 1: Uffe V - Bækgaard blev en strategisk englænder, hvor Uffe trak det længste strå

  Her to sorte gevinster i hhv Basis 2 og Basis 3: Forrest vinder Vadim (th) over Waleed, bagved vinder Marcus over Ignacio
Foto: Mikkel Hansen

 

Snagen i klubbens fortid
(01
.
og 04. marts 2023) Af PE Nielsen

Under corona havde Bjarne Jensen (B-medlem) og jeg talt om, at vi en gang skulle op og snage i klubbens fortid. Omkring år 2000 fik bestyrelsen arkiveret de helt gamle materialer på Erhvervsarkivet her i Aarhus, men siden er institutionen kommet ind under Rigsarkivet, og vore materialer blev flyttet til Viborg. Bjarne og jeg drog derfor i dag til Viborg, og at besøge Rigsarkivet er i sig selv en oplevelse, som det vil være for meget at komme ind på her, så den tager vi nok i et klubblad ved lejlighed!

Det viste sig, at materialet løber fra start ultimo 1931 og så frem til 1957, så mit stille ønske om at se materialer fra min tid - jeg kom til Nordre i 1973 - blev ikke opfyldt, disse er måske alle gået op i røg i Højvang Beboerhus og Chess House!? Materialet lå i tre kassetter (forudbestilte), den første udelukkende med diplomtavler, nr 2 med rigtig meget korrespondance af alskens slags fra perioden 1931-54, og den tredje med 3 forhandlingsbøger (primært med referater), to kassebøger (med regnskab), en gæstebog samt to turneringsbøger med resultater, så der er nok at grave i - nedenfor nogle eksempler!

Tak for turen, Bjarne!

     

 

Eksempel på et af de i alt
24 diplomtavler, jo der var format
over præmierne dengang!

 

Dette dokument dokumenterer, at der på et tidspunkt (desværre ikke dateret) har været ikke mindre end 16 klubber i Stor-Aarhus, i hhv. DSU og Arbejderskak!
Perifert kan jeg nævne, at der var en klub i Mundelstrup og én på Helgenæs!

 

I fyrrerne havde man sågar en gæstebog,
her har nogle russere signeret i den
i maj 1945!
Om de var bosiddende på Bornholm
afsløres ikke, men mon ikke det er
russiske fodtusser fra krigen ...
Se rettelse nedenfor!

 

Og her et udpluk af kontingentlisten,
hvor man fik et rødt flueben oven i beløbet, når der var betalt!
Kvartalsprisen var her 60 ører.

 

 

 

               
       

Forhandlingsbogen fra 1931,
referat fra det første bestyrelsesmøde
fire dage efter stiftelsen!

 

Der blev skejet ud til 2 års stiftelsesfesten i 1933, det
kostede klubben 19,50.
Den levende musik (!) kostede 4 kr fra
8½-11 og 10 kr fra 11-1!
18 deltog til en pris á 1,25 kr

 

Dokumentation af en telegrammatch
over 4 partier mod Moskva.
Den er fra 1933, så der er ikke sammenhæng til besøget ovenfor ...

 

Bjarne havde til den efterfølgende frokost udsøgt sig Latinerly ( i daglig tale Ly),
der til lejligheden passende havde dækket op med skaktern som dækservietter!

 

Rettelse: Fra Jesper Lauridsen, der jo deltager i vores Mester 1 i klubturneringen, har jeg modtaget følgende:

"Jeg har læst om de gamle dokumenter og kunne godt tænke mig at læse mere om dansk arbejderskak. Der er sikkert en masse gode historier gemt i det. Men det er ikke russere men polakker der har signeret i maj 1945. Det er skrevet med latinsk skrift, og der står flere polske fødesteder i teksten. F.eks Warszawa øverst og Poznan nederst, og en forstad til Krakow fandt jeg også. Piotr kan man også hedde i Polen, f.eks polakken der arrangerer skak på mundhæld."  
Jesper 

 

Kirkens forårsmarked
(28
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

Lørdag den 18. marts kl 10-16 løber Christianskirkens forårsmarked af stabelen, og jeg har snakket med den arrangerende præst om, hvordan Nordre eventuelt kunne medvirke i markedet; vi har blandt andet vendt muligheden med store brikker, men da det jo i høj grad også går ud på at skrabe penge ind - pengene går som bidrag til en ekstra ansættelse ved kirken - var vi lidt i vildrede om, hvorledes vi kunne gøre det. Aftalen er derfor blevet, at vi som klub kigger årets forårsmarked an, for at få ideer til deltagelse næste år.

Endvidere vil kirken kontakte os, hvis de skulle komme i bekneb for ressourcer til deres mange boder. Jeg har selv meldt mig klar, og jeg vil gerne høre fra andre Nordre-medlemmer, der evt. kan bidrage den 18. marts, hvis du er villig, så kontakt venligst Poul Erik (mail poulerik@nordre.dk, telf 20 58 53 27), angiv venligst kl 10-16, kl 10-13 eller kl 13-16, det ville være fint, hvis vi viser os frem her!

Som konsekvens af forårsmarkedet råder vi som tidligere meddelt ikke over krypten torsdag den 16. marts; link til artikel om forårsmarkedet her.

 

Pokalturneringen, Eliterækken
(27
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

Vi har nu modtaget til invitation til Eliterækken i Pokalturneringen:

Eliterækken spiller tirsdag den 25. april kl. 19.00 hos Aarhus/Skolerne, Folkehuset Vejlby, Vikær Toften 6, Risskov.

Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af samme klub. En klub kan tilmelde så mange hold, som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene. Nr. 1 og 2 kvalificerer sig til deltagelse i landsfinalen, som formodentligafvikles pinsesøndag den 28. maj på Morten Børup Skolen i Skanderborg.

Hvis du er interesseret i at deltage på et Nordre-Elitehold, så kontakt venligst formand Lars pr mail: formand@nordre.dk eller pr telefon/sms: 29 66 10 47 senest den 10. april.

Indbydelse til Bredderækken (gennemsnit <= 1800) følger senere.

 

Per Oehlerich nr 3 i 50+ ved Senior DM
(25
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

                                      Per havde det sikre spil fremme: tre gevinster, tre halve og kun tab til vinderen Jan Nordenbæk      Foto: Thomas Vestergaard

I dag sluttede Senior DM i Aalborg, og Per Oehlerich forsvarede med en remis sin tredjeplads i gruppen 50+; Per sluttede på 4½, et halvt efter Elena Steffensen på 2. pladsen, men to points efter den sikre vinder Jan Nordenbæk med 6½. En fin turnering for Per, der ellers det seneste halve år har været lidt i en formkrise.

I 65+ gruppen vandt ratingfavoritten Per Andreasen, der i dag med sort i Pirc fik initiativet mod Jens Kølbæk, og der blev taget remis i en stilling, hvor Kølbæk havde absolut nul gevinstchancer. Dermed vandt Per med 6 af 7 uden tab, ét point bedre end tre spillere på 5. Link til tabellerne her.

 

Vinterturneringens 3. runde
(24
.
og 27. februar 2023) Af PE Nielsen

Der blev afviklet 9 partier i aftes, blandt andet ledsaget af tøndeslagning lige uden for spillesalsvinduet (dog kortvarigt!) :

     

Mester 1:
Forrest remis mellem Bækgaard og Nina,
bagved vinder Jakob (th) over Brondt
 

 

Basis 1: Forrest remis mellem Sune og Thye, bagved vinder Alexandru (tv) ved flot slutspil
over Morten Lyck!

 

I Basis 2 var der to partier og to sejre:
Forrest vinder Asger (th) over Vadim,
og bagved vinder Ole Schmidt (tv) over Waleed

 

 


Foto Nina Høiberg

     

Basis 3 gav ligeledes to sejre:
Forrest vinder Thomas (th) over Albert,
bagved slår Sparvang (th) Jesper B.

 

I Mester 2 var der kun topopgøret Poul Erik - Jan C, og det blev en drabelig affære!

 

Vi kom begge tidligt på glatis i Jobava-London-systemet.
I det første diagram skal sort vælge mellem tilbagetrækning af
tårnet og et kvalioffer på b5 ..... hvad ville DU spille?
Og i diagram 2 tilbød sort remis, hvilket blev modtaget,
men hvem står egentlig bedst - se nedenfor med grønt!

 

Diagrammerne: Jan valgte at ofre en kvalitet med 13...Txb5?! som gav en uklar stilling efter 14.Lxb5 axb5 15.Sa3.
Bedre var 13...Tb7 14.b6 e5! og allerbedst nok 13...Tb8!, fx 14.b6 Dc6 15.Sc3 Lb7 med noget der ligner afgørende fordel, b-bonden bliver aldrig farlig.
Slutstillingen blev under analyserne dømt uklar, men Stockfish mener noget andet: Sort står klart bedst, men for os dødelige er det nu ikke så nemt!

En spændende aften på kontoret! Mester 1: Bækgaard spillede 1.e4 og måtte siden erfare, at Nina var bedst inde i det opståede Steinitz-forsvar, og partiet blev relativt hurtigt remis. Jakob Rathlev havde spillet et rigtigt dårligt AaM og var tydelig lettet over igen at kunne vinde, og så endda med de sorte over Brondt! Mester 2: Dennis - Jonas var spillet forud (remis), Oehlerich - Ulrik udsat, da Oehlerich jo spiller Senior-DM, så der var kun topopgøret mellem Jan C (sort) og mig. Per Hansen havde lokket mig til at spille Jobava-London systemet (1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lf4), og selv om jeg havde studeret det nogle timer, kom vi begge hurtigt på gyngende grund! Det blev et meget kompliceret og spændende parti, men det sluttede fredeligt, da Jan tilbød remis i et tilsyneladende uklart slutspil ...

I Basis 1 vandt Alexandru i flot stil et dronningslutspil over Morten Lyck, mens Sune - Thye blev remis, efter at Sune havde stået bedre i åbningen. Basis 2 og Basis 3 gav hver to sejre, som fremgår af billedteksterne.

Der begynder at danne sig tendenser i nogle af klasserne: I Mester 1 er alt åbent, bl.a. pga. en del afbud; I Mester 2 ligner det parløb mellem Jan og mig; I Basis 1 fører Steen med 2 af 2, men det spændende topopgør mellem Korshøj og Steen blev udsat, da Korshøj pga. en forbrænding kom med et sent afbud; I Basis 2 er der to med maksimum: Asger Justesen og Ole Schmidt, de mødes i sidste runde! Og endelig i Basis 3: Her er Thomas gået i front med 3 af 3, men Marcus Holm har 2 af 2, og Sparvang 2 af 3, så ...! Link til tabellerne her.


Senior-DM: Per Oehlerich tabte desværre topopgøret mod Jan Nordenbæk, der var for stor en mundfuld; med to runder tilbage har Per 3 af 5.

 

Senior-DM i Aalborg
(22
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

     

 

 

 

Der var to topopgør i 65+ klassen:
Forrest vinder Per Andreasen (th) trods en fejlkombination i tidnøden over
Peter Dam Mikkelsen.
Bagved snyder Karsten Nymann (th) Jens Kølbæk
taktisk i en ellers ret afklaret stilling.

