Nyheder
 

Sæsonen er slut (1. juli 2010) Af Lars Christiansen
   
Sæsonen 2009/2010 fik en ende med afviklingen af Grand Prix turneringen. Den nye sæsonen starter mandag den 16. august, og klubben holder således lukket i hele juli og de to første mandage i august. Der er allerede nu lagt indbydelse ud til Nordre Efterår ligesom kalenderen for hele efteråret også findes via forsiden.

God sommer!
 

Generalforsamlingen fortsat (1. juli 2010) Af Lars Christiansen
   
Nordres ordinære generalforsamling blev genoptaget mandag den 21. juni med punktet "valg til bestyrelsen". Det var dog stadig ikke lykkedes for bestyrelsen at finde en formandskandidat. Jeg har derfor sagt ja til at blive genvalgt, med det forbehold at mit ja ikke er myntet på en hel periode, men at der derimod vil blive indkaldt til en ektraordinær generalforsamling i efteråret, når det forhåbentligt er lykkedes at finde en kandidat. Refererat fra generalforsamlingen bliver bragt i sin fulde længde i det kommende nummer af Nordre Nyt.


Nordre Grand Prix
(29. juni 2010) Af Mads Borup
    Ælle bælle ni ti, OK det blev den positive vinkel. Grand Prix 2010 sluttede i mandags. Tom vandt suverænt selvom det lykkedes Poul Erik at vinde sidste rundes Fischer-random efter at Tom havde vundet de første 3 runder (1. runde på deling med Johnni). Det var 4 mandage i juni hvor hygge var i højsæde og smilebåndet blev trænet grundigt samtidig med, at vi alligevel forsøgte at spille noget fornuftigt skak. Jeg kan kun anbefale andre at deltage næste år, det er en super turnering. Se slutstillingen her.
 

Generalforsamlingen suspenderet (1. juni 2010) Af Lars Christiansen
    ...
det var dog ikke så dramatisk, som overskriften måske antyder. Da generalforsamlingen endnu ikke er ophævet, udarbejdes der ikke referat endnu, men istedet denne orientering. På generalforsamlingen deltog 16 inkl. bestyrelsen.
    Per Oehlerich blev valgt til dirigent, og styrede slagets gang, og han kunne konstatere at der ikke var nogen kommentarer til formandens beretning. Beretningen handlede hovedsageligt om Nordres lokalesituation fremadrettet, og, som annonceret mange gange, formandens afgang. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
    Lars Noe fremlagde herefter regnskab og budget som også blev vedtaget enstemmigt. Selv om der med oprykningen til Skakligaen og kontingentstigningen til DSU budgeteres med underskud for 2011, forbliver kontingentet uændret.
    Der var et enkelt indkommet forslag omkring varsling og brug af reserver i holdturneringen, stillet af Jørgen Rudbeck. Dette gav anledning til en del diskussion, og forslaget blev efterfølgende vedtaget med 4 stemmer for, 3 imod og 9 som ikke stemte.
    Tom Petri og Knud Erik Juhl modtog begge genvalg til bestyrelsen, og Peer Ole Pedersen er ny mand på revisorsuppleantposten. Niels Danstrup blev genvalgt som revisor.
    Det var ikke lykkedes for bestyrelsen at opstille en kandidat til formandsposten, og generalforsamlingen blev derfor suspenderet indtil mandag den 21. juni kl. 1930, hvor den genoptages med valg af ny formand.
    Dette betyder også at det programsatte Grand Prix med handicaplyn udskydes til efter ophævelsen af generalforsamlingen samme aften. Der afvikles altså stadig Grand Prix!

Peter Heine Nielsen i ChessHouse (31. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
Torsdag d. 10. juni kl. 18.30 vil GM Peter Heine Nielsen holde et foredrag i Chess House om den netop afsluttede VM match mellem Anand og Topalov. Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House, så skynd dig at melde dig til på hjemmesiden (max 46 deltagere, efter først til mølle princippet). Foredraget afholdes i samarbejde med SK68, Nordre og 6-hk.
    Arrangementet er endnu ikke kommet på ChessHouses hjemmeside, så hold selv øje med det og meld dig til hurtigt - der er med garanti rift om pladserne!
    ChessHouse hjemmeside her.

Husk den ordinære generalforsamling! (30. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
Husk det er mandag den 31. maj Nordre afholder sin ordinære generalforsamling. Der har de seneste år været et meget vigende fremmøde, så her kommer endnu en opfordring til at prioritere denne aften. 
    Der vil på generalforsamlingen, som det fremgår af dagsordenen, bl.a. blive set tilbage på året der gik med præmieuddeling, fremlagt regnskab og budget ligesom der er valg til bestyrelsen (bestyrelsen er dem som sørger for at i andre har en klub at spille i). Derudover er det her medlemmerne diskuterer klubbens fremtid og hvilken retning der skal arbejdes i både med hensyn til de enkelte klubaftener og turneringer, men også med hensyn til elitepolitik osv.
    Jeg håber medlemmerne vil vise en større interesse i år, også for dem som faktisk yder en indsats for klubben, ved at komme til klubbens vigtigste aften - den ordinære generalforsamling!

Lars Christiansen

(den bissede linie i ovenstående er afstedkommet af den manglende virkning af tidligere års positive opfordringer)

Vel mødt!

Ny hurtigskakturnering hos SK1968 (30. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
Sk1968 prøver sig med en ny hurtigskakturnering, hvor du har mulighed for at vride det sidste ud af forårssæsonens form inden sommerferien. Følgende invitation er modtaget:

SK1968 Cup

Hyggelig hurtigskakturnering med gode præmier!
SK1968 er en skakklub, hvor vi sætter det sociale i højsædet. Vi har mange tilbud til alle skakspillere, og nu vil vi gerne invitere dig til at deltage i en ny tradition i det århusianske skakliv!
    Lørdag d. 12 juni 2010 er dagen det sker, og spillestedet er den altid hyggelige Universitetsbar i Studenternes Hus, Århus! Baren har vi for os selv indtil turneringen er afsluttet. Turneringen starter med registrering og betaling kl. 11:30 og slutter ca. kl. 19:30 med præmieuddeling.
    Der vil være mulighed for at blive på spillestedet, hygge og spille lynskak efter turneringens afslutning, idet universitetsbaren først lukker ud på de små timer.
    Under og efter turneringen er det selvfølgelig muligt at nyde en kop kaffe, en øl eller en sodavand samt snacks.
SK1968 håber på, at du vil være med til at gøre en hyggelig dag endnu hyggeligere!
    Tilmelding sker til Søren Sørensen på stsorensen@hotmail.com eller på telefon 2142 5216. Du bedes angive navn, telefonnummer, fødselsdato, eventuel emailadresse og eventuel klub (der er ikke krav om, at du er medlem af en skakklub).
    Der spilles 7 runder i én stor gruppe. Rundelægning efter monrad-system.
Betænkningstiden er 25 min. pr. spiller pr. parti.

    Hovedpræmier er 1000 kr. i 1. præmie og 500 kr. i 2. præmie. Herudover er der ratingpræmier på 500 kr. i 1. præmie og 300 i 2. præmie i hver ratinggruppe, som består af 8 spillere. Man kan højst vinde én præmie. Ved ligestilling deles præmierne.
    Spillested: Universitetsbaren, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C.
Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 9 juni kl. 20.

Vi glæder os til at se dig!
/Skakklubben af 1968

 

Nordre Grand Prix 2010 (24. maj 2010) Af Mads Borup
   
Så er der indbudt til årets grand prix. Find linket på forsiden eller klik her.
Vær opmærksom på at der er mødepligt til turneringen. Det blev besluttet på et bestyrelsesmøde den 1. april og baggrunden er den simple, at vi alle elsker at spille skak, men ikke alle evner at komme op af sofaen.

