Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Nyheder efterår 2002


Nyere nyheder...

"Juulegave" til Dansk Skak Union.  (21. dec. 2002) lb
Dansk Skak Union har fået "ny" formand. Den tidligere formand gennem 19 år, Steen Juul Mortensen blev valgt uden modkandidater. På dagens ekstraordinære delegeretmøde (kyndigt og dygtigt styret af Svend Novrup) valgte Ole Block ikke at opstille til genvalg. Han fik adskillige velfortjente klapsalver i forbindelse med sin afgang. Steen Juul er foreløbig valgt indtil påsken 2003, hvor der er ordinært formandsvalg. Han gjorde det klart at han - i modsætning til en nylig valgt formand for et ikke nærmere angivet stort politisk parti - absolut ser sig selv som en overgangsfigur, og at han højst vil fortsætte til påsken 2005. Af programpunkter nævnte han udover, hvad man kan læse på DSU's hjemmeside, at der højst sandsynligt kommer kontingentstigninger på de næste to delegeretmøder. Desuden er det planen at etablere en "tænketank" til at vende medlemsudviklingen.
Henrik Knudsen og Erik Søbjerg blev også valgt uden modkandidater som henholdsvis kasserer og FU-medlem. De smilede og bukkede begge pænt, men sagde ikke noget.

Derimod var der kampvalg om de to øvrige poster i FU. På forhånd var jo annonceret de to kandidater Erik Mouridsen og Poul Jacobsen, men på mødet gik Jørgen Hvenekilde på talerstolen og foreslog John Zachariassen. Han anbefalede ham med en bemærkning om at han var dygtig og initiativrig, om end han havde "et vanskeligt sind".
Zachariassen præsenterede sig som formand for Skakspilleren og sagde at alle jo vidste hvad Skakspilleren står for. Javel, ja! Her vest for Store Bælt er vi nu nok et par stykker der ikke ved det! Om det var derfor han ikke blev valgt, eller om det blot her kort efter begivenhederne i Bled ikke er i allerhøjeste kurs i DSU at være kendt for at have "et vanskeligt sind", står hen i det uvisse. Men mens Mouridsen og Jacobsen hver fik over 3000 stemmer, måtte Zachariassen nøjes med godt 800 stemmer.
Der var i øvrigt over 100 ugyldige stemmer - især havde Erik Søbjerg været populær at stemme på, selv om han jo allerede lige var blevet valgt! Men der var nu heller ikke ret meget lyd i højttalerne - man kunne nu godt have skruet op!!
Poul Jacobsen ser det som sin opgave at samle gode ideer fra alle sider og at være med til at øge kommunikationen mellem klubberne, således at de gode ideer kan udbredes.
Erik Mouridsen sagde direkte adspurgt, at jo, han havde følt sig fristet til at benytte lejligheden til at stoppe, men at han havde fået mange henvendelser om at fortsætte, og at han mener det er vigtigt for kontinuiteten i arbejdet at have medlemmer i FU, som kender sagerne. Han håber også at lysten til organisatorisk arbejde kommer igen med det nye FU der nu er valgt.

Mødet forløb faktisk ganske fredeligt - selv Gerner Carlsson var ikke i krigshumør: Han gik blot på talerstolen under eventuelt for at konstatere at Støtteforeningen havde fået afslag på et eller andet (man må tilgive at jeg ikke fik fat i hvad) under henvisning til, at skakken nu er en anerkendt idræt! Carlsson mente at tiden dermed må være inde til at søge offentlige idrætskroner fra både stat, amt og kommune! Svend Novrup gav ham helt ret: Skak er nu officielt fuldgyldigt anerkendt af IOC som idræt, og da folketinget meget, meget snart skal til at justere tips- og lotto-loven, er det virkelig nu man skal udøve lobbyvirksomhed overfor politikerne! Så husk at fortælle dine repræsentanter i folketing, amt og kommune, at det er meget uretfærdigt at skakken ikke er medlem af DIF, og at vi skal have mange flere penge og meget bedre lokaler!

Se billeder

Arrangementer i januar.  (18. dec. 2002) lb
Jul og nytår står for døren, så der er næppe mange der lige nu tænker på, hvad der sker i skakklubben til næste år. Men vi vil alligevel slå til lyd for to arrangementer, som man jo kan skrive i kalenderen, så man kan glemme dem igen - og alligevel huske dem efter nytår!

Den 6. januar holder vi et arrangement ved IM Klaus Berg. Vi lover uden at blinke, at det bliver både underholdende og lærerigt! Det er gratis at deltage, så MELD DIG TIL og MØD OP! Tilmelding til formanden.