 

Jeg nåede ikke at tage et billede af en spillende Per Oehlerich, men jeg nåede da at fange dem under analysen! Modstanderen med de hvide var Elena Steffensen.

 

Elena har lige fyret Sf3-e5!? af.
Per besinder sig og finder Ld6xe5 med remistilbud, som bliver modtaget, vist efter bogen!
 

 

 

I dag var jeg lige en smut i Aalborg for at kigge lidt på Senior DM og få snakket med gamle venner, alt sammen meget hyggeligt! Per Oehlerich har slået sig ned på Cabinn, der ligger et stenkast (og dét er ganske vist!) fra spillestedet. Efter to sejre er det nu blevet til to halve, og han ligger nu lunt på en delt andenplads. Men i morgen kommer manddomsprøven, her skal han nemlig op imod den førende Jan Nordenbæk!

I 65+ plus ligger Karsten Nymann og Per Andreasen efter dagens sejre i front med 3½ af 4, de har spillet remis indbyrdes. Efter dem ligger hele fire spillere på 3, så det tegner tæt. Link til tabellerne her, live via linket her.


Vinter 2023: Som nogen sikkert har bemærket, har vores formand Lars Christensen måttet trække sig pga. sygdom; i morgen spilles 3. runde.

 

Opsamling på AaM, Senior-DM og Vinter 2023
(17
.
og 21. februar 2023) Af PE Nielsen

Det gik ikke specielt godt for vore to deltagere ved AaM, som i øvrigt blev vundet af en stærktspillende Jens Ramsdal. Jeg har fået en kommentar fra Nina om turneringen:

   "AaM var et fint arrangement. Det virkede som om, rigtig mange klubber bakkede op. Der var i hvert fald turneringsledere fra mange forskellige klubber. Spillelokalet var fint, kantinen var god, og spillestedet (Vibys klublokaler) let at komme til. Så det var egentlig kun spillet, nogle af os kunne klage over. Begge Nordredeltagere satte rating til – jeg mere end Uffe. Jeg kunne ikke beregne varianter. Og hver gang jeg vaklede mellem to varianter, så valgte jeg konsekvent den forkerte. Det får man jo ikke mange point af :-(".

I aftes talte jeg så med Tom Petri, der bekræftede "(måske for) mange turneringsledere", og Tom måtte så søndag - hvor han havde taget en TL-tjans - sørge for, at der kom styr på det med indberetning etc; problemet var i følge Tom, at ingen havde det overordnede turneringslederansvar, det bliver der forhåbentlig styr på næste gang!


Senior-DM spilles i Aalborg i næste uge, 7 runder på 7 dage, startende søndag. Mesterskabet er ikke så stærkt besat som tidligere, og Nordre har kun en enkelt deltager, nemlig Per Oehlerich i 50+ klassen; Per er seedet som nr. 5 af 14 deltagere. Link til turneringen her.
Tirsdag: Per er kommet godt fra start med to pinde, nu venter stærkere spillere i de næste runder! Link til foromtale på skak.dk her, her er bl.a. link til live.


Vinter 2023: Der blev i aftes spillet tre partier, en udsat fra 2. runde, hvor Asger i Basis II vandt over Nicolai, vist akkurat som deres indbyrdes fra AaM, Nicolai kom bedst fra åbningen, men fik ikke realiseret og tabte. Og så to fremskudte partier fra Mester II: Dennis - Jonas (runde 3) blev ret hurtig taget remis, og så vandt jeg over Ulrik (5. runde!). Fra det parti tager vi lige en stilling:

   Hvid har lige spillet b4-b5; hvor skal springeren hen? Svar:
Ulrik valgte 13...Se7? og kom til at stå trøstesløs efter 14.La3! Her er 14...Sc8 ikke muligt pga. slag på e5, så der fulgte 14...exd4 15.Sxd4 Sd8 16.0-0 med kæmpefordel.
I stedet skulle der være spillet 13...Sa5!, der giver sort pæne chancer pga. spil i c-linjen, fx 14.Da4 Dc7 15.0-0 Tfc8 og 16...Sc4 med modspil.

 

Nordre Vinter, 2. runde
(10
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

Anden runde var beskæmmet af utrolig mange udsatte, så der kun blev spillet 7 af de 15 opgør; dette skal dog ses i lyset af, at flere har rykket anden runde, da de også spiller med i AaM, der starter i dag og kører hele weekenden, fuldt forståeligt! Så jeg håber, at de mange afbud var en éngangs foreteelse. Og så skal jeg ikke glemme at rose for, at udsatte stort set alle hurtigt bliver replanlagt!

  Forrest vinder Thomas (tv) over Ignacio, bagved opgørene Steen-Sune og Lyck-Korshøj

Af de afviklede syv partier var der endvidere en udeblivelse, en maveondeplaget Jesper i Basis 3 fik ikke meldt afbud i tide .... I gruppen var der endvidere sejre til Sparvang over Albert og Thomas over Ignacio. I Basis 2 var alle partier flyttet, mens Basis 1 havde to partier: Steen besejrede Sune, og Lyck og Korshøj delte hurtigt.

  Forrest Jan (tv) - Oehlerich, bagved Nina - Brondt

I hhv. Mester 1 og Mester 2 blev der kun spillet ét opgør: I Mester 2 vandt Jan C en spændende Slaver over Oehlerich, mens Nina i Mester 1 tabte til Brondt; Nina kom tidligt til at stå under, men pludselig fik hun lyst til at prøve "noget", det svækkede hendes kongestilling unødigt, og Brondt kørte den flot hjem til sejr!