 

Nye ratingtal (20. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
De nye ratingtal for Nordre Forår 2010 er modtaget fra ratingkartotekføreren. K efter ratingtal angiver opnået kandidatresultat.

Igor Teplyi 2322 K Korrigeret 2381
Tom Petri Petersen - 2305 K Korrigeret 2269
Martin Bækgaard Jetsmark Skakklub 2276 K Korrigeret 2239
Nina Høiberg 2154 Korrigeret 2139
Per Holst - 2090 Korrigeret 2093
Thomas Klitgård Andersen - 2079 Korrigeret 2099
Jan Rewitz - 2050 Korrigeret 2033
Peer Ole Pedersen - 2006 Korrigeret 1996
Per Hansen - 1997 Korrigeret 2014
Mads Borup - 1943 Korrigeret 1822
Steen Farup Christensen - 1918 Korrigeret 1859
Mikkel Hansen - 1849 Korrigeret 1840
Kim Hardlei - 1816 Korrigeret 1810
Nick P. Collacott Enkeltmedlem 6. HK 1798 Korrigeret 1849
Birger Poul Møller Århus Skakklub/Skolerne 1780 Korrigeret 1882
Jørgen Rudbeck 1716 Korrigeret 1727
Teis Tapdrup - 1701 Korrigeret 1730
Gert Medom Madsen Århus Skakklub/Skolerne 1692 Korrigeret 1704
Knud Erik Juhl 1642 Korrigeret 1617
Leif Nørholm Jensen - 1535 Korrigeret 1639
Thomas Overgaard Kristensen 1508 Korrigeret 1479
Finn Geneser 1492 
Per Mikkelsen - 1450 
Henning Kragelund - 1355 Korrigeret 1522

Igor Teplyi og Tom Petri klubmestre (17. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
Sidste runde af Nordre Forår 2010 blev afviklet mandag og resulterede, for første gang siden 1981, i et delt klubmesterskab. Titlen deles af Tom og Igor, som begge kun afgav en enkelt remis undervejs, udover den indbyrdes remis. Igor tager titlen for anden gang, mens Tom efterhånden har prøvet det 5 gange før!
    I Mester 2 var Peer Ole Pedersen helt ustyrlig, og tager gruppesejren med 6½ af 7. Andenpladsen besættes af Steen Christensen med 4½.
    I Basisgruppen nåede Jørgen Rudbeck med en sejr i sidste runde op på 5½ af 7, samme som Gert Medom, og de to deler gruppesejren.
    Tillykke til præmietagerne!    

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (10. maj 2010) Af Lars Christiansen

Generalforsamling

Afholdes i klublokalerne i Chess House mandag den 31. maj 2010 kl. 19.30.

Dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Forhandlingsbogen
   3. Formandens beretning
   4. Regnskab og budget
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag den 11/5, og indsendte forslag vil blive offentliggjort i klubben og på hjemmesiden senest
mandag den 14/5

        Indkommet forslag: 
                       Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen for Nordre Skakklub at sørge for at:
                       - spillere til holdkampe får deres plads og farve at vide i passende tid før kampen 
                       - eventuelle reserver får om muligt besked i god tid før spilledagen 


   7. Valg til bestyrelsen
   8. Eventuelt
Klubben er under generalforsamlingen vært for kaffe og kage, og efter generalforsamlingen for snitter og øl/vand.

Bestyrelsen

 

IM-norm til Johnny Veng! (3. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
Johnny Veng og Igor Teplyi deltog i sidste uges CCC i Ballereup, og det slap de overordentligt godt fra. Begge delte med en score på 6/9 den samlede 4. plads i turneringen. Inden sidste runde stod det at læse, at begge kunne score en IM-norm. Johnny ved at vinde sidste rundes parti over Esben Hove, og Igor med en remis mod IM Daniel Semcesen. Efter kort tid var det netop tilfældet, Igor efter en hurtig remis med de sorte brikker, og Johnny med en flot gevinst med hvid.
    Imidlertid var disse krav udregnet efter de gamle regler for normgivende resultater. Efter runden rettede man resultatkravene på turneringens hjemmeside, så Igor også skulle vinde. Heldigvis skulle Igor dog være vidende om at en remis ikke var nok til norm inden partiet. Både Igor og Johnny tager et pænt hop op ad ratingstigen, og lander på henholdsvis 2280 og 2365. Vi glæder os til at få førstehåndsindtryk og partier fra turneringen i klubbladet (?).
    Tillykke til Johnny med den første IM-norm!

Æsler dominerede bededag (3. maj 2010) Af Lars Christiansen
   
"The Donkeys" levede op til favoritværdigheden og vandt den 32. Bededagsturnering. Se referat og billeder fra turneringen her.

14 hold klar til Bededag (29. april 2010) Af Lars Christiansen
   
Holdene til dette års 32. Bededagsturnering er nu klar, og kan ses her.

Copenhagen Chess Challenge (29. april 2010) Af Lars Christiansen
   
CCC bliver spillet i Ballerup fra onsdag til Søndag. Turneringen har deltagelse af Igor Teplyi og Johnny Veng. Der er hver dag 12 LIVE-brætter, og derfor en god chance for at følge deres partier. Der spilles 2 runder hver dag med start kl. 10.00 og kl. 15.00. Se mere om turneringen og følg med LIVE her!

Mads Boe klubmester i lyn! (27. april 2010) Af Poul Erik Nielsen
   
Der deltog mandag den 26/4 12 spillere i forårsmesterskabet. Favorit var B-medlem Mads Boe, foran Tom, Johnni og jeg.
Outsiderne var Danstrup og Rewitz, de var med undervejs, men blev dog henvist til 5-6 pladserne.
    Tom løb ind i nederlag til Geneser og Knud Erik, men han klarede sig godt mod nærkonkurrenterne og nåede alligevel videre.
    Johni havde tabt til Tom i første runde og siden til Mads og mig, men han gjorde rent bord mod resten og nåeder også med i semifinalerne.
    Førstepladsen gik til Mads med 29 af 33, tæt fulgt af mig med 28, Johnni og Tom begge 24. I partiet mod Mads kune jeg vist have vundet i den stilling, hvor vi tog remis. Jeg kunne ikke finde ud af en evig skak, men skulle blot have ofret en kvali!
    I semifinalerne fik jeg has på Tom og vandt relativt let 6-0.
Johnni og Mads spillede det første remis, og i det andet havde Johnni i den grad afgørende fordel, der var vist mat i 2, og i alt fald kunne han have nappet et tårn nogle gange. Men selv med mest tid gik det galt, alt blev sat over styr og til sidste havde de kun konge hver! I sudden death trak Mads så det længte strå.
    Finalen om Forårs lynmesterskabet blev vundet sikket af Mads. I det første kørte han mig i den grad over i ca 15 træk! Partiet efter havde jeg en lille fordel,
men Mads red igen stormen af i et tårnslutspil. Om jeg overspillede det til sidst og tabte, eller vi tog remis, står hen i det uvisse, men det er jo også uinteressant. 
    Mads var nu forårsmester, og vi skulle nu mødes i en match om klubmesteskabet, idet jeg var Efterårsmester!
I det første parti valgte jeg Philidor, og kom til at stå noget presset. Mads gik hårdt på, og pludselig stod jeg over for en udækkelig mat!
I det andet fik jeg overtaget i en Slav og fik noget kraftigt ind, som vandt en bonde. Mads spillede dog snedigt, jeg kunne pludselig ikke finde ud af det og glemte i beregningerne, at jeg temporært havde en offi mere. Det resulterede i, at jeg totalt fejlede og hurtigt tabte!
    Mads havde det psykologiske overtag denne aften og blev en fortjent lynmester!

