Nyheder

 

Brand i bygningen! (20. juni 2012) Af Poul Erik Nielsen

    Deltagerne i mandagens Grand Prixserie (kvartersskak) fik sig en noget speciel turnering. Ud på aftenen, nok cirka kl. 21, begyndte lyset at blinke voldsomt, og til sidst forsvandt det da så også. Vi var naturligvis mystificerede, nogen mener at have lugtet brand. Og pludselig dukker brandvæsenet op med to store røde dytter foruden brandchefbilen, babu, babu! Og naturligvis også politiet.

   Det viser sig, at der er gået ild i en åbenbart central elinstallation i en tilstødende kælder i bygningen med en kæmpe røgudvikling til følge. Som det sig hør og bør, lader vi os som koncentrerede skakspillere ikke distrahere, vi spiller troligt videre trods opløbet, den ubehagelige røglugt og al furoren udenfor!

   Uden at vi tænker nærmere over det, får flere af partierne mærkelige afgørelser (ikke Mikkel Hansen?), er vi røgpåvirkede? Nej nok ikke i nævneværdig grad, havde der været alvorlig risiko, havde politi og brandvæsen nok beordret os væk.

   Da vi ved 22.15 tiden forlod etablissementet var der stadig ikke strøm, men de Lindes folk arbejdede på sagen, og Skadesservice var mødt op for at affugte kælderlokalet. Der var selvfølgelig gisninger om ildens opståen, det var jo efter kraftigt regnvejr nogle timer i forvejen: ”Der er sikkert trukket vand ned gennem paptaget, og nogle elinstallationer har kortsluttet skidtet”. I skrivende stund ved vi endnu ikke, om det er sandheden ...
 

 

Lynmesterskabet (12. juni 2012) Af Poul Erik Nielsen

    Forårsmesterskabet blev afholdt den 14. maj, hvor jeg var på ferie i Rom. Jeg burde naturligvis have meldt afbud, men havde helt svedt ud, at jeg havde vundet Efterårsmesterskabet … Som tidligere fortalt her i spalten sikrede Tom Petri sig Forårsmesterskabet, og trods mit manglende afbud var Tom indstillet på, at vi naturligvis skulle spille om mesterskabet, som ville kunne hjemføre Tom The triple, da han allerede var klubmester i såvel nær- som hurtigskak i indeværende sæson.

    Det blev aftalt, at vi skulle spille sidst på første Grand Prix aften, hvor den meget passende stod på holdlyn som opvarmning! Jeg havde det held, at Tom virkede tung denne aften, mens jeg var flyvende og kunne gå på vandet. Jeg var da også klar bedst i holdlyn’en, hvor jeg scorede 34 af 36 mulige mod Toms 23, endda med to indbyrdes sejre.

    Jeg gengældte nu Toms galanteri - om at vi skulle spille om det - ved at tilbyde, at vi ventede til GP aften 2, men Tom var dog indstillet på at spille. Der skulle spilles bedst af to, ved ligestilling sudden death. Det skulle vise sig, at jeg i samtlige partier fik Tom i alvorlig tidnød, partierne forløb således:

 

Kampen er i gang, øl mod vand!

 

2. parti: Udødeligheden brudt, Dh1#!

    I det første spillede jeg Leningradvarianten i Hollandsk, og vi fik efter hvid-S mod sort-L afbytning på e6 en meget tveægget stilling, hvor jeg forsøgte at erobre e6 bonden, mens Tom forsøgte at få åbnet til min konge. Det blev meget skarpt, og pludselig fik Tom Dxh6 ind; mirakuløst kunne jeg holde sammen på det med De8, og i Toms tidnød overså han en redning af D-fangst og tabte.

    I det andet spillede jeg naturligvis engelsk med det sædvanlige psykologiske spil om e2-e4 eller ikke. Det blev ikke, Tom kom bedst fra åbningen, men pludselig får jeg alligevel gennemført e4 og får lagt stor pres på Tom og vinder et par bønder. Han klamrer sig til modspil med en stærk fribonde i centrum, og pludselig laver jeg nærmest en selvmat ved at overlade Tom diagonalen a8-h1, se diagrammet. Så var jeg alligevel ikke udødelig, aftenens første tab, av av for et tidspunkt!

    Sudden death: Jeg trak de hvide og skulle altså vinde med 6 mod 5. Igen engelsk. Denne gang tillod Tom en rigtig Fynsmester, og jeg fik det ønskede pres. Jeg magtede dog ikke at få min Lg2 ud i h3-c8 diagonalen, så Tom holdt stand, men brugte igen meget tid. I begyndende tidnød fik Tom sin bovlamme springer i spil og stod nu klart bedst, men med ca. et ½ minut mod mine 1½. Springeren var på vej ind i min stilling, da jeg truede den med dronningen. Det overså Tom og tilbød dronningafbytning, desværre for ham tog jeg naturligvis hesten i stedet. Tom kæmpede lidt videre, men måtte kort efter kapitulere, jeg var for første gang i mange år igen lynmester, og Tom må vente med triplen til et senere år, men det er jo godt at have nogle mål foran sig!

