Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

 

 

Nyheder efterår 2003


Nyere nyheder...

Ekstraordinær generalforsamling.  (3. dec. 2003) lb/formanden
Nordres medlemmer
indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 5 januar kl 20.00 i ChessHouse.
Da Lars Christiansen er i Kosovo fra januar til september, har vi i bestyrelsen besluttet at finde en ny formand, og indkalder derfor til denne ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Indkomne forslag

- bestyrelsen foreslår kontingentet hævet med 25%, dog b-medlemmer undtaget
.
4.    Valg til bestyrelsen
- der vælges ny formand for perioden indtil den ordinære generalforsamling. Er dette en person fra bestyrelsen vælges tillige et nyt bestyrelsesmedlem.

5.    Eventuelt
Forslag til punktet ”Indkomne forslag” skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25 december.

Ønsker du at stille op til valg, eller har du spørgsmål vedrørende posten som formand eller bestyrelsesmedlem, er du velkommen til at kontakte formanden eller en fra bestyrelsen!

Med venlig hilsen
/bestyrelsen

Skønhedspræmier billigt til salg! (3. dec. 2003)  af Lau Bjerno
Som tidligere omtalt her på siden er der udlovet to skønhedspræmier i turneringen: En på 500 kr., som kan vindes af enhver deltager i turneringen, og en på 114 kr. der kan vindes af enhver af de 8 deltagere i den underste, blå seedningsgruppe. Foreløbig er der indkommet ét parti til den store præmie og slet ingen til den lille. Så enhver der tager sig sammen til at indlevere sit bedste parti må siges at have gode chancer for at vinde præmie! Gode kommentarer vil i øvrigt ikke forringe partiets chancer for at vinde! Som tidligere nævnt er sidste frist for indlevering på søndag i forbindelse med holdkampene på købmandsskolen. Men kom gerne med det før, gerne via e-mail og gerne i chessbase- eller pgn-format, men almindelig tekst accepteres også - så gar håndskrevet, blot det er læseligt! Hvis du helst vil sende det pr. brev, må du lige ringe og få min adresse.

Klubturneringen (3. dec. 2003)  af Lau Bjerno
Så er efterårets klubturnering slut, og man kan se sit nye ratingtal her. Man bemærker, at vinderen Mads Boe faktisk overgik sin forventede score med et helt point - en ganske pæn margin, når den er så høj som 6,50! De 7½ er i øvrigt også et helt point over kravet til et kandidatresultat for Mads!! Og så er det jo ikke mindst 2½ point mere end de nærmeste forfølgere!
Men når det gælder den største ratingtilvækst, skal man naturligvis kigge nedad i tabellen - ned blandt de spillere, hvis udviklingskoefficient er 45 - og Thomas Overgår(d) alle andre med 135 i tilvækst! Berno Hansen skulle ellers også have haft 135, men så kom der lige en koefficientgrænse i vejen: Da Berno rundede de 1600, røg der 30 point af i svinget! Steen imponerer ved at vinde 42 point på kun 6 runder - hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han havde spillet 8 som vi andre (fyhh...)? Kim Hardlei ryger med en fin spurt over de 1700 igen - der hører han jo også hjemme! Men ikke alle præmietagere vinder meget rating. Lars Noe stiger f.eks. kun tre point - dem har han nok taget fra Mikkel Nørgård, ligesom Nina har hugget tre fra Tom.
I nedadgående retning er der jo også nogle store tal: Formandens "slutspurt", der kunne have bragt ham i nærheden af førstepladsen gik ikke helt efter planen, da Lars tabte alle de manglende partier og nu må bøde 72 ratingpoint. Han over- (under?)bydes dog af Hans Willumsen, som havde fået det "uheldige" startnummer 13. Hans taber 82 point og nu med 1882 er kommet under de 1900, der giver ret til at kalde sig mesterspiller. Også Poul Erik må henregnes blandt de temmelig "hårdt sårede" i denne turnering: Minus 40 er meget, når udviklingskoefficienten kun er 20. Schweizer (eller for den sags skyld Monrad eller Nordisk) er jo nådesløst, hvis man får en skidt start: Den forventede score ryger opad med lynets hast! Men kender jeg Nielsen ret, kommer han stærkt igen. Også Karl og Hans Rasmussen fik skrammer, men sådan går det jo ofte, når man efter længere tids pause begynder at spille koordineret igen. Største tab (-85 point) har Ole Bro dog lidt. 3½ point burde jo ellers ikke være så dårligt, men når et af pointene ikke rates, og den forventede score er 4,40 og koefficienten 45, så tæller det hurtigt den gale vej.
Nu har vi jo så god tid til at overveje, om turneringssystemet er en gentagelse værd. Skal noget ændres, eller er én turnering for lille et grundlag at bedømme systemet på? En spiller vandt suverænt, men "andenpladsen" (hvis det nu ellers giver mening at tale om placeringer, der ikke giver præmie) deltes jo af mange, hvoraf nogle jo ikke mødte andre fra "toppen". Jeg ser det ikke som noget problem, og man kan jo ikke både blæse og have mel i munden: Man kan ikke både undgå, at der bliver mange skæve og sportsligt uinteressante partier (hvilket jeg synes i høj grad er lykkedes!) og samtidigt opnå, at den samlede slutstilling skal give udtryk for deltagernes indbyrdes styrkeforhold på tværs af seedningsgrupperne. De to vigtigste spørgsmål må for mig at se være: Fik vi spillet en masse spændende partier? (jeg mener ja!!!) og følte alle, at der var et spændende kapløb om præmierne? Tjah... Det sidste er måske mere tvivlsomt, men det må præmietagerne og de der var tæt på, nok bedre kunne udtale sig om. Mads Borup og Lars Noe lå f.eks. tæt og endte med at dele en præmie. Men dels var det måske svært at få overblik på grund af de mange afbud, og dels mødte de aldrig hinanden. Et problem er jo, at systemet lider under de mange afbud, som man jo næppe kan gøre meget ved, og som gør en korrekt rundelægning umulig. Vi tager jo nok emnet op på den ordinære generalforsamling til sommer, så man kan jo passende overveje det til da.