"Arkivbillede fra en anden situation, hvor Mads dog også vandt noget"


Tilmeldingsfristen til St. Bededags udskudt! (27. april 2010) Af Lars Christiansen
   
Hvis du endnu ikke er tilmeldt St. Bededag kan du stadig nå det. Tilmeldingsfristen er rykket til onsdag den 28. april kl. 20.00! Kontakt Lars på tlf. 21 68 65 35 eller mail: formand@nordre.dk.

Husk du også kan tilmelde dig som enkeltperson!

Klubmesterskabet i lynskak (20. april 2010) Af Lars Christiansen

Mandag den 26. april er det tid til forårsmesterskabet og sidste halvdel af klubmesterskabet i lynskak!

Der spilles i enten én stor gruppe efter Monrad, eller i 2 indledende og jævnbyrdige grupper, hvor fra de to bedstplacerede i hver gruppe spiller semifinale, således 1 i grp. 1 møder 2 i grp. 2 og omvendt. Semifinale og finale afvikles som dobbeltrunde. Hvis der efter de 2 ordinære partier er ligestilling, spilles ét tredje parti, hvor hvid har 6 minutter og skal vinde mod sorts fem minutter. Farve afgøres ved lodtrækning. Forårsmesteren spiller herefter mod efterårsmesteren, efter samme princip, om det samlede Klubmesterskab i Lynskak 2009/10.

Tilmelding i klubben på aftenen senest kl. 19.15!

Vel mødt!

 

Tilmelding til Nordres 32. Bededagsturnering (17. april 2010) Af Lars Christiansen
   
Det er nu tid til at få sig meldt til vores 32. Bededagsturnering. Bemærk at det er muligt at tilmelde sig som enkeltperson, noget mange plejer at benytte sig af! Nordre sørger så for at indplacere dig på et passende hold. Tilmeldingsfristen er mandag den 26. april.

Tilmelding til Steen Christensen på tlf. 26 39 70 42 eller på mail: steenfarupchristensen@yahoo.dk

Se i øvrigt indbydelsen via forsiden.

Pokalturneringen 2010 (5. april 2010) Af Mads Borup
   
Det er nu sidste chance for at tilmelde sig årets pokalturnering for 4-mands hold. Indbydelsen er gengivet nedenfor, men grundet påsken forlænger vi tilmeldingsfristen til tirsdag den 6. april kl. 18.00, stadig til Lars C (mail og tlf. via forsiden). MEN du skal melde dig selv, der vil ikke blive ringet rundt ...


Vedrørende afbud til klubmesterskabet
(26. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Afbud til 2., 3. og 4. runde i klubmesterskabet skal gives til webmaster Mads Borup på tlf. 40 56 91 03 OG modstander som sædvanligt.


Oprykning til Skakligaen!
(21. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Nordre I spillede sig i dag til oprykning til Skakligaen. Dagens modstander Læseforeningen fra Fyn blev besejret 5-3, og da Skanderborg samtidig storsejrede 6-2 over vores nærmeste rivaler fra Viborg, betyder det, at Nordre nu fører 1. division gruppe 2 med 8 point inden sidste runde. Der er samtidig 4 matchpoints i forskel, og førsteholdet kan dermed ikke længere indhentes. Tillykke til spillerne på førsteholdet!


BSF 75 års jubilæumsturnering
(15. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Igor Teplyi spiller med i BSF' stærke jubilæumsturnering. Der spilles 9 runder fra i dag til lørdag den 20. februar, og der vil være 8 livebrætter pr. runde. Følg selv om Igor når live-brætterne her!


Pokalturneringen 2010
(15. februar 2010) Af Lars Christiansen

6. HK og Skødstrup Skakklub indbyder til pokalholdturnering 2010.

Pokalturneringen består af følgende rækker:

I Chesshouse, Lørdag den 17. april kl. 14.00, afvikles:
- Eliterækken - Fri tilmelding 
- Juniorrækken - Fri tilmelding 

I Skødstrup Skakklub, Tirsdag den 13. april kl. 19.00, Lokalcenter Rosenbakken afvikles:

- Bredderækken - Ratinggennemsnit max. 1800 (Ratingliste januar 2010 anvendes) 
- Alternativrækken - Ratinggennemsnit max. 1350 (Ratingliste jan. 2010 anvendes) 

I Alternativrækken spilles om gavekort til Dansk Skaksalg, da rækken ikke giver kvalifikation til landsfinalen, og holdets spillere behøver ikke være fra samme klub.

Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af den samme klub.
En klub kan tilmelde så mange hold som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene.
Nr. 1 & 2 i alle rækker, på nær alternativrækken, kvalificerer sig til deltagelse i landsfinalen, som afvikles pinsesøndag den 23. maj på Hotel Nyborg Strand i Nyborg.

Der tilstræbes en spilletid på 25 min. pr. parti.

Indskud pr. hold: 150,- kr. 

Præmier: Hold der kvalificerer sig til Landsfinalen ved at spille indledende runder får fri buffet ved finalen som præmie. Hold der kvalificerer sig uden at spille indledende runde, betaler ikke indskud og vinder ikke fri buffet.

Tilmelding: Senest den mandag den 5. april til Lars Christiansen. Bemærk du også har mulighed for at tilmelde dig som enkeltperson - du vil så blive indplaceret på et passende hold!

Århusmesterskaberne færdigspillet (15. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Arne Matthiesen (SK1968) vandt 2010 udgaven af Århusmesterskaberne i skak. Nordre havde desværre ingen deltagere i øverste gruppe til at spille med om mesterskabet. Ole Bro Pedersen og Leif Nørholm satte sig dog på en delt 1. plads i basis 3 med 3/5. Ole vandt endda gruppen efter korrektion, til trods for at han missede første runde - ÅM blev i år afviklet i ugen op til vinterferien... Esben Nicolaisen missede også første runde, og scorede 1½ points i basis 1.
    Tom Petri, Johnny Veng og Leif Nørholm deltog tillige i ÅM i hurtigskak weekenden forinden. Det slap Johnny bedst fra, da han med 5/7 tog sig af 3. pladsen ved undervejs at slå både IM Klaus Berg og IM Karsten Rasmussen.
    Resultaterne fra lynmesterskaberne foreligger desværre ikke, men IM Rasmus Skytte skulle efter sigende have vundet.
Århusmesterskaberne var i øvrigt godt besøgt i år. Specielt er de 30 deltagere til ÅM i nærskak en god stigning, som lover godt for fremtiden.

Grupper i klubmesterskabet (3. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Tilmeldingen til årets klubmesterskab er nu lukket, men du kan stadig registrere dig som reserve i tilfælde af afbud. Deltagere og grupper ses her. Grupperne med angivelse af de enkelte runder vil blive offentliggjort snarest.

