Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

 

 

 

Nyheder 2001/2002


Nyere nyheder...

2200+ (15. juli 2002) mb

Nina Høiberg og Tom Petri har deltaget i Århus Sommerskak / Århus Chess Summer, som er genoplivet af  Chess House. Begge spillede med i kandidatgruppen og overlod slagsmålet om IM-normer til de unge løver, hvoraf især Davor Palo, Skolerne imponerede ved at score sin anden IM-norm. Pelle Bank, SK1968 vandt kandidatgruppen og retten til at spille med i næste års IM-gruppe. Tom blev delt nummer 2, et halvt point efter og kun et dumt tab til Bo Jacobsen, Skolerne forstyrrer indtrykket af en meget stabil præstation. Tom, som var blandt de lavest ratede, scorede 5½ points og stiger dermed i rating til lidt over 2200. Partierne fra de to grupper ligger til gennemspilning eller download på www.chesshouse.dk.
Nina spøgte fra start med, at hendes mål var at holde sig over 2200. Det lykkedes fint med 4 points og kun et lille ratingtab, så nu er der "råd" til at spille Skanderborg EMT også :-) Nina tabte for øvrigt også til Bo Jacobsen, som selv tabte sine 5 hvide partier, men scorede 3½ af 4 med sort!

I Vesterhavsturnering'en deltog Martin Koch Clausen i mester 3, men 2 points var noget under forventet. Bedre gik det Kim Heino Rasmussen i basis 9, hvor 4 points placerede ham lige uden for præmierækken.
Politikken Cup har i år ikke deltagelse af Nordrespillere, faktisk er det ikke ret mange århusianere med, hvilket må tilskrives de to ovenstående turneringer. Alligevel er turneringen værd at følge med i.

Christian Kyndel spiller pt. First Saturday i Budapest sammen med eks-nordrespillere Mads Boe og Nicolai V. Pedersen. Christian har 4 af 8 og med et snit på 2284 er et godt resultat er på vej, men IM-normen kan ikke længere nås.

Tag med til Strynø! (22. juni 2002) mb

Nordre Skakklub har tidligere to gange besøgt den lille ø i det sydfynske øhav, Strynø; for at spille venskabsskak med Rudkøbing Skakklub, senest i 1997.
Det har været hyggelige ture med godt social samvær, og nu vil Rudkøbing gerne se os igen.
Vi satser derfor på at arrangere en tur i weekenden den 14.-15. september 2002, og programmet forventes at blive:

Lørdag : Afgang Århus kl. 09.30
Afgang Rudkøbing Havn kl. 13.00
Ankomst Strynø kl. 13.30
Efter en kort frokost på spillestedet Strynø Skole spiller vi skak indtil kl. ca. 18.30, hvorefter der er indkvartering i et af øens huse, og middag på kroen.
Søndag:
Efter morgenmad regner vi med at gå øen rundt, tage et par timers uforpligtende skak (bl.a. har vi tidligere med stor fornøjelse spillet rotationsskak !), og slutter af med æggekage, inden vi tager med færgen kl. 17.00 og er tilbage i Århus kl. ca. 20.30.

Prisen for arrangementet bliver kr. 400,- som inkluderer transport, forplejning og overnatning, men ikke drikkevarer. Vi skal være ca. 10 deltagere, og interesserede bedes give besked til Thor så hurtigt som muligt, på tlf. 86 12 88 37.

Strynø er en lille 2 gange 3 km. ø med 200 fastboende mellem Langeland og Ærø, og I kan se lidt mere på
www.strynoe.dk

Se beretningen fra turen i 1997 her.

Delt førsteplads i Grand Prix'et  (18. juni 2002) lb
Også til sidste runde Nordre Grandprix 2002 var fremmødet tyndt. Kun 10 mand turde stille op til de 5 runder handicapskak. Og de stærke fik deres sag for, da turneringsleder Lau med overbevisning vedblev at veksle mellem at slå firere og femmere med terningen, hvilket betød henholdsvis materialeforgave og både materiale- og tidsforgave! Ikke en eneste gang slap de stærke med at give tid alene! Jan Rewitz klarede sig dog - trods sine handicaps - bedst, da han scorede 12 point; kun nederlag til Lau (hvor Jan måtte spille med en løber under) hindrede ham i at score maksimum. Lau klarede de fem runder uden tab, men remis'er mod Poul Erik Nielsen og Niels Danstrup gav kun samlet 11 point og en andenplads. Niels tog tredjepladsen, mens Poul Erik ikke kunne leve op til sidste års placering og måtte tage til takke med en sjetteplads efter Finn og Pedram.
I den samlede Grandprixstilling betød dette delt førsteplads mellem Niels og Poul Erik, for hvilken præstation de begge til juleafslutningen vil kunne høste en flaske vin, idet bestyrelsen netop har indført halvårlige præmieuddelinger. Delt førsteplads er hændt før, nemlig i forfjor mellem Niels og Lau - måske skulle man under hensyntagen til klubbens økonomi overveje at ændre pointsystemet, så delinger umuliggøres, da der egentlig kun var budgetteret med én førstepræmie!?? De øvrige præmier fremgår af grandprixsiden.

Eksformanden fører Grand Prix'et  (14. juni 2002) Af Lars Christiansen
Fremmødet til Nordre Grandprix er fordelt over tre aftener havde desværre ikke den store opbakning. Første runde skulle have været en hold-lyn turnering for firemandshold. Desværre var fremmødet kun på ti medlemmer og, der blev således lavet to to-mandshold og to tre-mandshold. Lidt ærgerligt set fra det sportslige synspunkt. Holdene kan ses under Grand Prix. Dagens topscorer blev ikke som ventet P. E. Nielsen men derimod Niels Danstrup som gjorde kort proces og kun afgav en remis undervejs.

Men P. E. Nielsen skulle vise sig at få revanche på den efterfølgende mandag, hvor disciplinen var almindelig lynturnering. Desværre var fremmødet til dette GP heller ikke imponerende, hvorfor turneringen blev kortet ned til fire runder. PEN gav alle en sæk uden på noget tidspunkt at have været presset. Så størst var spændingen om de sekundære placeringer. Her kom Mikkel Nørgård ind som maxist, hvis man ser bort fra hans møde med PEN. En flot nummer tre blev Pedram der overhalede de resterende  indenom ved i sidste runde at besejre Thor.

Om PEN holder hele vejen hjem bliver således afgjort på mandag, hvor disciplinen er handicapskak. Så mød op og være med til at afgøre grand prixet, man kan stadig nå en god placering selvom man ikke har været med de to første runder!


Eksformanden fører Grand Prix'et  (11. juni 2002) lb
Poul Erik Nielsen har lagt sig i spidsen af sommerens Grandprix tæt fulgt af den nye formand. Men meget kan stadig nå at ændre sig på mandag under handicapskakken! Ikke færre end ni spillere kan stadig nå at vinde turneringen med tilstrækkeligt held og dygtighed, når terningen ruller i sidste runde! Se stillingerne her!

Bestyrelsen har konstitueret sig  (11. juni 2002) lb

Nordres nyvalgte bestyrelse konstituerede sig - altså fordelte ansvarsområder imellem sig - på et møde hos eksformand Poul Erik Nielsen søndag den niende juni.
Fra venstre ses: Mikkel Hansen, Martin Bo Nielsen, Mikkel Nørgaard, Michael Bo Nielsen (ikke i familie med Martin), Lars Christiansen, Tom Petri og Lau Bjerno. Hvem der primært vil varetage hvilke opgaver fremgår af bestyrelsessiden.

Nordre brændt af......  (7. juni 2002)  Af PE Nielsen

Som det vist er alle kendt, trak SK 1934 forståeligt deres førstehold fra divisionsturneringen efter deres skandaløse opstilling i den afsluttende dobbeltrunde i Århus i Marts.

Det åbnede op for endnu en omkamp om en førstedivisionsplads til Nordre, denne gang imod arvefjende-vennerne fra Nørresundby! Kampen var skemasat til søndag den 16. juni, idet Nørresundby dog inden skulle igennem en generalforsamling, hvor man ville tage stilling til interessen i at spille i den fineste række.

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 6/6, og her besluttede klubben at trække sig, idet klubben ikke længere kan/vil betale for at spille i den fineste række, og dermed var Nordre brændt af .... og hænger igen med i den fine række!  

[red: Man må jo konkludere at det - temmelig usportsligt - efterhånden nærmest er umuligt at rykke ned!]

Nordjydernes beslutning hænger primært sammen med den ekstraomkostning i størrelsesordenen 8.000 kr pr år for førstedivisionsdeltagelse frem for at spille i 2. division. Nordjyderne er ekstra hårdt ramt, idet alle forslag om udligningsordninger er faldet på besynderlig vis, ganske urimeligt! 6. hovedkreds' holdning har været, at Unionen skulle betale en udligningsordning evt. igennem generelt højere indskud i divisionsturneringen, mens Unionen ikke ville finansiere og mente det var en sag imellem førstedivisionsklubberne ......

Hvorom alting er: Nu SKAL der ske noget!!

Unionens fineste turnering er ved helt at blive udvandet, og efterhånden kan de klubber der ønsker det komme i 1. division - hvem siger at vi har set det sidste hold trække sig, inden den 41. divisionsturnering løber af stabelen?

Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at også Nordre har svært ved at finansiere førsteholdet, foruden 1-2 andre divisionshold. Det har i år igen betydet kontingentstigning, og denne holder ikke engang til det på sigt, hvis vi bliver hængende (læs: ... igen og igen redder os på målstregen!), så og føje år må Nordre også trække sig, hvis der ikke snart sker noget ...

Hvad der kan ske? Jo, det bedste forslag synes at være at spille med hhv. en Øst og en Vest førstedivision på hver 8 hold. Fra hver af de to grupper kunne de to bedste gå til en finale over en weekend, hvor Øst-1 møder Vest-2 og vice versa i semifinaler om lørdagen med efterfølgende medaljekampe om søndagen. Denne afsluttende runde skal være Unionsfinansieret, fx. igennem højere indskud for alle divisionshold.