Partier fra fjerdeholdets seneste kamp. (26. nov. 2003) lb
På Skødstrup Skakklubs hjemmeside kunne man allerede et par dage efter kampen mellem Skødstrup II og Nordre IV se partierne - dog desværre minus det mest interessante af dem, nemlig Henning Kragelunds gevinst over Leo Christiansen på bræt nr. 7 - Webmasteren havde ganske enkelt ikke kunnet læse Leos kragetæer! Nu ligger alle partierne på Nordres hjemmeside (tak til Henning!) - for det omtalte partis vedkommende dog kun så langt som Henning har noteret. Partiet endte med en mat midt ude på brættet; den må vi så gætte os til, men man kan naturligvis ikke bebrejde en spiller at han fornuftigt har benyttet sin ret til ikke at notere i tidnøden. Se partierne på partisiden.

Ekstraordinær generalforsamling (25. nov. 2003) lb
Mandag den femte januar 2004 skal Nordre Skakklub vælge ny formand. Lars Christiansen rejser til Kosovo i det nye år, hvorfor han har valgt at trække sig. Bestyrelsen leder efter kandidater, så hvis du mener, det er noget for dig at blive klubformand, og hvis du har tid og lyst, så henvend dig venligst til et medlem af bestyrelsen - gerne snart!
Desuden foreslår bestyrelsen en kontingentstigning - primært fordi unionskontingentet er steget.

Klubturneringen (18. nov. 2003)  af Lau Bjerno
Allerede i første udsatte parti røg Lars C's mulighed for at nå den delte førsteplads, da han tabte sit førsterundeparti mod Per Mikkelsen - Lars gik som sædvanligt efter struben (kongen), men kom som også sædvanligt i tidnød og fik mistimet angrebet. han opgav, da der stod 2 sekunder på uret. Kim Hardlei vandt til gengæld sit angrebsparti mod Willumsen. Michael Bo spillede efter eget udsagn dårligt, men det var da godt nok til at sætte Finn mat (bare jeg kunne spille så "dårligt" - jeg kan aldrig finde ud af at vinde mod Finn). Tom og Johnni fandt hurtigt en trækgentagelse,  Lars Noe var ikke længe om at slå Pedram, og Anton vandt på tid over Thor. Da jeg gjorde opmærksom på, at Thors vinge var faldet, kiggede han forundret på mig og sagde, at han da skulle have et kvarter mere! Jeg pegede på hans noteringsliste og påpegede, at han så lige først skulle have spillet 40 træk (der var spillet ca. 33). Thor så forvirret ud et øjeblik og udbrød så "Nåhr ja"!! Pudsig tanketorsk, især da Thor jo er en dygtig og erfaren turneringsleder! Han kan så "trøste" sig med, at han formodentlig stod til tab alligevel.