Navn Rating ELO Klub
Mester 1
Igor Teplyi 2306 2305 Nordre
Tom Petri 2279 2315 Nordre
Martin Bækgaard 2256 2287 Nordre
Nina Høiberg 2187 2232 Nordre
Per Holst 2101 2128 Nordre
Thomas Klitgaard 2096 2136 Nordre
Jan Rewitz 2037 2115 Nordre
Per Hansen 2010 2099 Nordre
Mester 2
Mads Borup 1971 1979 Nordre
Peer Ole Pedersen 1959 2019 Nordre
Steen Christensen 1906 Nordre
Mikkel Hansen 1841 1742 Nordre
Kim Hardlei 1837 2001 Nordre
Nicholas Collacott - 1795 -
Birger Møller 1768 1853 Århus/Skolerne
Teis Tapdrup 1735 Nordre
Basis
Jørgen Rudbeck 1696 Nordre
Knud Erik Juhl 1679 Nordre
Gert Medom 1665 1759 Århus/Skolerne
Finn Geneser 1624 Nordre
Thomas Overgaard 1575 Nordre
Leif Nørholm Jensen 1481 1824 Nordre
Per Mikkelsen 1394 Nordre
Henning Kragelund 1267 Nordre

Tilmeldte til klubmesterskabet (2. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
Du kan stadig nå at tilmelde dig! Tilmeldte pr. 2. februar:

Navn Rating ELO Klub
Igor Teplyi 2310 2305 Nordre
Tom Petri 2279 2315 Nordre
Martin Bækgaard 2256 2287 Nordre
Nina Høiberg 2187 2232 Nordre
Per Holst 2101 2128 Nordre
Thomas Klitgaard 2096 2136 Nordre
Jan Rewitz 2037 2115 Nordre
Per Hansen 2010 2099 Nordre
Mads Borup 1979 1971 Nordre
Peer Ole Pedersen 1959 2019 Nordre
Steen Christensen 1904 Nordre
Mikkel Hansen 1841 1742 Nordre
Kim Hardlei 1831 2001 Nordre
Nicholas Collacott - 1795 -
Teis Tapdrup 1735 Nordre
Jørgen Rudbeck 1696 Nordre
Knud Erik Juhl 1679 Nordre
Gert Medom 1665 Århus/Skolerne
Finn Geneser 1624 Nordre
Thomas Overgaard 1575 Nordre
Leif Nørholm Jensen 1458 1824 Nordre
Per Mikkelsen 1394 Nordre
Henning Kragelund 1267 Nordre

Bemærk at sidste tilmelding er udsat til onsdag den 3. februar!

 

VIGTIG INFO ANG. NORDRE III! (1. februar 2010) Af Lars Christiansen
   
På trods af utallige korrekturlæsninger, har en fejl alligevel overlevet i kalenderen indtil nu. Nordre III spiller i aften UDE mod VRS, og altså ikke, som det har været angivet i kalenderen indtil nu, hjemme!

Tilmeldte til klubmesterskabet (31. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
Tilmeldingerne til klubmesterskabet strømmer ind, og her pr. 31 januar er følgende tilmeldt:

Navn Rating ELO Klub
Igor Teplyi 2310 2305 Nordre
Tom Petri 2279 2315 Nordre
Martin Bækgaard 2256 2287 Nordre
Nina Høiberg 2187 2232 Nordre
Thomas Klitgaard 2096 2136 Nordre
Jan Rewitz 2037 2115 Nordre
Per Hansen 2010 2099 Nordre
Mads Borup 1979 1971 Nordre
Peer Ole Pedersen 1959 2019 Nordre
Steen Christensen 1904 Nordre
Mikkel Hansen 1841 1742 Nordre
Kim Hardlei 1831 2001 Nordre
Nicholas Collacott - 1795 -
Teis Tapdrup 1735 Nordre
Jørgen Rudbeck 1696 Nordre
Knud Erik Juhl 1679 Nordre
Gert Medom 1665 Århus/Skolerne
Finn Geneser 1624 Nordre
Leif Nørholm Jensen 1458 1824 Nordre
Per Mikkelsen 1394 Nordre

Bemærk at sidste tilmelding er udsat til onsdag!

Klubmesterskabet i Hurtigskak II (31. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
Martin Bækggard genvandt klubmesterskabet i hurtigskak. Tillykke til Martin! Mere følger...

Klubmesterskabet i Hurtigskak I (17. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
HUSK det er i morgen, mandag den 18. januar, første afdeling af klubmesterskabet i hurtigskak afholdes! Tilmelding i klubben senest kl. 19.15.

Vel mødt!

ÅM2010 (17. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
Århusmesterskaberne afholdes igen i ChessHouse. Bemærk, at der i år spilles i ugen inden skolernes vinterferie!

 

ÅM 2010 – skakfestival i Chess House

Århusmesterskaberne afholdes fra fredag den 5. februar til søndag den 14. februar 2010 i Chess House, Silkeborgvej 41, 8000 Århus C. 
    Århusmesterskaberne arrangeres af Skakklubben af 1968 og Viby Skakklub i samarbejde med Chess House. 
    Mesterskabsugen rummer 3 individuelle mesterskaber: ÅM i lynskak, ÅM i hurtigskak samt ÅM i nærskak og afvikles efter følgende program:

ÅM i Lynskak
    Der spilles indledende runder med videre kvalifikation til finalegrupper. De to bedste i den øverste finalegruppe spiller finale om ÅM-titlen i lyn. Indskud kr. 50,- Indskud går ubeskåret til præmier. 1. præmie på kr. 750. Der vil være ratingpræmier. Ved ligestilling anvendes korrektion. 

Max. deltagerantal 48 efter ”først-til-mølle”.

Fredag den 5. februar fra kl. 19.00 – 23.30.

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 18.30, eller online på chesshouse.dk

ÅM i Hurtigskak
    Der spilles 7 runder i en stor gruppe efter schweizer-systemet. Betænkningstid 25 minutter pr. spiller til hele partiet. Indskud kr. 100,- Indskud går ubeskåret til præmier. 1. præmie er på kr. 1.200. Der vil være ratingpræmier. Ved ligestilling anvendes korrektion. 

Max. deltagerantal 36 efter ”først-til-mølle”. 

Søndag den 7. februar fra kl. 10.00 – 17.00.

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 09.30, eller online på chesshouse.dk

ÅM 2010
    Der spilles i 6-mandsgrupper alle-mod-alle, nederste gruppe eventuelt som Monrad, med 2 timer til 40 træk og afslutning som hurtigskak med ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. 
    Turneringen afvikles efter FIDEs regler for skak og reglement for DSUs EMT og koordinerede turneringer. Det er kun tilladt at komme op til 30 min. efter programstart. Turneringen ELO-rates ikke. 

Indskud kr. 125,- Indskud minus EMT-afgift går ubeskåret til præmier. 1. præmie i Mester 1 er dog på kr. 1.000. Ved ligestilling anvendes korrektion. 

Max. deltagerantal 36 efter ”først-til-mølle”.

Torsdag den 11. februar kl. 18.30 runde 1.

Fredag den 12. februar kl. 18.30 runde 2.

Lørdag den 13. februar kl. 10.00 runde 3.

Lørdag den 13. februar kl. 16.00 runde 4.

Søndag den 14. februar kl. 12.00 runde 5.


Tilmelding online på chesshouse.dk eller til Anders Nielsen, 2946 3382.

Tilmeldingsfrist fredag den 5. februar.

Den forsvarende Århusmester er automatisk kvalificeret til Mester 1, ligesom den nye Århusmester er kvalificeret til Mester 1 ved ÅM11. 
    Turneringerne er individuelle, og det er derfor valgfrit i hvor mange af mesterskaberne, man ønsker at deltage. 
    Deltagelse kræver ikke medlemskab af Chess House eller bopæl i Århus! 

 

Senior-DM + Leif Nørholm Jensen, Nordre! (11. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
... når man begynder at sætte navn på folk, risikerer man på klassisk vis at glemme nogen - således også til senior-DM. Nordre stiller ikke med 2, men med 3 mand til mesterskabet, idet også Leif Nørholm Jensen deltager. Leif blev medlem af Nordre ved årsskiftet, og stillede allerede op til lynmesterskabet i efteråret på en "dispensation". Jeg beklager fejlen, og giver til gengæld et direkte link til resultatsiden til mesterskabet som kan findes her!