Over de to mandage den 20. og den 27. januar, afholder vi det årlige klubmesterskab i hurtigskak. Der er traditionelt ikke så mange af klubbens stærke spillere der tør stille op, så der er rigtig gode chancer for en topplacering - overtegnede vandt f.eks. turneringen for få år siden!! MELD DIG TIL og MØD OP! Tilmelding til formanden.

Julefrokosten.  (18. dec. 2002) lb
Den årlige julefrokost i Nordre var som sædvanlig hyggelig, med god mad og muntert samvær. Som noget nyt har bestyrelsen jo indført halvårlige præmieuddelinger, så formand Lars agerede en slags julemand (til næste år må han huske skægget og nissehuen!) Der blev uddelt præmier for de sidste 2 års grandprix'er, da 2001-udgaven pinligt nok blev glemt i fjor. Desuden præmier for efterårets klubturnering og lynmesterskab.
Som det er tradition, spilledes der efter ædegildet skak med mærkelige regler. I år var det overtegnede, der stod for at styre begivenhederne assisteret af Mikkel Nørgård. To ti-mands grupper gav ni runder med hver sin modifikation af FIDEs regler - den ene skørere end den anden. De fleste varianter er jo efterhånden gamle kendinge - f.eks. lange springertræk, bønderne slår lige frem, gryffer, atombombeskak osv.; efterhånden er flere spillere blevet ganske kompetente åbningsteoretikere i disse bizarre skakformer! A-gruppen blev vundet af Leif, som undervejs kun afgav en remis, foran Poul Erik, der tabte til Leif. B-gruppen vandtes suverænt af Tom foran Steen, der gik videre på korrektion foran sidste års finalist, Pedram. I semifinalerne vandt Tom over Poul Erik, og Leif over Steen. I finalen introduceredes en ny regel: Alle springere var natryttere - en fantasibrik kendt fra problemskakken. (Der var dog ingen krav om at springerne skulle stå på hovedet, sådan som natryttere sædvanligvis gør i diagrammerne.). Leif vandt finalen og gentager dermed sejren fra i fjor. Til næste år må vi hælde lidt mere snaps på ham.

Skakbladet endelig på vej.  (13. dec. 2002) lb
DSU's hjemmeside kan man nu læse Skakbladet nr. 12 i pdf-format. (læses med Acrobat Reader, der gratis kan hentes på www.adobe.com) Bladet skulle dog også være udleveret til postvæsenet - noget sent! (især i betragtning af at der står "Nov. 2002" på forsiden.)
På side to indkaldes til ekstraordinært delegeretmøde den 14. december, men dette er altså forkert og forældet - datoen er den 21. december, og mødet holdes i Vejle, hvor Nordre Skakklub vil være repræsenteret ved formanden. Overtegnede vil dog også være til stede for at kunne servere de dugfriske nyheder på nærværende hjemmeside.

Ekstraordinært delegeretmøde.  (5. dec. 2002) lb
FU har alligevel besluttet at indkalde til delegeretmøde på denne side af Jul. Det bliver i Vejle den 21. december. Der skal bl.a. vælges formand! Læs mere om det her.

Klubturneringen for efteråret slut.  (4. dec. 2002) lb
Det blev - vel ikke overraskende - til delt efterårsmesterskab mellem Poul Erik og Tom - 16 point til begge. Men flot af Tom at nå op på trods af (eller måske på grund af!?) Poul Eriks bemærkninger midt i turneringen, da Tom pga. mange udsatte var noget bagud - f.eks: "Så kom da i gang!" Hans nåede sandelig på tavlen - på walk-over, da Rudbeck måtte melde syg. Jeg kender selv fornemmelsen: Det er nærmest at føje spot til skade, så man er næsten hellere fri for pointet.
I Basis 1 kunne Peer tage det roligt i sidste runde - der var ingen der kunne nå ham! Så det gjorde han nok også, hvilket Noe udnyttede til at give ham hans eneste nederlag i turneringen. Også Peers vinderscore var 16 point. Knud Herskind blev en lige så klar nummer to med 12 point, hvorefter hovedfeltet kom i mål med 8-9 point.
I Basis 2 måtte jeg selv vinke farvel til præmierne, da jeg blev ramt af et maveonde, der for tiden cirkulerer i familien - ærgerligt, når man nu havde 12 point allerede efter 4. runde! Men førstepladsen havde jeg alligevel ikke nået, for Michael Gejel vandt (til min store overraskelse) over Pedram og sluttede på 16 point. Dette giver ham dog kun en andenplads, thi også Per Mikkelsen nåede de 16, og da han har bedst korrektion, får han 1.-pladsen. (Een trøst har jeg dog: De to gruppevindere tabte hver kun eet parti! Til mig!!) På de næste pladser kom Pedram med 15 og Jacob med 13 point. Og så en bunke på 12 - lige uden for præmierne.

