Nyheder


nyere nyheder..

Nordre Efterår EMT 2007. (28. jun. 2007) Af Lars Christiansen
  
Nordre afholder igen åben klubturnering i efteråret. Turneringen ændrer i år form i forhold til sidste år, således der i efteråret spilles 7 runder efter almindeligt schweizersystem. Derudover er betænkningstiden tillagt 5 minutter efter tidskontrollen. Der er igen i år pæne præmier. Se indbydelsen via forsiden.

Nordres Grand Prix. (25. jun. 2007) Af Mads Borup
   Leif Møller beviste igen, at han er en fremragende praktikker. Dårligste resultat kom i holdlyn, hvor man jo er lidt afhængig af hold-inddelingen, men herefter van han flyvende. Han vandt kvartersskakken med maksimum og blev delt toer i handicapskak. Afslutningsvis blev det til en 3-4 plads i Fischer-random skak. Jan Rewitz vandt dermed ratingpræmie for spillere under 2100, nu Leif tog den samlede sejr. Knud Erik Juhl snuppede ratingpræmien for spillere under 1700 mens vi sparede en skakbog, da ingen juniorer deltog.

   Her er et link til en Fischer-Random side, hvis du vil vide lidt mere om disciplinen. Her findes også en generator, der kan opstille en tilfældig af de 960 mulige udgangsstillinger for dig. Personligt synes jeg, at det var sjovere at spille end forventet, man skal fokusere på nogle af de gamle dyder frem og spille ud fra begynderprincipperne, centrum, hurtig udvikling, rokade, åbne linjer osv. Nogle var klart mindre påvirket af, at alt var nyt fra træk ét end andre. Jeg kunne f.eks. ikke skrue tempoet op til sidst, nok fordi det aldrig blev til almindelige stillinger, selv efter mange træk, mens Poul Erik, f.eks. boltrede sig som en fisk i vandet. Den samlede stilling finder du via linket på forsiden.   

Tøsedrenge! (18. juni 2007) Af Mads Borup
   3 runde i Grand Prix'en var handicapskak, hvor terningen afgør hvilket handicap, der skal tildeles; tidshandicap, materialehandicap eller begge dele. Størrelsen af handicappet afgøres af ratingforskellen i de indbyrdes partier. Det er aftenen hvor alle er lige (mere eller mindre) og de næstbedste har chancen for at slå de bedste... Men det er jo lidt svært, når kyllingerne bliver hjemme!
   Vi var kun 6 mand med nogenlunde ensartede ratingtal, så de store handicaps kom aldrig i spil. Vi hyggede os nu gevaldigt, alligevel.

   Den 25. slutter vi af med Fischer Random. Kom og vær med og ønsk hinanden god sommerferie. Den samlede Grand Prix stilling finder du via linket på forsiden.
 

Nordres Grand Prix. (3. jun. 2007) Af Lars Christiansen

Nordre Grand Prix
Nordres traditionelle Grand Prix-turnering starter mandag den 4. juni
SIDSTE TILMELDINGSFRIST er på aftenen for den enkelte runde, kl. 19.15! Kom hellere kl. 19.00 - spillet går i gang, når turneringslederen har overstået de indledende manøvrer og varer frem til kl. ca. 22.00. Ret til ændringer forbeholdes ved ekstremt mange/få deltagere.
Indskud på 20 kr.
Se indbydelse via forsiden

Nordre delt 3'er ved pokalstævnet. (3. jun. 2007) Af Lars Christiansen
  
Nordre gjorde en god figur ved finalestævnet i Pokalturneringen 2007. Nordres hold bestående af Tom Petri, Jan Christensen, Martin Bækgaard og Nina Høiberg kom i mål på en samlet delt 3. plads efter Jetsmark (18 p.) og  K41 (14½p, 9mp.). Holdet havde ligesom Skovbo og Skolerne tilspillet sig 14½ p. (7 mp.) og en lodtrækning afgjorde 3. pladsen til Skovbos fordel. Alle resultater og individuelle scorer kan ses her!

Generalforsamlingen. (24. maj. 2007) Af Lars Christiansen
  
Mandag den 21. maj afholdt Nordre Skakklub sin ordinære generalforsamling. Godt 20 medlemmer deltog og det blev en aften i en god og hyggelig tone styret af dirigent Jørgen Rudbeck. Efter en kort euforisk stemning over det faktum at det var lykkedes for bestyrelsen at opstøve forhandlingsbogen, gik vi over til formandens beretning som her bringes i kort form – det fulde referat af generalforsamlingen kan ses i forhandlingsbogen som vil være til stede i klubben under juni måneds Grand Prix turnering og i det kommende nummer af Nordre Nyt.