 

Nordre II stikker piben ind ....
(7
.
og 10. februar 2023) Af PE Nielsen

Skulle Nordre II ha' været med i oprykningsspillet, skulle vi ha' haft en pæn sejr over SK68 III, i stedet blev det til et lidt pinligt nederlag på 3½-4½, 1½ under forventet. Vores top, der slog til mod Randers, gik denne gang ned, 0-2 på topbrætterne, Rewitz og jeg blev begge regulært overspillet. Ellers var der en flot come back sejr til Dennis Hemdorff på 4. brættet, og også Chrsitian Thye vandt en sikker sejr, nærmere herom i Thye kommende referat. Efter nederlaget - i et køligt lokale i Studenternes Hus - må vi vist erkende, at vi er ude af oprykningsgyseren, link til tabellen her, og Thyes referat her.

Fredag: Største sejr blev igen på 4½-3½ i denne fantastisk jævnbyrdige gruppe! Resultaterne er endnu ikke godkendte af TL, men det regner jeg med, de bliver; og det betyder, at SK 1968 III er i front med blot +2 i forhold til 4-4 resultater, Åbyhøj ligger nr 2 med +1½, og med -½ har vi således 2½ op til det førende hold. Det lyder ikke voldsomt, men i en jævnbyrdig gruppe er det en del, men selvfølgelig: Alt kan ske!

  Thomas måtte ned mod en velspillende Waleed, bagved spiller Jonas remis, mens Thye vinder over Kris Hedelykke


AaM: Mesterskabet afvikles i den kommende weekend, vi har pt. (kun) to spillere med, Nina ligger pt. til at komme med i Mester 2 som nr 5, mens Uffe V Thomassen er nr. 56 af de i alt 72 tilmeldte; du kan nå med endnu, klik her. Nina trak (igen!) nr 1 i Mester 2 og har således tre hvide, Uffe spiller i Basis 7 i en meget åben gruppe.

 

Vinterturneringens første runde
(3
. februar 2023) 
Af PE Nielsen

Så er vi i gang, og der var egentlig ingen afbud til første runde, men Brondt meldte sig syg om eftermiddagen, så der blev kun spillet to partier i Mester 1:  Nina-Jakob virkede undervejs ret lige, Jakob vandt dog en bonde i tårnslutspillet, men det var holdbart for Nina. Bækgaard - Jesper blev et Tarrasch-forsvar, hvor sort var på hælene, selvom d5-bonden blev "byttet" med e2-bonden, men det lykkedes Jesper med neglene at holde en halv.

I Mester 2 forsøgte Ulrik med Pirc mod Jan C, og dét er farlig, for Jan kan sit stof her; selvom Ulrik gik friskt på, var der aldrig tvivl om Jans sejr. Ved siden af valgte jeg efter 1.c4 e5 2.a3!? for ikke at løbe ind i en forberedelse mod Dennis; det gav pote, jeg fik i stedet en gunstig Najdorf-variant og vandt til sidst i et knusende angreb. Jeg syntes, det så godt ud for Oehlerich undervejs, men pludselig var der røget en officer, 0-1.

Basis 1: Korshøj fik et fint come-back med sort mod Sune, i en kompliceret englænder vandt han snedigt en bonde, siden flere og dermed partiet. Sjældent har jeg set Steen C sidde sååå meget på fingrene, han havde sort i en Skandinav mod den angrebslystne Alexandru, og der var grund til at sidde på fingrene; det blev belønnet, og Steen kunne vinde slutspillet. I det sidste parti blev det til en hurtig remis mellem Lyck og Thye, også en Skandinav.

Basis 2: Formand Lars fik sin dronning i uføre og tabte vist materiel, det kom dog igen, og han havde tårn for løber og bonde i slutspillet, men pludselig gik han mat! Asger vandt over Waleed, og dagens længste parti gav sejr til Ole Schmidt over Nicolai Claussen, Ole blev igen udsat for et h-bonde angreb i Caro-Kann - første gang var mod Thye i en holdkamp - nu var han forberedt, spillede h2-h3 i tide, vandt siden den fremrykkede h-bonde og fik et vundet tårnslutspil, og han vandt til sidst, omend modstanderen fik modspil.

Basis 3: Thomas vandt her over Sparvang, i en tilsyneladende helt lukket stilling fandt Thomas et hug, der slog hul, og det gav pote. Albert måtte ned mod Marcus Holm, og Jesper vandt i aggressiv stil over Ignacio. Link til tabellerne her.

     

Dejligt med en fyldt spillesal!

 

Thomas Overgaard (forrest th) besejrer Johnny Sparvang med en smart vending

 

Stående analyser, Jesper Lauridsen (tv) og Martin Bækgaard - bagved kamphanerne

 

Desværre blev en af vore gæster udsat for tyveri i sin bil, en computer forsvandt, men en smadret rude er også rigtig træls .... moralen må være: Lad aldrig pc'er, mapper og lignende ligge fremme i bilen, bemærk kirkens advarselsskilt: Tøm bilen før tyven. Der er pt en bølge af indbrud i biler i Aarhus, så pas på!


Mandag spiller Nordre II mod SK 1968 III, skal det blive til oprykning, er det nok nu, holdet skal rykke ....

 

Vinterturneringen klar!
(31
. januar 2023) 
Af PE Nielsen

Det myldrede ind med spillere - også stærke! - de seneste dage op til tilmeldingsfristen, og vi får en fantastisk turnering med 30 deltagere!