En sådan løsning vil naturligvis kræve en totalomlægning af alle divisionsgrupperne; en diskussion/løsning haster derfor, så der kan meldes ud allerede inden starten af den 41. divisionsturnering.

Men heldigvis er der jo VM-fodbold den 16/6, måske endda med Danmark som deltager!

Juniorpokal til Michael Gejel  (28. maj 2002)
Nordres vandrepokal for juniorer gik i år til Michael Gejel. Se hans gevinst over Knud Erik Juhl fra sidste runde i klubturneringen!

Lars Christiansen ny formand for Nordre Skakklub  (28. maj 2002) lb
Der var fredsvalg om samtlige poster på årets generalforsamling. Formand Poul Erik Nielsen, sekretær Jan Becher og materialeforvalter Kim Hardlei takkede af - de to førstnævnte efter mange års tjeneste, Kim efter en kortere optræden. Tak til dem alle! Nye ansigter i bestyrelsen bliver Tom Petri, Martin Nielsen og (til farmand Pers store overraskelse - men ikke utilfredshed) Mikkel Hansen. Så bestyrelsen består nu af Lars Christiansen (formand), Michael Bo Nielsen (kasserer), Lau Bjerno, Mikkel Nørgaard, Tom Petri, Martin Nielsen og Mikkel Hansen. Niels Danstrup blev genvalgt til den ene revisorpost (Mads Borup, der ikke var på valg, har jo den anden). Mogens Hyldgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.
Som følge af denne for vor klub så alvorlige situation, hvor økonomien bl.a. trues af 1.holdets mulige forbliven i 1. division, vedtoges en kontingentstigning, så det fremover koster 60 kr. i kvartalet for børn, 100 kr. for juniorer, 200 kr. for seniorer, 100 kr. for pensionister og 100 kr. for B-medlemmer. Efter generalforsamlingen tog Mads Borup initiativ til stiftelse af et særligt "Guld-medlemskab" for folk, der frivilligt vil betale mere!! De nærmere regler for et sådant støttemedlemskab er ikke konkret fastsat endnu, men Lau Bjerno, Poul Erik Nielsen og Michael Bo Nielsen tilsluttede sig straks ideen med løfte om fremover at betale 1000 kr. i årskontingent.
Så på trods af den afgående formands lidt mismodige beretning om faldende opbakning til klubbens arrangementer, samt et enkelt medlems dystre tanker om at nedlægge klubben, er vi stadig nogle der tror på en fremtid for Nordre!
Så tag lige at møde op om mandagen og spil skak!! Der er ingen mødepligt, men vi bliver glade, hvis du dukker op!
- f.eks. nu på mandag den tredje juni, hvor årets 
Grand Prix - serie begynder med hold-lyn!

Sølv til breddeholdet i Landspokalfinalen i Nyborg  (20. maj 2002) mb
Læs referatet af holdets topscorer (5/6 på 1. bræt), Per Hansen. Også Eliteholdet klarede sig pænt med en femteplads. Læs Poul Eriks rapport.

Sk 34 Nyk. F trækker sit 1. divisionshold  (16. maj 2002) mb
Det kan man læse på klubbens hjemmeside, http://www.2-hk.dk/nykf/:
"Sk 34 Nyk. F. trækker sit 1. divisionshold. Dette blev besluttet på klubbens generalforsamling mandag den 13. maj. Efter at have vundet DM for hold to år i træk har klubben de seneste par sæsoner desværre mistet en del stærke spillere, og kan i dag ikke siges at have styrke til at kunne begå sig i 1. division."
Samtidig skifter klubben navn til Nykøbing F. Skakklub. 
For Nordre Skakklub må det betyde, at vi igen skal spille om retten til at blive i 1. division. Det bliver i så fald 3. gang på 3 år. Sidste år slog vi sikkert Århus Skakklub og året før tabte vi ganske knebent til Brønshøj, men undgik degradering, da Gistrup Skakklub trak sig. Vi har tilsyneladende en vis evne eller held til at hænge fast med det yderste af neglende. Det er tankevækkende at Gistrup og Sk 34 begge "købte" sig til et par danmarksmesterskaber og begge pludseligt måtte trække holdet! Det er i dag muligt at købe sig til et mesterskab, men det ser ikke ud til at give klubberne nogen anden fordel i form at indre styrke, tilgang eller andet. Lad os se hvor længe den sammenbragte flok i Helsinge holder skruen i vandet, måske har de taget ved lære. Nordre havde indtil sidste år en erklæret elitepolitik, hvor vi gennem sponsorindtægter valgte at betale topspillerne i form af tilskud til bøger, turneringer o.lign. og havde der været penge til at hyre en stormester, havde vi nok også gjort det. Det primære formål var at fastholde egne spillere og gøre klubben attraktiv, ikke at købe et halvt hold og en dårlig stemning. Det sidste lykkedes dog delvist og i dag er Nordre en ren amatørklub.

Blandede bolsjer i Chess house  (16. maj 2002) mb
Den netop afsluttede onsdags EMT i Chess House havde 4 mand med fra Nordre og de klarede sig vidt forskelligt. I Basis 1 var Mikkel Nørgaard og Mads Borup flyvende og sammen med Peder Ottosen fra SK1968 delte de sejren. De 3 spillede remis indbyrdes og slog resten, hvilket gav i omegnen af 50 ratingpoints til hver. I Basis 2 deltog Michael Gejel og Pedram Javan og de scorede 3 henholdsvis 2½ points. Det var lidt under forventet for Michael og meget under for Pedram. Pedram manglede tydeligvis spilleglæden i starten af turneringen, men 2½ points i de sidste 3 runder reddede æren. Michael spillede bedre end pointhøsten indikerer, men var lidt uheldig. Hans stærkeste side er viljen til sejr, han forsøger altid at pressen sin modstander om ikke andet så på tiden.

Klubmesterskabet afgjort. (14. maj 2002) lb

Vinderne Poul Erik og Lars kigger på, mens Toms parti analyseres

I klubturneringens sidste runde kunne efterårsmester Poul Erik Nielsen (ovenfor t.v.) selv afgøre, hvor (mester)skabet skulle stå, hvilket han gjorde med en overbevisende gevinst over Jan Rewitz. For Tom Petri (ovenfor t.h.) bestod spændingen mest i, om han kunne færdiggøre kandidatresultatet mod Per Hansen. Han kunne selvfølgelig have satset på det sikre: at vinde forårsturneringen udelt. Men nej, Tom kom "frem over stepperne" og satsede alt på at vinde. Per forsvarede sig dog stædigt, og da Tom havde investeret en del materiale i sit efterhånden i sandet udløbende angreb, var det Per, der tog stikket hjem til sidst.
I Basisgruppen var der remis mellem Thomas Klitgaard og Mikkel Nørgaard, mens Knud Erik Juhl overraskende blev sat til vægs af en meget koncentreret Michael Gejel (nedenfor). Det gav chancen til Lars Christiansen (ovenfor i midten), der fra baghjul overspurtede feltet ved heldigt at slå Kim Hardlei i et ret simpelt remisslutspil - men når uret tikker, bliver selv enkle ting jo let uoverskuelige.

Michael slår Knud Erik

 

Nordre Webnyt kan også! (7. maj 2002) lb
Der er jo efterhånden en del hjemmesider, der viser deres eget logo i browserens adresselinie - bl.a. FIDE, Nørresundby og Sk1968. Nu kan vi også! Det virker dog kun i Internet Explorer 5 og senere. Hvis du allerede har www.nordre.dk blandt dine foretrukne, skal du lige slette den fra dine foretrukne og oprette den igen, mens du er 'på', før det virker.

Klubmesteren fortsætter sejrsrækken. (7. maj 2002) lb
De mange udsatte partier i klubturneringen er spillet, men bragte ikke de store omskiftelser. Tom vandt - omend med noget besvær - over Leif, mens Poul Erik slog Johnni.
I basis er spændingen intensiveret: Mikkel vandt sit udsatte mod Kim og nåede dermed op til førergruppen. Og Lars er pludselig også med helt fremme. Se stillingerne!

Klubmesteren fortsætter sejrsrækken. (30. april 2002) lb
Sjette runde i klubturneringen bragte ikke de store overraskelser. Klubmester Tom Petri vandt over Peer og begynder nu allerede at føle "kandifeberen": Hvis han scorer maksimum, er det nemlig ensbetydende med et kandidatresultat! Og lige siden Magnus Lindfeldt vandt kandidatklassen, har Tom vist haft den i tankerne. På mandag skal han dog først have "overstået" Leif Møller, og i sidste runde venter Per Hansen, der selv for nogle år siden, da klubturneringen havde to mestergrupper (ak, svundne tider...) havde maksimum og kandi'en inden for rækkevidde før sidste runde - men nej!
Leif Møller havde godt spil mod Per Hansen, men måtte nøjes med remis, mens Knud Herskind endelig fik en gevinst! Rewitz ankom nemlig først klokken 19.57 og fik løn som forskyldt: Han endte i et dårligt slutspil, der i hans tidnød efterhånden blev til et meget tabt slutspil.
I basisgruppen var der to topopgør. Thomas vandt ikke-rygerkampen mod Knud Erik efter mange omskiftelser. Hardlei & Nørgaard kom derimod blot for at ose! De havde med en tvivlsom undskyldning. valgt at udskyde partiet til på mandag, hvor der i øvrigt i alt skal spilles syv udsatte plus et forud - eller samme antal partier som blev afviklet under dagens runde.
Efter en noget famlende start på turneringen er Lars ved at komme i gear - han vandt over Steen. Mikkel Hansen tabte for en gangs skyld ikke til Michael Bo! Men vinde kunne han dog heller ikke.
Lau turde ikke satse mod Pedram med en hurtig, halvkedelig remis til følge.

Bededagsturneringen!  (29. april 2002) mb
Læs Poul Eriks beretning her.

Nu er der noter!  (27. april 2002) lb
Se partiet med Poul Eriks fyldige kommentarer!

Partier på Nordre Webnyt!  (25. april 2002) lb
Ja, foreløbig er det nu kun et enkelt parti. Du kan se partiet Poul Erik Nielsen - Carsten Høi her.