Jørgen Rudbeck dirigerer slagets gang

Nordres generalforsamling 2007

   Jeg havde delt formandens beretningen op i to, en sportslig og en organisatorisk del. Den sportslige del af beretningen bestod af en gennemgang af sæsonens turneringer, resultater og arrangementer som de kan ses på hjemmesiden. Herefter tog vi hul på den organisatoriske del af beretningen:
   Da jeg sidste år igen blev valgt som formand, udtrykte jeg min skepsis over at min arbejdssituation ikke tillod mig at være tilstede i klubben mere end hver anden mandag, noget der dog aldrig blev aktuelt da jeg kort efter generalforsamlingen fik nye arbejdstider. Sæsonen har, ikke mindst på grund af klubbens 75 års jubilæum, været ekstra begivenhedsrig, og det er derfor glædeligt at flere medlemmer uden for bestyrelsen i løbet af sæsonen har meldt sig på banen og givet en hånd – positivt!
   Som de absolutte højdepunkter står Nordre Skakklubs 75 års jubilæum, der blev fejret med tre arrangementer i efteråret; Nørresundbymatchen, Koryfæ-turneringen og den efterfølgende reception. Alle arrangementer forløb over al forventning og bestyrelsen vil gerne takke for de rosende ord vi efterfølgende har fået og samtidigt takke de medlemmer uden for bestyrelsen med jubilæumsudvalget i spidsen for det store arbejde de har udført. Tak for det! Udover jubilæumsarrangementerne afholdtes også et meget velbesøgt foredrag med Peter Heine Nielsen (Chess House var fyldt til bristepunktet) hvor vi blandt andet overværede Kramnik gå mat i én mod computerprogrammet Deep Fritz.
   Klubben har gennem sæsonen haft et godt aktivitetsniveau, men desværre er der en faldende tendens til at deltage i de små endagsarrangementer og i klubturneringerne specielt blandt vores basis-medlemmer – noget vi fra næste sæson vil arbejde målrettet på at rette op på. Jeg lagde op til en efterfølgende diskussion af vores turneringsstruktur og vores arrangementer generelt og bestyrelsen fik her flere gode inputs – blandt andet blev vores turneringsstruktur, og herunder vores efterårsturnering med det specielle accelererede schweizer-system, sat under lup. Der blev ligeledes brugt en del tid på at diskutere fordele og ulemper ved betænkningstiden som for nuværende er sat efter FIDE’ minimumsbegrænsning.
   Derudover blev dette også sæsonen hvor Nordre sikrede sig oprykning til Skakligaen efter benhår konkurrence med Århus Skakklub. Jeg redegjorde i den forbindelse for vores ”nye” elitepolitik, da en forbliven i Skakligaen uden tvivl kræver forstærkning af førsteholdet. På holdskakfronten udtrykte jeg også min bekymring over at vi det sidste år ikke har haft noget mandagshold i hovedkredsturnering – beslutningen om at stille med tre søndagshold i stedet har nok haft større konsekvenser end vi lige umiddelbart havde forestillet os, hvilket blandt andet også ses af ovennævnte problematik omkring faldende deltagelse i andre arrangementer for basis-medlemmer. Vi vil til næste år arbejde hårdt på igen at have et hverdagshold.
   Heldigvis oplever klubben i øjeblikket en større tilstrømning af medlemmer fra andre klubber som opvejer de udmeldelser vi samtidig har fået, og klubben har derfor været i stand til at holde aktivitetsniveauet. Jeg ser dog stadig situationen som uholdbar, og vi vil derfor til næste sæson være mere aktive for at hverve nye medlemmer til klubben, noget der efter beretningen ligeledes blev diskuteret. Jeg afsluttede min beretning med endnu engang at takke de personer uden for bestyrelsen som er med til at holde klubben kørende.
   Desværre var kasserer Lars Noe fraværende pga. sygdom, men det lykkedes alligevel forsamlingen at tygge sig igennem det detaljerede regnskab og budgettet for de kommende år - Nordre har godt styr på økonomien, og kontingentet blev derfor fastsat til uændret.
   Af indkomne forslag var kun ét, stillet af bestyrelsen selv; totalt rygeforbud på klubaftenerne. Set i lyset af den dårlige udluftning i Chess House og det "umoderne" i de hidtidige rygeregler mødte forslaget stor opbakning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
   På valg var i år kasserer Lars Noe, bestyrelsesmedlem Steen F. Christensen, bestyrelsessuppleant Henning Kragelund og revisor Mads Borup. bestyrelsen havde ikke haft kontakt med Henning Kragelund, hvorfor Tom Petri istedet valgtes til suppleant. De tre øvrige blev alle genvalgt.
   Efter dagsordenens sidste punkt eventuelt, hvor forskellige emner blev diskuteret, kunne dirigent Rudbeck herefter med 3 gange hurra ophæve dette års generalforsamling.

Mads Boe klubmester i lynskak. (15. maj. 2007) Af Poul Erik Nielsen
   Forårsmesterskabet i lyn havde tiltrukket 17 spillere, men Borup var ikke overinteresseret i at spille, så det blev til to ottemandsgrupper. Med seedning delte formand Lars folket op i to lige stærke halvdele, jeg skulle dog som TL for den ene gruppe trækkes med samtlige Per’er! Der ville gå to videre fra hver gruppe, og det var på denne aften meget passende, idet der var to i hver gruppe, der skilte sig klart ud. 
   I gruppe 1 vandt efterårsmester Mads Boe med maksimum 21, dog tæt fulgt af Lars Andersen med 18! Martin Bækgaard var tættest på de to, men dog langt fra med 13.
   I gruppe 2 spillede Tom og jeg en spændende remis i 2. runde (jo, jeg var heldig!), og vi endte da også – om end med en del slingren undervejs, fx var jeg en offi under mod Per Hansen – begge på 19 points. På de næste pladser kom Per, Peer og Per med hhv. 10, 10 og 9! I omkampen 6-5 var jeg ”bedst” med hvid i sudden death, da Tom indirekte satte et tårn i slag!
   Det gav semifinalerne Tom - Mads og Lars – PE. 
Tom og Mads spillede remis i det første, og i det andet fik Tom matchbold, idet Mads satte dronningen i hug, men ak, Tom overså, og mistede sin egen! 4-1 til Mads.
Lars og jeg spillede 3-3 og måtte så i sudden death. Her fik jeg igen hvid, og fik klart overtaget og vandt en bonde. Men som det så tit går, lod jeg et tårn stå i slag, og Lars giv videre, selvom jeg fightede og han tabte på tid, idet jeg jo skulle have vundet, 4-4!
  Finale: Her vandt Mads relativt let det første med hvid, men med sort blev hans hollænder presset helt i bund, og han kan prise sig lykkelig for, at han overlevede det med remis til følge. 4-1 til Mads Boe, der dermed er forårsmester og klubmester i lynskak – til lykke!