Nina er eneste A-medlem i den øverste gruppe, hvor hun er den lavest-ratede! Så hun får noget at se til, B-medlem Martin Bækgaard stiller op som næsthøjstratet efter favoritten Uffe Vinther-Schou, der tidligere har deltaget og vundet vore turneringer! Nicolai Brondt og Jakob Rathlev (B-medlem og klubmester!) er gengangere fra efteråret, og sidste deltager er Jesper Lauridsen - en stærk klasse med 5 ligaspillere, som bliver meget spændende at følge!

Jeg stod længe til at komme i Mester 1 (troede jeg da), men som turneringsleder er det vist meget godt, at tallene blev opdateret, så Ninas bonus fra Allerød kom med, og hun fik pladsen frem for mig! Hun er også i langt bedre spilletræning end mig, jeg får det såmænd hårdt nok i Mester 2, hvor også Jan Christensen har meldt sig, så der er lagt op til duel mellem os; der er sølle tre ratingpoints mellem os, og de øvrige fire ligger et par hundrede under os. Ellers bliver det godt igen at se Dennis Hemdorff og Ulrik Thomassen i aktion, klassen har en enkelt deltager udefra: Jonas Bistrup Larsen fra Skanderborg.

Basis 1 bliver en helt anden jævnbyrdig gruppe med de gamle kendinge Christian Thye og Steen Christensen som favoritter, men hold også øje med Alexandru Pirtac, ligesom Sunne Huus og Morten Lyck vil kunne blande sig! Her får vi også Søren Korshøj tilbage som aktiv spiller, dejligt!

Basis 2 bliver også en jævnbyrdig sag, her er fire klubber repræsenteret, og vi har kun en enkelt med i klassen, nemlig formand Lars, der er den lavestratede. I Basis 3 er vores nye medlem Jesper Breining svag ratingfavorit, men det skal man næppe lægge meget i, gruppen synes at være meget åben!

I morgen torsdag går det løs kl. 18.30, og dét helt uden afbud, warw! Til vore gæster: Der er indgang i kirkens højre side (man kan også sige Nordre-side!), døren er ca. midt i kirken; ind ad døren og ned ad vindeltrappen til venstre - vel mødt!

Link til tabellerne her.

 

Poul Erik blev hurtigskakmester
(28
.
og 31. januar 2023) Af PE Nielsen

Jeg havde lagt en god bund den første aften for at blive hurtigskakmester, ikke mindst ved at vinde opgøret over Tom, så nu skulle den bare køres hjem fra spids! I fjerde runde havde jeg sort mod Steen, han solgte en bonde og fik siden et tårn fuldstændig malplaceret, og jeg vandt let. Så var modstanderen Sune, som tidligere har voldt mig store kvaler, og sådan blev det også i torsdags: Jeg fik hurtigt afgørende fordel, men fandt ikke den rigtige fortsættelse, og Sune kæmpede forbilledligt, havde endda gevinstchancer, før det endte i et lige tårnslutspil med tre bønder til hver; på grund af Sunes tidnød lykkedes det mig at vinde med det yderste af neglene! Før sidste runde startede, var sejren reelt i hus, da forfølgerne Steen og Tom trak sig fra sidste runde. Min modstander var Oehlerich, og også her grisede jeg undervejs, men til sidst satte Oehlerich i tidnød dronningen direkte i slag.

Dermed lykkedes det mig således at vinde med maksimum 6 af 6, Tom fik 4 (af 5 mulige) Sune blev en fortjent nr 3 med 3 points. Ignacio erstattede en syg Jonas og gjorde det godt med 2 af 3! Link til tabellen her. Synd at så få deltager i hurtigskakmesterskabet, det burde være til at overskue at spille to kolde januaraftener fra kl 18.45 til 22.00 .... og alle kan begå sig, se blot hvilke chancer der gives af en ellers tilsyneladende suveræn vinder - svarene følger på tirsdag:


Foto: Christian Thye-Petersen
     

 

4. runde: Jeg (forrest th) vinder over stamkunde
Steen, bagved slår Sune (th) Oehlerich

 

De sidste træk har været 18...h4 19.g4.

Skal sort trække hesten tilbage til h6, eller skal der ofres på e3 (og i givet fald med hvilken brik) ?

PE - Tom: Tom satsede for meget på sin teknik med 19...Sh6, og jeg vandt pga springerens rand-stilling.
19...Lxe3? virker ikke pga 20.Tce1, men rigtigt er: 19...Sxe3! 20.fxe3 Lxe3+ 21.Kg2 Lxc1 22.Lxc1 Tc8 med sort fordel.

 

Efter vilde komplikationer har vi fået denne uklare stilling. De sidste træk var 23.Tac1 Tac8

Hvorledes skal hvid nu fortsætte?

PE - Sune: Rigtigt er 21.Tc5! for at få tårnet forrest i dækningen af Sc7, det ville ha' givet afgørende fordel.
Jeg spillede det 3. bedste (21.Dc2 havde også været bedre, lige spil) 21.Dc4? og efter 21...Lxf3 22.Lxf3 har vi næste stilling:

 

Få træk senere i samme parti er stillingen nu efter 24.Dc4 Lxf3 25.Lxf3

Hvorledes skal sort nu fortsætte?