Pedram kvalificeret til DM i skoleskak (17. nov. 2003)  af Ole Bro Pedersen
To Nordre-juniorer deltog i det århusianske kvalifikationsstævne til DM i skoleskak 1/11 – der traditionen tro blev holdt på Brobjergskolen – nemlig Pedram Javan og Esben Nicolajsen. Der viste sig at være stor forskel på grupperne, som er aldersinddelte.  Esbens gruppe havde 25 spillere, mens Pedrams gruppe kun havde 3. En tredje gruppe havde over 50!
Pedram
gjorde kort proces med 2 sejre i 2 spil – og havde allerede klokken halv 11 sikret sig billetten til DM, som bliver afholdt 29-30. nov. i Odense. Esben vandt 5 ud af 7 spil og havnede på en delt 3. plads. Kun de 3 bedste i gruppe gik videre og kun et par korrektionspoint afgjorde, at Esben lige nøjagtigt ikke kvalificerede sig. Det var selvfølgeligt ærgerligt at være så tæt på – også fordi det ikke er første gang, han prøver det. Men da skuffelsen havde lagt sig, erklærede han, at næste år der vil han med.

Klubturneringen (11. nov. 2003)  af Lau Bjerno
Klubturneringen nærmer sig sin afslutning, og man må sige, den har været rig på overraskelser! Dog ikke med hensyn til førstepladsen, som forhåndsfavoritten Mads Boe allerede har sikret sig før sidste runde! En enkelt remis har han til nu måttet afgive undervejs og har ganske enkelt været en klasse bedre end konkurrenterne.
Hovsa - jeg ser lige, at teoretisk kan vor formand Lars Christiansen jo faktisk nå op! Hvis Mads nu taber i sidste runde, og Lars vinder - og også vinder alle sine tre udsatte partier! Og Lars har jo før vist sin evne til at sætte en god spurt ind! Men jeg tør godt love at Mads vil have bedst korrektion og så i det mindste vil vinde ærespræmien udelt.
Men ellers har intet været sikkert, og i hver eneste runde er der blevet gået til makronerne overalt på trods af 1-pointsystemet. I dagens syvende og næstsidste runde blev der ganske vist spillet en del remis'er, men kun mellem Herskind og Nørgaard kom delingen i stand tilsyneladende uden det store drama.
I topopgøret mellem Mads og Karl faldt afgørelsen omkring tidnøden ved træk 40, hvor Karl mistede en officer. Per Hansen vandt over Tom efter en lang, intens "diskussion" om kongeindisk. Nina stod vist længe bedst mod Johnni, men det lykkedes ham at hænge på og redde det halve point. Det samme kan man sige om Knud Erik, der ellers på forhånd syntes overmatchet mod Poul Erik. Men PE gik ind i en lidt rodet stilling, og det skal man jo helst ikke mod KE, der normalt trives bedst i stillinger ingen kan hitte rede i. På et tidspunkt fik Nielsen dog et vist pres; jeg troede faktisk han stod til gevinst, men det ebbede ud i noget uladsigvindeligt med uligefarvede løbere. Knud Eriks kommentar? "Jeg er jo ikke meget for de remis'er!" ;-)
Om Borup - Oehlerich nogensinde kom over remisgrænsen, ved jeg ikke - spændende så det ud med Mads konstant bagud på uret, men slutspillet endte i hvert fald uafgjort. Mere slag i bolledejen var der mellem Per Mikkelsen og Lars Noe, og Per fik lavet nogle væmmeligt udækkelige trusler mod Lars' konge. Uheldigvis for Per havde Lars lige først et par skakker, og det blev så Per der gik mat!
Anton fik en god stilling med terrænovervægt mod overtegnede i sämisch. Men midt i det hele tillod han et skinoffer med bondegevinst i centrum, og da Sort fik initiativ og trusler med i købet, gik det hurtigt ned ad bakke.
Michael Bo - Henrik bød på høj intensitet, og når Henrik ikke sætter noget i slag, er han jo farlig, så Michael måtte ned. Pedram havde Henning Reiths helt nede i sækken, men havde åbenbart ikke styr på betænkningstiden - han troede vist, han skulle have ti minutter mere efter anden tidnød, så han fortsatte ubekymret med at notere: Heldigvis for knægten havde Henning kun kongen tilbage, da vingen faldt. Heller ikke Thor nåede at sætte mat inden for tidsfristen, men også Finn havde kun kongen, så også her blev det remis. Ellers vandt Thomas over Kim Rasmussen - jeg så ikke hvordan.
Flere partier blev der ikke spillet! For en anden ting turneringen desværre også har været rig på, er afbud - 35 indtil nu! Det svarer ganske vist kun til knap én pr. mand, hvilket jo ikke lyder voldsomt, men det giver altså gennemsnitligt fem udsatte partier pr. runde, hvilket efter min smag er i overkanten! Især da det jo påvirker rundelægningen, der til tider har nærmet sig det lotteriprægede. Og det betyder jo også, at det ikke er nemt at danne sig et overblik over hvem der egentlig ligger til at vinde præmie i de øvrige præmiegrupper - jeg vil i hvert fald ikke vove mig ud i nogen prognoser. Så uforudsigeligheden varer ved til det sidste!