 

Nordres Grand Prix 2012 (10. juni 2012) Af Mads Borup
   
Første runde spilles mandag den 11. juni. Se hele indbydelsen via forsiden eller her.

    Efter Runden spiller Tom og Poul Erik finalen i klumesterskabet i lynskak og da vi (endnu?) ikke har live-brætter, så er det endnu en god grund til at møde op denne aften.

    Måske du også har en kommentar til generalforsamlingens vedtagelse af at undersøge mulighederne for at skifte klubaften til torsdag?

 

Generalforsamlingen 2012 (4. juni 2012) Af Poul Erik Nielsen

 

 
 

Dirigent Rudbeck styrer slagets gang. I baggrunden hele bestyrelsen
(Steen dog kun med ben), der blev enstemmig genvalgt

 

   Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 4. juni i Chess House med 13 deltagere, heriblandt hele bestyrelsen. Jørgen Rudbeck påtog sig dirigentembedet og klarede det til UG.

   Under formandens beretning gennemgik Tom først de sportslige resultater og snakkede siden om det organisatoriske og klubbens positionering i det aarhusianske skakliv.

   Under formandens beretning luftede Tom vores spilleaften, og der var en stort set entydig stemning for, at klubben så hurtigt som skifter til torsdag. Bestyrelsen tager bestik heraf, herunder muligheden for at gennemføre dette skridt allerede i den forestående efterårssæson. Specielt hvis du har synspunkter imod dette, bør du snarest give Tom et praj pr telefon 61 33 71 28 eller e-mail formand@nordre.dk.

   Ellers havde Tom en indtrængende opfordring til, at medlemmerne slutter op om klubturneringerne og klubaftenerne i særdeleshed. Meget andet blev vendt, men det må vente til Knud Eriks referat i klubbladet.

   Herefter stod den på regnskab, budget og kontingentfastsættelse, alt blev godkendt, herunder en ubetydelig kontingentstigning - altså ubetydelig for medlemmerne!

   Punktet Valg blev overstået i rekordtempo, idet alle på valg indvilgede i genvalg - og således blev det, ingen nye hoveder i denne omgang!

   Under Eventuelt blev blandt andet hjemmesiden her vendt, og det var enighed om, at specielt en bedre anvendelse af Nyheder ville være gavnligt! Så hermed en opfordring til at sende tekstindlæg og evt. billeder til spalten, skriv indtil videre gerne samtidigt til webmaster@nordre.dk og poulerik@nordre.dk.

    Og så kunne vi endelig under udråbe det traditionsrige LÆNGE LEVE for Nordre!

 

 
 

Efter generalforsamlingen var der tid til en lynmatch, og jeg har lovet Per ikke at nævne, hvordan det gik ved denne lejlighed - jeg håber bestemt for Pers ego, at han fik rettet lidt op på det efter jeg var gået!

 


Invitation til
Foredrag med GM Peter Heine Nielsen i Viby Skakklub
 (28. maj 2012) Af Tom Petri

Tirsdag den 12. juni har vi i Viby Skakklub fornøjelsen af at få besøg af Danmarks stærkeste skakspiller GM Peter Heine Nielsen.

Program

Kl. 18.00: Peter Heine udfordrer Vibys juniorer i simultan

Kl. 20.00: Peter Heine holder foredrag om livet som professionel skakspiller og hans arbejde med den til den tid afsluttede VM-match mellem Anand og Gelfand. En match hvor han som træner og sekundant for Anand med sikkerhed vil have haft et afgørende fingeraftryk på.
Foredraget er åbent for alle interesserede!

Arrangementet, som er opstået på foranledning af en Facebook konversation mellem Peter Heine og 85 årige Børge Hansen, sker som en anerkendelse af Vibys engagement i arbejdet med juniorer og som en støtte til skakmiljøet i Århus.

 

85 årige Børge Hansen har arrangeret stævnet via Facebook, godt gået!

 

Peter Heine giver igen foredrag - billedet er fra Heines foredrag i Nordre 2006, bl.a. med livekommentering af Kramnik - Fritz

Så kom og vær med til en anderledes skakoplevelse i Viby Skakklub!

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede!
Det eneste det kræver, er at du registrerer dit navn pr. mail, da vi maksimalt kan huse 100 deltagere.

Tilmelding sker til: vibyskakklub@sol.dk

Arrangementet foregår i Viby Skakklubs lokaler Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J

 

Klubmesterskabet 2011-12 (22. maj 2012) Af PE Nielsen

Årets klubmesterskab var ikke så stærkt besat, men fik til gengæld en meget spændende afslutning.
    Tom Petri havde besejret Per Hansen i anden runde, men Per Hansen havde vundet alle de andre, mens Tom havde afgivet en halv til Thomas Klitgaard. Per vandt i sidste runde hurtigt - omend ikke stilrent - over sonny-boy Mikkel, og så var presset ellers lagt over på Tom, der havde sort imod Jan Rewitz.