PE-SUNE fortsat: Sune spillede her 25...Db2? hvorefter jeg havde afgørende fordel med 26.Lg4 Tcd8 27.Dc3 (eller 23.Sd5). Rigtigt var 25... Tfd8! med pointen 26.Lg4 Td2! 27.Lxc8 Dh5! og hvid går mat!
Hvid må derfor spille 27.Dc3 men sort får et dronningslutspil med bonde mere med 27...Txc7 28.Dxd2 Dxe4+ 29.Kg1 Txc1+

 

 


Ellers er vi ved at være ved deadlinen for vores Vinter-turneringen (i morgen søndag!), og det ser ud til, at en komprimeret (februar-marts) 5-runders model er en fin idé, i alt fald er vi pt. oppe på hele 26 deltagere. Heldigvis har også flere Nordre-spillere nu meldt sig, vi er nu over 10, men der er naturligvis også stadig plads til dig !?

 

Vinter-turneringen og AaM
(26
. januar 2023) 
Af PE Nielsen

Den næste klubturnering starter i næste uge, og pt. har vi 22 tilmeldte, hvilket er tilfredsstillende; mindre tilfredsstillende er det, at kun 8 er Nordre-medlemmer, og jeg håber meget, at flere klubmedlemmer tager sig sammen og melder sig inden fristens udløb på søndag! Om det nu er det ekstra kvarter, der tildeles efter træk 40, ved jeg ikke, men der bliver i alt fald tale om en flot Mester 1 med et gennemsnit over 2150. Ellers ser Mester 2 ud til at blive "Nordre-gruppen", mens vi er sløjt repræsenteret i Basis.

Så: Ud af busken, meld dig og vær med til at skabe liv i klubben igen, det har svært at løbe i gang igen efter corona! Turneringen løber i februar-marts, så det er til at overse. Link til indbydelsen her.


Aarhusmesterskabet: Mesterskabet bliver afholdt i weekenden 10.-12. februar i Viby klublokaler; der spilles 5 runder i 6-mandsgrupper. Pt. er der 43 tilmeldte, heriblandt ét Nordre-medlem (gæt selv hvem!). Link til indbydelsen her.


I aften afsluttes hurtigskakmesterskabet, det er en Monrad-gruppe, så der er "åbent i bunden", så nye kan komme ind i bunden, uanset om de er åbent hus-deltagere eller klubmedlemmer, mød op senest kl 18.45, hvis du vil deltage.

 

Åbent hus -arrangementet
(20
. januar 2023) 
Af PE Nielsen

Vi var i konkurrence med holdbolden denne aften, alligevel havde vi fire gæster på besøg! Der var også fint besøg af vore egne, så det blev en udmærket aften, som bestyrelsen allerede har besluttet skal gentages i august måned. Vi fik en lille individuel snak med gæsterne, og i grupper orienterede vi om, hvordan årets forløb er med turneringer mv. Herefter viste jeg på demonstrationsbrættet et par kombinationer (dronningoffer, afdækkerskak, fribonde og forvandling) samt Thyes gevinstparti fra i tirsdags.

Endelig spillede Tom Petri så simultan mod 7, heraf to gæster; Tom scorede maksimum, selvom han var i kvaler imod formanden, og Steen burde ha' holdt remis. Gæsterne fik så nogle eksemplarer af klubbladet med hjem, ligesom de blev inviteret til at komme de næste aftener - næste gang har de så mulighed for at deltage i de sidste tre runder af hurtigskakmesterskabet, og det har du i øvrigt også som Nordremedlem, vil du med, så mød op kl 18.45! En alt i alt fin aften!

   
Foto: Mikkel Hansen
 

Thye tager en snak med én af gæsterne

 

To af vore gæster prøver kræfter med hinanden

 

Poul Erik viser Thyes parti fra Randers ...

 

 

   

... og der lyttes intenst!

 

Til sidst prøver et par af gæsterne kræfter med Tom ...

 

... der scorer maksimum mod 7 modstandere!

 

 

Vi slog Randers ... i toppen!
(
18.
og 19. januar 2023) Af PE Nielsen

  Til højre ses en vindende Jan Rewitz, bag ham to halve til Per Oehlerich og Ulrik Thomassen

Randers - Nordre II: Under det sidste parti (Jonas') snakkede jeg med tidligere Unionsformand Steen Juul og spurgte, "om de ikke ville rykke op"? Han mente "problemet er, at deres topspillere ikke formår vinde" - og jeg må jo give ham ret: Vi vandt 4-1 på de fem øverste! Desværre gik bunden så helt ned og tabte 0-3 til slutresultatet 4-4! Ja igen, alle vore tre kampe er endt 4-4! Og også alle andre kampe i gruppen ender med små sejre, største sejr er 5½-2½. og det dér vindende hold ligger på 4. pladsen! Tre hold har +1 i forhold til 50%: Åbyhøj, Randers og Syddjurs, Sk68 III har +½, vi 0, Silkeborg II -1½ og favoritterne fra VRS -2 !! Dvs. der med tre runder tilbage altså er sølle tre points mellem top og bund, kig selv her.

Der var flotte sejre til Jan Rewitz og Christian Thye, min var mere tricky, Arne Christiansen opgav med sort og få sekunder tilbage i denne stilling efter Dh6-c1:

  Der truer jo fælt Dc1-c8, kan sort forsvare sig og i givet fald hvordan?
Svaret har du nu i referatet her, se evt hele partiet her

 

Det kniber stadig med sejre i ligaen ....
(
15. januar 2023) 
Af PE Nielsen

Så fik førsteholdet igen overstået en dobbeltrunde på Sjælland, denne gang uden Johnni Veng. Lørdag blev det til et hæderligt nederlag på 2½-5½ til Nordkalotten, og det var ret præcist det forventede. Søndag stod der så Hillerød på programmet, desværre tog Abildlund fejl at spilletidspunktet og kom to timer for sent :-(  I de resterende syv blev det så blot til tre halve, og de 1½ var cirka en under forventet.