Uofficielt hovedkredsmøde.  (28. nov. 2002) lb
Møde i Chess House 28.11.02

"Klubberne i 6. Hovedkreds har dags dato holdt møde for at diskutere ledelsen i DSU.
Klubberne anser det for væsentligt at der skabes ro om DSU's organisation.
Klubberne opfordrer Hovedbestyrelsen til det ekstraordinære delegeretmøde at finde en formandskandidat der vil være i stand til at skabe ro og konstruktivt samarbejde i dansk skaks ledelse.
Klubberne kan forstå at Steen Juul Mortensen er villig til at modtage valg og anser ham som en kompetent kandidat."

Ovenstående erklæring var det ene af to håndgribelige resultater af mødet i Chess House torsdag d. 28.11.02. Formuleringen "og anser ham som en kompetent kandidat" røber ikke helt den helhjertede opbakning til Steen Juuls kandidatur der blev tilkendegivet fra størstedelen af forsamlingen. Men to af de yngre klubformænd, der ikke kender manden, ønskede ikke på forhånd at binde sig til en bestemt kandidat, selv om også de på nuværende tidspunkt anser ham for den bedste mulighed.

Det andet håndgribelige resultat var en stak underskrevne dokumenter fra de tilstedeværende klubformænd med krav om indkaldelse til ekstraordinært delegeretmøde. På mødet var følgende klubber repræsenteret: Nordre, Randers, Silkeborg, Sk.1968, Skanderborg, Tjele, Viby og Århus.

For i går onsdag, mens Nordres bestyrelse holdt møde hos formand Lars Christiansen, ringede hovedkredsformand Åge Olsen til Lars. Dansk Skak Unions forretningsudvalg (FU) havde jo nemlig pludselig fortrudt, at de havde indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde, og Åge var nu ved - sammen med formanden for Fyns Skakunion - at samle de nødvendige stemmer fra klubber der repræsenterer mindst 10% af unionens medlemmer for at tvinge FU til alligevel at indkalde, hvilket lykkedes (med bl.a. Nordres stemmer).

Et rygte siger at Harry Dalsø havde indgået en studehandel med FU om frivilligt at træde tilbage på betingelse af at der ikke blev noget ekstraordinært delegeretmøde, og at der ikke røres ved hans nye internationale poster. Rygtet siger videre at Dalsø ønskede al videre kulegravning af sagen fra OL indstillet som et led i handelen. Gisninger går endvidere på at formand Ole Block måske gik med til dette for at undgå at blive væltet som formand.

Under torsdagens møde i Chess House ringede Finn Larsen til FU-medlem Henrik Knudsen og orienterede derefter forsamlingen om at der nu alligevel vil blive indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde, men datoen bliver ikke d.14.12.02 som tidligere annonceret på DSU's hjemmeside - og formentlig også i det næste nummer af Skakbladet, som er trykt! Men derimod d.11.01.03. Endvidere forlød det, at hvis "tilstrækkeligt mange" Hovedkredsformænd ville opfordre Ole Block til at gå af som formand, ville han trække sig.

Dette er gode nyheder, for mens Ole Block upåtvivleligt har været unionen en fortræffelig kasserer og arbejdskraft i det hele taget gennem mange år, har han lige så sikkert været en umulig formand. På mødet var der - fra flere sider - adskillige på sin vis ganske underholdende, men også temmelig rystende beretninger om hans udemokratiske og konfliktskabende ledelsesform.

Unionens kasserer Henrik Knudsen samt Erik Mouridsen er villige til at fortsætte i FU, og som nye kandidater har indtil videre meldt sig tidligere hovedkredsformand m.m. Erik Søbjerg, Sk.1968 samt en fynbo, som den uopmærksomme referent ikke fik fat i navnet på, men han siges at være gift med Lotte fra Dansk Skaksalg og skulle være en udmærket mand.

Et lille post scriptum: Et af de uklare punkter i sagsforløbet omkring OL-sagen har været, om Lars Steffensen havde et personligt mandat til at repræsentere DSU eller ej - Dalsø har påstået at det havde han ikke, og at der dermed ikke skulle have været noget til hinder for at Dalsø kunne repræsentere DSU, som han jo gjorde efter den meget omtalte begivenhed, som jeg hellere må lade være med at kalde "Boksekampen i Bled".
Lars Steffensen var til stede på mødet i Chess House og havde papirene med. Jeg er ikke jurist og har kun Lars' ord for at det var de rigtige papirer. Men de ægte nok ud, og i dem, jeg så, var Lars Steffensen med navns nævnelse angivet som DSU's repræsentant!