 

Senior-DM (10. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
ChessHouse danner fra den 11. til den 17. januar rammen om Dansk Skak Unions tredje danmarksmesterskab for seniorer. Der spilles mandag fra klokken 14.00, og der kan således stadig være partier i gang på vores klubaften mandag. De resterende dage spilles fra kl. 11.00. (red) Der er til turneringen samlet et spændende felt på 16 deltagere. Med fra Nordre er Frode Søby og Kim Hardlei, ligesom deltagerlisten også rummer en del tidligere Nordre-medlemmer. Forhåndsfavorit til titlen må uden tvivl være Bo Jacobsen, som besatte 5. pladsen ved det nyligt afholdte Senior-VM i Italien, men også tidligere Nordre-medlem Jørn Sloth må have del i favoritværdigheden. ChessHouse er åben alle dage for tilskuere.


Indbydelse til klubmesterskabet 2010
(10. januar 2010) Af Lars Christiansen
   
Indbydelsen til Nordres åbne klubmesterskab er nu lagt på nettet, og kan nås via forsiden.


Juleafsluting
(4. januar 2010) Af Poul Erik Nielsen (pænt forsinket af redaktøren)
   
Juleafslutningen blev i år omvendt af sidste år, idet der denne gang kom afbud ind i sidste øjeblik i stedet for nye deltagere! Økonomisk naturligvis ikke så godt, men for os deltagende en fordel, idet der i år var rigelig med mad, og den var go'!

Aftenen faldt i år på Per Hansens 55 års fødselsdag, og ud over sønnen Mikkel var også konen Ida deltager, en fin måde at fejre dagen på! Og Per måtte endda efter nogle stikkerier fortælle en munter historie om en overkørt, hængt kat ....! Vi var desværre kun 11, men maden var som sagt vældig god; vi hyggede os gevaldigt, og formanden slap af med nogle præmier i Efterårsturneringen.

Bagefter var vi så 10 til den årlige traditionsrige julelyn med specialregler med Fischer random, gryffer mv. Vi blev delt i to grupper, og de to bedste fra hver gruppe ville kvalificere sig til semifinalen. Det blev fra min gruppe Steen Fup og mig, mens Tom vandt den anden gruppe. Plads to gik til formanden, der i en omkamp besejrede Per Oehlerich, vist ufint ved at nappe Pers konge!
    I semifinalerne stod den på "tårn skal hoppe over én og kun én brik", og her besejrede Tom Steen, mens jeg lige akkurat reddede mig fra noget grimt i h-linien ved en frelsende mellemskak, hvorefter jeg vandt let. I finalen stod den så på en gang slowskak: "Fløjspil - de fire centrumsfelter må ikke betrædes eller passeres". Det er en sej gang laveren, jeg fik med sort en stærk springer på c5 foran en dobbeltbonde, og Toms tid løb derudaf. Tom var stillingsmæssigt meget tæt på redningen, da han tabte på tid.

En hygelig aften var således afsluttet ca. 22.30!

 

Efterårslyn (17. december 2009) Af Poul Erik Nielsen
   
Efterårets lynmesterskab blev afholdt mandag den 14. December med blot 8 deltagere. Vi spillede derfor i én gruppe, og de fire bedstplacerede ville gå videre til semifinalen, ét mod 4 og 2 mod 3. Tom Petri og Martin Bækgaard var favoritter foran mig, med Thomas Klitgaard og Leif Møller som outsidere.
    Tom tabte i 3. runde til Leif, men vandt så ret heldigt over Martin i 5. runde og siden over mig i 7. og sidste runde, og han blev dermed vinder. Jeg tabte til Bækgaard efter at have haft klar åbningsfordel, men jeg rokerede uklogt langt og lavede siden en hjælpemat i én!
    Da Leif tabte til både Martin og mig, blev placeringerne: 1. Tom 18, 2. Bækgaard 16, 3. PE 15 og 4. Leif 15, sidste placeringer vist efter korrektion eller indbyrdes?!

Tom mødte derved Leif, og han tog hævn fra den indledende ved at vinde 6-0, hvilket i øvrigt blev betegnende fra finalerunderne! Jeg slog nemlig Martin med samme cifre og nåede dermed finalen mod Tom.
    I det første finaleparti fik jeg hurtigt fordel, og jeg vandt da også relativt sikkert. Det andet blev derimod meget spændende, jeg ofrede en kvali i et slutspil, men fulgte forkert op med en uklar stilling til følge. Det gik ud over stepperne, jeg holdt sammen på det - til sidst med løber og bonde mod tårn - og dermed var efterårsmesterskabet hjemme for mig.

Spillet var ikke prangende denne aften, og mange af de der blev hjemme på sofaen ville med garanti have kunnet blande sig, men det gad de altså ikke!

 

Juleafslutning - nu med det kolde bord! (14. december 2009) Af Lars Christiansen
    

 

Mandag den 21. december afholdes den årlige juleafslutning i klublokalerne
- vi starter præcis kl. 19.00!

Tilmelding sker til formanden på telefon 21 68 65 35 eller mail senest fredag den 18. december.
Prisen er kun 30 kr. (juniorer dog kun 10 kr.) for mad inkl. én genstand.

Efter frokosten er der lynturnering med specielle juleregler, skiftende fra runde til runde.
Der medbringes en julepakke til en værdi af 15-20 kr.
Pakkerne indgår som præmier, men kun til dem der selv har haft en med!

Mød op og vær med til at fejre afslutningen på skakåret - og husk det også er tilladt at tage sin bedre halvdel med!

Bemærk at det også er denne aften der er præmieuddeling fra vores turneringer i efteråret.

Vel mødt og god jul!

 

Nye ratingtal (14. december 2009) Af Lars Christiansen
   
Nye ratingtal (korrigerede) fra efterårsturneringen er tikket ind. Tallene afslører en enkelt ny mesterspiller - tillykke til Mikkel Nørgaard! Tallene ser ud som følger :

Igor Teplyi 2310 Steen Christensen 1904
Martin Bækgaard 2256 Mikkel Nørgaard 1904
Tom Petri 2279 Kim Hardlei 1831
Nina Høiberg 2187 Knud Erik Juhl 1679
Per Holst 2101 Hans Rasmussen 1693
Thomas Klitgaard 2096 Jørgen Rudbeck 1723
Jan Rewitz 2037 Asbjørn Christensen 1611
Lars Noe 1959 Finn Geneser 1624
Peer Ole Pedersen 1959 Thomas Overgaard 1575
Mads Borup 1971 Henning Kragelund 1267

Lynmesterskab (8. december 2009) Af Lars Christiansen
   
Mandag den 14. december afholdes efterårsmesterskabet og første halvdel af klubmesterskabet i lynskak for sæsonen 2009/2010. Det tilstræbes at inddele deltagerne i 2 jævnbyrdige indledende grupper, hvor fra de 2 bedstplacerede i hver gruppe spiller semifinale, således at nr. 1 i gruppe 1 møder nr. 2 i gruppe 2 og omvendt. 
    Semifinale og finale afvikles som dobbeltrunde. Hvis der efter de 2 ordinære partier er ligestilling, spilles eet tredje parti hvor hvid har 6 minutter og skal vinde mod sorts 5 minutter. Farve afgøres ved lodtrækning. 
    Ved begrænset fremmøde spilles eventuelt alle-mod-alle. Der spilles efter 3-point-systemet. Tilmelding i klubben på aftenen senest kl. 19.15. 

Vel mødt!

 

Nordre I fører 1. division (8. december 2009) Af Lars Christiansen
   
Læs referatet fra holdets seneste sejr over favoritterne fra Viborg under "Holdskak"!