Klubturneringen: Favoritterne vandt. (23. april 2002) lb
I Mester vandt Tom, Poul Erik og Leif over h.h.v. Knud, Per og Peer. Kun Johnni og Jan spillede remis. Tom og Leif har stadig en udsat, der kan blive afgørende for forårsmesterskabet. Det ligger til Tom, men man kan jo aldrig vide...
I Basis afgav Hardlei for første gang point, da han måtte give ratingfavoritten Thomas remis. Imens halede Knud Erik ind på Kim ved at vinde over Mikkel Hansen og er nu kun ét point efter - Nørgård og Thomas er yderligere to point bagud. I den spændende sjette runde mødes de førende indbyrdes, hvilket måske kan åbne mulighed for at en outsider når op? Se stillingerne her.

Fornyet spænding om klubmesterskabet! (16. april 2002) pen
Klubmesteren slog Efterårsmesteren i det udsatte topopgør, og herved steg spændingen for turneringens afslutning betydeligt! Poul Erik har et forspring på 5 fra efteråret, så der var lagt pres på Petri for at han skulle vinde for at få kontakt, da begge havde maksimum her i Foråret. Poul Erik kom tilsyneladende godt fra åbningen, og Petri valgte derfor at ofre en kvalitet for at få gang i noget. Begge spillere troede mest på den forsvarende, men som trækkene skred frem viste det sig anderledes, og Petris pres blev hurtigt vendt til et afgørende angreb! Sådan er skak!

Pokalturneringen.  (15. april 2002) lb
Læs om alle Nordreholdenes præstationer her.

Nørresundby Skakklub er forsvundet!  (15. april 2002) lb
I hvert fald
fra internettet! Den seneste uges tid har Danmarks næstbedste skakside www.enpassant.dk været i udu, men Eric Bentzen lover at den kommer til at virke igen. Ellers kan den findes på http://www.cowderoy.com/chess/index.html. Men der er i øvrigt ikke sket noget på siden siden 1. april.

DM: Flotte nordre-præstationer  (6. april 2002) mb
Vores 3 deltagere ved DM klarede sig godt. I Kandidatklassen scorede Christian Kyndel 4 points og med en forventet score under 50% giver det lidt rating. Christian tabte i 1. runde til gruppens eneste IM'er, Lars Borbjerggard, men 3 gevinster i træk bragte ham i spidsen sammen med Davor Palo, Thorbjørn Bromann og Jørgen Hvenekilde. Efter remis i 5 runde tabte Christian til Allan Stig Rasmussen. I sidste runde tog Christian en hurtig remis mod Anders Helledie. Allan Stig og Davor Palo spillede i sidste runde en regulær finale om deltagelse i næste års landsholdsklasse. Davor førte med ½ points; men Allan Stig spillede med de sorte ikke sin chance og tilbød hurtigt remis. Davor er af alle udråbt som det største talent i dansk skak i meget lang tid. Han skal efter sigende være bedre nu end Peter Heine var i samme alder. Allan Stig blev nr. 2 i lyn-DM efter Thomas Hutters og slog i semifinalen sidste års meste Jacob Aagaard. Danmarks skakungdom banker i den grad på!
Tom Petri hyggede sig i M5-1, og det gjorde de øvrige deltagerne i gruppen vist også - remisprocent blev på  68%. Med 3 point blev Tom delt nr. 3. Han fik 2 gange af over-turneringslederen at vide, at præmier ved ligestilling ville blive delt, og det fortalte han selvfølgelig til sine medbejlere, hvorefter han til alles overraskelse alene fik overrakt 3. præmien, på korrektion! 
Mikkel Nørgaard spredte skræk og rædsel i B5-2, hvor han blev 4-delt nr. 1 med 3½ points, der var endda stillinger til mere. En blød start betød dog, at han havde dårligst korrektion af de fire, og sluttede udenfor præmierne på 4. pladsen. Præstationen indbringer efter eget udsagn ca. 30 ratingpoints.
Der var flere østjyder der klarede sig godt. Om det skyldes, at sjællænder er generelt overratede, som onde tunger påstår, ved jeg ikke; men generelt for dem alle er en stor turneringsaktivitet, bl.a. i
Chess House.
Resultater og slutstillinger kan studeres på
DM's hjemmeside, hvor også landsholdklassens og kandidatklassens partier kan gennemspilles.

Manglende moral  (2. april 2002) - Af Mads Borup
Vi er blevet irettesat af en københavner uden humor, som mener at web-masteren skal vise lidt moral, inden han fylder hvad som helst på nettet! Lad os derfor straks indrømmer, at Ole Block stadig er formand for Dansk Skak Union, nedenstående "valg" af Lars Steffensen var løgn og tankespind, en såkaldt aprilspøg. 

Samtidig blev to andre fejl påpeget.
DSU fylder 100 år, næste år. Jeg beklager, at jeg troede at DSU var 124 år gammel og ikke undersøgte der nærmere, inden jeg skrev om det her på siden.
Der var 14 toiletter på Holmeagerskolen i Greve og ikke 3 som omtalt den 29. marts. Jeg beklager at have løbet med en halv vind. Jeg fik tallet af en landsholdsspiller, og syntes da også at det lød utroligt - selvfølgelig er der mange toiletter på en skole, tænkte jeg. Jeg fulgte derfor efter Ole Jacobsen, da han så trængende ud. Han gik ud af sidedøren og ind i et tilstødende omklædningsområde. Området var mennesketomt og virkede meget aflukket; jeg følte mig næste kriminel, da jeg luskede rundt. Ingen skilte med toiletter, gymnastikredskaber i gangen, som man skulle kante sig forbi og det omklædningsrum jeg undersøgte, havde ikke noget toilet. Ole smuttede fra mig, så hvor han strålede, fandt jeg aldrig ud af (undskyld!). Havde jeg udvist lidt mere moral, havde jeg selvfølgelig undersøgt hele skolen og måske fundet nogle af de hemmelige toiletter. Jeg kunne også have kigget på det fine oversigtskort på hjemmesiden, her var nemlig 4 toiletter aftegnet.

Sluttelig vil jeg henlede opmærksomheden på, at vi har fået en Web-master-aspirant, idet Lau Bjerno er begyndt at lege med html. Derfor er det mulig også at sende indlæg til hjemmeside til
Når indlæggene bliver (meget) subjektive lægger vi navn til, så det var altså mig og ikke Nordre Skakklub, der skrev om DM-stævnet!


Lars Steffensen ny formand for DSU!  (1. april 2002)
lb
På et tidspunkt da bølgerne på påskens delegeretmøde gik højest (se nedenstående), blev det formand Ole Block for meget! I vrede trak han sig med omgående virkning fra formandsposten. Dette betød at man pludselig helt ekstraordinært måtte vælge ny formand. Og den eneste kandidat der meldte sig, var Lars Steffensen, Århus Skakklub. Der var en del protester mod at vælge en så uerfaren mand, og Erik Søbjerg forsøgte at forhindre valget med en slags afværgedagsorden ved at foreslå at FU kørte videre som en slags forretningsministerium, indtil et ekstraordinært delegeretmøde kunne afholdes, hvor man så havde haft tid til at opstille mere seriøse kandidater. Søbjerg ville have sit eget forslag til afstemning først, under henvisning til at det var det mest vidtgående forslag. Men Mikkel Nørgaard stak (til egen senere fortrydelse) en kæp i hjulet: Han kunne simpelthen ikke dy sig for at gå op og sige, at uanset hvilke andre forslag man førte i marken, måtte det mest vidtgående da være at vælge Lars Steffensen til formand. Dette var der ingen der modsagde. Da ingen andre kandidater meldte sig, var Lars Steffensen dermed valgt.

Tumultagtige scener på delegeretmødet!  (1. april 2002) lb
Ifølge Nordres udsendte Mikkel Nørgaard nærmede debatniveauet på årets delegeretmøde i betænkelig grad børnehavestadiet! Især afstemningen omkring kontingenterne bragte sindene i kog, og DSU havde - som desværre set alt for ofte - ikke tænkt sig videre godt om ved valget af dirigent. (Som på så mange andre områder skilte DM '99 i århus sig jo også her ud som en positiv undtagelse, da Nordres tidligere formand Jens Abildlund myndigt og kyndigt styrede begivenhederne!) Årets dirigent viste sig uvidende om de mest elementære procedurer, og ville heller ikke lade sig hjælpe af velmente råd fra forsamlingen. Til sidst blev der rejst krav om en anden dirigent, hvorefter det hele gik fuldstændigt i baglås! Farcen kulminerede, da Jakob Aagaard - efter at alle forslag omsider var blevet forkastet - gik på talerstolen og konstaterede, at der så ikke skulle betales kontingent i det kommende år! Naturligvis endte det til sidst med uændrede kontingenter. Efter at have spildt et par timer på denne cirkusforestilling var der - måske meget bekvemt for FU - ikke kræfter til at evaluere årets DM-stævne! Lad os håbe at debatten herom - hvor hed den så måtte blive - i det mindste finder vej til Skakbladets sider, så vi forhåbentlig kan undgå, at DM i jubilæumsåret 2003 bliver lige så elendigt arrangeret!

Divisionsturneringen rates!  (1. april 2002) lb
Det kom aldrig til afstemning - HB mente åbenbart at det var noget de bare kunne bestemme! Delegeretmødets deltagere blev blot orienteret om, at således bliver det! Betænkningstiden sættes ved samme lejlighed ned til seks timer. I Nordre hilser bestyrelsen jo sådan set disse fornyelser velkomne, men man synes måske godt at folkets stemme kunne have været hørt. I hvert fald var der nok mange der havde forventet at det var noget delegeretmødet skulle tage stilling til. Spændende bliver det under alle omstændigheder at se, hvor mange divisionsspillere går så højt op i deres kære tal, at de ikke tør spille!