Nye regler for skakspillet?  (26. nov. 2002) lb
På siden www.chesscafe.com har hollænderen Geurt Gijssen [engelsk lydskrift: Hurt Hayshun] en udmærket rubrik med navnet An Arbiter's Notebook, hvor han bl.a. besvarer både lette og svære spørgsmål om regelfortolkning. Men desuden rapporterer han også fra store internationale skakbegivenheder set fra turneringslederens synspunkt - Gijssen er ofte "Chief Arbiter" ved sådanne stævner - f.eks Skak-OL! 
Samme Gijssen er også formand for FIDEs Regelkomite ("Rules and Tournament Regulations Committee") og blev genvalgt på FIDE-kongressen. På et møde i komiteen inden kongressen diskuterede man forskellige justeringer af reglerne, og det blev vedtaget at mobiltelefoner og lignende elektronisk udstyr skal være slukket i spillelokalet (man fristes til at udbryde: Hvilken sensationel regel!). Desuden vedtog man at når der spilles med tidstillæg pr. træk ("Fischer- eller Bronstein-mode"), gælder reglerne for hurtigskak, hvis grundbetænkningstiden plus det samlede tillæg for 60 træk ikke overstiger en time, mens lynreglerne gælder, hvis det ikke overstiger et kvarter.
Og så diskuterede man naturligvis det evige stridsæble: Hvad sker der i lynskak, hvis en spiller slår sin modstanders konge? Jeg citerer fra den officielle erklæring:
"Diskussioner fandt sted om den situation i lynskak hvor en spiller udfører et træk der efterlader hans konge i skak. Der blev ikke opnået enighed. [!!!! lb] Nogle turneringsledere mente at hvis spilleren slog sin modstanders konge så skulle spilleren tabe. Andre mente at spilleren skulle vinde. Det blev besluttet ikke at ændre de gældende regler [der ikke siger noget som helst om dette! lb]. Derfor: Hvis en spiller forsøger at kræve gevinst ved at slå modstanderens konge, så risikerer han at turneringslederen dømmer noget andet."
Gijssen nævner at der også er dem der ønsker at dømme begge spillere til tab! 
Kort sagt: De kan stadig ikke finde ud af det dernede! 
På kongressen var der en enkelt, der spurgte, hvad man så skal dømme, hvis en spiller slår kongen, og Gijssen svarede, at efter hans mening skulle spilleren dømmes til tab. Da kongressen derefter vedtog komiteens erklæring, mener Gijssen at det må være inklusive hans slutbemærkning...  (ak ja, hvad mennesker dog ikke gør for at få ret!)
Men konklusionen er jo, at der stadig ikke er nogen gældende regler om at slå kongen eller ej. Og jeg tror heller ikke der kommer nogen foreløbig!
Efter min mening ligger de som de har redt! De kunne bare have ladet være med at komme med den dumme ide om at det skal være forbudt at slå kongen. For der findes nemlig ingen tilfredsstillende løsning på, hvad man så gør hvis nogen slår kongen alligevel!

Ekstraordinært delegeretmøde!  (18. nov. 2002) lb
Dansk Skak Unions Forretningsudvalg har valgt at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde den 14./12. Baggrunden for den usædvanlige beslutning er naturligvis episoden mellem de danske holdkaptajner Harry Dalsø og Lars Steffensen ved det nyligt overståede OL i Bled. Læs mere på DSU's hjemmeside.

Klubturneringen nærmer sig sin afgørelse.  (13. nov. 2002) lb
I femte runde forsvandt turneringens sidste maxist, Lau: "Jeg vinder jo altid over dig", sagde Finn - og spådommen holdt stik! Derimod har vi efter sjette runde stadig en "minimist" - i mestergruppen har Hans stadig ikke lavet point, mens debutanten Emil i basis 2 endelig fik gang i scoren med en sejr over Esben!
I kampen om efterårsmesterskabet ligger Poul Erik og Tom (man fristes til at sige: som forventet) lige på 13 point, så der er lagt op til spænding i sidste runde! Taber begge d'herrer, kan Jørgen nå op med en sejr over Hans.
I basis 1 er der også ligestilling - både Peer og Knud har 10 point + 2 udsatte. Men meget kan endnu ændre sig med de mange udsatte partier i gruppen.
I basis 2 ligger Michael Gejel og Per lige på 13, men Lau og Pedram har 12 + en udsat indbyrdes, og Finn er lige i hælene med 12 point. Så også her er der spænding til det sidste!