 

Igor suveræn vinder (8. december 2009) Af Lars Christiansen
   
... af Nordre Efterår 2009! Igor genvandt med en margin på et helt point titlen som efterårsmester med 6½ af 8 point. Spændingen var ellers stor inden sidste runde runde – hele 7 mand kunne teoretisk nå førstepladsen hvis Igor fejlede sit sidsterundeparti mod Per Holst. Igor og Per var imidlertid de første færdige på aftenen, og spændingen handlede dermed om hvem der ville sætte sig på 2. pladsen, og om spillere fra en af de nederste præmiegrupper kunne blande sig i den samlede stilling. Martin Bækgaard, Tom Petri, Thomas Klitgaard og Per Holst fra øverste præmiegruppe var alle 1 point efter Igor inden sidste runde, mens Lars Noe, Mads Borup og Jørgen Rudbeck fra midterste gruppe med samme pointantal havde chancen for at blande sig. 
    Som det for det meste har været tilfældet, er netop sidste runde afgørende for, om primært spillere fra midterste præmiegruppe tager del i de samlede præmier. Kravet er, også som tidligere, sejr over en af de højstratede spillere – det vender vi tilbage til. 
    Igor spillede med de sorte brikker et snedigt c5 og ofrede en bonde i stedet for det klassiske c6, efterfulgt af en lang historie om et klassisk minoritetsangreb fra hvid. Igor fik for bonden en meget dynamisk stilling, og Per prøvede sig med lang rokade. Under de følgende analyser kunne det konstateres at begge havde siddet med seriøse remisovervejelser under vejs, men ingen af de ”døde” varianter havnede på brættet, og Igor kunne dermed hyldes som vinder. Per har til trods for tabet spillet en fin turnering og udover dagens parti kun tabt til Thomas Klitgaard. 
   Jørgen Rudbeck havde efter at have doneret det meste af sit ratingtal væk i ChessHouse spillet sig op, og havde i sidste runde chancen for at komme helt i top. Dette krævede dog en sejr over ratingfavoritten Martin Bækgaard. De to spillede et seværdigt parti, hvor Jørgen ganske vist hurtigt kom under pres og var en kvalitet under. Om det var et spørgsmål om tid, eller om Jørgens løberpar ydede en smule kompensation skal være usagt, men Martin tog sig af hele pointet, og dermed minimum delt 2. plads. 
    Lars Noe havde fået fornøjelsen af den mangedobbelte klubmester Tom Petri, og der gik ikke længe inden han i barlokalet første gang brokkede sig over et tempotab i åbningen. Få træk efter røg endnu et tempo, og herfra fejlede Tom ikke. Tom deler dermed turneringens 2. plads med Martin. 
    Mads, som selv havde lagt runden, havde gjort det således at han i sin jagt på præmierne skulle møde Thomas Klitgaard. Thomas spillede for den samlede 2. plads og Mads for både 2. plads samlet og gruppesejren. Jeg så desværre ikke meget af dette parti, så hvorvidt remisen var efter spil og chancer må bero på en førstehåndsberetning fra de to i klubben. Med det halve point tog Mads sig af 1. pladsen i midterste præmiegruppe. 
    Steen Christensen og Peer Ole kunne med en sejr over henholdsvis Asbjørn og Finn Geneser sikre sig del i gruppens firdelte 2. plads sammen med Jørgen og Lars. 
    Finn Geneser kæmpede længe mod Peer Ole, og vandt trods nederlaget nederste præmiegruppe, og kan se frem til en pæn ratingtilvækst. Asbjørn Christensen var her et ½ point efter på gruppens 2. plads. Alt i alt en virkelig spændende turnering, som undervejs har budt på mange gode og seværdige partier. Forhåbentligt finder nogle af dem vej til klubbladet i kommenteret form. 
    Der foreligger desværre endnu ikke friske ratingtal for turneringen, men disse vil blive offentligtgjort så snart de tikker ind. Tillykke til præmietagerne!

 

Klubturneringen (8. november 2009) Af Mads Borup
   
I morgen, mandag den 9. november spiller vi 7. runde i klubturneringen. Herefter er der én mandag, den 23. november til udsatte partier inden 8. og sidste runde den 30. november. Mandag den 16. kan også bruges til afvikling af udsatte partier, men Nordre II spiller den aften og Nordre III om tirsdagen. Så regn ikke med, at du bare kan spille den aften uden forudgående aftale med din modstander.

   Vi lagde flot ud med meget få udsatte partier, men på det sidste er det gået helt galt. Vi har pt. 8 udsatte partier + et par afbud til i morgen. Så herfra skal lyde en høflig opfordring til at få fingeren ud!


Jubilæumsmatch af Nørresundby (28. september 2009) Af Poul Erik Nielsen
   
Med Per Hansen som chauffør i en af Rewitz’ busser drog vi sølle 10 personer mod Nørresundby for at spille jubilæumsmatch ved deres klubs 75 års jubilæum. 10 personer er virkelig meget sølle til sådan et arrangement, og så var den tiende endda lånt, idet jeg aftenen før overtalte Chess House’s formand til at tage med! Nørresundby var selv 22 spillere, så vi måtte låne hele 6 mand af værtsklubben for at der kunne blive en ordentlig match ud af det. Det var udmærkede folk, vi lånte, og vi tog teten allerede i runde 1, hvor vi lidt overraskende vandt 9½-6½! I 2. Runde gik det endda endnu bedre, vi vandt nu hele 10-6 og dermed samlet 19½ - 12½!
    Der var vanen tro efterfølgende lynrevanche, og her tog værtsklubben så endelig ved og vandt 2 gange 9-7! Men samlet var vi trods alt vindere!
    På sidste bræt havde vi lånt et æresmedlem i Nørresundby, Per Fries Nielsen, som scorede maksimum 4 af 4! Det var først efter matchen, at det gik det op for ham, at han var lånt ud til os! Det var nu ikke kun lånte spillere, der scorede. Vi var faktisk 4 på holdet, der scorede 2 af 2 i den ordinære match, det var Tom Petri og mig på topbrætterne samt Per Oehlerich og Knud Erik Juhl. Nordrefolkene (incl Chess Houses formand) vandt sammenlagt 11½-10½. Største synder var vores nyerhvervede mesterspiller Steen Christensen, der tabte begge partier L
    Efter skakken drog vi til Ålborg, hvor der var frokost på Café Frederiksberg. Knud Erik overrakte jubilaren gave, og jeg holdt en lille tale for klubben!
    Ellers gik aftenen på traditionel vis, der blev hygget, spillet skak, snakket gamle minder og fortalt løgnehistorier, indtil vi godt midnat igen drog sydpå – endnu en hyggelig dag med nordjyderne!


Bymesterskabet tilbage i Nordre (9. september 2009) Af Mads Borup
   
Århus/Skolerne stillede ikke med hold, så i stedet for 16 mands hold blev vi enige om at skære ned til 11 brætter og danne et nyt hold af de "overskydende" spillere. Da Viby ikke kunne stille med 16 mand nøjedes de med at afgive 1 mand, mens vi og SK1968 hver afgav 5 mand. I et forsøg på at svækkes holdene relativt lige meget, lykkedes det at danne et stærkt Allstar-hold, som endte på 2. pladsen

Bymatch 2009

    1 2 3 Po. Pl.
1  Viby 4 5  2 3   1 11½ 3-4
2  SK1968 3   3 1   6 4 11½ 3-4
3  Nodre