DM: Solen skinnede, udenfor!  (29. marts 2002) - Af Mads Borup
Der er tilsyneladende ingen grænser for hvor usselt et DM kan/må arrangeres. Lad mig for morskabens skyld kaste mig ud i en opremsning af, hvad jeg der stak mig i øjnene under mit besøg på Holmeagerskolen i Greve.
Ingen skilte på eller på vej til spillestedet. Skulle der tilfældigvis komme en OB vogn til Greve, vil den drøne lige forbi.
Den manglende live-dækning er allerede omtalt her på siden, men lad mig bare gentage, at der ikke er og ikke bliver muligheder for at følge partierne online, projektet er helt opgivet. Skolens server er til service. Det er jo ærgerligt og kom åbenbart bag på arrangørerne, der ellers 2 gange havde aftalt et møde med skolens IT-ansvarlige forud for stævnet. Begge gange havde hun brændt dem af og mødet var aldrig blevet til noget? Forsøget på at etablere et alternativt netværk strandede på manglende IP-adresser og passwords (som skolens IT-ansvarlige jo ligger inde med!).
Den manglende hotel-indkvartering af landsholdsspillerne har også været omtalt her. Til gengæld får deltagerne i landsholdklassen gratis postevand, med isterninger. De har også fået tiltusket gratis kaffe og te, takket være Sune Bergs trusler om at skrive om forholdene i Politikken! Bespisning må de slev klare, altså ned og stå i kø i kantinen, hvis sulten melder sig. Kø kan de også risikere at havne i, hvis de ønske ar benytte et af skolens 3 toiletter. Åbningsreceptionen var efter sigende også en skrabet omgang. Annonceret til 12.00, men blev først holdt kl. 12.45, et kvarter før turneringsstart, og traktementet var chips og død hud - Velkommen til DM!
Landsholdsklassen spillede de første 3 runde i det lokale, der skal bruges til kommentator-rum, og blev derfor til 4 runde placeret i det ene af de to spillelokaler, sammen med kandidatklassen og mesterklasserne. I det andet spillelokale sidder basisklasserne og veteranklassen. Det er bestemt ikke optimalt for landsholdsklassen, at de ikke har et separat spillelokale; det giver en del støj, når mange mennesker er samlet i ét rum! Man kan godt påstå, at det har sin charme at spille i ét stort lokale, men når man sidder tæt, meget tæt bænket på lange lige rækker og nærmest ikke kan komme ind og ud fra sin plads, så forsvinder charmen. Det giver dog arrangørerne den fordel, at de kan nøjes med få turneringsledere. Jeg talte 3 turneringsleder, og en hjælper, som muligvis også er turneringsleder. Den ene af dem spiller selv  med i turneringen. Der er ikke engang en separat turneringsleder til landsholdsklassen. Måske skulle de låne en tennisdommerstol, det må være nemmere at overskue 100 partier lidt oppefra.
Det manglende netværk betyder også, at der er problemer med at etablere et kommentator rum. Jens Kristiansen skulle analysere og underholde, og det så jeg frem til. Onsdag kunne de dog ikke få det etableret, men torsdag, der skulle det komme til at fungere. Med stafetter selvfølgelig, men det har jo fungeret fint før Internet-alderen, så det kunne vel ikke kikse? ... Jo! Arrangørerne skulle låne noget udstyr til at vise partierne, en storskærm eller en projektor, fra Helsinge Skakklub; men kontaktpersonen kunne de ikke få fat i. De havde ellers prøvet hele dagen forinden ...
Bulletinen var flere dage forsinket.
Man kunne ikke tilmelde sig lyn-DM, de vidste på stævnekontoret end ikke hvornår det startede. 
Præmierne i landholdsklassen er ikke annoncerede. 
Kantineområdet er lille, vareudbudet skrabet, men ok - når personalet ellers kan følge med. 
Par-lyn skulle afvikles samtidig med, at B7-grupperne spillede 2. runde. 
Der er ingen analyserum, der kan kun analyseres i kantinen. Da Klaus Berg og Nicolai V Pedersen analyserede deres parti, måtte de bruge et tårn på hovedet som løber, for sættet var ikke intakt og alle de 3 andre sæt i kantinen var i brug.

Alle disse fejl og mangler skyldes alene en ting, dårlig organisation. Bemandingen er simpelt hen for lille og overblikket ikke tilstede. Da århusklubberne i 1999 arrangerede DM, var der 70, mand i sving, her højst 25. Det er OK, at en klub påtager sig at arrangere et DM i forventning om at kunne tjene penge på deres slid og slæb; men at bombe DM tilbage til stenaldere for at øge profitten, er ikke i orden. Sydkysten lukrerer ikke på egen indsats; men udelukkende på de foregående DM-arrangørers fremragende og ihærdige arbejde og de afleverer en synkende skude til næste års arrangører, Horsens. Hvis man ikke brænder for skakken; men kun for sin egen lille klub, skal man ikke arrangere DM, eller rettere, skal man ikke have lov til at arrangere DM. For når alt kommer til alt hviler ansvaret jo på DSUs skuldre eller mere præcist på forretningsudvalgets, med formand Block i spidsens. Konkret er det DSU, der har sparet hotellet væk og DSU, der ikke vil betale for forplejning af landsholdsspillerne. 

Hvorfor findes der ikke en drejebog til et DM-stævne? 
Hvorfor er der ikke nedfældet retningslinier og minimumskrav til DM-stævner?
Hvorfor er DM-stævnet ikke et satsningsområde?
Hvorfor griber FU ikke ind, når stævnet tydeligvis er under lavmål?

Næste år har DSU 125 års jubilæum og det skal fejres bl.a. ved at holde DM i fødebyen Horsens. Sydkysten har gjort det relativt let, at lave et flot DM-stævne næste års!

På det lidt filosofiske plan, undrer det mig, at der ikke er noget sammenhold naboklubberne imellem i området. Var det sket i Århus havde de andre klubber stået i kø for at hjælpe til, for skakkens skyld!

Det bedste jeg kan sige om påsken 2002 er: "Det blev forår og solen skinnede, udenfor!"

 

Hovedkredsmødet  (25. marts 2002) - Af  Nordres udsendte, Lau Bjerno
Totalt rygeforbud i spillelokalet under hele kampen bliver en realitet i 6. hovedkreds' holdturnering fra næste sæson! VRS' forslag herom blev vedtaget med stort flertal på årets hovedkredsmøde i Skanderborg.
Også Skødstrups forslag om at lade en oprykningsplads gå videre til 2'eren i gruppen, hvis det vindende hold springer fra blev vedtaget - dog med et meget snævert flertal.
Også bestyrelsens forslag om at lade betænkningstiden i mesterrækken følge betænkningstiden i divisionsturneringen - denne fastsættes jo først på påskens delegeretmøde - blev vedtaget.

Derimod faldt bestyrelsens forslag om at nedsætte betænkningstiden i hovedkredsturneringen! De store byklubber stemte for, men stort set alle de mindre stemte imod!
Også forslaget om at prøve en ny betænkningstid med to 45-minutters partier i D-rækken blev desværre forkastet. Egentlig var der ingen seriøs grund til ikke at prøve dette nye tiltag, eftersom der er fri tilmelding i både C- og D-rækken, som begge kører med 5-mands hold! Så klubberne kunne jo blot tilmelde deres hold til den gruppe der havde den ønskede betænkningstid. Men dette faktum kom ikke tilstrækkeligt klart frem; HK-bestyrelsen kunne sagtens have gjort meget bedre PR for forslaget i god tid før HK-mødet!
6.HK-nyt er med Claus Andersens fratræden ophørt med at eksistere, og man vil i stedet satse på IT-formidling, først og fremmest gennem hjemmesiden, der fremover redigeres af:

Formanden for Odder Skakklub
Karsten Nymann Pedersen
Bisgårdsvej 6
8300 Odder
tlf.: 86 54 71 04
e-mail: nyp@asb.dk

som også indtræder i HK-bestyrelsen. Karsten modtager gerne ideer samt klubblade og andet materiale (gerne i elektronisk form) og har i øvrigt tanker om at bringe partimateriale på hjemmesiden.
Nyt medlem af turneringskomiteen til afløser for Poul Frausing blev i øvrigt Claus Andersen.
(Hmm... hvad mon Frausing ville mene om det?)

DM  (24. marts 2002) mb
Skandale eller sort uheld? Den planlagte live-dækning af DM, hvor partierne fra landsholdsklassen kan følge på Internettet, bliver tilsyneladende ikke til noget i år. Serveren på den skole, der spilles DM på,  er til service. Dermed er det ikke muligt at binde de pc'er der opsamler partierne via sensor-brætterne sammen med Internettet. Det lyder på arrangørerne, som om de helt har opgivet ævred og de vil i stedet forsøge at lægge partierne løbende på nettet i pgn-format. Dette giver klumper og forsinkelser i oplevelsen af Danmarks stærkeste (?) skakspilleres kamp om trofæet, foruden at det kræver et program, der kan fortolke pgn-filerne, ChessBase eller Fritz, f.eks. Der er i parentes bemærket allerede rejst kritik af arrangørernes behandling af landholdsklassen deltagere. Der er efter sigende end ikke forsøgt fundet en hotelsponsor, som der er tradition for, og deltagerne spises af med småbeløb til dækning af deres omkostninger. Derfor er landsholdklassen blevet styrkemæssigt decimeret i forhold til de mange forudgående år, hvor næsten alle de bedste har stillet op.

Kan FU bare læne sig tilbage og se på? 
Der er tradition for, at DM-arrangørerne klarer alle ærter selv og de sidste 3 år er der sat høje standarder, som kan overvælde selv de mest velmenende arrangører. Hvis DSU vil profilere skakken gennem DM, bør det overvejes at smide en pose penge efter live-dækningen, nu og samtidig finde ud af hvorfor flere stormestre ikke vil spille, måske skal landsholdsklassen lægges i fastere ramme, måske skal DSU selv arrangere den, i samarbejde med DM-arrangørerne. 