Klubmester i lynskak 2007 Mads Boe

Klubmesterskab i lynskak. (12. maj. 2007) Af Lars Christiansen

Husk:
Klubmesterskab i lynskak
afholdes på mandag den 14/5.
- tilmelding i klubben på aftenen senest kl. 19.15.
Vel mødt!


Tom Petri vinder af klubmesterskabet. (9. maj. 2007) Af Lars Christiansen
  
Forårsturneringen er efter en udsat sidste runde færdigspillet. Desværre for turneringen var en del partier ikke afviklet inden sidste runde, hvorfor flere deltagere har tabt et parti uden kamp. En problematik der ikke blev mindre af at sidste runde oven i det hele blev udsat pga. tidligere omtalte kloakarbejde. Med hensyn til ikke afviklede partier kan det oplyses at spilledatoen for sidste runde er den gældende, og altså ikke den oprindeligt planlagte. Det er således deltageren med afbud til den udsatte sidste runde der har tabt uden kamp! Disse partier rates dog ikke – i tabellen markeret med ”*”. De forventede scorer for turneringen tilgår snarest.
   Og så til det sportslige! Suveræn vinder af Mester 1 blev Tom Petri, som undervejs kun afgav 2 remiser til henholdsvis Martin Bækgaard og Thomas Klitgaard. Tom er dermed Klubmester 2007. Tillykke! Martin Bækgaard tog sig af andenpladsen et halvt point efter Tom efter en ligeledes god turnering. Nina havde max efter tre runder, men tabte efterfølgende til Tom og Martin, og måtte således tage til takke med 3. pladsen.

Klubmester 2007 Tom Petri - Hans Rasmussen

Mester 2 fik en lige så suveræn vinder. Her tog Peer Ole Pedersen sig med 6½/7 af førstepladsen. 2 point efter (!) på en tredelt tredjeplads kom Per Oehlerich, Lars Andersen og Mads Borup.

Vinder af Mester 2 Peer Ole Pedersen

I Basisgruppen fik afbudene desværre afgørende indflydelse på placeringerne. Alexander førte inden runden gruppen med et halvt point til undertegnede, men havde ikke mulighed for at afvikle sit sidste parti, mod Phillip Møller, som han dermed tabte. Jeg selv blev nærmest udspillet af Kim Hardlei, som smed sin fordel væk i tidnøden og efterfølgende gik i en matfælde. Jeg blev således en ikke alt for stolt vinder af gruppen… Alexander blev dog stadig samlet 2’er i gruppen på deling med Phillip. Bedst under 1500 var Ole Bro og næstbedst Finn Geneser.
 

Nordre i pokalfinalen! (28. apr. 2007) Af Mads Borup

Indledende pokalstævne 2007

    1 2 3 4 5 Po. Pl.
1  SK1968    2 3  3½ 1½  4 5  2½ 3
2  Nordre I 3   5 1   2   3½  3 4   2 10½ 1
3  Skolerne II 1½  4 5   ½   1 2   ½   4 5
4  Skolerne I 3  2½   5 1  2½ 2   2 2
5  Nordre II 2   1 2½  3   1 3
6              

Tjaa, vi er jo efterhånden vant til at vinde, men resultatet er altså imponerende. Nordre I: Tom (2½), Jan C (2½), Bækgaard (4!) og Nina (1½) førte fra start til mål, men med 3 jævnbyrdige hold i turneringen, var intet afgjort før sidst runde. Man kunne også roligt være nervøs <smil>, for her skulle vi møde Skolerne I, der er forsvarede landspokalmestre, mens SK1968, sidst års 2'er i landspokalfinalen kunne komme bagfra. Tom vandt hurtig over Karsten Rasmussen, mens resten stod mere eller mindre til tab. Pludselig fik både Nina og Martin gevinster forærende. Nina kunne ikke nå at realisere og tabte på tid, mens alt lykkedes for Martin i dag. Nordre II: Igor (2), Klitgaard (3!), Hansi (½) og undertegnede (1) spillede over forventning og hjalp førsteholdet på vej. God tur til buffeten i pinsen...