En status nu efter 6 runder: Det er blot blevet til ét helt point, og i denne weekend var holdet vel næppe for alvor i nærheden af en gevinst, og gevinster skal der til for at lave matchpoints, men de udebliver altså. Sloth er med udmærkede 2½ af 6 topscorer fint over forventet, hvad Holst også er med sine 1½ af 4; cirka på forventet er endvidere Nina og Klitgaard, resten er desværre jævnt under.

Skal der falde et matchpoint af, må det nok blive i allersidste runde mod BMS, for de næste to runder mødes top-2 i form af Skanderborg og Køge, Skanderborg fører med maksimum matchpoints! Men selvom der skulle falde en enkelt eller to matchpoints af til os, redder vi os næppe, vi ligger suverænt nr. 10 hvad brætpoints angår, så nedrykningen synes sikker!

 

Hurtigskakmesterskab og Åbent Hus
(
13. januar 2023) 
Af PE Nielsen

Desværre blev vi kun 8 til start i årets hurtigskakmesterskab, skuffende efter opfordringerne i klubbladet. Men heldigvis var vi 8 og ikke blot 6, så det blev en Monradturnering, det giver nemlig mulighed for, at flere kan komme med den 26. januar, og her tænker jeg specielt på evt. nye der måtte dukke op under Åbent Hus næste torsdag.

Thye kunne desværre ikke blive hele aftenen, men han kunne følge en meget spændende første runde, hvor vores gæst Jesper førte med en officer mod Jonas, men alligevel måtte ned; jeg der overstrammede mod Thomas, men fik et kendt taktisk horn ind på Thomas; Sune der gik hårdt på Tom og ofrede to bønder - det kunne ved korrekt spil nok ha' resulteret i trækgentagelse, men Tom fik styr på det og vandt; og så endelig en over-insisterende Steen, der i stedet tabte til Oehlerich.

  Forrest tv Tom (mod mig), bagved Oehlerich (tv) - Jonas, bagest tilskuerne Albert og Thye

Det betød topopgør allerede i 2. runde, jeg hvid mod Tom. I en kritisk stilling afstod Tom for en spændende afvikling, der kunne ha' givet ham tårn og to bønder mod to lette, i stedet gik han ind i et skidt slutspil, som jeg førte til sejr. Jonas slog Oehlerich, Steen slog Jesper og Sune slog Thomas. I 3. runde vandt jeg så topopgøret over Jonas, Tom slog Oehlerich, Steen slog Sune, og i et tidnøddrama måtte Thomas ned mod Jesper!

  Forrest Steen (th) - Jesper, bagved Sune (th) - Thomas

De sidste tre runder spilles den 26/1 kl. 19.00, som førende lægger jeg ud med sort mod Steen, der som Jonas, og Tom har 2 points. Link til tabellen her.


Næste torsdag den 19. januar kl. 18.30 holder vi så Åbent hus, og her håber vi på stort fremmøde, også af vore egne medlemmer, så der er godt med liv i klubben. Der bliver aktiviteter for evt. nye, registrering, en snak om årets gang i klubben, visning af parti / opgaver på demobræt og så nok en simultan. I andre kan se med, evt. snakke med nye, spille hyggelyn eller organisere en lynturnering (der er tavler i klubben). Vi har satset kraftigt med annoncering både på Facebook, med omdeling af 150+ foldere og en annonce i Århus Nord, hvor der også er en artikel om, at Nordre nu spiller i Christianskirken; herom kan du se på forsiden i rubrikken Åbent Hus nederst til venstre. Det bliver spændende at se, om det giver pote .....


I weekenden skal Nordre I så spille dobbeltrunde i Hillerød, modstanderne bliver Nordkalotten og Hillerød, det ser svært ud, vi ligger sidst, mens de to modstandere er hhv. nr. 2 og 4. På tirsdag er det så Nordre II's tur, vi skal på besøg i Randers i den ekstrem lige gruppe, alle kampe er vigtige i forhold til evt. oprykning!

 

Christianskirken i fokus!
(9. januar 2023) Af PE Nielsen

I dagens JP Aarhus er Aarhus Stift, der nu er landets største, med Christianskirken som fremstående eksempel tema. I artiklen hedder det blandt andet:

Fællesskab med ligesindede

I Christians Sogn udgør de 18-31-årige 50 pct. af medlemmerne, og der er fire ungdomsfællesskaber i provstiet, som sognet hører under – heriblandt UngK, som arrangerer SU-middage.

Link til hele artiklen her (kræver abonnement).

Nina flot nr. 4-7 i Allerød!
(7.
og 11. januar 2023) Af PE Nielsen

Nina er kommet rigtig godt i gang i Allerød, hvor det er blevet til to slutspilssejre og et enkelt ditto nederlag. Jeg fulgte tredje runde online, det var meget medrivende. Efter en kritisk fase omkring træk 40 fik Nina fordel, da partiet gik ind i evig tidnød (ingen tillægstid ved træk 40, men det kender Nina jo fra klubturneringerne!), og hun kørte i imponerende stil slutspillet hjem til sikker sejr, meget medrivende. Du kan følge de sidste to runder online i morgen kl 10 hhv. kl. 15, kl 10 står Mogens Thuesen for - link til online her (klik på navnene for at skifte parti og runde). Carsten Høi er gået i front med 3 af 3, efter at forhåndsfavoritterne Jonni Hector og Jens Ramsdal spillede remis.