 

 
 

Tom er ved at få kontrol over det,
efter at have været en bonde nede

 

Rewitz førte med en bonde, men fik ikke ordentlig kontrol over begivenhederne. Tom fik således sine brikker ud og fik dermed overtaget, og med bedre tid hjemførte Tom sikkert pointet og dermed klubmesterskabet - tillykke!

I Basis 1 tabte Knud Erik Juhl i første runde til Rudbeck, men så tog fanden ved ham, og han vandt resten! I sidste runde kom Mads Borup i Knuddi's ubønhørlige maskine:

 

 
 

Knud Erik har fået Borups konge på glat is og sagen er klar!

 

 

Klubmesterskabet i lynskak 2011-12 (22. maj 2012) Af PE Nielsen

Forårsmesterskabet blev spændende og afsluttedes med en omkamp mellem Thomas Klitgaard og Formand Tom. Her trak Tom det længste strå.
   Desværre var efterårsmester (undertegnede) ikke til stede på grund af ferie, men Tom har tilbudt at spille matchen om årets lynmesterskab i forbindelse med 1. unde i Grand Prix serien, dvs. mandag den 11. juni.
   Hvis Tom hjemtager lynmesterskabet, laver han the triple !

 

CCC - Copenhagen Chess Challenge 2012 (3. maj 2012) Af Mads Borup

Igor spiller med i CCC 2012 og gør det godt! Efter en remis mod regerende DM'er i skoleskakkens D gruppe, Martin Percivaldi er det blevet til 2 sejre. Den sidste over GM Hans Tikkanen. Partierne kan følges live på www.kobenhavnsskakunion.dk/index.php?sid=127.

 

(Før-) Bededagsturneringen - reference (29. april 2012) Af PE Nielsen

Der er nu lagt referat, slutstilling og hold ind under menupunktet (Før-) Bededagsturnering fra hovedmenuen.
Der er ligeledes en billedserie undervejs, men den fejler desværre pt ......

 

Pokalholdturneringen (24. april 2012) Af PE Nielsen

Eliteholdet videre

Vi stillede med to hold til årets Pokalturnering i 6. HK, et Elitehold (?) med Tom, Johnni, Jan C og så mig som det tynde øl – og et breddehold med Rewitz, Steen C, Borup og Uffe.

Eliterækken: Der er fire hold med, Skanderborg som storfavorit, to SK68 hold og altså os. I første runde fik vi klø af Skanderborg, men jeg sikrede os et vigtigt point ved at vinde over Mads Andersen, dejligt!

Lars Hansen skulle have spillet førstebræt for SK68 I, men han dukkede ikke op, meget heldigt for os! Alligevel vandt 68-I 2½-1½ over 68-II, men at gå videre burde ikke blive noget problem …

Men dét blev det i den grad! I 2. runde vandt vi 3-1 over 68-II, Jan C gik dumt ned mod Graham Tailor. Samtidigt lykkedes det 68-I med en indsat reserve at få 1½ imod Skanderborg, så før sidste runde stod vi fuldstændig lige med 68-I – den videre deltagelse stod i det indbyrdes opgør i sidste runde.

   
 

Nordre I - SK 68 I - en gyserafslutning!

 

Matchen blev en utrolig gyser. Jeg kørte mit eget sikkert i havn og sluttede med 3 af 3. Men kors hvor de tre andre fumlede. Tom blev overspillet i noget uensfarvede løbere med 2 tårne på hver side. Johnni havde vundet en bonde, men kiksede og fik kun remis. Så til sidst hang det fuldstændigt på Jan, der var blevet kørt helt over, men desperat kæmpede videre i modstanderens tidnød. Heldigt for os endte det med, at 68’eren overskred i en sandsynligvis vundet stilling – vi var videre, men sikke en elendig indsats …

Jeg spiller næppe med i finalen i Pinsen, der skal findes en slagkraftig reserve og holdet skal op i et helt andet gear, hvis det skal gøre sig gældende.

Bredderækken: Efter en lille sejr i første runde, blev holdet tromlet ned af Randers ½-3½ i anden runde.

   
 

Nordre II - Randers - lammetæv

 

Så var der kun én vej, to gange 4-0 i de sidste to runder, kundgjorde holdet. Men den taktik skred desværre i 3. runde, hvor holdet blev oversidder, hvilket betød en ”kun” 3-1 sejr. Mulighederne syntes små inden sidste runde, som jeg ikke fik med, afslutningen af Barcelona – Chelsea ventede derhjemme, og hvilken!

Mon ikke Mads lige runder holdets præstation af én af dagene ...