Slagsmål i Bled?  (10. nov. 2002) mb
Per  Andreasen, skakturist og senere vikarierende holdkaptajn for kvindelandsholdet har skrevet om episoden i Bled, "Fra Ringside". Den groteske historie kan læses på Nørresundbys hjemmeside, klik her.

Sjette runde i klubturneringen er indtil videre en hemmelighed.  (10. nov. 2002) lb
Turneringsleder Mikkel Nørgaard har tilstået at han indtil i dag havde glemt at der er runde i morgen mandag. Så deltagerne i basis 2 kan ikke få oplyst hvem de skal møde før mandag kl.18 i klubben. Man kan dog eventuelt forsøge at henvende sig telefonisk til Mikkel (se nummeret på bestyrelsessiden). Her er der dog ingen garanti for hvornår Mikkel bliver i stand til at besvare spørgsmål om modstander og farve.

Slagsmål i Bled?  (10. nov. 2002) mb
I følge BT er de to danske holdkaptajner Harry Dalsø og Lars Steffensen, ikke perlevenner. Lars Steffensen har meldt Harry Dalsø til politiet for vold. Læs selv BTs artikel her

Mærkeligt link  (10. nov. 2002) mb
Redaktionen er blevet tilsendt dette link: www.algonet.se/~marek. Desværre er mailen gået tabt, så vi ved ikke hvem, der har sendt det til os, og slet ikke hvorfor. 
Hvad bliver det næste, link til hjemmesider om elefanter, løver eller drager?

Nina Høiberg indtager Bled!  (01. nov. 2002) mb
Først ville DSU ikke sende et kvindelandshold til OL, men i sidste øjeblik lykkedes det alligevel at skrabe pengene sammen (læs: DSU indrømmede, at beslutning var forkert). En så kort varsel giver ikke optimale betingelser for kvinderne. Nogle kan ikke tage fri, andre kan være ude af form, holdet når ikke at forberede sig, endsige samles før afgang osv. I de første 6 runder har holdet bestået af Oksana Vovk, Louise Winther Fredericia og Anne Bekker-Jensen. I 7 runde stødte Nina til holdet og efter 8. runde rejser Louise hjem. Nina blev staks smidt i kamp, og både hun og holdet fightede sig til sejr over, et på papiret, jævnbyrdigt mandskab fra Mexico, 3 - 0 og formentlig et stort spring op i tabellen, langt væk fra "den sorte firkant" :-)
Herrelandsholdet, med tidligere Nordre-mand Nicolai V. Pedersen i fornemt selskab med bl.a. GM'erne Peter Heine, Lars Schandorff og Sune Berg Hansen overrasker skiftevis positivt og negativt. Nicolai og Schandorff spiller fremragende, Heine har tabt to, men har vist scoret over forventet, mens de andre er kommet skidt fra start - dog er alle nu på tavlen efter 7. rundes 3½ - ½ sejr over Andorra. 
DSU har lavet en fremragende hjemmeside, hvor man nemt og hurtigt kan følge vores to hold, klik her. Hvis du vil følge med live, kan det ske på den officielle hjemmeside, klik her, den er efter få startvanskeligheder absolut værd at besøge og ALLE partier kan følges live.

Nye overraskelser i mestergruppen!  (30. okt. 2002) lb
Men det kan jo efterhånden ikke overraske! Klubbladsredaktøren rejser jo til Bled for at følge Skak-OL på nærmeste hold! Så han spillede derfor femte runde forud mod Thomas Klitgård. Efter sit nederlag til Tom havde han i et øjebliks pessimistisk sortsyn spået, at han nok også ville tabe dette parti. Men Lau "trøstede" ham med at han da nok skulle få remis, og sådan gik det faktisk! Også Tom måtte nøjes med 1 point mod Per Hansen.
I basis 1 røg turneringens næstsidste maxist af, da Herskind måtte give remis mod Lars Noe, mens Mads tabte - vist nok på en grov buk - mod Knud Erik.
I basis 2 vandt Pedram over Esben i noget der mest mindede om lynskak - efter sigende tog det kun otte minutter.

Ny spænding om klubmesterskabet!  (22. okt. 2002) lb
Fjerde runde bragte mandefald blandt Max'erne. Tom Petri slog Max Nielsen, hvilket vist også var nødvendigt, hvis der fortsat skulle være reel kamp om efterårsmesterskabet. I mellemgruppen var Herskind med 2/2 den eneste, der endnu ikke havde sat point til, og da hans parti var udsat, kan han altså stadig kalde sig Max. I monradgruppen slog Michael Gejel Max Bjørnhardt, og Max Bjerno slog Max Mikkelsen og er nu den eneste med 12 point og et klart bud på en oprykningskandidat. Bjerno har kommenteret partiet her.
Blandt de mange ikke-max'er var Per Hansen i mestergruppen som sædvanligt storskrydende og i nærmest irriterende godt lune inden partiet - så efter janteloven burde han have været straffet. Men han kunne tage hjem med uspoleret humør, idet han fik lov at brillere med et par ofre mod Leif. Se bare her!