Pokalturneringen bredderækken
(28. april. 2007) Af Mikkel Nørgaard
  
"½ fra spisebilletter"
Pokalfinalen i Nyborg er årets vigtigste turnering. For min skyld kan de aflyse DM, Linares, Siegeman, Samba, holdturneringen, EM, VM og resten af baduljen når blot dette fantastiske arrangement består. Spilleforholdene er gode, turneringen godt tilrettelagt og selve turen altid hyggelig – men det helt specielle er jo BUFFETTEN, som man får adgang til, hvis man er så heldig at kvalificere sig til finalen. For den madglade skakspiller er Hotel Nyborg Strand simpelthen det forjættede land, og derfor fravalgte Hans R, Søren, Per Mikkelsen og jeg Champions League tirsdag aften i et forsøg på at indfri sæsonens helt store kulinariske målsætning: At opnå kvalifikation i bredderækken. Her excesserne runde for runde frit efter hukommelsen:
   1. runde: Nordre – SK68 (1?) 2 – 2
Hans og Per nedtromles af 68’ernes to sammenbidte West Ham-tilhængere, BP og Johnny Jensen, men vi holder os inde i ræset med en usikker pind til undertegnede og en kontrasejr til Søren over HC.
   2. runde: Skolerne – Nordre 2 – 2
Skolerne havde erstattet Casper Rasmussen med Ole Weiglin siden sidste år, men i mellemtiden er Bjørn Ochsner gået så meget frem i spillestyrke, at man bestemt måtte regne med dette hold i topstriden. Vi er svineheldige med 2 – 2, idet jeg bliver totalt udspillet af Jesper Riis, men klarer en heldig remis alligevel. Sørens remis mod Bjørn er til gengæld i orden, og Pers sejr over Weiglin særdeles overbevisende, så fair nok…
   3. runde: Århus – Nordre 1 – 3
Med en typisk kontrasejr til Hans over Jacob Bjerre banes vejen for, at vi kan blande os helt fremme. Søren må ned mod Søren Sørensen (sørens nok), men Per og jeg vinder nogenlunde sikkert.
   4. runde: Nordre – Viby (1) 2 – 2
Viby 1 har fejet al modstand til side i de første runder – ikke så sært: Skjoldborg, Kristian Kjær, Kristian Seegert og en anden lovende junior (jeg fangede desværre ikke navnet på ham), er en giftig kvartet. Søren vurderer inden kampen, at vi går videre med 2½ points – men det kommer vi aldrig i nærheden af, da han selv og Hans bliver rendt fuldstændig over ende i løbet af et kvarter… Per og jeg vinder over hver vores junior efter en del besvær, og holdet slutter dermed aftenen ubesejret. Men fintællingen viser, at Skolerne ligger ½ points foran os i tabellen, og dermed kvalificerer sig til finalestævnet sammen med helt suveræne Viby 1. Gråd og tænders gnidsel – men næste år…!


Sidste runde i klubturneringen udsat! (26. april. 2007) Af Lars Christiansen
  
Som det sikkert er de fleste bekendt har Chess House den seneste tid oplevet en del problemer med en overløbende kloak. Dette skal nu udbedres, og Chess House har derfor lukket fra mandag den 30. april til onsdag den 2. maj. Sidste runde i klubturneringen, som skulle have været afviklet netop mandag den 30 april, udsættes således til mandag den 7. maj istedet! Dette betyder også at det annoncerede specialarrangement flyttes til en endnu ukendt dato. Vi beklager de problemer det eventuelt måtte give, men opfordrer samtidigt deltagerne i turneringen til på ny at søge udsatte partier afviklet qua de ekstra dage inden sidste runde. Ønsker man at afvikle et udsat parti en af de 3 dage Chess House holder lukket, kan formanden kontaktes for hjælp til at finde alternativt spillested. Stadig gælder det at sidste runde skal spilles forud hvis man er forhindret i at spille mandag den 7. maj!


Gigantlyn i Chess House (22. april. 2007) Af Mads Borup
  
Søndag den 29. april afholder Chess House en gigantlyn. Disse gigantlyn plejer at have mange spillere med fra Nordre og det er altid en hyggelig dag med god stemning og selvfølgelig masser af skak. Du kan finde indbydelsen og evt. tilmelde dig online på www.chesshouse.dk under Indbydelser.
 

Chess House' generalforsamling (22. april. 2007) Af Mads Borup
  
På genoptagelsen af generalforsamlingen blev Thomas Vestergaard valgt til formand for Chess House. Læs evt. referatet fra generalforsamlingen på www.chesshouse.dk under Nyheder.


Chess House' generalforsamling (19. april. 2007) Af Lars Christiansen
  
Chess House' generalforsamling fortsættes i aften i Chess House kl. 1930. Den ordinære generalforsamling den 29. marts blev suspenderet da det ikke var muligt at finde en ny formand. Dette skulle nu være lykkedes og generalforsamlingen kan derfor afsluttes i aften. Læs det foreløbige referat her!


Pokalturnering og Bededagsturnering
(19. april. 2007) Af Lars Christiansen
   Hovedkredsens Pokalturnering for hold afvikles i næste uge for både Bredde- og Eliterækken. Bredderækken spiller hos Viby tirsdag den 24. april og Eliterækken i Chess House på næste lørdag den 28. april. Se indbydelsen længere nede! Hvis man vil deltage kan det stadig nås - tilmelding til formanden senest på lørdag den 21. april kl. 1500!

   Nordres 29. bededagsturnering som afvikles fredag den 4. maj er ligeledes åben for tilmelding - se indbydelsen via forsiden.
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (13. april. 2007) Af Lars Christiansen

Generalforsamling

Afholdes i klublokalerne i Chess House mandag den 21. maj 2007 kl. 1930.

Dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Forhandlingsbogen
   3. Formandens beretning
   4. Regnskab og budget
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag den 11/5, og indsendte forslag vil blive offentliggjort i klubben og på hjemmesiden senest
mandag den 14/5
   7. Valg til bestyrelsen
   8. Eventuelt
Klubben er under generalforsamlingen vært for kaffe og kage, og efter generalforsamlingen for snitter og øl/vand.

Bestyrelsen

 

Live fra Kandidatklassens sidste runde! (8. april. 2007) Af Lars Christiansen
  
Da Landsholdsklassen ved DM er færdigspillet, sendes der mandag den 9. april istedet fra sidste runde i Kandidatklassen. Igor Teplyi møder Torsten Lindestrøm, Esbjerg Skakklub, og dette parti kan følges LIVE fra kl. 9.00 via dette link.