Holdskak (24. marts 2002) mb
Tredobbelt nedrykning! Det lyder slemt, men at vores 3 divisionshold alle måtte ned, kom ikke som noget chok. Vi mistede før sæsonstart 3-4 mand på 1. holdet og en sådan svækkelse breder sig som ringe i vandet til de sekundære hold. Derfor var det nu alligevel ærgerligt, for især 1. og 3. holdet viste glimtvis meget gode takter. 1. holdet skulle i sidste runde blot score 4 points, men formåede kun at fraviste medbejlerne til nedrykning fra Sydkysten 2½ points. Den afsluttende dobbeltrunde blev i den grad beskæmmet af at SK1934 kun stillede med 6 mand, hvoraf kun de øverste brætter havde 1. divisionsstyrke. I 1. runde gav de Skolerne vind i sejlene, ved at tabe 7-1 og i sidste runde var det Nørresundby, der fik de nemme points, 6½.i alt. Dermed kom vores venskabsklub op på siden af os; vi har lige mange bræt- og matchpoints. SK1934 skylder i den grad skak-Danmark en undskyldning og en forklaring. Trækker holdet sig? Det vil i givet fald resultere i en omkamp mellem Nordre og Nørresundby om retten til at blive i divisionen; men den slags kampe har vi jo god erfaring med. 
2. holdets chancer i 2. division viste sig hurtigt at være meget små. Dels er der 3-4 nedrykkere (denne gang 4) fra gruppen og dels er der mange gode hold. Tilmed har holdet sædvanligvis (for) mange afbud, hvilket svækker både holdet selv og 3. holdet. Efter få runder valgte man klogeligt at bruge reserver til de tomme pladser, så 3. holdet fik lov at spille sin egen chance. 
3. holdet var spået en sikker nedrykning. 2 mesterpillere kan ikke være nok til et 3. divisionshold, selvom vi har en hård kerne af 1. klasse spillere, som er farlige for enhver, sig selv inklusive. Til en enkelt kamp stillede vi op med kun basister (og slog Vejgård 6-2). Holdets præstationer var utroligt svingende og lidt medvind i de 3 kampe, vi tabte alt for stort, havde sikret os endnu en sæson i divisionen. På matchpoints alene var holdet blevet delt nr. 4!
Alle 3 divisionshold er klare oprykningskandidater næste år, men det kommer ikke af sig selv, der skal kæmpes og trænes, for nu at bakke formands opfordring til at deltage i klubturneringen op. Af de 24 faste mand på divisionsholdene er 9 aktive i klubturneringen pt., mens yderligere 5-6 mand kan påstås at holde formen ved lige ved andre skakaktiviteter. 
Klubbens 4. hold spillede igen i A-rækken trods oprykning sidste år. Vi kunne simpelt hen ikke stille med så mange mand om søndagen, og ansøgte derfor om ikke at blive rykket op. Vi slap for oprykning, men de var godt utilfredse i Skødstrup Skakklub over, at de som nr. 2 i gruppen, ikke fik lov at rykke op i stedet. Deres ændringsforslag til hovedkredsens holdturnering desangående lyder bestemt fornuftigt.
4. holdet lagde ud som lyn og torden og holdleder Lau frygtede en overgang, at vi igen skulle "rykke op". Heldigvis rendte holdet ind i et par store øretæver og kunne spille sidste runde uden nerver. Det gav en overraskende sejr over Skanderborg 1, som dermed missede oprykningen. 
Også 5. holdet har haft en svingende sæson. De første runde gav nogle grimme nederlag. Der var kun fire hold i C-rækken, så de spillede dobbletrunde. 2. runde vandt vi suverænt, men der var sat så mange point i starten, at holdet "kun" blev. nr. 2. Flot kommet igen og holdleder Thors forudsigelse om et hold, der ville vokse med opgaverne holdt stik og især juniorerne roses.

Herfra skal lyde en stor tak til de 5 holdledere for indlevering af referater fra kampene. De har enkelte gange været længe under vejs, måske fordi ikke alle kampe i lige sjove at referere, men er alle nået frem og kan læses under rubrikken Holdturneringen..


Poul Frausing død.
lb
Nordres tidligere formand gennem mange år, Poul Frausing er stille sovet ind på Århus Kommunehospital. Poul var en meget aktiv skakorganisator og var i løbet af sin karriere bl.a. formand for 6. hovedkreds og forstander for Tjele Efterskole. På sidste års generalforsamling blev han udnævnt til æresmedlem af Nordre Skakklub som tak for sin store indsats for klubben. Ubegribeligt at han så snart skulle bort.


Der spilles udsatte partier mandag d. 25./3.
(13. marts 2002) lb
Men ellers holder klubturneringen påskeferie indtil 8./4. Tredje runde bød på få overraskelser. I mestergruppen foretrak de to førende favoritter at udskyde deres indbyrdes kamp. Var det mon for at se de andre resultater først, så de bedre kunne vurdere om det kan betale sig at spille på gevinst? Nej, de var jo til taktikmøde på 1.holdet forud for weekendens livsvigtige afsluttende dobbeltrunde! I Basis var Esben overraskende blandt de sidste til at blive færdige! I en stilling med bonde mod Kim Rasmussens tårn, springer og bonde fortsatte han ufortrødent spillet. Efter partiet ville man egentlig have fortalt ham, at der altså ikke er noget forgjort i at opgive sådan en stilling, selv om modstanderen kun har 2-3 minutter. Men da Kim forvandlede sin bonde, satte han derved Esben pat, så - man valgte at holde mund. Desuden lykkedes det Lau at smide en gevinststilling væk og tabe til Finn. Men det kan vel egentlig næppe kaldes overraskende. Gruppen føres af Kim Hardlei og Mikkel Hansen, der begge har maksimum. 4. runde lægges først senere, når de fleste udsatte partier forhåbentlig er spillet. Men at Hansen får hvid mod Hardlei er vist hævet over enhver tvivl.


Dansk Skak Unions Pokalturnering 2002
  (10. marts 2002)
mb
Kvalifikationsstævnet til eliterækken afholdes den 13. april, men tilmeldingsfristen er allerede i morgen mandag.
Kvalifikationsstævnet til bredderækken afholdes den 9. april.
Se indbydelsen pokalturneringen her.

Der indbydes også til Bededagsturnering.

6. HK's hjemmeside  (2. marts 2002) mb
www.6-hk.dk er et naturligt bindeled for skakspillere og klubber i 6. hovedkreds, og sidens intentioner og omfang er helt i top. Desværre ser det ud til at klubberne ikke bruger siden ret meget, og opdateringshastigheden er ikke hurtig nok til, at siden bliver et af skakspillernes foretrukne besøgssteder. Sådan går det ofte når alt arbejde hænger på én mand!
Siden indeholder resultater fra hovedkredsens holdturnering, indbydelser til turneringer, information om og fra hovedkredsen, klubfortegnelser og nyt fra klubberne (svigtes groft af klubberne), nyt fra skoleskakken, en interaktiv debatside og vigtigst, en interaktiv kalender, hvor klubberne selv kan markere deres arrangementer og turneringer, evt. med link til egen hjemmeside.
Jeg er blevet bedt om at bringe invitationer til to Skødstrup turneringer, en hurtigskak lørdag den 9. marts og en 5 runders EMT der starter den 10. april, det er hermed gjort. Begge disse turneringer er at finde i 6.HK's kalender, så jeg vil gerne opfordre læserne til selv at holde sig ajour via hovedkredsens hjemmeside: www.6-hk.dk. Besøg siden flittigt, så 6. hk og klubberne finder ud af, at den skal prioriteres højt og blive hovedkredsens samlingspunkt!

I Chess House er vi to, der kan opdatere hjemmesiden og kan godt tillade os at prale med, at der sker hurtigt og kontinuerligt. Det ville være rart om en Nordre-mand ville hjælpe tilsvarende med vores hjemmeside. Jeg er periodevis udstationeret, hvorfor der kommer "klumper" i opdateringsstrømmen. Der er også ytret ønsker om, at udvide siden med mulighed for online gennemspilning af medlemmernes partier. 
Har du løst og tid til at forsøge dig med en af delene,
er du meget velkommen.

Nordre Forår 2002 (19. februar 2002) mb
Så er anden afdeling af klubmesterskabet i gang. Skruer vi tiden et par måneder tilbage, erindrer de fleste nok at formand Poul Erik Nielsen vandt Nordre Efterår EMT 2001 temmelig suverænt, og da han igen er højest ratet, må han leve en klar favoritværdighed. Den samlede klubmester bliver den, der scorer flest points i sæsonens 2 afdelinger af klubturneringen, så der er to konkurrencer i en her i foråret. Knud Erik Juhl vandt i efteråret Mester 2, men har frasagt sig retten til oprykning, han vil først lige vinde gruppen én gang til!
I første runde af forårsturneringer vandt hvid alle 4 partier i Mester 1, og lidt overraskende var det vel, at Peer Ole Pedersen slog Per Hansen, igen og at Leif Møller slog Jan Rewitz. Det var Leif's debut i Nordres klubturnering, og han fik da sagt pænt goddag!
Basis 1 havde 9 klare favoritter pga. Schweizersystemet, og som turneringsleder Lau proklamerede inden runden, sker der altid mindst én overraskelse. Det er Lars nok mest ked af, for han lagde ryg til noget der lignede en regulær afklapsning af Esben. Hvis det var et forsøg på at kopiere Per Hansens 8. række forsvar, kan det altså ikke anbefales!

