Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Fakta om Nordre Skakklub

(se også: Tilbud i Nordre og Præsentation af Nordre)


På nær i Sommer- og juleferien (samt diverse helligdage) holder klubben åbent hver torsdag året rundt. Sæsonen starter således den anden torsdag i august og kører til den sidste i juni.

Spillested: Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, Aarhus Nord
Spilletid: Hver
torsdag kl. 18:30.

Alle forhold vedrørende medlemskab af Nordre går gennem klubbens kasserer, som kan findes fra forsiden under Bestyrelse / Ansvar.

Klubben tilbyder forskellige former for medlemskab:
A-medlemskab er et fuldt medlemskab for seniorer, der indbefatter medlemskab af Dansk Skak Union (DSU) og herunder 6. hovedkreds.
Som unionsmedlem modtager man DSU's medlemsblad Skakbladet, og man har mulighed for at deltage i DSU's skakturneringer - herunder ikke mindst holdturneringen. Pris pr år: 1.200 kr.
Junior-medlemskab er et A-medlemskab til en billigere pris forbeholdt unge spillere. I skak regnes man for junior til man fylder 20 å
r. Pris pr år: 800 kr.
Børne-medlemskab
, som er endnu billigere, er for børn indtil 14 å
r: Pris pr år: 400 kr.
Pensionist-medlemskab er tilsvarende et billigt A-medlemskab forbeholdt
pensionister (grænsen er 65 år). Pris pr år: 900 kr.
B-medlemskab indbefatter ikke medlemskab af Dansk Skak Union! B-medlemskab kan man vælge, hvis man er A-medlem af en anden skakklub og regelmæssigt ønsker at deltage i Nordres aktiviteter
. Pris pr år: 400 kr.
Passivt medlemskab er der derimod i princippet ikke noget der hedder. Eftersom klubbens udgifter til et medlem stort set er de samme, uanset om medlemmet deltager i klublivet eller ej, kan man altså ikke spare penge ved at være passivt medlem.
Kontingentfri kan man blive, hvis man træffer aftale med klubbens bestyrelse om at påtage sig visse former for arbejde for klubben - især opstilling og kaffebrygning før klubaftenerne eller oprydning bagefter.
Derimod gives der ikke kontingentfrihed til spillere, blot fordi de er rødhårede eller bredskuldrede - eller særligt gode til at spille skak!
Guld-medlemskab er et særligt støttemedlemskab oprettet på initiativ af Mads Borup. Her har man, hvis man har råd og lyst til det, frivilligt mulighed for at støtte Nordre Skakklub gennem et ekstra højt kontingent.

NB! Hvis du får ny adresse, nyt telefonnummer eller vil meldes ud af Nordre, så husk at give besked til kassereren i god tid!
Det er f.eks. en særdeles dårlig idé at melde sig ud bare ved at lade være med at betale kontingent - for klubben skal jo stadig betale for dig til Unionen og Hovedkredsen!