Igor Teplyi vinder af Kandidatklassen!
(8. april. 2007) Af Lars Christiansen
   Landsholdsklassen ved DM er netop afsluttet med Sune Berg Hansen som en lidt overraskende vinder. Allan Stig Rasmussen havde indtil 8. runde et helt points forspring til de nærmeste forfølgere, og havde ligeledes chancen for sin anden stormester-norm, men tabte de to sidste runder. Mads Boe spillede en hæderlig turnering og endte med 4½ point på en delt 11. plads.
   I Kandidatklassen er Igor Teplyi helt ustyrlig og har allerede sikret sig sejren inden sidste runde - kun en enkelt remis er afgivet!! Igor, som efter sommerpausen skiftede fra Åbyhøj til Nordre er nærmest eksploderet i spillestyrke inden for det sidste år, og det er således ikke meget mere end een sæson siden han stod noteret som basisspiller. Vi venter spændt på førstehåndsberetninger!
   I Basis 7 grp. 1 har Esben Nicolaisen efter tab i første runde spillet sig op, og ligger inden sidste runde med 4½ point på en 3. plads. Esben møder i sidste runde gruppens førende spiller, så her er lagt op til en spændende afslutning!
   I Basis 5 grp. 2 har Henning Reiths 1½ af 4 inden sidste runde.


Nordre ved DM '07 i Aalborg
(5. april. 2007) Af Lars Christiansen
  
DM på Hotel Hvide Hus i Aalborg er i fuld gang. I Landsholdsklassen deltager Mads Boe, i Kanditatklassen Igor Teplyi, i Basis 7 grp. 1 Esben Nicolaisen og Henning Reiths i basis 5 grp. 2. Turneringen og deltagerne fra Nordre kan følges på den officielle hjemmeside her!
 

Nordre ApS (1. apr. 2007) Af Mads Borup
  
Nordre har en sund økonomi og nu også et skakligahold. Men drømmene slutter ikke her, vi vil gerne have et skakligahold, der kan blive danmarksmestre igen.
   Derfor skal der handles hurtig, når lejligheden byder sig. Chess House er, som det kan ser på deres hjemmeside i vanskeligheder. Ikke økonomiske vanskeligheder, men organisatoriske. De kunne ikke finde en formand på generalforsamlingen og har nu suspenderet den i 3 uger, i håb om at der kan findes en ny formand. Lykkedes dette ikke er den yderste konsekvens at foreningen må lukke. Det er hverken i skakmiljøet eller Nordres interesse. Da Chess House i det forgangne år gav et overskud på ca. kr. 10.000 og forventningerne er et større overskud de kommende år er Nordres tiltag temmelig oplagt. Vi har en velfungerende bestyrelse, vi har masser af rutinerede organisatoriske kræfter i klubben og allerede 2 mand i Chess Houses bestyrelse. Derfor har vi tilbudt at overtage Chess House. At drive det vil naturligvis koste kræfter; men der er også organisatoriske kræfter at spare ved en sammenlægning.
   Hvorfor skal Nordre redde Chess House og skakmiljøet i Århus? Fordi vi derved sikre et aktivt skakmiljø for vores medlemmer og samtidig placerer klubben helt centralt. På sigt vil der kun være få klubber tilbage i Århus, udskilningsløbet er allerede i gang. Nordre vil på den måde sikre sin fremtid gennem en naturlig tilgang og krydret med et pænt overskud på driften, bliver der råd til en spillende træner eller to. Nu har DSU endelig indrettet Skakligaen efter den tyske bundesliga, så der er muligt at spille med i begge rækker. Det benytter flere spillere sig allerede af, men endnu ingen klubber.
Det er vores vision, at spille med i bundesligaen også, selvom vi nok skal en tur igennem 2. bundesliga først – Nordre vil blive Danmarks absolut mest attraktive klub!
   Det er nu der skal handles, hvis visionerne skal realiseres, dels er Chess Houses bestyrelse mere end villig til at finde en alternativ løsning, så længe det gavner den enkelte skakspiller og skakmiljøet som helhed og dels er der masser af spillere i Århus, der mangler en ambitiøs klub. Rygtet vil f.eks. vide, at Århus Skakklub og Skolernes Skakklub i øjeblikket snakker sammen om en fusion. Hvorfor ikke tilbyde noget mere attraktivt til de spillere som selv har ambitioner? Med et hold i både den danske og tyske liga, er der brug for en bred trup, gerne på 10-12 klassespillere eller flere.

   For at få sat denne gode spiral i gang skal vi naturligvis have en ekstraordinær generalforsamling. Selvom det bliver en ren formalitet, skal det gøres korrekt. I morgen mandag den 2. april vil bestyrelsen stikke hovederne samme og finde en passende dato til en ekstraordinær generalforsamling og indkaldelsen vil blive annonceret her på siden.
 

Chess House i TV2 Østjylland (31. mar. 2007) Af Lars Christiansen
  
Som de fleste sikkert bemærkede var TV2 Østjylland på besøg forrige mandag for at lave et indslag til deres nyhedsudsendelse. Indslaget om Chess House blev bragt i deres faste torsdagsprogram "guide.dk", et program med tips og ideer til hvad man kan lave i weekenden. Indslaget kan ses på TV2/Østjyllands hjemmeside her! (1 min. og 32 sekunder inde i udsendelsen).

Pokalturneringen 2007 (31. mar. 2007) Af Lars Christiansen

6. HK indbyder til pokalturnering 2007.

Pokalturneringen består af følgende rækker:

- Fri tilmelding
- Bredderækken – Ratinggennemsnit max. 1800 (Ratingliste januar 2007 anvendes)
- Juniorrækken – Fri tilmelding

Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af den samme klub.
En klub kan tilmelde så mange hold som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene.

Nr. 1 & 2 i hver række kvalificerer sig til deltagelse i landsfinalen, som afvikles pinsesøndag den 27. maj på Hotel Nyborg Strand i Nyborg.

Der tilstræbes en spilletid på 25 min. pr. parti.

Indskud pr. hold: 150,- kr. pr. hold som 100 % går til præmier og hvor 6. HK yder præmietilskud.