Klubmesterskab i lyn (13. februar) - Af Poul Erik Nielsen
Hele tyve spillere stillede op til det såkaldte forårsmesterskab i lynskak mandag den 11. februar, dejligt med så stor en deltagelse! Det gav to spændende og meget jævnbyrdige 10-mandsgrupper, hvorfra de to bedste i hver gruppe gik videre til semifinalen.
Og der blev virkelig spænding om pladserne, idet Mads Boe og Per Holst dog var suveræne i hver sin gruppe med de respektive meget flotte scorer 27 hhv. 25 ud af 27 mulige!
Men andenpladserne var der heftig kamp om, og i Mads' gruppe endte det med ligestilling mellem Per Hansen og Niels Danstrup. Der blev så spillet sudden death med: Hvid 6 minutter / Sort 5 minutter og Hvid skal vinde! Hansen trak de hvide og vandt en sikker sejr og var klar til semi'en.
I den anden gruppe lå det længe til undertegnede, men jeg var tæt forfulgt af Leif Møller og Peer Ole Pedersen. Da Leif besejrede mig i tredjesidste runde, blev det et opgør mellem Leif og Peer Ole, og da Leif tabte til Holst i næstsidste runde, nappede Peer Ole - til sin egen store overraskelse! - den sidste semifinaleplads.
I semifinalerne gav Mads ikke mange chancer til Peer Ole, der fik Mads' sikre lynteknik at føle: 6-0. Mere spændende blev den anden semifinale mellem de to Per'er, men Holst var mest cool og vandt ligeledes 6-0.
I finalen spillede Mads to gange sin Stonewallopstilling, først med sort i Hollandsk, siden med 1.d4 og 2.c3 som hvid. I det første parti stillede Holst op til at gennemføre e2-e4, men i stedet smuttede der en bonde, og Mads første pointet sikkert hjem. Med de sorte lykkedes det heller ikke Per at ryste Mads, og cifrene blev igen 6-0.
Dermed var Mads Boe Forårsmester, og da han ligeledes havde vundet Efterårsmesterskabet, var han derfor ligeledes sikker vinder af årets lynmesterskab - til lykke!

Stormatch/Firkantsturnering  (1. februar 2002) - Af Mikkel Nørgaard

Nordre - Skolerne: 29 - 40
Nordre - SK1968:  43 - 19
Nordre - Århus: 60 - 3...!

Det mislykkedes igen at fravriste Skolerne Firkantsmesterskabet...
Med førsteholdet (minus Karl P) samt gæstestjerner i skikkelse af Nicolai V. Pedersen, Jesper Skjoldborg og Johnni Veng i opstillingen, havde vi grund til at tro på vores chancer - men tre sene afbud fra gode spillere gjorde av!
Skolerne afgjorde reelt det hele i vores indbyrdes møde i første runde - SK1968 var langt fra stærkeste opstilling, og Århus mødte kun med 17 spillere. Mod Skolerne fik vi store bank i toppen... Bestemt ikke det bedste udgangspunkt før 1. holdets skæbnekamp på søndag. Til gengæld vandt vi overbevisende mod de to andre klubber... Når Århus slap af sted med tre point hænger det sammen med, at Daniel V. Pedersen grundet en misforståelse spillede 17. bræt mod stakkels Lars Christiansen!
Nedenstående scorer er i rækkefølge mod Århus, Skolerne og SK1968.

Nicolai V. Pedersen  3 3 0
Christian Kyndel 3 0 1
Poul Erik Nielsen 3 0 1
Jan Christensen 3 0 3
Nina Høiberg 3 1 0
Niels Danstrup 3 0 1
Per Holst 3 0 3
Tom Petri 3 3 3 !
Jesper Skjoldborg 3 3 3 !
Michael Poulsen 3 1 3
Jan Rewitz 3 1 1
Johnni Veng 3 0 3
Leif Møller 3 0 3
Mikkel Nørgaard 3 3 3 !
Lau Bjerno 3 0 3
Knud Erik Juhl 3 3 0
Steen Christensen 3 3 0
Lars Christiansen 0 0 3 (?)
Martin Nielsen 3 3 3 !!
Per Mikkelsen 3 0 3
Michael Gejel 3 0 0 (??)
Pedram Javan 3 3 3 !

 

Klubmesterskabet i hurtigskak  (31. januar 2002) - Af Lau Bjerno
Sæsonens klubmesterskab i hurtigskak havde det beskedne antal af 14 deltagere, og efter den første aftens 3 runder havde kun 2 spillere maksimum: Poul Erik Nielsen og Jan Rewitz. De skulle så naturligvis mødes i 4. runde ugen efter, og Jan kom vanen tro et kvarter for sent og havde følgelig kun 10 minutter tilbage af de 25 minutters betænkningstid. Dette skulle man jo mene var et stort handicap mod en så stærk spiller som vor formand, men Jan, der måske mente, han havde revanche til gode fra klubturneringen, vandt alligevel! I femte runde tabte Jan til Tom Petri, så før sjette og sidste runde var der tre spillere med tolv point: Jan, Poul Erik og Tom, der havde tabt et - så vidt jeg forstod på spillerne - ikke helt stilrent parti mod formanden. Poul Erik mødte Per Mikkelsen og vandt, mens Tom slog feltets fjerde mesterspiller, Leif Møller. Men Rewitz måtte nøjes med remis mod Pedram, der endda burde have vundet: Først var knægten så flink at advare Jan, da han var ved at trække ulovligt (havde Jan nået at udføre trækket, havde Pedram fået to minutter ekstra tid). Derefter faldt Jans vinge, men Pedram var så optaget af at sætte mat med konge og tårn, at han først så det og krævede gevinsten i samme øjeblik hans egen vinge faldt!
Men alligevel vandt Pedram med 10 point præmien for bedste spiller under 1900 tæt fulgt af Steen, Lau og Per med hver 9 point. (Godt Pedram ikke tabte - så slap vi da for at dele de 100 kr. ud på 4 spillere!)
Bogpræmien til bedste junior gik også til Pedram, mens Michael Gejel med 7 point vandt præmien for bedste spiller under 1500. Ole Pedersen scorede 6 point, og hvis han ikke havde tabt til sønnen Esben, havde præmien måske været hans.
Tom og Poul Erik delte med hver 15 point den samlede 1. præmie, men titlen gik til Poul Erik, som vandt det indbyrdes parti! Surt for Tom, for havde Rewitz vundet over Pedram, havde de været 3 mand på 15 point, som havde slået hinanden indbyrdes, og så var Tom blevet mester på klart bedste modstanderratinggennemsnit.

Stormatch   (21. januar 2002) mb
Hvert år mødes de 4 store århusklubber, Århus Skakklub, Skolernes Skakklub, Skakklubben af 1968 og Nordre Skakklub til et uofficielt bymesterskab. Hvert hold består af 25 mand og alle hold mødes indbyrdes. Skolerne har vundet de sidste to år, og året før var det os, der vandt. Hvordan kan du deltage i stormatchen? Ved at tilmelde dig til Mikkel Nørgaard på tlf. 23 46 88 91 med ordene: "Jeg vil frygtelig gerne deltage i Stormatchen". Det er kun fint hvis vi stiller med mere end 25 mand, da vi så kan rokere lidt. 
Skolernes er vært for stævnet tirsdag den 29. januar og har til formålet lånt Århus' lokaler på Lokalcenter Bakkegården, Kirkegårdsvej (det hedder den altså) nr. 53, 8000 Århus C. 
Lad os vise de andre klubber hvorfor Nordre er "Klubben med flest divisionshold"!

Indbydelse til Hurtigskakmesterskab  (16. januar 2002) mb

  Klubmesterskabet i hurtigskak holdes igen i denne sæson over to aftener i januar: Den 21. og 28. 
Der spilles hver aften 3 runder 25 minutters skak efter Monradturnering med start kl. 19:15 og slut ca. kl. 22:00.
Indskuddet
er 30,- kr, juniorer dog gratis.
Tilmelding
senest den 21/1 kl. 19:00 præcis! 
Præmier efter tilmelding og med passende ratinggruppepræmier! 

Bemærk også at der via forsiden indbydes til Nordre Forår 2002 / Klubturnering


Årets Danske skakspiller 2001  (4. januar 2002) mb
Peter Heine Nielsen er blevet kåret til Årets Danske Skakspiller 2001 af danske skakjournalister. Juniorer har det traditionelt svær i sådanne afstemninger, da deres resultater sjældent kan måle sig med etablerede mesters også selvom, der skeles til de forventninger, der kan stilles til den enkelte spiller. Ikke desto mindre er  to juniorer stemt ind i top 10. Endda to juniorer, der er langt fra at falde for aldersgrænsen. Davor Palo blev nr. 6 i afstemningen og vor egen Christian Kyndel nr. 7.  Christian har i haft et forrygende skakår. Han er regerende nordisk mester, blev nr. 2 i DM a points ned Davor, delt nr. 3 ved DM i kandidatklassen, flotte placeringer i Politiken Cup og Ungdoms-VM, ratingtallet er hævet til 2267, og han har er ubesejret på 1. bræt på 1. divisionsholdet, efter at have mødt bl.a. Peter Heine og Lars Bo. Se resultat af afstemningen på www.dsu.dk.

Christian Kyndel til NM i Skoleskak  (2. december 2001) mb
Christian Kyndel deltog i weekenden i det danske mesterskab i Skoleskak. Christian var favorit i Gruppe B, men hurtigskak er ikke hans yndlingsdisciplin, han vil gerne have "lov til at tænke over tingene", som han selv udtrykker det!
Selvom det ikke blev til et mesterskab, er Christian derfor næppe utilfreds med 2.-pladsen, der nemlig berettiger til deltagelse i de Nordiske Mesterskaber, der spilles på hjemmebane i perioden 14.-18. februar 2002.
Læs mere på Dansk Skole Skaks hjemmeside.