Se din forventede score i holdkampene! (1. nov. 2003) lb
Divisionsturneringens hjemmeside har det længe været sådan at hver spiller efter en kamp har kunnet se sin forventede score. Nu har Steen Andersen lagt det samme program gældende for hovedkredsturneringen på Viby Skakklubs hjemmeside. Programmet, som Finn Larsen i øvrigt har lavet, har den lille svaghed, at det selvfølgelig ikke kender de rigtige ratingtal, eftersom det er ratingtallene umiddelbart før turneringens afslutning i marts, der vil blive brugt til at udregne de forventede scorer for alle runder i turneringen! Men det er da alligevel sjovt at se, at Nordre IV f.eks. sammenlagt scorede 3,76 over forventet i kampen mod Silkeborg II. Vi burde jo næsten have 2,76 i bonus!
www.vibyskakklub.dk skal du klikke dig ind i "Holdturnering" ude til venstre - "A-række II" oppe foroven - "Klik her for skift til turneringstabel i placeringsorden" og så klikke på "6½" i skemaet. Du kan også bare klikke her!

Læs om Nordres historie. (4. okt. 2003) lb
I 1981 holdt Nordre jo 50 års jubilæum, og der blev i den forbindelse udgivet en særudgave af Nordre Nyt - et jubilæumsskrift på 44 sider med omslag af karton. Nu har nogle af artiklerne herfra fundet vej til hjemmesiden - flere vil muligvis følge. Se nedersthistoriksiden!

Flere præmier! (23. sep. 2003) lb
Gavmildheden blandt klubbens medlemmer kender nærmest ingen grænser!
Først meldte der sig en sponsor til en ærespræmie på 300 kr. oven i førstepræmien i efterårets klubturnering.
Så meldte der sig en "glad giver" af en skønhedspræmie på 500 kr.
Nu er Fritz 6 solgt for 114 kr. (14 er nemlig køberens lykketal), og pengene går til en skønhedspræmie udtrukket blandt partierne i den underste (blå) seedningsgruppe.
Så det er jo bare med at huske at indlevere partiet til turneringslederen, hvis man har spillet rigtigt godt! Sidste frist for indlevering er søndag den 7. december til divisionskampen! Og det vil for resten bestemt ikke forringe ens chancer for at vinde, hvis man sætter noter til partiet med nogle gode varianter!)
Og senest har et medlem skrevet til bestyrelsen: "Jeg vil gerne udsætte en præmie - 300 kr. (pengepræmie eller gavekort?) - til lodtrækning blandt de spillere, der spiller alle holdkampe i den kommende sæson. Jeg ved ikke om det lokker enkelte til at undgå et afbud, men det kunne da prøves."
Bestyrelsen tager naturligvis glade imod disse tilbud fra gode medlemmer, der i øvrigt alle har ytret ønske om at forblive anonyme.

Er du en "chessfighter"? (23. sep. 2003) lb
Remispølsen har jo aldrig været rigtige skakspilleres livret! Allerede i 1911 i den store 26-mands alle-mod-alle turnering i Karlbad sloges man med problemet: Ifølge Peter Dürrfelds bog om turneringen var det forbudt at tage remis inden træk 30 uden turneringslederens tilladelse! Og Capablanca talte jo simpelthen om skakspillets remis-død. Hvilket nok bl.a. skyldtes hans egen spillestil - Da Aljechin overtog VM-titlen, forstummede denne debat vist for en tid. Men problemet med partier der dør, inden der rigtigt er kommet liv i dem, lever jo desværre endnu, og selv om vi jo i Nordre har fundet patentmedicinen, 3-pointsystemet, er vi naturligvis lydhøre for andre gode tiltag i retning af at gøre skakspillet netop så spændende og interessant, som vi jo alle ved, det kan være!
På Sk'68s hjemmeside kan man læse om et sådant nyt forsøg: Den svenske IM Ari Ziegler (der jo var blandt deltagerne i Nordres anden Århus Købmandsskole Cup!) har lavet en hjemmeside med navnet
www.chessfighter.com, hvor man kan tilmelde sig som "chessfighter" med løfte om aldrig at tage remis, med mindre stillingen er helt død! Hvem bliver mon den første Nordrespiller, der tør aflægge denne ed? Tonny Christiansen, Sk'68, som jo med to gode gevinster i vores klubturnering har leveret indicium for sit fighterhjerte, er allerede på listen!

Strynøturen vel overstået! (18. sep. 2003) lb
I weekenden den 13.-14. september var 8 nordrefolk på Strynø for at spille mod Rudkøbing Skakklub - Læs referatet her!