Præmier: De kvalificerede hold i elite & bredderækken får betalt buffet ifm. landsfinalen på Hotel Nyborg Strand.

Tilmelding: Senest 16. april til Lars Christiansen tlf. 21 68 65 35 eller mail. Man kan både tilmelde et helt hold eller tilmelde sig som enkeltperson, formanden vil så sørge for at man bliver indplaceret på et hold.

Eliterækken:
Spillested: ChessHouse, Silkeborgvej 41, Århus C
Dato: Lørdag den 28. april kl. 14.00
Turneringen afvikles som alle-mod-alle.

Bredde- & juniorrække:
Spillested: Viby Omsorgscenter, Kongsgårdsvej 6, Viby
Dato: Tirsdag den 24. april kl. 19.00
Turneringen afvikles som 4 runders monrad.

 

Nordre tilbage i Skakligaen!! (26. mar. 2007) Af Lars Christiansen
  
Nordre Skakklub spillede sig i søndagens 7. og sidste runde i divisionsturneringen tilbage i Skakligaen!!
    Nordre I kunne tillade sig at sætte et enkelt point til i forhold til Århus I i sidste runde og stadig bevare den enlige oprykningsplads. Med en solid indsats og en sejr på 6½-1½ over Silkeborg - cirka 1 point over den samlede forventede score - var oprykningen en realitet til trods for at Århus storsejrede 7-1 over Ribe. Tillykke til førsteholdet!
    Nordre II sikrede sin forbliven i 2. division med et smalt nederlag på 3½-4½ til Aalborg III i Viborg.
    Nordre III spillede sig, i Skanderborg, med en storsejr over Viby II på 6½-1½ til en 5. plads i Mesterrækken.
    Kampreferater fra de enkelte hold følger...

Spillesteder for sidste runde i holdturneringen (16. mar. 2007) Af Lars Christiansen
  
Traditionen tro afvikles 7. og sidste runde af holdturneringerne som fællesrunde. Alle kampe i en række afvikles samme sted uanset hjemmebane/udebane - vær derfor opmærksom på  spillestedet!! Kalenderen er opdateret med nye spillesteder, men for en sikkerheds skyld kommer de her igen:

    1. division grp. 2: sidste runde afvikles hos Silkeborg Skakklub.

    2. division grp. 4: sidste runde afvikles hos Viborg Skakklub.

    Mesterrækken:     sidste runde afvikles hos Skanderborg Skakklub.
 

ÅM færdigspillet. Pæne Nordre-bedrifter! (19. feb. 2007) Af Lars Christiansen
  
Sidste runde af Århusmesterskabet afviklet - Arne Matthiesen (SK68) ny Århusmester. Arne var inden 5. runde et halvt point efter den forsvarende mester Bjarne Hansen (ligeledes SK68) og modstanderen i sidste runde Steffen Nielsen (Aalborg). Bjarne Hansen snublede mod Jakob Rathlev og Arne kunne således med en sejr hjemtage titlen som Århusmester 2007. Nordre ønsker den nye mester tillykke!  
    Nordre var desværre ikke repræsenteret i Mester 1, idet Igor Teplyi kunne konstatere at have det syvende højeste ratingtal. Det betød så til gengæld at Igor var ratingfavorit i Mester 2, noget han til fulde levede op til. Ligeledes havde Thomas Klitgaard en super turnering, og Thomas og Igor delte med 4/5 points gruppesejren. Gruppens tredje Nordre-mand Hans Rasmussen havde en mindre god turnering, og måtte tage til takke med en enkelt remis.
    I Basis 1 blev det til en andenplads til Kris Hedelykke, der med 3½/5 kun var et halvt point efter gruppevinderen. For Esben Nicolaisen var ÅM enden på en række af meget gode turneringspræstationer, som undervejs har bragt Esben fra et ratingtal på 1200+ til 1700+ på et halvt år!
    Samtlige resultater fra turneringen kan ses på Chess House' hjemmeside her!

 
     

Ny Århusmester Arne Matthiesen, SK68

 

Første rundes hovedattraktion.....

 

Århusmesterskabet (18. feb. 2007) Af Lars Christiansen
  
38 deltagere spiller i disse dage om Århusmesterskabet i skak 2007. Et tilfredsstillende antal set i lyset af tidligere års vigende interesse. Efter en noget tumultagtig start på turneringen, grundet et defekt kloaksystem, forløber turneringen nu planmæssigt. Udover et defekt toilet var også store dele af barlokalet og hele lageret oversvømmet. Der blev derfor taget en del remiser i første runde, da folk ganske enkelt ikke kunne "holde" sig fra det. Tilkaldte fra kloakvæsen og vicevært fik dog udbedret skaden og ryddet op, så turneringen kunne fortsætte planmæssigt fredag.
    5 Nordre-medlemmer har i år valgt at bruge en god bid af deres vinterferie på mesterskabet.
    I Mester 2 Hans Rasmussen, Thomas Klitgaard og Igor Teplyi. Thomas og Igor spiller med om gruppesejren idet begge med 3 point ligger á point med Henrik Svane, Evans Skakklub.
    I Basis 1 Esben Nicolaisen og Kris Hedelykke. Kris ligger inden søndagens runde nummer 2 i gruppen, ét point efter Gert Madsen, EM.
    Flere resultater kan ses på Chess House hjemmeside her!


Nordre er Bymestre! (30. jan. 2007) Af Mads Borup

Bymatch 2007

    1 2 3 4 5 Po. Pl.
1  Nordre    2 3   6 11½4 5  9½ 35 1
2  Viby 5 1   6   9   3 4  9½ 30 2
3  Århus 9   4 5   6 8   1 2   5   28 4
4  Skødstrup 3   5   5 1  2½ 2 17½ 5
5  Sk1968 2  8½ 8   3   1 29½ 3
6  Skolerne              

Sådan! Nordre vandt Bymatchen og er vel dermed Bymestre.