Nordre Efterår EMT 2001 (27. november 2001) mb
Der blev spillet fem udsatte partier i går, men der er stadig 2 udsatte i Basis 2. Derfor er det lidt svært at give et præcist billede af gruppen inden sidste runde på mandag, men det står dog klart at Finn Geneser vinder gruppen. Finn har spillet sidste runde forud; men hvis Ole B Pedersen vinder deres udsatte parti kan Ole når at dele gruppesejren med Finn. Kikser Ole derimod kan både Esben Nicolajsen og Thor Hansen nå at snuppe 2.pladsen.
I Mester 2 er det et opløb mellem Knud Erik Juhl og Mikkel Hansen. På spring står Knud Herskind og Kim Hardlei. De kan begge nå op på en delt første plads, men det kræver at Knud Erik taber og Mikkel ikke vinder. Det ligger til Knud Erik! I gruppen finder vi også en håndfuld etablerede spillere, der ikke kan være tilfredse med resultaterne, bl.a. undertegnede.
Mester 1 ser ud til at blive vundet af Poul Erik Nielsen, der blot behøver remis i sidste runde over genfødte Mikkel Nørgaard, men mon ikke Poul Erik går efter 3 points da antal scorede points i efterårets og forårets Mester 1 lægges sammen for at finde den samlede klubmester. Poul Erik vandt sit udsatte parti mod Jørgen Rudbeck, som igen stod godt, selvom han så til at blive overspillet i åbningen. Poul Erik mente at slutspillet nok var remis, men utrolig spændende med springer og tårn mod løber og tårn og en rodet bondestruktur. Mikkel Nørgaard fik sin gevinst. Det gik ud over Peer Ole Pedersen, der overså en simpel kombination i gensidig tidnød. Peer Ole skulle dog have afgjort det hele til egen fordel tidligere. Mikkel havde lidt ondt af Peer Ole, men synes selv han havde smidt mange gode stillinger væk i turneringen og bl.a. glemt det der med løber og den forkerte randbonde, som kunne have sikret en halv (1 points) mod Jan Rewitz i 6. runde. Samme runde som måske afgjorde gruppen, da Poul Erik slog Tom Petri i en variant som Tom kendte yderst godt, og bl.a. har haft Peter Heine i vanskeligheder med.
Om det er 3-pointssystemets fortjeneste, at det var anden runde i træk uden remis'er er svært at vurdere, men det er i hvert fald filosofien bag systemet, at det ikke skal kunne svare sig at fedte hurtige halve hjem. I alt er der kun spillet remis 10 gange i turneringen svarende til 11% !!!

Holdskak (20. november 2001) mb
Der tegner sig allerede nogle billeder i de forskellige rækker. Fælles for de 3 divisionshold er, at de på papiret er underratede, og alle er placeret i den nederste halvdel af tabellerne. Ingen af de 3 hold er dog chanceløse, og fælles er også den gode stemning på holdene og viljen til fight. Der er en håndfuld divisionsspiller, som i år af forskellige årsager har valgt ikke at spille holdskak, hvorfor alle hold er svækkede i forhold til sidste år.
På 1. holdet er der især 3 spillere der tiltrækker sig opmærksomhed. Det er 1. bræt Christian Kyndel, som i weekenden spillede remis med GM Peter Heine og GM Lars Bo Hansen, Tom Petri der uden tab har scoret 2 points og Karl Pedersen, der har scoret maksimum. I spøg har Tom og Karl aftalt, at de vil score lige så mange points som resten af holdet, og foreløbig fører de 5-4 ! 1. holdet ligger pt. på 6. pladsen. 
2. holdet ligger p.t. på 7. pladsen efter et forventet stort nederlagt til Århus, som har et mandskab med 1. divisionsstyrke. 2. division gr.2 er dog benhård. Dels er der 3 hold, som må formodes at være meget stærkere end de andre og dels kan der rykke 4 hold ud, hvis der er 2 jyske nedrykkere fra 1. division.  Næste kamp mod SK 1968 II bliver meget spændende.
3. holdet er meget op og ned. 1. runde gav en flot og overraskende sejr over Viby, mens 2. runde var den rene ynk. Nederlag til Viborg på 7-1 er en katastrofe. Viborg var et af de hold, der skulle spilles lige op med, hvis vi skal blive i rækken. Eneste lyspunkt var Poul Thomassen der igen spillede remis på bræt 1, denne gang mod en 2300-mand.
4. holdet er rykket en række ned, da vi ikke kunne stille med 4 søndagshold, og med den omtalte åreladning må A-rækken formodes at være passende. Holdet er dog startet med 2 sejre og har igen kurs mod mesterrækken, selvom Skanderborg og Åbyhøj må være favoritter.
5. holdet kom skidt fra start med med et klart nederlag til Viby V. Holdet er ungt og urutineret, og resultaterne vil givetvis blive bedre og bedre. Rækken består af 4 hold, som møder hinanden 2 gange, så det tabte kan sagtens indhentes.
Nordre ér klubben med flest divisionshold, og det vil vi fighte for at forblive!

1. Division (18. november 2001) mb
Det var meget sparsomme oplysninger om dobbeltrundens første kamp, der ad omveje nåede frem til webmasteren. Vi tabte 5½-2½ til Helsinges storfavoritter, hvilket ikke er et dårligt resultat. De var på papiret favoritter på alle 8 brætter, og slog i første runde en af medbejlerne til DM, Sydkysten med 7-1!
Christian Kyndel spillede remis med Danmarks mest succesrige spiller lige nu, GM Peter Heine og er på 1. brættet stadig ubesejret. Poul Erik tabte og Karl vandt igen og har maks. Resten af holdets resultater nåede ikke frem, så vi må vente i spænding.  

Nordre Efterår EMT 2001 (7. november 2001) mb
"Han spiller kraftedeme godt!", var Per Hansen umiddelbare kommentar, da Tom Petri havde klaret de 40 træk, og stod til gevinst. Tom havde ellers snydt sig selv ved IKKE at spille den forberedelse han havde med. Per så ud til at stå godt, men når uret tikker spiller Tom bedst. Poul Erik Nielsen vandt nemt og hurtigt over Jan Rewitz og vi har nu den ventede duel mellem nr. 1 og 2 fra sidste års klubturnering. 
I Mester 2 fortsætter Han! Han, det er den den tidligere kasserer Knud Erik Juhl, der er blomstret op efter at de administrative pligter er videregivet. Hvis den stilling jeg så Knud Erik og Martin Nielsen analysere på, var fra partiet, så havde Knud Erik nu været meget heldig; men alt tæller og man får ikke points uden finde de muligheder der opstår. Mikkel Hansen får nu chancen for at stoppe "Knutti"'s sejrsrække efter at have besejret Kim Hardlei. Igen var der en del held med i spillet. La6 havde afgjort partiet og retfærdiggjort Kims offer; men... Pedram Javan vandt en dronning ganske som han har gjort tidligere i turneringen, hvor han har lukreret på sin modstanders uopmærksomhed. Denne gang glemte han selv at se sig for; det var et skinoffer!
Basis 1 føres nu suverænt af Finn Geneser med 3 points til nr. 2, Ole B Pedersen. Flinke Ole tabte nemlig til sønnike Esben Nicolajsen, men kan gøre skaden god igen i næste runde, hvor han møder Finn. Kim H Rasmussen kørte Hans J Bjørnhardt midt over i kun 15 træk, og var en glad mand.

Nordre Efterår EMT 2001 (28. oktober 2001) mb
Så skete det! Mikkel Nørgaard fik point i Mester 1. Johnni Veng missede en god chance og tilbød tidligt remis i en helt lige stilling. Jan Rewitz holdt fint balancen mod Tom Petri og Tom måtte afgive sine første points i turneringen. Hvis Poul Erik Nielsen og Per Hansen vinder deres udsatte har vi 3 mand i spidsen med 10 points. De skal dog begge møde Jørgen Rudbeck i deres udsatte kamp, og sådan som hán havde fat i Tom, bliver det ikke to walkovers!
I Mester 2 fortsætter Knud Erik Juhl sit triumftog, og det er svært at se hvem der skal stoppe ham, selvom der nok er mange der gerne vil have et forsøg mere! Kim Hardlei er den eneste, der kun er 3 points bagefter, og så blev Kris Hedelykke meldt ind i "Pedram Klubben"
I Basis 1 styrer Ole Bro Pedersen og Finn Geneser løjerne, de har begge 10 af 12 mulige points.

Nordre Efterår EMT 2001 (17. oktober 2001) mb
Status efter 3 runder. Tom fører med maksimum. Det er ikke voldsomt overraskende, i betragtning af, at han har mødt de 3 lavest ratede. Men måden pointene er kommet i hus på, har ikke just været overbevisende. Både mod Mikkel og mod Rudbeck stod han næstbedst, selvom man i analyserne ikke fandt noget konkret for Rudbeck. I skak følger heldet ikke de tossede, men de dygtige! Mikkel røg i sin tidnød direkte i en plat fælde, og Rudbeck fik intet ud af Toms tidnød, og bukkede selv umiddelbart efter tidskontrollen i en "død" remisstilling.
Per Hansen og Poul Erik har spillet remis med hinanden og vundet resten, så Tom er laaangt fra målstregen, men med det held, så...
Mikkel har endnu ingen points fået, hvilket kun er en anelse under forventet, og det diskuteres lystigt om han overhovedet får nogle, ikke mindst af ham selv. Faktisk kunne han have været med helt fremme; 2 klare gevinststillinger er smidt væk!
Mester 2, igen i år deltager en enkelt mesterspiller i gruppen, føres suverænt af eks. kassereren Knud Erik. 3 gevinster mod de 3 højst ratede er imponerende. Nr. 2 er den nuværende kasserer Michael Bo og de mødes i 4. runde, så får vi måske at se hvem der regner bedst!? Bemærk også at lavest ratede, hjemvendte Michael Gejel i den grad bider fra sig. 
Basis 1 føres af Geneser og Ole, mens sønnike Esben forsøger at hænge på.
  

Hov
(7. oktober 2001) mb
Nedenstående nyhed havde jeg glemt at oploade, hvorfor f..... er der ingen af de mange trofaste læsere, der har gjort mig opmærksom på det ?

Jubilæumsmatch (24. september 2001) mb
I anledningen af Nordres 70 års jubilæum gæstede Nørresundby Nordre med et 18 personers hold.
Der blev først spillet dobbeltrundig hurtigskak, og her måtte Nordre se sig klart besejret med 21-15, en overraskende stor sejr, da holdene ratingmæssigt stort set var lige stærke, idet Nordre havde gravet nogle ex-spillere frem til de første brætter.
Nordre tog imidlertid kraftig revanche i den efterfølgende lynmatch, som blev vundet så stort som 23-13, og tillader man sig at lægge de to resultater sammen, ser det jo godt ud for den jubilerende klub!
Efter matcherne blev der dækket op til festmenuen, og det sociale samvær sluttede først ud på de små timer!