Så er grupperne klar i holdturneringen!  (8. okt. 2002) lb
Fjerdeholdet lægger ud med en udekamp mod Skolerne III, mens femteholdet først starter i uge 47.
Femteholdet er i øvrigt kommet i en ren bygruppe med Brabrand II, Skolerne IV og Århus III, hvor der spilles dobbeltrundigt - i alt seks kampe. Sidste runde arrangeres, i anledning af unionens 100-års jubilæum til næste år, som ét kæmpe fællesstævne i stakladen vist nok mandag i uge 12. Se kalenderen.

Endnu har seks spillere maksimum!  (7. okt. 2002) lb
Dette skyldes dog delvist, at der har været en del udsatte partier - kun tre har 9 point.
Den ene er klubmester Poul Erik som efter eget udsagn vandt meget heldigt over Jan Rewitz. I øvrigt vandt Per Hansen over Hans i mestergruppen - de to andre partier blev udsat.
Den anden med ni point er Lau, der vandt let over Michael Gejel,  og den tredje er Per Mikkelsen som slog Thor Hansen. Dette kunne betyde at Lau og Per skal mødes i fjerde runde!? Ellers var der gevinster til Finn over Michael Bo (Finn spillede Colle), til Bjørnhardt over Kragelund og til Jacob over Ole.
I mellemgruppen vandt Mads over formanden, Mikkel over Knud Erik (rolig nu!), mens Henning måtte give evig skak trods stor materialefordel mod Peer. Se grupperne her.

Overraskelsernes runde i Mestergruppen.  (24. sep. 2002) lb
Endnu en gang overraskede Thomas Klitgård - denne gang gik det ud over nybagte Skanderborggruppevinder Per Hansen, som ellers længe stod til gevinst med de sorte brikker. Men en officer for tre bønder er kun godt, hvis man spiller aktivt og præcist, hvilket Per altså ikke formåede. Pludselig røg der en hest, og så er tre bønder altså... - tre bønder! Rudbech slog Rewitz, og Leif slog Petri - begge med Sort. Kun klubmester Poul Erik levede op til favoritværdigheden mod Hans, og det holdt vist endda hårdt.
I Basis 1 spilledes kun to partier: Knud Herskind vandt over Henning, mens 2 x Lars remiserede efter lang, hård kamp.
I undergruppen er der tre maxister tilbage: Lau Bjerno, Michael Gejel og Per Mikkelsen. Bjørnhardt har dog med to udsatte (det er modstanderne, der har meldt afbud!) også stadig muligheden. Gejel bankede Esben i kun 18 træk, men Bjerno slog Kragelund i 17. Per udnyttede at Pedram efter at have haft kraftigt pres begyndte at slappe lidt for meget af. Der var yderligere gevinster til Finn over Brøchner (Henrik har ikke fået banket rusten af endnu - han overså en mat i én. Meen stillingen var muggen), Michael Bo over Roberto og Thor over den ellers ganske fornuftigt spillende debutant, Emil.
Tredje runde lægges først efter på mandag, når de udsatte partier forhåbentlig er spillet. Men vi vover atter et gæt om en enkelt parring.
Se grupperne her.

Seje Nordreresultater i Skanderborg.  (19. sep. 2002) lb
* M1: Poul Erik Nielsen nr 2 med 5 af 7 = Kandiresultat!
* M1: Jan Christensen Nr 3!
* M2: Per hansen nr 1 !! (Præmie: kr.2.600!!)
* M3: Leif Møller nr 2-3!
Se nærmere på Skanderborgs hjemmeside: http://www.skanderborgskakklub.dk/

Første runde spillet.  (17. sep. 2002) lb
Sædvanen tro var der mange afbud. I mestergruppen lagde den lavest ratede, Thomas Klitgård, ud med overraskende at slå Hans Willumsen, mens Poul Erik mindre overraskende slog Jørgen 1.b4 Rudbech. Leif Møller fik efter lang, hård kamp remis mod Jan Rewitz - begge havde til slut under 1 minut tilbage.
I basis 1 måtte 2 x Lars bide i græsset mod 2 x Knud efter begge at have stået klart bedst. Henning og Mikkel ville vist ikke hinanden noget ondt.
I basis 2 var der gevinster til Henning Kragelund, Lau (tro det eller ej!), Michael Gejel, Pedram og Per Mikkelsen.
Anden runde er ikke lagt endnu, men vi har for egen regning vovet at spå om en enkelt parring.
Se skemaerne her.