Endnu en sponsor til klubturneringen! (17. sep. 2003) lb
Et medlem har lovet at donere 500 kr. til en skønhedspræmie for turneringens bedste/flotteste parti. Så skulle nogen ikke allerede være motiveret for at spille op til sit bedste er der altså nu udover æren endnu en gulerod. Så selv om man indtil nu har haft en skidt turnering, er der ingen grund til at opgive håbet om at vinde præmie!
Og hvordan gik det så for resten med auktionen omtalt den 13. august? Et medlem havde jo lovet at indtægten fra et eventuelt salg af Fritz 6 ville gå til præmier i klubturneringen. Tjah - der var overhovedet ingen der bød på programmet, så det blev der ikke noget ud af. Men tilbuddet står stadig ved magt, hvis nogen skulle have lyst til at give 100 kr. for programmet.

Nyt rundeskema i mesterrækken (17. sep. 2003) lb
Et vågent nordremedlem (Knud Herskind) gjorde jo på spillermødet i mandags opmærksom på at der var fejl i skemaet for mesterrækken. Webmasteren havde jo blot skrevet skemaet af uden at opdage noget, men gjorde naturligvis straks turneringsleder Evald Jacobsen opmærksom på fejlene. Skemaet er nu rettet, og man bedes være opmærksom på at rettelserne har medført et par ændringer for Nordre II.

Så er det tid til spillermøde! (11. sep. 2003)

Du indbydes hermed til
Spillermøde mandag d. 15. september 2003 kl. 19.30
i klubbens lokaler i ChessHouse.
Vi skal diskutere holdsætningen til den kommende sæson.
Du må endelig ringe hurtigst muligt til
Lars Christiansen (22 38 69 67), hvis:
·     
du står opført som reserve, men hellere vil være fast holdspiller
·      du står opført som fast holdspiller, men hellere vil være reserve
·      du slet ikke står der
Mød frem og hjælp til med at sætte holdene!
Den udleverede liste er naturligvis bestyrelsens forslag, hvorfor enkeltes placeringer sikkert vil kunne diskuteres. Der er ikke sat placeringer på femteholdet, da vi skal finde ud af om det skal være et 5-mands eller et 8-mandshold!

 I Nordres retningslinjer for holdsætning står:
Det er Nordres politik at sætte styrkelisten ud fra en vurdering af medlemmernes aktuelle spillestyrke. Vurderingen skal tage hensyn til resultater i den forgangne holdturnering, ratingtal - herunder seneste koordinerede turneringsresultater, og seneste klubturneringsresultater. I situationer, hvor to spillere vurderes at stå meget lige, skal de nævnte kriterier vægtes i den nævnte rækkefølge.

Umiddelbart efter spillermødet er der holdmøder, hvor holdene aftaler de praktiske ting omkring holdleder, referenter, praktisk hjælp ved hjemmekampe og holdforberedelse. I får en dagsorden for holdmøderne!

Vel Mødt!
/bestyrelsen

Efterårsturneringen 2 (11. sep. 2003) lb
Anden runde bragte ingen sensationer. Mads Boe vandt overbevisende, som han også gjorde i første runde. Nina kom på tavlen med en hurtig gevinst mod Per Hansen. Ellers er toppen mest præget af afbud indtil videre. Tonny Christiansen beviste at sejren over Rudbeck ikke var nogen tilfældighed ved at slå Hans Rasmussen - se partiet her. Pedram fik hurtigt fordel mod Lars C og mente derefter ikke han behøvede at sidde ret meget ved brættet - der blev bl.a. tid til at spille lidt tennis på computeren. Da Lars havde tabt, forsøgte han at få Pedram til at forstå, at han kunne have vundet langt hurtigere ved at bruge lidt mere tid til at overveje sine træk. Det prellede vist desværre af... 
Endnu er der tolv spillere der ikke har sat point til, men en del af dette skyldes de mange afbud: Kun fire har reelt scoret to point.
Næste runde lægges ikke før efter d. 22., hvor der spilles udsatte partier.

Nordiske Mesterskaber og Bent Larsen (2. sep. 2003) lb
På Chess Houses hjemmeside kan man læse: "Chess House arrangerer Nordisk Mesterskab i skak. Turneringen spilles i teatersalen i Storcenter Nord og Bent Larsen vil alle dage kommentere partierne løbende i det tilstødende konferencelokale. Gratis entre. (...) besøg NM 2003's hjemmeside www.skak-nm.dk." Turneringen løber fra den 6. til den 17. september
Forud for turneringen er Statsbiblioteket vært ved et arrangement med Bent Larsen med titlen "Hvorfor spiller vi skak?" Begivenheden finder sted fredag den 5. september kl. 19.30 i Statsbibliotekets kantine. Der vil også være en mindre udstilling der åbner kl. 17, hvor man kan stifte bekendtskab med Statsbibliotekets righoldige samling af skaklitteratur.