Nordre Nørresundby

Hurtigskak

Lyn-
1. rd 2. rd skak
1 Nicolai V Pedersen - Eric Bentzen ½-½ 1-0 2-0
2 Klaus Berg - Olav D Larsen ½-½ 1-0 1-1
3 Jørgen Hvenekilde - Per Andreasen ½-½ 0-1 0-2
4 Nina Høiberg - Jørgen Jørgensen ½-½ ½-½ 1-1
5 Per Holst - Svend Pedersen 0-1 ½-½ 1½-½
6 Frode Søby - Bent Sørensen 0-1 1-0 1-1
7 Per Hansen - Jens Jørgen Christiansen 1-0 0-1 2-0
8 Hans Willumsen - John B Nielsen 0-1 0-1 0-2
9 Jørgen Rudbeck - Henrik Willumsen 1-0 0-1 0-2
10 Peer Ole Pedersen - Henrik Kaysfeld 0-1 0-1 2-0
11 Mads Borup - Lars Jensen 0-1 0-1 1½-½
12 Lars Noe - Jesper Boysen ½-½ 0-1 ½-1½
13 Kim Hardlei - Ole Nielsen 0-1 1-0 2-0
14 Mikkel Nørgaard - Ole Madsen 0-1 0-1 2-0
15 Kris Hedelykke - Bjarke Andreasen 1-0 1-0 ½-1½
16 Lars Christiansen - Mette D Larsen 1-0 1-0 2-0
17 Michael Bo Nielsen - Helle Kronborg ½-½ 0-1 2-0
18 Mogens Hyldgaard - Svend Aage Sørensen 1-0 0-1 2-0
8-10 7-11
Ialt

15-21

23-13


Nordre Efterår EMT 2001
(18. september 2001) mb
1. Runde spillet. Overraskelser? Nej, ikke rigtig; men ratingtallene forudsagde ikke at Pedram slog Lau og at Knud Erik slog Mads. 
"Pedram Klubben" er for spillere, der har tabt til knægten. Det har altid været lidt kult, at være medlem af klubben, men snart et det kult ikke at være det. I går blev Lau altså meldt ind! Se stillingerne
her.

Nordre Efterår EMT 2001 (13. september 2001) mb
Klubturneringen starter på mandag. Se grupperne her.

Spillermøde (11. september 2001) mb
Mindelighed, holdene til sæsonens holdturneringer blev sat i mindelighed.  Enkelte spillers placering blev drøftet, hvad skal veje tungest, holdpræstationer eller aktivitet? Men alle brikker faldt hurtig på plads. 
Vi har været nød til at trække mesterrække-holdet. Vi er "Klubben med flest divisionshold" og skal derfor stille med 24 mand om søndagen + kampledere til hjemmekampene. Da mesterrækken også spiller om søndagen og flere af de trofaste på det hold kun kan hverdagsaftener har vi valgt, at degradere 4. holdet til A-rækken. 
5. holdet tilmeldes C-rækken, hvor der spilles med 5-mandshold og sandsynligvis kortere spilletid, af hensyn til poderne.
5 hold, 37 mand i aktion i hver runde, det kræver et stort stykke arbejde af holdlederne, så hjælp dem ved at melde evt. afbud i god tid, og hvis du ikke var til spillermøde, men er sat på hold, så fortæl lige om du vil spille!
Styrkelisten offentliggøres senere.

Klubmesterskab i lyn (4. september) mb
Lynmesteskabet afgøres af to gange, et efterårs- og forårsmesterskab. 19 mand deltog i efterårsmesterskabet, og Mads Boe, vores deltager i landsholdsklassen ved DM, var den klare favorit; Poul Erik, Tom Petri, Per Hansen og Danstrup outsiderne. Der blev spillet i to indledende grupper, 9 runder og af de nævnte favoritter blev kun Danstrup siet fra.  
I semifinalerne slog Mads Boe formanden med 6 - 0 mens Per og Tom måtte i omkamp efter 3-3. Omkampen vandt Tom. 
Finalen blev meget spændende. I første parti fandt Mads Lxf7, som vandt kvalitet og bonde, og dermed partiet. I 2. parti pressede Tom, men Mads havde paraderne i orden og fik afviklet til et slutspil med merbonde. Tom modtog remistilbuddet, selvom vingerne var godt oppe - en fin sportslig afgørelse. Tillykke til Mads Boe med efterårsmesterskabet i lyn!

Hansa Business Solutions (2. september 2001) - Af Poul Erik Nielsen
Nordre Skakklubs holdsponsorat med Hansa Business Solutions ophører desværre på grund af restrukturering af selskabet. Sponsoratet har været med at gøre det muligt for Nordre at hænge på i toppen af dansk skak, men med sponsoratets ophør og de stærkt faldende DSU-rejsetilskud til klubberne, bliver dét meget svært for Nordre fremover.
Men pænt tak til Hansa Business Solutions for samarbejdet igennem de seneste år!


CHESSBALL
(31. august 2001) - Af Lau Bjerno
Mandag den 27.08.01 mødte jeg op til tjæsbårl fast besluttet på ikke at deltage! Sidste år scorede jeg trods meget ihærdige anstrengelser ikke et eneste mål, og mit hold tabte stort. Jeg havde taget mit spejlreflekskamera med og ville denne gang nøjes med at indtage reportagefotografens passive rolle.
Der var tre hold til start:
Hold III: Mikkel Nørgaard, Martin Nielsen, Pedram Javan og Troels (Kammerat til Mikkel) + reserve Martin Juhl.
Hold II: Poul Erik Nielsen, Mikkel Hansen, Mogens Hyldgaard og Esben Nicolaisen + reserve Boris (Martin Juhls kammerat)
Hold I: Per Hansen, Lars Christiansen, Ole Bro Pedersen og... Lau Bjerno!
Ja, selv om jeg har en stålsat karakter (det eneste i denne verden jeg ikke kan stå for, er fristelser!) så befandt jeg mig pludselig på banen piskende rundt efter en dum kugle som alle andre bestræbte sig på at sparke uden for min rækkevidde.
I første kamp mødtes hold I og II, og Boris måtte udgå efter en hård kropstackling mod Lars C, og begge reserverne gik hjem kort tid senere.
Dette var åbenbart for stort et handicap for Poul Eriks tropper, for vi udraderede dem 7-3! Og jeg kom endda på tavlen med en tør inderside, som målmand Poul Erik først fik "æren" for, da han rørte den sidst - men den var nu gået ind alligevel! Helt suveræn var Per Hansen dog (han har også løbetrænet hele sommeren!) 3 (eller var det 4?) mål scorede han i kampen!
Og vi fik ingen tid til at sunde os - vi var på med det samme igen, og Muzio og co. gav os mere modstand (eller vi var trættere). I hvert vandt vi "kun" 4-3! Og igen lavede jeg mål! Dagens flotteste scoring stod Martin Nielsen dog for, da han reducerede til 3-4 ved fra kort afstand at heade bolden over hovedet og mellem armene på målmanden, der var klar til at parere alt andet end dét! (Og det ved jeg han var, for det var mig der vogtede buret!)
Den sidste kamp blev den målrigeste idet ingen af holdene havde noget ordentligt forsvar: Mikkel & Makkere slog Formandens Flok 6-5!
Så selv om min kondi nok var endnu dårligere end i fjor, og mine anstrengelser mindre hæsblæsende, da jeg havde indstillet mig på at det var ok at tabe, så vandt mit hold faktisk, og alle holdets spillere scorede! Lars var dog klart bedst mod en målmand - adskillige gange havde han et tomt bur at øse klatten ind i, men dét kunne han ikke!
Til skakturneringen dukkede endnu et hold op bestående af Kim Hardlei, Steen Christensen, Finn Geneser og Knud Erik Juhl.
De holdt sig dog passende neutrale ved at tabe alle tre kampe. Gassen gået lidt af vort hold, mens Formandens Flok var Flyvende, så da pointene skulle tælles op, lå alle tre oprindelige hold helt lige i matchpoint!
Hvordan man så skulle afgøre slutresultatet, var der ikke fastsat regler for! Man forsøgte at tælle målscore og brætpoint sammen - men man nåede ingen endelig konklusion. For skulle det så være 1- eller 3-point systemet? Skulle scoren mod Hold IV tælle med? Og er det i det hele taget retfærdigt at tælle målscore, når de to hold, der alligevel ikke kunne vinde fodbolden, i den sidste kamp blæste på forsvaret og holdt målfest? Nej (og dette har selvfølgelig ikke noget at gøre med at mit hold ville slutte sidst i de fleste sammentællinger), når der ingen regler er fastsat, må der naturligvis trækkes lod, og jeg har netop foretaget en lille lodtrækning...
Spøg til side: Alle tre hold må selvfølgelig dele æren for en flot tjæsbårlturnering!

Klubturneringen
(24. august 2001)
mb
Igen i år afvikles klubturneringen som en åben EMT. Sidste efterår deltog en håndfuld spillere fra byens andre klubber, og vi håber i år på flere gæster. Læs indbydelsen her.

Godt i gang (11. august 2001) mb
16 mand var mødt op på sæsonens første klubaften, bl.a. for at spille lynskak. 2 grupper af 8 mand. Poul Erik Nielsen og Niels Danstrup var favoritter, som højest ratede og som dygtige lyn- og hurtigskakspiller. De to mødtes da også i finalen og Danstrup vandt 2-0. Undskyld, at jeg her tidligere udnævnte Poul Erik som vinder.
Mest imponerede dog den kroniske kongeangriber Martin Nielsen. Han kvalificerede sig til semifinalen, foran bl.a. Per Hansen og her stod han tykt til gevinst mod Poul Erik og havde bedst tid, men formandens held (læs: dygtighed) slog til. Bagefter var der tid til revanche-lyn, men her er resultatet jo ganske uinteressant, ikk Lau?

Sæsonstart (5. august 2001) mb
Sæsonen 2001-2002 starter mandag den 6. august. Vi lægger blødt ud med lynskak og alm. hygge. Klubturneringen starter den 17. september, hovedkredsturneringen den 29. oktober og Divisionsturneringen den 4. november. Se kalenderen her.

Festugeturneringen 2001 (1. august 2001) mb
Se indbydelsen via forsiden eller her.

Ældre nyheder...