 8  

 6 10  1 24 1
4  Allstars 1  5½

 3

19 2

     En sikker sejr til Nordre, ingen tvivl om det. Vi slog sikkert SK1968 i første runde; men hev kun en kneben sejr hjem mod Allstars, så inden sidste runde kunne alt i teorien ske; men der viste vi, hvor skabet skulle stå, 10-1 over Viby!
    Spilletiden var i år 20 minutter til hver uden nogen form for handicap. 20 min. er nok lige lidt nok, når vi kun spiller 3 runder og inden kl. var 10 alle da også på vej hjem igen. Det er ellers en hyggelig aften, så hvorfor halse igennem for at nå den 12. sidste bus?
    Vi stillede med 17 mand. Viby kunne kun mønstre 12, men mødte dog frem og var klar til at tage deres handicap. SK1968 stillede med +16 mand og flere ikke-tilmeldte medlemmer dukkede op. Hvor vi måtte ringe rundt for at få de sidste pladser udfyldt, stillede SK1968 med de folk, der selv tilmeldte sig. Det giver ikke nødvendigvis det stærkeste hold, men helt i deres ånd. Hvordan Allstar-holdet blev udtaget overværede jeg ikke; men vi ofrede altså Martin Bækgaard, Thomas Klitgaard, Lars Andersen, Mikkel Nørgaard og Lars Christiansen, hvilket gav følgende 4 hold og individuelle points:

Nordre (1)   Allstars   Sk1968   Viby  
Tom Petri 1 Martin Bækgaard Magnus Lindfeldt 3 Jesper Skjoldborg ½
Jan Christensen 1 Martin Matthiesen Ole Alkærsig Peter Grove 2
Johnni Veng 2 Thomas Klitgaard 3 Bjarne Pedersen 0 Lars Hougård 1
Poul erik Nielsen Lars Andersen Graham Taylor 0 Jens Fogh 1
Per Holst 1 Thomas Vestergaard Peter Grønborg 1 Kim Sørensen
Niels Danstrup 3 Mikkel Nørgaard ½ Mikkel Østergaard 1½/2 Eivind Simonsen 1
Per Hansen Lars Christiansen 2 Johnny Jensen 1 Søren Jensen ½
Jan Rewitz 2 Mikkel Steffensen 3 Mads Sørensen 0/1 Nicolai Lausten 0
Mads Borup 3 Johnny Sparvang 1 Bjørn Sand 1/1 Jens Ramsdal 1
Knud Erik Juhl 2/2 Magnus Skadborg 1 Peter Have 0/2 Torben Fogh 1
Jørgen Rudbeck 2/2 Steen Larsen ½ Per Rasch 1 Rudolph Werk 2
Anton David 2/2     Anders Hansen 1    
      19 Kasper Møller Jensen ½    
  24   19   11½   11½

    Alt i alt en kort men hyggelig aften og tillykke til os selv med mesterskabet og ikke mindst pokalen, en flask snaps til julefrokosten!

    Men aftenen blev altså skændet af Århus/Skolernes fravær. Søndagen før stævnet har turneringslederen ikke hørt fra Århus/Skolerne og kontakter dem for en sikkerhedsskyld. Næ, de stiller ikke med et hold, for der var ingen i klubben, der ville være stå for tilmeldingerne! Hvad? eller som de unge mennesker mere malende udtrykker det, WTF?
    Et hurtig opslag på dsu.dk fortæller, at Århus/Skolerne har 76 medlemmer og et kig på deres hjemmeside afslører, at de såmænd også har en bestyrelse. Hvordan man så ikke finde en til at tage imod tilmeldinger og måske ringe lidt rund, det er mig en gåde og jeg synes, det er pinligt! Bymatchen har været programsat længe og er en tilbagevendende begivenhed; ikke noget man melder sig til de år, man lige gider lave et opslag i klubben. Nå det er jo ikke første gang det sker. De kan åbenbart ikke lide at spille skak i den klub eller også kan de ikke lide os andre. Desværre bekymrer det mig også mindre og mindre. Det engang så hæderkronede samarbejde århusklubberne imellem er ved at være en saga blot. Ingen af klubberne er til at få få i tale og slet ikke til at deltage aktivt i noget som helst. Det ser ud til, at jo færre skakspillere der bliver, jo mere navlebeskuende og mistroiske overfor hinanden bliver klubberne. Nå, det kan jeg vende tilbage til en anden gang, når humøret er til dét.
      

Nordre Efterår 1. runde (28. august 2009) Af Lars Christiansen
   
I efterårsturneringen spilles der efter schweizersystem, og det betyder som regel at 1. runde byder på lutter favoritsejre. Således også i år, selvom kampen ved nogle af brætterne var en hel del tættere end tabellen vidner om. 
    Tom havde hvid mod Mikkel Nørgaard, men lod farve være farve med 1. g3. Uden at skulle kloge mig yderligere på åbningen, giver den slags vist nok en slags indisk i forhånden (for yderligere forklaring henvises til Tom selv). Tom spillede positionelt og Mikkels stilling blev mere og mere presset, og sorts stilling brød til sidst sammen. 
    Igor spillede et, set med mine briller, fantastisk og instruktivt parti mod Kim Hardlei. Kim prøvede friskt med 1. f4. Igor satte sig dog hurtigt på centrum og udpositionerede hvid, i et meget flot parti – vi håber der bliver lejlighed til at se det i klubbladet senere! Ninas parti mod Hans nåede jeg desværre ikke at se noget af. 
    Turneringen byder på et gensyn med Per Holst, som atter er med i klubturneringen efter en pause hvor der i stedet er fokuseret på holdskakken. Per havde sort mod Knud Erik, og også dette blev et spændende parti. Knud Erik forsvarede sig trods en kvalitet under, og havde næsten held til at lukke stillingen. Per brød dog til sidst igennem med et effektivt dronningeoffer som satte hvid mat. 
    Rundens mest intense og tætte parti stod dog Jørgen Rudbeck og Thomas Klitgaard for. Rudbeck førte de sorte brikker, og stod efter åbningen noget passivt. Dette udnyttede Thomas til at ofre en officer i et totalangreb på sorts kongestilling. Rudbeck holdt dog stand hen over tidnøden, men den ekstra officer var en passiv springer på 8. række, og Thomas brød til sidst helt igennem kongestillingen og jagtede sorts konge til dronningefløjen. Jørgen opgav efter Thomas havde ført sin g-bonde (!) til forvandling. Et rigtigt kampparti, som tiltrak sig en del opmærksomhed fra de andre spillere. Dette efterårs turnering har desværre kun 20 deltagere. Til gengæld er feltet stærk, og basisspillerne må forvente at få kam til håret, da feltet er noget ”tyndt i bunden”. Henning Kragelund er sikkert ligeglad, og det fik Mads Borup at føle i aftenens vel tætteste parti. Mads måtte helt ud i bondeslutspil før hele pointet kom i hus. Materielt set en lige stilling, men Henning havde en isoleret bonde, og det var nok for Mads. 
    2. runde spilles allerede på mandag. Hermed en opfordring til at kigge forbi klubben til dem som ikke deltager i turneringen. Der er masser af god skak at følge!
 

Mikkel Hansen goes Hollywood (28. august 2009) Af Lars Christiansen
   
Mikkel Hansen er desværre ikke at finde i efterårsturneringen - og det er der en god grund til. Mikkel bruger i stedet tiden på at lave parodier i fodboldprogrammet "Fodbold for fan'" på TV3 Plus. Mikkel kan ses i programmet, som løber over skærmen hver mandag klokken 21.00. Flere parodier kan desuden findes på youtube - se f.eks. denne af Viggo Jensen, men pas på latterkrampe!
 

Bymatchen 2009 (28. august 2009) Af Lars Christiansen
  
Mandag den 7. september åbnes lokalerne i ChessHouse ikke, da der i stedet spilles Bymatch mod de andre store Århus-klubber hos SK68. Vi har modtaget nedenstående indbydelse:

Bymatchen 2009

SK1968 inviterer hermed til den traditionsrige bymatch mellem Århusklubberne Nordre, Århus Skakklub/Skolerne, Viby Skakklub og SK1968.

Hvornår: Mandag den 7. september 2009 kl. 19. Turneringen forventes at være færdig omkring 22.45.