 

Pokalholdturnering 2012  (12. april 2012) Af Tom Petri

Så er det tid til den indledende runde af pokalturneringen. Finalen spilles Pinsesøndag.
Vi satser på at stille hold i både Elite og bredderækken, så skynd dig at maile din deltagelse på eller ringe på 6133 7128 inden formanden ringer til dig!

Der er fri tilmelding til finalen seniorrækken, så kunne du tænke dig en tur til Odense i Pinsen, så meld din interesse, så prøver vi at samle et hold. Nordre har faktisk potentiale til et rigtigt stærkt seniorhold (60+ eller kvinder 50+)

Indledende runde spilles 24. april og yderligere information finder du her.

 

Fischer filmen (15. marts 2012) Af PE Nielsen

Dokumentarfilmen Bobby Fischer Against the World bliver vist på DR2 tirsdag den 20. marts kl. 21.00.

Portræt af det unge amerikanske skak-geni Bobby Fischer og hans bizarre og tragiske liv. Fischer var født i USA i 1943. Han begyndte at spille skak som 6-årig og viste sig hurtigt at have usædvanlige evner for spillet. I 1972 tog han ene mand kampen op mod den mægtige sovjetiske dominans på de 64 felter, da han i 1972 erobrede verdensmesterskabet ved at besejre Boris Spasskiji 'Århundredets kamp' i Reykjavik og blev hele USA's helt. Men mesteren havde sine egne dæmoner at slås med. Siden en problemfyldt barndom havde enspænderen Fischer været på kant med sine omgivelser. Efter Island begyndte det at eskalere for alvor og udviklede sig mere og mere bizart, før det hele kulminerede med et liv på evig flugt stemplet som landsforræder og kriminel.

 

Holdturneringen slut (15. marts 2012) Af PE Nielsen

Førsteholdet rykkede som forventet sikkert op, og andetholdet klarede skærene uden de store problemer. Derimod gik det desværre galt for 3. holdet, der rykker ned i A-klassen.

 

Status på holdturneringen (21. februar 2012) Af PE Nielsen

   
 

Nordre I - Jetsmark II: 5-3

 

Førsteholdet er efter en 5-3 sejr over Jetsmark II næsten sikker på oprykning. Viborg har ét point mere, men er oversidder i sidste runde, da Århus/Skolerne II jo har trukket sig - og Herning skal slå os 6-2 for at presse sig forbi os. Så eneste reelle trussel er Nørresundby, der ligger 3 points efter os, de skal således have 3 mere mod Esbjerg end vi får mod Herning.

Så oprykningen er højst sandsynlig! Men med en gennemsnitsscore på blot 4,7 kan man med rette spørge sig efter, hvad vi kan bedrive i Ligaen …. Dér skal der i alt fald andre boller på suppen!

Andetholdet er efter en sejr næsten sikker på den forjættende 6. plads, da Aars/Nibe skal hente 5 points, det bør ikke kunne ske.

Tredjeholdet er forsinket i forhold til Divisionsturneringen og spiller først 6. runde i næste uge. Holdet ligger på 7. pladsen, men skal møde to af de andre nedrykningskandidater i de sidste to runder og kan dermed selv klare skærene i en meget jævnbyrdig gruppe.

 

Nordre klubmesterskab 2012 - rundelægning (19. februar 2012) Af Tom Petri

Mester

1. Tom Petri
2. Per Hansen
3. Nina Høiberg
4. Steen F Christensen
5. Peer ole Pedersen
6. Mikkel Hansen
7. Jan Rewitz
8. Thomas Klitgaard
 
Tom Petri                - Thomas Klitgaard   (udsat)
Per Hansen            - Jan rewitz
Nina Høiberg          - Mikkel Hansen
Steen Christensen - Peer Ole Pedersen
 
 
Basis
 
1. Leif Nørholm
2. Antonio F. Lang
3. Per Oehlerich
4. Mads Borup
5. Christian Thye
6. Lars Christiansen
7. Jørgen Rudbeck
8. Knud Erik Juhl
9. Kim Hardlei
10. Finn Geneser
 
Antonio F. Lang    - Leif Nørholm
Mads Borup          - Per Oehlerich
Lars Christiansen - Christian Thye
Knud Erik Juhl    - Jørgen Rudbeck
Finn Geneser        - Kim Hardlei
 

 

Nordre klubmesterskab 2012 (18. februar 2012) Af Tom Petri

Da der stadig er usikkerhed om et par spillere, kommer 1. runde først på søndag aften.

 

Nordre klubmesterskab 2012 (14. februar 2012) Af Mads Borup

19 tilmeldte pt. Tilmeldingsfristen lukkes endeligt i morgen eftermiddag (15:00) hvorefter grupperne offentliggøres.
Så skynd dig, hvis du vil være 20-mand.