   Skolerne havde trukket sig, og da jeg ikke kender grunden, vil jeg ikke kalde det skandaløst, men yderst sørgeligt er det, at de sammen med Åbyhøj ikke kan samle 14 mand, som hellere vil spille skak end se en af de næste daglige håndboldkampe vi alligevel vinder til sidst. Men det er jo et frit land og vil man ikke være en del af fællesskabet, så slipper man!

   Vi sad over i første runde, da vi skulle have mødt Skolerne og et øjebliks panik over kun at være 13 mand blev afløst af beroligelse da fintællingen viste 14 mand. Vi kunne hygge og lade op til 2. runde i ro og mag. SK1968 havde den stærkeste top, mens vi formentlig havde det højeste snit. Med tidshandicap var det svært at vurdere, hvem der havde fordelen, men slutstillingen indikerer, at store ratingforskelle ikke kunne kompenseres med handicappet på klokken. Ved de mindre ratingforskelle tror jeg ikke fordelen var nær så udtalt. Skødstrup var klart det lavest ratede hold og sluttede også sidst. Da vi mødte dem havde 2 mand 10 min mod 20 mens resten havde 5 min mod 25 og vi vandt alligevel stort. Måske der næste gang skal være et lidt mere differentieret handicap. I dag gjorde det ingen forskel om man havde 301 eller 1000 ratingpoints mindre/mere, det gav samme handicap - en klar fordel for de allerstørste ratingfavoritter. Nå, men det er småting - Bymatchen blev igen afviklet og vi havde vist alle en fremragende skakaften og de indtikkende SMS'er med håndboldresultater ødelagde bestemt ikke stemningen.

   I anden runde (vores første kamp) vandt vi en OK sejr over et ungt Viby-mandskab og i 3. runde tabte vi lidt skuffende til et homogent Århus-hold. Inden 4. runde påpegede revisor Danstrup, at hvis vi vandt 11-3 ville vi indhente rundens oversiddere fra SK1968, som førte på dette tidspunkt og som vi skulle møde i sidste runde. "Meget morsomt" tænkte jeg, "det løb er vist kørt" Men da pointene skulle tælles sammen havde vi scoret 11½ og førte pludselig Bymatchen med ½ points. Vores forslag om at slutte tidligt og droppe sidste runde faldt ikke i god jord.

   Lars A annoncerede inden sidste runde, at nu skulle de forsvarende mestre (SK1968) og de kommende mestre mødes, og han fik ret. Af uransalige årsager fortsatte vi det fine spil og nærmest nedsablede SK1968 med 9½-4½. Det gik hurtigt og der var ingen tvivl om mesterskabets placering.

   Når det nu ér et mesterskab vi har vundet (og web-masteren ikke faldt igennem), tager vi lige enkeltresultaterne

1 Tom Petri 3   8 Mads Borup 3
2 Johnni Veng 2   9 Leif Møller 3
3 Niels Danstrup   10 Søren G Christensen
4 Jan Rewitz 2   11 Steen F Christensen 2
5 Hans Rasmussen 2   12 Esben Nicolaisen 2
6 Thomas Klitgaard 2   13 Knud Erik Juhl 3
7 Lars Andersen 3   14 Kim Hardlei 4!

Resultaterne kan ikke direkte sammenlignes, da modstanden og dermed betænkningstiden var meget forskellige; men det oser af homogenitet og holdindsats.

   Tillykke til os!


Mandag den 29. januar
(28. jan. 2007) Af Lars Christiansen
   Der er oprindeligt planlagt specialarrangement mandag den 29. jan. Da der søndag er fuld runde i holdturneringen og tirsdag bymatch mellem Nordre, SK68, Skolerne/Åbyhøj, Skødstrup, Viby og Århus skakklubber, gemmer vi specialarrangementet til senere og afholdes i stedet almindelig klubaften.

NB: Husk sidste tilmelding til Forårsturneringen er denne aften!
 

5. runde i holdturneringen (25. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
5. runde i Divisions- og Holdturneringen afvikles kommende weekend, og byder på tre spændende opgør.
   Nordre I møder i 1. division grp. 2 Viby Skakklub. Førsteholdet ligger efter sidste runde á point med Århus Skakklub i kampen om den enlige oprykningsplads. Århus møder Nordres modstander i forrige runde SK68 II i Studenterhuset, et opgør som sluttede 5½ - 2½ i vores favør. Brætpoint går som bekendt forud for matchpoint, så en stor sejr er igen kravet hvis førstepladsen skal holdes.
   Nordre II møder i 2. division grp. 4 rækkens nummer 2 stærke Aalborg II. Aalborg er i denne kamp favoritter, men andetholdet er indtil nu ubesejret i rækken. Nordre II ligger før runden nummer 5 kun 1½ point efter Aalborg.
   I Mesterrækken tager Nordre III imod rækkens tophold fra Skanderborg.. Tredjeholdet tog med et kanon-resultat i forrige runde et hop fra sidstepladsen til fjerdepladsen. Skanderborg stiller med rækkens stærkeste hold med tidligere medlem af Nordre og vinder af efterårsturneringen IM Klaus Berg på førstebrættet. Skal tredjeholdet igen lave en overraskelse bliver det således nok nødvendigt at trække den berømte hvide kanin op af hatten.
  
Bemærk at Nordre I spiller i Viby, mens Nordre II og III spiller i Studenternes hus!
 