  Nina i kamp, tæt på teknikken
Foto Jesper Simonsen

Afslutningen: I 4. runde endte Nina igen i et slutspil, der syntes at være vundet, men efter Ninas (fejlagtige, der er vist stadig gevinst med 46...h5xg4) 46...h5-h4:

finder modstander Mogens Thuesen en redning, hvordan?

Hvid fandt den flotte redning: 1.b5+!!, det eneste træk, der holder remis. Hvis sort slår, kommer jo 2.Kd5! med kontrol (sort kan dog holde remis),
i partiet skete 1...Kd7 2.Ke4 Lb7 3.Kf4 Lg2 4.Kg5! og hvid holder remis!

Med tappede ressourcer skulle Nina så ha' sort mod Mikkel Strange i sidste runde; Mikkel skærpede med et officersoffer, vandt Ninas dronning, men for tårn og to springere, og der blev efter træk 31 taget remis i denne uklare stilling:

Dermed endte Nina på flotte 3 af 5, der på korrektion gav en sjetteplads; Ninas forventede var blot 1,65, så der ligger en rar ratinggevinst og venter! Carsten Høi vandt i 4. runde over Jens Ramsdal, og i sidste runde kunne han på sikker vis med hvid tage den nødvendige halve hjem mod Jonny Hector og dermed sikre sig turneringssejren med flotte 4½ af 5. Link til slutstillingen her.

 

Poul Erik vandt Nytårslyn'en
(6. januar 2023)
 
Af PE Nielsen

Vi var 9 med i en alle-mod-alle gruppe, som ville tælle i Lyn Grand Prix'en, herefter uofficiel (og ikke-tællende i rating og Lyn GP'en) semininale nr 1 mod nr 4 og nr 2 mod nr 3, og herefter finale- og bronzekamp. Ovenpå min skuffende indsats i Silkeborg var jeg her flyvende. Jeg startede med sejr over Jan Christensen, og i de resterende 7 runder satte jeg kun en halv til, mod Tom Petri. Jan fulgte godt med og vandt de næste 6! Tom måtte ned mod Steen Christensen i 3. runde og satte to halve til, mod mig og Christian Thye. I sidste runde var der topbrag mellem Jan og Tom, og her vandt Tom så. Det gav denne slutstilling i toppen: Poul Erik 7½ af 8, Jan og Tom hver 6.

Men også Steen og Thye blandede sig i topstriden, Steen tabte dog tre undervejs og gled ud af top 4. Anderledes med Thye, der i tredjesidste runde slog Steen, og han var med helt fremme før sidste runde, hvor han med 5½ mødte mig med 6½; jeg vandt dog sikkert partiet, og Thye måtte tage til takke med 4. pladsen. Se turneringstabellen her.

Thyes 4. plads var nok til, at Thye i Lyn Grand Prix'en gik i front i Basis, idet den førende Sune Huus ikke var med i aftes, men de ligger nu meget tæt, og også forfulgt af Jonas Nielsen! Med sejren er jeg gået i front i LynGP'en, men jeg har blot 60 mere end Tom, så Klubmesterskabet i lyn, der afholdes i maj/juni, også bliver afgørende for LynGP'en! Link til stillingen her.

Og så aftenens lille uofficielle finalerunde: Semifinalerne blev pudsigt nok som sidste runde: Poul Erik mod Thye, og Jan mod Tom. Jeg slog igen Thye, mens Jan nu slog Tom. Tom tog bronze ved at slå Thye, og det lykkedes mig igen at slå Jan i selve finalepartiet.


Allerød: Vores nærskak-afhængige Nina Høiberg tager her i weekenden turen helt til Allerød, hvor hun deltager i Nordsjælland Weekend EMT 2023. Her får Nina endog hård modstand, hun stiller nemlig op som 3. lavest-ratede i en 16 mands gruppe med GM Jonny Hector i spidsen! Der spilles i alt 5 runder, link til tabellen her.

 

Nytårslyn og klubblad
(4. januar 2023)
 
Af PE Nielsen

Torsdag spilles 3. etape Nytårslyn i årets Lyn Grand Prix, hvor Tom Petri er gået i spidsen foran mig, i Basis er Sune Huus i front foran formand Lars. Nytårslyn'en har betænkningstiden 3 minutter plus 2 sekunder pr træk, og der er tilmelding kl 18.45 med start kl 19.00.

Kommer du i klubben torsdag, har du endvidere muligheden for at få det nye klubblad med hjem:   

 

Godt nytår og indbydelse!
(2. januar 2023)
 
Af PE Nielsen

Herfra skal lyde et godt nytår til alle!

Som det fremgår af forsiden, indbyder Nordre til en 5 runders vinterturnering, der løber over februar og marts, startende den 2. februar og med sidste runde den 30. marts. Formen er i forlængelse af strategirunden for at få et mere intenst forløb i håb om, at vi får færre afbud, da der ikke er den store plads til at få afviklet udsatte. Bemærk at betænkningstiden er udvidet til at være den, der spilles med i hovedkredsen, altså at man får 15 minutter ekstra ved træk 40. Turneringen har været frigivet et par dage og har allerede tre tilmeldte fra klubmesterskabsklassen: Nina, klubmester Jakob samt vinderen Nicolai! Lad det være et godt tegn, kig i din kalender og få dig tilmeldt, så vi får mere liv i klubben! Link til indbydelsen her.

Hen over foråret fra midt i april (efter påske) og til starten i juni vil så komme endnu en 5 runders, hvor vi vil forsøge os med starttidspunktet kl. 19.00, men her "mister" man så igen det ekstra kvarter efter træk 40. Efter turneringerne vil der så blive evaluering på Generalforsamlingen. Kalenderen er nu opdateret og løber frem til start af april.

 

Ældre nyheder...