Efterårsturneringen 1 (2. sep. 2003) lb
Kampgejsten fejlede ikke noget i første runde af klubturneringen, der blev gået til makronerne overalt. Kun i ét parti blev resultatet en pointdeling, i resten fandtes en vinder. Og i modsætning til første runde i en normal schweizer, var resultatet jo ikke givet på forhånd, så der var flere små overraskelser: Karl Pedersen blev således sat til vægs af en skarpt spillende Johnni Veng: Nina, der mødte Per Oehlerich, sagde tidligt (på baggrund af sin 0-score i festugen indtil nu): Hvis han ikke slår mig i aften, så vinder han aldrig over mig! Partiet var længe nogenlunde lige med udsving i begge retninger, men i tårnslutspillet var det Per der var skarpest i tidnøden! Jørgen Rudbeck måtte ned mod Tonny Christiansen, og Henning Reiths satte en officer i slag mod Berno Hansen og måtte ned. Men i den underste seedningsgruppe var der ingen slinger i valsen: Lutter favoritsejre!

Festugeturneringen (1. sep. 2003) lb
...er jo i fuld gang, og lad det være sagt straks: det går ikke så godt for de to deltagere fra Nordre! Vor Klubmester, Tom Petri, lagde ud med at slå mestergruppens på papiret svageste spiller, den norske jente Torill Hagesæther, men tabte de to næste partier. Og Nina Høiberg har tilsyneladende trængt til at få banket en del rust af inden klubturneringen går i gang i aften: Nul af tre! Der er da basis for fremgang, skulle man mene. Følg turneringen her.

Efterårsmesterskabet i lynskak. (28. aug. 2003) lb

Atten spillere deltog i efterårets halvleg i årets klubmesterskab i lynskak. Og den forsvarende mester, Poul Erik Nielsen gentog bedriften fra sidste efterår ved ubesejret at vade gennem turneringen. Per Hansen tog andenpladsen i gruppen med 15 point mod Poul Eriks 21! I den anden gruppe var der 10 mand, og Tom Petri vandt jo, men meget overraskende måtte han dele førstepladsen med Steen Christensen, der efter en indledende remis mod Anton David vandt resten, indtil han i sidste runde måtte give remis mod Tom, der undervejs havde måtte give remis mod Esben Nicolaisen. Så Leif måtte trods 21 point nøjes med den ærefulde tredjeplads i gruppen. I semifinalerne gik det som forventet: Tom slog Per, og Poul Erik vandt over Steen og derefter finalen mod Tom.

Problemer med tilmeldingen? (18. aug. 2003) lb
Har du oplevet problemer med on-line tilmeldingen til efterårsturneringen, eller mener du, du har tilmeldt dig, men dit navn står efter mere end et døgn stadig ikke på listen over tilmeldte? Ja, så er der nok desværre gået noget galt, og du må enten prøve igen - eller tilmelde dig på anden måde - f.eks. på telefon 29 26 07 24. Hvis du er medlem af Nordre, kan du også skrive dig på listen i klubben.
Ved onlinetilmeldig skal man være opmærksom på, at når skemaet er udfyldt og man klikker 'send', bliver det sendt til turneringslederen som e-mail. Denne e-mail sendes fra dit eget mailprogram (eller "mailklient", som det hedder) - f.eks. Outlook eller Outlook Express. Normalt skal du bare klikke OK til at sende formularen, men i enkelte tilfælde har vi oplevet at man selv skal åbne sit mailprogram og klikke 'send/modtag', og i et enkelt tilfælde virkede det slet ikke. Og hvis mailen af en eller anden årsag ikke bliver sendt, ved vi jo ikke, at du har forsøgt at tilmelde dig.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en e-mail til tilmelding@laubjerno.dk med navn, fødselsdato, klub, rating og telefonnummer.

Mads Boe deltager i klubturneringen! (13. aug. 2003) lb
Så har vi fået den første tilmelding "udefra"! Det vil sige - rigtigt udefra er det ikke, for selv om Mads Boe spiller for Skolerne, er han jo stadig medlem af Nordre, hvilket han har været i snart 23 år! Dermed har turneringen fået en ny, klar ratingfavorit, da Mads har præcis 100 mere end Karl, der har næstmest - indtil videre: der er jo stadig en ugestid til tilmeldingsfristen!.

Endnu en sponsor til klubturneringen! (13. aug. 2003) lb
Et medlem har doneret skakprogrammet Fritz 6, som på mandag klokken ca. 19 vil blive bortauktioneret i klubben. Fortjenesten ved salget går ubeskåret til præmier i klubturneringen! Mindste bud vil være 100 kr.
Programmets nuværende indehaver, der har købt Fritz 8, siger at det ligner 8'eren til forveksling (det har blandt andet fuldstændig samme flabede kommentarer undervejs, når man spiller mod det!) Det mangler dog internet-delen, og en stormester vil muligvis kunne mærke forskel i spillestyrken - ejeren kan ikke!