Nordre Efterår 2002  (14. sep. 2002) mb
På mandag starter årets klubturnering. Vi er 32 deltagere denne gang, hvilket er 2 mere end sidste efterårs turnering og 6 mere en forårets turnering. Det er altid dejligt med fremgang, men i år er det ekstra dejlig, dels fordi antallet af deltagere i klubturneringen de sidste mange år har været faldende, som i stort set alle andre klubber og dels fordi vi har fået en række nye medlemmer i Nordre. Så selvom en håndfuld "gamle" medlemmer har skiftet klub, ser det ud til, at klubbens medlemstal er stigende. Flere af "de nye" får deres debut på mandag - tag godt imod dem! 

Ny styrkeliste (9. sep. 2002)
Se styrkeliste og holdopstilling for sæsonen 2002-3 her.

Nordre afholder spillermøde (9. sep. 2002) lb
Mandag d. 9 september 2002 kl. 1930 i klublokalerne i Højvang Beboerhus.
Holdene til næste sæsons divisions- og hovedkredsturnering skal sættes.
Alle klubbens A-medlemmer har - eller bør have - modtaget bestyrelsens foreløbige udkast.
Du må endelig ringe hurtigst muligt til Lars Christiansen på telefon 22 38 69 67 eller 86 10 66 65, hvis: 
- du står opført som reserve, men hellere vil være fast holdspiller.
- du står opført som fast spiller, men hellere vil være reserve.
- du slet ikke står opført.
- du mener, du er A-medlem af Nordre, og ikke har modtaget bestyrelsens forslag til styrkeliste.
Mød frem og hjælp til med at sætte holdene!
Det er Nordres politik at sætte styrkelisten udfra en vurdering af medlemmernes aktuelle spillestyrke. Vurderingen skal tage hensyn til resultater i den forgangne holdturnering, ratingtal – herunder seneste koordinerede turneringsresultater, og seneste klubturneringsresultater. I situationer, hvor to spillere vurderes at stå meget lige, skal de nævnte kriterier vægtes i den nævnte rækkefølge.
Umiddelbart efter spillermødet er der holdmøder, hvor holdene aftaler de praktiske ting omkring holdleder, referenter, praktisk hjælp ved hjemmekampe og holdforberedelse. Der udleveres en dagsorden for de enkelte holdmøder mandag.

Nordisk mesterskab for juniorhold (7. sep. 2002) mb

Nordisk mesterskab spilles i år på Hotel Mercur i Viby. Der deltager 4 hold, 2 fra Danmark, et fra Sverige og Norge. På Danmark 1 finder vi på 4. brættet Christian Kyndel. Han spillede remis i 1. runde hvor holdet slog Danmark 2 med beskedne 7-3. Danmark 1 møder i dag Norge 1, som tabte knebent til Sverige 1 i første runde, så vi må forvente en spændende finale på søndag, mod Sverige 1! Besøg NM's hjemmesider og tag et smut til Viby. Som det er fremgået af Skakbladet har DSU valgt ikke at indbyde til NM for piger, øjensynligt af sparehensyn - synd og skam!

Strynøturen aflyst (5. sep. 2002) lb
Det er kommet redaktionen for øre, at den arrangerende klub har måttet trække invitationen tilbage grundet uforudsete indkvarteringsproblemer.

Poul Erik Nielsen scorer maksimum! (3. sep. 2002) lb
Det er ikke kun i Skanderborg, vor tidligere formand imponerer: Også i mandagens lynturnering viste han sig med tørt spil ganske uovervindelig.

Efterårsetapen af klubmesterskabet i lynskak mønstrede 24 deltagere. Flere ytrede glæde over det store fremmøde. (???) Efter den Slemt Sløje tilSlutning til Grand Prix og Petit Prix skal der åbenbart ikke så meget til. Man skulle jo ellers synes at en klub med over 70 medlemmer burde kunne gøre det langt, langt bedre!!
Deltagerne blev delt ind i to seedede 12-mands alle-mod-alle-grupper, hvor to fra hver gruppe gik videre.
Gruppe A vandtes af Tom Petri med 30 point af 33 mulige. Per Hansen og Leif Møller scorede begge 27, men Pers gevinster over Tom og Leif sikrede ham den bedste korrektion.
I gruppe B tog Johnni Veng andenpladsen med 27 point efter Poul Erik.
I semifinalerne vandt Johnni 4-1 over Tom, mens Poul Erik fortsatte sejrsgangen med 6-0 over Per Hansen. Også i finalen mod Johnni vandt Poul Erik begge partier og blev således en suveræn efterårsmester.