 

Nordre klubmesterskab 2012 (14. februar 2012) Af Mads Borup

Selvom tilmeldingsfristen er udløbet, kan du måske nå at være med endnu. Spørg
Tom Petri, tlf. 61 33 71 28 eller e-mail:
Indbydelsen finder du her.

Her er de foreløbigt tilmeldte med pt. rating hentet dsu.dk:

Igor Teplyi
Tom Petri
Andreas Wiwe
Nina Høiberg
Per Hansen
Jan Rewitz
Peer Ole Pedersen
Steen F Christensen
2351 / 2382
2308 / 2330
2263 / 2273
2169 / 2209
2048 / 2110
2000 / 2068
1927 / 2017
1891 / 1968
Mikkel Hansen
Mads Borup
Per Oehlerich
Kim Hardlei
Jørgen Rudbeck Christian Thye-Petersen
Lars Christiansen
Leif Nørholm
1883 / 1840
1866 / 1947
1850 / 1917
1794 / 1920
1786 / 1973
1785 / 1749
1701
1699 / 1797
Knud Erik Juhl
Finn Geneser
Antonio F Lang
1689
1541
1400


 

Klubmesterskab i hurtigskak (7. februar 2012) Af PE Nielsen
Hurtigskakmesterskabet blev afholdt de sidste to mandage i januar med ca. 10-14 deltagere, cirka fordi nogen kun var med første aften, andre kun den 2. aften! Ikke desto mindre hænger systemet fint sammen, og 6 runder giver normalt en spændende turnering.

Dette fremgår godt nok ikke af slutstillingen, hvor Formand Tom virker aldeles suveræn, og det var han også i en vis grad: 1. Tom Petri 16 pts, 2-4. Jan Rewitz, Per Ochlerich og undertegnede alle 12 pts, 5-7. Mads Borup, Steen Christensen og Niels Danstrup alle 10.

Men egentlig var der en vis spænding helt hen i sidste runde. Desværre var Danstrup snæver nok til at file en halv af mod den førende Tom; en for mig ret mærkelig disposition, ikke mindst i lyset af en spændende stilling .... Det fratog mig (heldigvis!) muligheden for at nå op, det klarede jeg i øvrigt flot selv ved passivt spil, der tillod Oehlerich at køre mig helt ud af banen!

En god og spændende turnering med den rigtige vinder - til lykke!

 

Spændingen stiger (2. februar 2012) Af Tom Petri
 
   I takt med at temperaturen falder, stiger spændingen i holdturneringen. I hvert fald for Nordres vedkommende. Alle tre hold er involveret i enten op- eller nedrykningkampe.

3. Holdet har tilsyneladende fået sin sag for i mesterrækken, og hvis man kigger på ratingen, så er vi da også blandt nedrykningskandidaterne. Fire knebne nederlag er det blevet til, men i de kampe jeg har fulgt er der blevet kæmpet godt, og vi har til tider været decideret uheldige. En foreløbelig sidsteplads, men det er tæt i bunden, så der skal kæmpes!

2. Holdet startede lidt blødt, men har virkelig spillet sig op efter jul ved som underdogs at hente pæne resultater mod SK 68 og Nordthy. Kjellerup er sikre nedrykkere og vi kæmper i øjeblikket med Aars/Nibe om den livgivende sjetteplads. Med den fightervilje der er blevet vist, er jeg sikker på andetholdet klarer den!

I 1. Division startede vi til gengæld som lyn og torden og allerede ved juletid var vi flere steder blevet udnævnt som sikre oprykkere. To nederlag efter jul har dog ændret lidt på billedet. Vi ligger stadig i en rigtig god position, men der er ikke plads til mange flere dumheder!

På negativsiden skal det nævnes, at vi kun stillede med syv mand i Nordthy. Det er selvfølgelig altid skuffende at skulle afgive et point på forhånd, men det er især ærgerligt, simpelthen fordi det ikke ser godt ud. Vi er Nordre Skakklub – og vi kommer (sgu) med otte mand - og hvis i ikke spiller ordentligt, så tæver vi jer!

Det faldende medlemstal og den stigende gennemsnitsalder er selvfølgelig en del af forklaringen. Vi har desværre også været hårdt ramt af sygdom på det seneste, så der bliver helt sikkert brug for reserver i de sidste kampe. Så står du som reserve, så skal der lyde en opfordring herfra til at tage et kig i kalenderen allerede nu, og hvis du er klar til kamp, så kontakt en af holdlederne (Tom Petri, Mads Borup, Leif Nørholm).

Der er nok især om søndagen vi får brug for hjælp, da vi med to søndagshold er særligt sårbare. Dertil kommer at vi også skal stille organistationsfolk til de sidste to runder, så der har du også en chance for at bidrage. Den 19/2 skal vi bruge en kampdommer plus en barvagt og den 4/3 skal vi bruge en kampdommer (kontakt formanden).