Online-tilmeldingen virker kun i IE (12. aug. 2003) af Lau Bjerno
Den måde online-tilmeldingen til klubturneringen er skruet sammen på virker vist desværre kun i Microsoft Internet Eksplorer. Jeg vil gøre 2 ting: 1) Lede efter en anden måde at gøre det på til næste gang, og 2) overveje at smide min nye bog "webdesign" i hovedet på den åbenbart inkompetente forfatter, som ikke har gjort (været?) opmærksom på problemet!

Første delmål nået! (11. aug. 2003) lb
På årets første klubaften strømmede tilmeldingerne som ventet ind, målet at få mindst fire førsteholdsspillere med blev nået! Nina Høiberg, der ikke har villet spille, så længe det var 3-point (når det også var ratet) har meldt sig igen, og Karl Pedersen, der ikke har deltaget i klubturneringen, så længe webmasteren har været i klubben, stiller også op! Så Tom og Poul Erik kan ikke længere vide sig sikre!
Men endnu har ingen spillere udefra tilmeldt sig - næste mål må være at nå 40 deltagere!

Sponsor til klubturneringen! (10. aug. 2003) lb
Mens vi i spænding venter på om det her på falderebet skulle lykkes vor formand at finde en sponsor fra erhvervslivet, har et af vore egne medlemmer taget en rask beslutning: Han vil give 300 kroner til førstepræmien, hvis mindst fire førsteholdsspillere deltager i efterårets klubturnering! Et frisk initiativ der viser at stærke spillere er velsete i klubben! Så nu er det bare med at melde sig til!! Det samme medlem snakkede også om at øge donationen til 500 kr. hvis en IM'er skulle stille op! Vi vender tilbage, hvis flere sponsorer skulle vise sig!

NYT: On-line tilmelding til klubturneringen! (3. aug. 2003) af Lau Bjerno
Nu er det muligt at tilmelde sig Nordres åbne klubturnering på nærværende hjemmeside! Jeg har investeret lidt tid (og 300 kr. til en bog!) for at sætte mig ind i nogle af mysterierne om hvordan man gør den slags. Endnu er det dog ikke mere teknisk, end at tilmeldingen blot resulterer i, at en e-mail med de indtastede data sendes til turneringslederen (det er også mig, sagde hunden).
Og selv om jeg er skeptisk over for ideen, har jeg bøjet mig for folkets krav om at sætte en liste på med navnene på de tilmeldte spillere. Tilhængerne håber at listen vil virke befordrende på tilmeldingslysten! Jeg frygter at den mest vil være til glæde for dem med det gustne overlæg: "Så længe den og den ikke er tilmeldt, vil jeg i hvert fald heller ikke". Jeg håber, tiden vil vise, jeg tog fejl!!
I hvert fald gør vi hvad vi kan for at gøre turneringen attraktiv også for stærke spillere: Gode præmier og et accelereret rundelægningssystem til at sikre de stærke mod alt for svag modstand. Meld dig til turneringen her!

Flytningen i fuld gang! (15. jul. 2003) lb
Mens webmasteren holder ferie, har nogle af vore spillere gjort det godt også på hjemmefronten! Klubbens nye lokaler var jo ikke ligefrem klar til indflytning ved sommerferiens start - bl.a. skulle en 75 cm tyk, massiv murstensvæg ind til et gammelt beskyttelsesrum væltes. Sådan set er det jo først og fremmest Chess Houses problem, men heldigvis har flere af Nordres medlemmer meldt sig under fanerne - her ses blandt andre Per Hansen i modig (og sejrrig!) kamp mod en usædvanlig solid stonewall! Men selv efter murens fald er der stadig en del arbejde tilbage - læs mere på Chess Houses hjemmeside.

Vesterhavsturneringen slut. (15. jul. 2003) lb
Mens webmasteren har været på ferie, har vore spillere gjort det godt. Christian Kyndel vandt de sidste tre partier i B-gruppen og sluttede sammen med Harriet Hunt kun et halvt point efter vinderne Adam Hunt og Sergej Kasparov, hvilket må kaldes flot! Christians 5½ point må i øvrigt være rigeligt til et kandidatresultat.
Tom nåede en tredelt førsteplads, som blev til en anden-tredjeplads på korrektion. Da de 4½ point var lidt under Toms forventede score, ville det måske være overdrevet at kalde det flot, så vi nøjes med at sige pænt!
Martin Koch havde en turnering lidt på det jævne med en score på 50% - lidt under forventet.
Kim Rasmussen havde en god turnering og vandt 68 ratingpoint - hans 5 gevinster var ½ for lidt til gruppesejren, men må have indbragt en velfortjent tredjepræmie.