Skanderborg EMT 2002 (29. aug. 2002) mb
5-0 dækker over, at Nordre har 5 mand med i årets største EMT i Østjylland, Skanderborg EMT og at de alle vandt i fjerde runde. Dermed hører sameenigheden også op, for mens Poul Erik Nielsen har maksimum, 3/3 var det Nina Høiberg og Leif Møllers første gevinst. Per Hansen imponerer i Mester 2 og har 3 points og i Mester 1 har Jan Christensen 50%. 97 mand spiller med i Skanderborg EMT. Forklaring på denne succes skal (desværre) findes i præmiernes størrelse. Den samlede præmiesum er ca. dobbelt så stor som det samlede indskud, hvilket kun kan lade sig gøre via diverse lokale sponsorer og stort fodarbejde. Terminen passer også skakfolket godt, sommeren er ved at være forbi (det plejer den i hvert fald at være) og snart starter holdskakken og turneringen har efterhånden udviklet sig til en tradition. Følg med på Skanderborg Skakklubs hjemmeside og se om Poul Erik kan holde dampen oppe og true forhåndsfavoritten, IM Karsten Rasmussen.

Festugeturneringen (21. aug. 2002) mb
Vi er foruroligende sent ude med en annoncering af årets festugeturnering, undskyld. Hvis nogen først opdager turneringen nu, kan man måske nå at tilmelde sig som efternøler, men vi kan ikke love noget. Turneringen tegner ellers spændende at dømme ud fra de tilmeldinger, der kan ses på viby skakklubs hjemmeside. Vi må bare håbe, at der er flere tilmeldinger end de godt 20 deltagere, der er offentliggjort på nuværende tidspunkt. Turneringen spilles i festugens to weekends, 5 runder - 1 parti om dagen.
Som noget nyt arrangeres i år en sideløbende Drop-In skak- og backgammonturnering. Man dropper in mellem kl. 19 og 20 på en af dagene mandag den 2/9 - torsdag den 5/9 og tilmelder sig. Spillet starte straks og der fyldes op med deltagere efterhånden som de tilmelder sig.  Læs mere på Vibys hjemmeside.

Anden runde  (19. aug. 2002) mb
- af vore mini-grandprix blev aldrig spillet. Der var almindelig enighed om at man hellere ville spille lynskak i stedet for 20 minutters partier. Aftenens deltagere blev inddelt i 2 grupper og parvis blev der efterfølgende spille semifinaler og finaler om alle placeringer. Slutstillingen blev:

Mikkel Nørgaard

Michael Gejel

Mads Borup

Tonny Christiansen

Pedram Javan

Hans Willumsen

Bill ?

Esben Nikolaisen

Jacob ?

Ole B Pedersen

Emil ?

Muhammed ?

Første runde  (15. aug. 2002) lb
- af vores mini-grandprix blev vundet suverænt af Michael Poulsen med maximum-point. Eneste trussel var Hans willumsen som kun tabte til Michael. Mini-grandprixet afgøres næste mandag hvor der spilles med 20 minutter på uret. Så mød op og vær med - også selv om du ikke var med i første afdeling!

Michael Poulsen, 21
Hans Willumsen, 18
Lars Christiansen, 15
Finn Geneser, 9
Esben Nicolaisen 6
Michael Gejel, 6
Bent Møller Hansen, 6
Ole Pedersen, 3

Landsholdsklassen afskaffes!?  (7. aug. 2002) lb
På DSU's hjemmeside kan man nu læse at der er nedsat et særligt DM-udvalg. Og de fem herrer i dette udvalg har barslet med en plan gående på at afskaffe landsholdsklassen. Ja, egentlig påstås det, at det er kandidatklassen man vil fjerne. Men i stedet vil man så lave landsholdsklassen om, så den påfaldende kommer til at ligne den gamle kandiklasse, bortset fra noget højere præmier. Honorarer og gratis hotel til titelholdere afskaffes, med mindre arrangøren betaler eller finder sponsorer der vil. Det skal endvidere i vid udstrækning overlades til arrangørernes fantasi og manglende evner at tilrettelægge den øvrige turnering.
Så hvor det seneste påskestævne fik mange til at efterlyse en kraftig opstramning af kravene til arrangørerne, synes Unionen at ville gå i den stikmodsatte retning. Læs mere på http://www.dsu.dk/fora2/fora-ind.htm.

Petit Prix (5. aug. 2002) lb
Over de to næste mandage - d. 12. og d. 19. - køres en lille turnering med hhv. 10- og 20-minutters skak. Der er intet indskud. Vel mødt!

Ældre nyheder...