Til sidst et ønske om en god forårssæson uden nedrykninger - og gerne en oprykning!
 

Problemer med www.chesshouse.dk, men (1. februar 2012, opdateret 2. februar 2012) Af Mads Borup
 
   Når du forsøger at gå på Chess Houses hjemmeside får du en uforståelig besked og kommer ikke ind på foreningens hjemmeside. Lidt problematisk nu der reklameres for ÅM og tilmeldingsfristens udløb nærmer sig.

    Men fortvivl, Nordre Webnyt har løsningen. Du skal blot bruge den direkte adresse www.chesshouse.dk/index.htm og herefter virker siden og dens link som altid på nær online tilmelding. Hvis du vil tilmeldes en af CH's turneringer, kan du ringe til Martin Matthiesen: 27 21 20 36.

De samme problemer har www.skanderborgskakklub.dk/index.htm  ;-)

 

Klubmesterskabet i hurtigskak (8. januar 2012) Af Mads Borup

Nordres Klubmesterskab i hurtigskak.

Der indbydes hermed til Nordres klubmesterskab i hurtigskak mandagene 23/1 og 30/1.

Der spilles 3 runder hver aften med 25 minutter pr. spiller pr. parti.

Gæster er velkomne, men kan naturligvis ikke vinde klubmesterskabet.

Indskud: Gratis

Præmier: Symbolske

Tilmelding senest den 23/1 kl. 19.15 i CH, eller den 22/1 på E-mail: eller 61337128.

Rundestart 19:30

Vel Mødt!

 

Lukket 2. januar (2. januar 2012) Af Mads Borup
 
   For god ordens skyld erindres hermed om at klubben holdet lukket i dag.
Kalenderen, som der linkes fra på forsiden, er skyndsomst opdateret med januars aktiviteter. Resten kommer snarest. Derudover skal nævnes at vores åbne klubmesterskab starter 5. marts. Indbydelse hertil og til klubmesterskabet i hurtigskak kommer snarest.

Godt Nytår!

 

Juleafslutning (20. december 2011) Af PE Nielsen
 
   Til gløgg og æbleskiver blev præmierne fra Efterårsturneringen uddelt:

   
 

Knud Erik modtager under stor
moro sin præmie

 

     Og herefter til aftenens hovedtema: Juleskak med specialregler. Og lad det være sagt med de samme, det blev en forrygende morsom aften med masser af spænding og sjov! Vi var 10 mand, der måtte igennem store springertræk, gryf’er, Fischer Random og atombombeskak, før de selvmedbragte præmier kunne uddeles.

     Der var to debutanter i juleskak denne aften, Rudbeck og Thye, og jeg siger jer, de fik klø i starten! Begge tabte de fire første, ja Rudbeck kom endda først på tavlen i 8. runde, hvor han så i øvrigt slog den sener vinder! Thye derimod fandt melodien og vandt 4 af de sidste fem, godt kommet igen!

 

Så er der gang i juleskakken - forrest de to debutanter,
bagest til venstre vinderen Steen Fup!

     Ellers var det alles kamp mod alle, og før sidste runde var de to Per’er i alene i front – Hansen og Oehlerich – tre point (i 3 pointsystemet) foran Steen C, formanden og undertegnede.

     I sidste runde tabte de to gange Per så, jeg vandt over Oehlerich og Steen vandt over Tom; fire mand på delt førsteplads! Før vi gik til semi- og finale fik de øvrige deres præmier - glade vindere:

Chokolade- og pestoglade præmietagere:
Tom, Thye og Rudbeck

     I semifinalerne vandt Oehlerich over mig, og Steen tog stikket hjem mod Hansen. Specialreglerne ligger godt for Steen, og han sejrede da også i finalepartiet; jeg fik bronze ved at tage remis mod Hansen med sort.

     En rent ud sagt hyleskæg aften, jeg glæder mig som et lille barn til den 17.december næste år!
 

Juleafslutning (15. december 2011) Af PE Nielsen
 
   Husk juleafslutningen på mandag præcis kl. 19.30!
Der vil først være præmieuddeling i efterårsturneringen, og så er der annonceret en eller anden form for traktement, før der efter traditionen spilles Juleskak med sære regler.
     Til Juleskakturneringen skal du medbringe en julepakke til en værdi af 15-20 kr.
Mød op og vær med til at fejre afslutningen på skakåret!