Hurtigskak-mesterskabet runde 4-6 (25. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
Anden og sidste afdeling af klubmesterskabet i hurtigskak afviklet. – kun en enkelt ændring i deltagerfeltet i forhold til første afdeling, da Steen C. havde overtaget undertegnedes plads. Der var spænding om den samlede sejr helt til sidste runde. Efter 5. runde havde Tom Petri og Martin Bækgaard begge 4½ point og kunne dermed, med 1½ point forspring til nærmeste forfølger Johnny Veng, ikke hentes. Sidste runde bød på Tom Petri-Jan Rewitz og Martin Bækgaard-Poul Erik Nielsen. Jeg nåede desværre ikke at se afslutningen på sidstnævnte parti, men Bækgaard måtte bøje sig, og Tom kunne således sikre sig mesterskabet med en remis. Det blev der til gengæld ikke noget af – Tom spillede på gevinst i en stilling med 4 bønder og løberpar mod 4 bønder, springer og løber. Tom fik byttet en officer og fremtvunget en dobbeltbonde og sled herefter Jans stilling op. Tom er dermed, med suveræne 5½/6, klubmester i hurtigskak 2007! Johnny Veng slog i sidste runde sidste års mester Leif Møller og satte sig 3. pladsen. Kim Hardlei leverede en god turnering og blev bedste basis-spiller med 2½/6 og fik undervejs et par gode mester-skalpe i Per Hansen og Thomas Klitgaard og en stærk remis mod Poul Erik Nielsen.

Bymatch (19. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
Nordre har sammen med Århus, SK68, Skolerne, Viby og Skødstrup skakklubber aftalt at spille den traditionelle bymatch tirsdag den 30. januar 2007 fra kl. 19.00 til  23.00. I forhold til tidligere deltager altså nu også Skødstrup. Selvom klubben ikke direkte er en Århusklub må den siges at være en væsentligt faktor i det Århusianske skakmiljø, ligesom det derudover giver en bedre afvikling af turneringen, da vi således ikke spiller med oversidning osv. Hver klub skal stille med 15 spillere som alle skal være egne medlemmer.
   Spillested:
Lokalcenter Bakkegården (kantinen), Kirkegårdsvej 53, 8000 Århus C. Indgang via køkkenet.
   Betænkningstid:
Der spilles 5 runder med, som udgangspunkt, 15 minutter betænkningstid - dog med tidshandicap ved ratingforskel over 100.
   Tidshandicap:
Ratingforskel under 100 = 15 min. til hver spiller.
101 – 300 = 10 min./20 min.
Over 300 = 5 min./25 min.
   Tilmelding:
til Lars Christiansen på enten 21 68 65 35 eller via mail senest mandag den 29 januar.
   Vel mødt!

Hurtigskak-mesterskabet runde 1-3 (19. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
De første 3 runder af Nordres klubmesterskab i hurtigskak er afviklet. Lidt skuffende har kun 12 medlemmer valgt at stille op. Forsvarende mester Leif Møller har med 2½/3 point atter lagt sig i spidsen - dog a point med Martin Bækgaard og Tom Petri. Johnny Veng og Jan Rewitz udgør forfølgerfeltet med 2 point. P. E. Nielsen og Hans Rasmussen har 1½ og Per Hansen har 1. Basisspillerne har det svært, idet kun undertegnede, Kim Hardlei og Finn Geneser deltager. Hardlei har fået en enkelt men god skalp i Thomas Klitgaard, mens Geneser var leverandør af mit enlige point, ved at gå pladdermat i en stilling med svag fordel.

   De sidste og afgørende runder af mesterskabet spilles på mandag. Man kan stadig nå at være med – også selv om man ikke har deltaget i de første 3 runder! Selvom der spilles med kun 25 minutter på uret, er det stadig en god mulighed for at pudse formen af eller teste en ny åbning inden forårsturneringen.

Første afdeling af hurtigskak-mesterskabet 2007 (13. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
Første afdeling af Nordres klubmesterskab i hurtigskak afvikles på mandag den 15/1. Bemærk at der af praktiske hensyn er sidste tilmelding på aftenen kl. 19.00! Se indbydelsen længere nede.

   Derudover har redaktøren færdiggjort det nye nummer af Nordre Nyt i en jubilæumsudgave. Bladet vil blive udleveret i klubben i løbet af aftenen!

Nordre Nyt jubilæumsnummer!

4. runde i holdturneringen (11. jan. 2007) Af Lars Christiansen
  
I 1. division gruppe II skal Nordre I møde SK68 II. Nordre fører som bekendt divisionen, men kun med en margin på ½ point til Århus Skakklub. Søndagens modstander kommer lige efter på en foreløbig tredjeplads med 4 point op. Selvom Nordre er favoritter er en større sejr sandsynligvis påkrævet, hvis førerpositionen skal holdes. Århus møder således Læseforeningen og er storfavoritter i den match.
   I 2. division har Kjellerup og Aalborg II taget teten og skabt et lille hul til de resterende klubber. Forfølgerfeltet er tæt og Nordre II er ubesejrede og ligger inden runden placeret som nummer 5 – eet point efter dagens modstander fra Viborg Skakklub, som er placeret på en foreløbig tredjeplads. Viborg er specielt stærke på topbrætterne og må derfor være svage favoritter.
   I Mesterrækken møder Nordre III på udebane Åbyhøj. De to hold ligger inden runden á point i bunden af rækken. Der er dog kun 3 point til tredjepladsen og forfølgelsen af Skanderborg og Skødstrup er en tæt affære, så holdet kan med et godt resultat hurtigt spille sig op.
   Læg mærke til at Nordre I og Nordre II spiller i Studenternes Hus hos SK68!! Nordre III møder Åbyhøj på udebane – på Åbyhøj Bibliotek som vidst nok stadig findes.


Ældre nyheder...