Hvor: I SK1968s klublokaler, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C

Turneringssystem: Der spilles 3 runders alle-mod-alle turnering. Hvert hold består af 16 spillere + reserver. Det tilstræbes at hver klub stiller op med et bredt udsnit af styrkelisten.

Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti. Bemærk: Der spilles ikke med tidshandicap!

Forplejning: Der kan købes øl/vand og snacks på spillestedet.

    Kampen står om klubbens ære, så mød op og repræsenter din klub! Send din tilmelding til formanden allerede når du har bestemt dig for at spille!
 

Klubturneringen, 1. runde (22. august 2009) Af Mads Borup
   
Første runde er lagt! Det er nemt i en schweizer, spillerne listes i rangorden, nr. 1 møder nummer (antal spillere / 2) + 1 (her: 1 - 11) osv. (her: 2-12, 3-13 ...) Der trækkes lod om den farve spiller nr. 1 skal have (her: sort) Herefter skifter farverne ned gennem tabellen.

  Hvid     Sort
Steen Christensen - Martin Bækgaard
Tom Petri - Mikkel Nørgaard
Kim Hardlei - Igor Teplyi
Nina Høiberg - Hans Rasmussen
Knud Erik Juhl - Per Holst
Thomas Klitgaard - Jørgen Rudbeck
Asbjørn Christensen - Jan Rewitz
Lars Noe - Finn Geneser
Thomas Overgaard - Peer Ole Pedersen
Mads Borup - Henning Kragelund

    De efterfølgende runde lægges på samme måde ;-) Her parres spillerne dog indenfor grupper af spillere, der har samme pointantal. Så er der nogle regler om "flydere" ved et ulige antal spillere i en gruppe, regler om farvefordeling mv.
    Hyppigste spørgsmål er altid, hvorfor skal min modstander have hvid, når vi nu har haft lige mange sorte og hvide. Her er reglen at den højest ratede spiller skal have sin farvepræference - altså hvis begge har haft en hvid og to sorte så får den højest ratede hvid! Note: De vil sandsynligvis ikke mødes, da parringen tager hensyn til farverne, men sådan er princippet. Har begge spillere samme farvefordeling, når de mødes bliver spillernes farvepræference den modsatte af den farve, de havde i sidste runde.

    Turneringsskemaet kommer snarest. Husk at medbringe indskuddet på mandag og god kamp!

 

Jubilæumsmatch i Nørresundby (19. august 2009) Af Lars Christiansen
   
Nordres venskabsklub Nørresundby Skakklub har i år 75 års jubilæum, og har i den anledning sendt os nedenstående indbydelse (red.). Som det er blevet en tradition, mødes Nordre og Nørresundby i en jubilæumsmatch når en af vores klubber har jubilæum. Sidst mødte Nørresundby meget talstærkt op i Århus hvor de deltog i fejringen af Nordres 75 års jubilæum. I år er det så Nørresundby til at fejre deres 75 års jubilæum, og jeg håber at vi kan stille lige så talstærkt op i Nørresundby!

    Vi tager til Nørresundby i samlet flok med bus. Bussen kører fra ChessHouse klokken 11.00. Hjemtransport foregår også med bus når vi har festet færdig. Af hensyn til udgiften til transport koster det kr. 100 at deltage i arrangementet. Absolut sidste frist for tilmelding er mandag den 21. september - men gerne før! Tilmelding sker til formanden enten i klubben eller over mail eller tlf.

Jubilæumsmatch

Nørresundby Skakklub fylder 75 år i år og vil derfor i lighed med 1994, 1999 og 2004 gerne invitere Nordre Skakklub til stormatch med efterfølgende festligt samvær lørdag den 26.september 2009

Programmet vil cirka være:

Nordre ankommer i god tid før kl.13 på adressen Kulturbroen, Strandgade 3, 9400 Nørresundby. Parkering på østsiden af broen.

Kl.13 1.hurtigparti (30 minutter til hver)
Kl.?? 2.hurtigparti (30 minutter til hver)
Kl.?? 2 stk. revanchepartier (lyn). Det er her, det hele afgøres!

Så er der tid til endnu et par pilsnere, mens man bortforklarer nederlaget eller praler af sejren. 

Kl.18 er der rettet an med koldt bord på Café Frederiksberg. Nørresundby Skakklub betaler maden samt et par omgange.

Der er gratis the og kaffe med kage hele eftermiddagen. 

Med skaklig hilsen
Svend Pedersen
Nørresundby Skakklub

Vel Mødt!

Sæsonen skudt i gang! (11. august 2009) Af Lars Christiansen
   
Mandag blev der taget hul på den nye sæson med en let omgang lynskak. Samme står på programmet på mandag, som samtidig er sidste chance for at banke ferierusten af inden efterårsturneringen starter. De første tilmeldinger er allerede tikket ind - du kan løbende se den aktuelle liste på indbydelsen via forsiden eller her. Husk der er sidste tilmelding på mandag den 17. august!!

Topskak i sommerferien! (5. juli 2009) Af Lars Christiansen
   
Efter en pause på 4 år arrangerer ChessHouse atter Århus Chess Summer. Et meget glædeligt initiativ fra den nye bestyrelse, som må siges at lægge ud som lyn og torden – stærke turneringer har været en udpræget mangelvare i Århus! 

Det er ved en ihærdig indsats af Morten Rasmussen lykkedes ChessHouse at samle et yderst interessant og stærkt felt til dette års udgave af turneringen. Feltet toppes af IM Jacob Vang Glud (2462), IM Jens Kristiansen (2435), IM Klaus Berg (2432), IM Eva Repkova (2427) og IM Rasmus Skytte (2395). Spændende bliver det også at følge stortalentet Mads Andersen i jagten på en IM-norm. 

Udover IM-gruppen spilles der ligeledes en kandidatgruppe, hvor Lars Rene Andersen som den eneste Nordremand deltager. Der spilles i begge grupper 10 mand alle-mod-alle.

Turneringen kan ikke følges Live på nettet, men ChessHouse har åbent alle dage så der er rig mulighed for at følge turneringen på tætteste hold. Der spilles hver dag fra kl. 11.00 med 1. runde onsdag den 8. juli. ChessHouse forventer et stort rykind, så er du ikke vant til at bruge ChessHouse udover på klubaftener, er der her en god lejlighed for at bruge en feriedag eller friaften på at overvære en stærk turnering, samtidig med muligheden for en god snak over en kop kaffe eller en øl i barlokalet!

Udover Århus Chess Summer 2009, spilles der ugen efter Politikken Cup, som i år ser ud til at sætte ny deltagerrekord. Turneringen byder i år på ikke færre end 13 spillere med +2600 i ELO, og 24 GM i alt. Turneringen er også spændende set med Nordrebriller, idet både nyudnævnte FM Tom Petri og Johnny Veng deltager.

For os andre almindelige dødelige er der også rig mulighed for selv at spille. Følg linkene herunder, og se om der ikke skulle være en turnering for dig!

Skødstrup Sommer EMT 
(5 runder fra den 20. til den 24. juli) Tilmeldingsfrist den 14. juli

Sæson-opvarmnings-EMT (Randers)
(5 runder på tirsdage fra den 28. juli til den den 25. august) Tilmeldingsfrist 21 juli.

12. Horsens lang weekend EMT 
(7 runder over fire dage fra den 30. juli til den 2. august) Tilmeldingsfrist 23. juli

Skanderborg EMT
(7 runder på onsdage fra den 5. august til den 16. september) Tilmeldingsfrist den 2. august

 

Nordre Efterår EMT 2009 (5. juli 2009) Af Lars Christiansen
   
Indbydelsen til efterårsturneringen er nu lagt på og kan ses her!

 

 


Ældre nyheder...

 

Fritidscentret Skovvang