Senior VM (06. december 2011) Af PE Nielsen
 
    Efter Jørn Sloths flotte NM for seniorer (eller Oldinge!), har vi spændt fulgt Nordensmesteren ved VM. Det så længe fint ud, men i runde 8 og 9 gik det galt, og en ny topplacering udeblev desværre. Men alligevel et flot resultat til Sloth, der fik en lille ratinggevinst med hjem. Link til turneringstavlen:
    http://chess-results.com/tnr51860.aspx?art=25&fedb=DEN&lan=1&fed=DEN&flag=30

Efterårslyn (06. december 2011) Af PE Nielsen
    På vej mod Chess House møder jeg i et lyskryds tidligere skaklegekammerat John Mortensen fa SK 1968. Jeg kører i spøg direkte imod ham og siger, at ”Nu kører jeg dig ned”! Men joken falder til jorden, han svarer: ”Nej, nej! Jeg er væltet på cykel på vej hjem, har brækket armen og er på vej mod Skadestuen”. Ja, sådan kan man komme galt af sted, han i det glatte føre, jeg med joken. Men netop den brækkede arm skulle vise sig at være et varsel om kvaliteten i aftenens lynturnering ….
    Efterårslyn havde kun samlet 10 mand til start. Der blev spillet alle-mod-alle i én gruppe, de fire bedste videre til semifinalen. Lad det være sagt med det samme, kvaliteten var på denne aften ikke i top, der blev spillet ”som en brækket arm”, men det gav så utrolig meget underholdning!
    Tom og jeg tromlede derudaf, og i det indbyrdes lod jeg kongen stå i slag i et ensfarvet løberslutspil med 2 bønder mod én, dumt Bøv. Tom kørte nu - trods et nederlag til Steen - sikkert førstepladsen hjem med 24 af 27. To runder senere var den gal igen: Jeg førte med et rent tårn over Thye, men formøblede det hele og tabte! Samme recept i sidste runde: Førte med en officer over Knud Erik, men spillede det sikkert ned ad bakke. Knud Erik lod mig dog sætte sig mat på baglinien, og 2. pladsen var i hus.
    Flere var involveret i kampen om 3. og 4. pladsen, Thye nåede det lige nøjagtigt ikke, trods fire sejre til sidst. Så det blev Peer Ole og Steen, der delte. Omkampen gik Steen sejrrigt ud af i en værre gang sudden death skak!

    Det betød, at Peer Ole var oppe imod Tom i den ene semifinale. Her trak Tom sig sejrrig ud med 4-1.
    Steen og jeg spillede i den anden to drabelige opgør, og vi var begge på skift ved at sætte mat, da vi skred få træk før matterne med 2 remiser til følge. Og også sudden death opgøret blev et drama, først vandt jeg en bonde, så røg der et tårn, omend jeg fik noget modspil. Steen måtte give tilbage, og vi havnede i et T+L slutspil, som jeg knebent vandt.
    Også finalen skulle blive et drama! Igen to tætte partier med remis til følge, og så igen en sudden death afgørelse for mig! Jeg trak de hvide og skulle vinde. På et tidspunkt blev jeg bundet på hænder og fødder, og Tom burde have pillet mig op. I stedet tillod han D-afbytning, hvorefter jeg havde fordel, igen T+L slutspil. Og denne gang havde jeg god tid og kørte den sikkert i mål.
     Den rette vinder? Svært at sige på en aften, hvor der blev spillet ”som en brækket arm”!

Holdturneringen (06. december 2011) Af PE Nielsen
   
Førsteholdet tromler videre i 1. Division, hvor holdet efter tre runder nu har 4½ points forspring, da konkurrenterne hele tiden kvajer sig, det ser lovende ud!
    Det ser straks værre ud for 2. holdet, som efter endnu et nederlag ligger på næstsidstepladsen. Løbet er slet ikke kørt endnu, men der skal andre boller på suppen ….
    Tredjeholdet ligger på en 6. plads efter to nederlag, næste uges runde er imod Åbyhøj, der ligger lige foran, så det ville lune med en sejr!

Divisionsturneringen startet (03. november 2011) Af PE Nielsen
   
Holdturneringen er godt  i gang, og førsteholdet fik en glimrende start imod en af de formodede værste konkurrenter til førstepladsen. Det blev til en komfortabel sejr på 5½-2½.
    Andetholdet spillede mod et på papiret lidt bedre Holstebro-hold, men holdt skansen med et ok 4-4 resultat. Tredjeholdet lægger i Mesterrækken ud imod Skødstrup, også i denne uge.
    Følg med under Holdturneringen 2011-12 fra forsiden.

Invitation til Bymatchen 2011 (28. september 2011) Af Tom Petri

Aarhusklubberne inviterer sammen med Chess House hermed til den traditionsrige bymatch mellem Nordre, Århus Skakklub/Skolerne, SK1968 og Viby Skakklub.

Hvornår: Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 19.00. Turneringen forventes at være færdig omkring 22.30.

Hvor: I Chess House’ lokaler, Katrinebjergvej 111A, 8200 Aarhus N.

Turneringssystem: Der spilles 3 runders alle-mod-alle turnering. Hvert hold består af 12 spillere + reserver. Det tilstræbes at hver klub stiller op med et bredt udsnit af styrkelisten.

Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti. Bemærk: Der spilles ikke med tidshandicap!

Forplejning: Der kan købes øl/vand/kaffe/the og kage med videre på spillestedet.

Tilmelding: Senest 4. oktober til formanden: 61 33 71 28


Vel mødt til Bymatchen 2011.


 


Foredrag med Peter Heine (20. september 2011) Af Mads Borup
   
D
er er stadig ledige pladser til det gratis foredrag med Peter Heine Nielsen på torsdag kl. 19.00 i SK1968s lokaler. Peter Heine vil fortæller om den netop overståede World Cup i skak i Sibirien, hvor han selv nåede helt til 4. runde.

Foredraget arrangeres af Chess House og på foreningens hjemmeside, www.chesshouse.dk kan man læse mere og tilmelde sig.

 

Jørn Sloth Nordisk Seniormester (19. september 2011) Af Mads Borup
   
Læs mere om Jørns bedrifter på DSUs hjemmesides og/eller NMs hjemmesides.

 

Nordre Efterår EMT 2011, 2. runde lagt (11. september 2011) Af Mads Borup
   
Bedre sent end aldrig, siger man; men godt er sent dog sjældent. Jeg beklager den sene rundelægning som skyldes kommunikationsproblemer. Min mobil telefon var bortkommen, så jeg fik ikke turneringslederen sms'er og til sidst opkald. Samtidig var han på weekend udenfor Internettets rækkevidde, så han fik ikke mine mails. Vi lover, at det ikke sker igen og vi lover desuden guld og grønne skove! Målet er, at runde skal på nettet senest søndag morgen før næste runde.
    Nu jeg er i gang, så vil jeg lige minde jer om, at udsatte partier fra runde 1 og 2 SKAL afvikles (og indberettes) seneste fredag den 23. september. Ligeledes skal I huske, når I udsætter et parti, at aftale, hvornår I afvikler det udsatte part OG meddele dette til Steen. Indbydelsen kan i finde et link til over turneringsskemaet.
    Telefonnumrene i turneringsskemaet kommer for de flestes vedkommende fra DSU. Venligst tjek at det er det nummer, I vil kontaktes på, hvis f.eks. jeres modstander melder afbud.

 

Nordre Efterår EMT 2011, Åben klubturnering (25. august 2011) Af Mads Borup
   
Indbydelsen finder du via forsiden eller via dette link.

Vi vil her på siden forsøge at holde tilmeldingslisten opdatere. Pr. 25/8 23:56 ser listen sådan ud:

  FM Igor Teplyi, Skanderborg 2373   Steen F Christensen, Nordre 1987 Knud Erik Juhl, Nordre 1615
  FM Tom Petri, Nordre 2287   Per Ole Pedersen, Nordre 1952 Finn Geneser, Nordre 1550
  Martin Bækgaard, Jetsmark 2277   Per Oehlerich, Nordre 1923 Per Mikkelsen, Nordre 1504
  FM Johnni Veng, Nordre 2273   Mads Borup, Nordre 1863 Peter Marstrand, Nordre 1182
  Torben Kyhl, Skødstrup 2200   Mikkel Hansen, Nordre 1826    
  Thomas Klitgaard, Nordre 2154   Kim Hardlei, Nordre 1809    
  WIM Nina Høiberg, Nordre 2130   Christian Thye-Petersen, Nordre 1807    
  Per Hansen, Nordre 2049   Jørgen Rudbeck, Nordre 1802    
  Lars Noe, Nordre 2009   Allan Corneliussen, Å/S 1785    
  Jan Rewitz, Nordre 2006   Leif Nørholm, Nordre 1656    

Ratingtallene er taget fra dsu.dk og kan ændre sig inden turneringen går i gang.
 


Augustmesterskabet i lyn (9. august 2011) Af Mads Borup
   
Blev vundet af Steen F Christensen efter omkamp med Jan Rewitz. 3. pladsen tog Per Oehlerich efter omkamp med Christian Thye-Petersen

 

Sæsonen 2011/12 starter mandag den 8. august (1. august 2011) Af Mads Borup
   
Sæsonen startes med "Augustmesterskabet i lyn" (opstart/hygge) den 8. august. Kalenderen herpå siderne opdateres snarest.
Har du afsat i aften til skak, kan du passende følge med i Politikken cup. Igen i år et stærkt og spændende felt. Johnni Veng og Tom Petri repræsenterer Nordre og klarer sig glimrende. De er tilmed blevet rost i Per Andreasens runderapport fra 3. runde. Johnni spillede remis med
GM Krasenkow og Tom var lige ved og næsten mod GM Savchenko. 4. runde startede i dag kl. 13.00 og byder på FM Johnni Veng - GM Hua Ni (LIVE bræt 13) og Anders Johansson - FM Tom Petri Petersen. Igor Teplyi, som nu spiller for Skanderborg, har 3 points og møder i dag GM Radulski.

 


Ældre nyheder...

 

Fritidscentret Skovvang