Så vandt Kyndel igen! (10. jul. 2003) lb
Men siden sidste rapport har han dog tabt et par stykker, så IM-norm eller gruppesejr bliver det ikke til denne gang. Men Christian ligger dog med 50% stadig over forventet, hvilket jo er det vigtigste. Gruppen føres af en trio bestående af Kasparov og de to Hunt-søskende med hver 5/7.
Tom vandt i dag over Poul Flemming Fries Nielsen og ligger med 3/5 lige efter den førende Gunnar Pedersen, der har 3½.
I M4 har Martin Koch 2½ før de to sidste runder, og indhenter næppe Jens Hornsgaard, som har 4 og et (på papiret) overkommeligt program.
Kim Rasmussen har som Tom 3 point, men Atle Mongstad fra Bergen har taget afstand med 4½ og bliver svær at hente. Så ingen sensationelle Nordrepræstationer, men heller ingen katastrofer! Og Tom kan endnu håbe på en gruppesejr.
I GM-gruppen tegner det derimod til lidt af en katastrofe for Peter Heine, som kun har 3/7. Og Schandorff klarer sig endnu dårligere og har kun 2½ efter tab i de to seneste partier. Curt "Tim Henman" Hansen, som ellers lå fint (Curt bliver for tiden sammenlignet en del med Englands evigt uheldige Wimbledon-helt), tabte til Dreev og er nu med 4 point desværre reelt ude af kampen om førstepladsen. Sasikiran og McShane fører med 5½.

Endnu en gevinst til Kyndel! (7. jul. 2003) lb
- Og denne gang endda mod IM Joost Berkvens! Hidtil har det ellers knebet for de danske normjægere at lave point - og især at få has på titelholderne. Det var i det hele taget Nordres dag i Esbjerg: Også Tom, Martin og Kim vandt!
Jeg husker i øvrigt udmærket Christians modstander - han var, sammen med bl.a. Rasmus Skytte (som vandt titlen), Davor Palo, Oksana Vovk og Jakob Rathlev, blandt deltagerne ved det åbne junior-DM 1998 på Tjele Efterskole, hvor jeg var turneringsleder: En stilfærdig, og meget smilende og sympatisk knægt - Rathlev yndede for resten at drille ham og hånede ham konstant under deres mange lynpartier, hvilket dog tilsyneladende ikke generede ham synderligt. Siden er han altså blevet IM - som tiden dog går! Berkvens var jo i øvrigt 1. rundes uheldige helt i Esbjerg: Der skulle trykkes på en knap for at åbne en dør, og der var to knapper at vælge imellem - en rød og en grå. Jeg ved ikke om Joost er farveblind, men han trykkede altså på den røde, hvorved alle hotellets yderdøre låstes, så de alle måtte kravle ud ad vinduet for at komme hen til spillestedet. Jydske Vestkysten var på pletten med en fotograf - det kan man læse om på turneringens hjemmeside. Den førende Harriet Hunt måtte i øvrigt give remis mod Nikolaj Mikkelsen, mens Oksana Vovk endelig fik gang i scoren med en gevinst over Thorbjørn Bromann. Christian ligger nu med 2½ point på en mange-delt andenplads.

Gevinst til Kyndel. (6. jul. 2003) lb
Mens Harriet Hunt bare jager derudad og foreløbig har tre på stribe, kniber det mere for gruppens anden kvindelige deltager, WIM Oksana Vovk, der ganske vist også har tre på stribe - men ligesom hendes i øvrigt nydelige figur, er de af en lidt rundere façon. I dag var det Christian Kyndel, der vandt over hende, hvorved han - ligesom Peter Heine i GM-gruppen - bragte sig på 50%; i går spillede han jo remis mod Adam Hunt.
I EMT'en tabte Tom Petri med sort mod Henrik Svane, Evans, mens Koch'en spillede remis mod Leszek Kwapinski, Esbjerg. Så Kim Heino Rasmussen var ene om at hævde Nordres ære: Han vandt over Morten Thor Rasmussen, Evans. Desværre er ingen partier fra EMT'en offentliggjort endnu, så hvordan vides ikke. I morgen kan fjerde runde i GM-gruppen følges live her.

Vesterhavsturneringen. (5. jul. 2003) lb
Mange mandlige skakspillere har jo svært ved ikke at undervurdere kvinder og børn, hvilket de ofte bliver straffet for, når "den lille" viser sig at være stærk! Om dette var tilfældet for Christian Kyndel i går mod IM Harriet Hunt (klik på hende!) vides ikke, men i hvert fald levede hun op til sit navn, da hun de sidste mange træk jagtede den stakkels sorte konge rundt på brættet. Christian, der i forvejen var bagud med en springer, gav op, da damen også røg! I dagens runde møder han endnu en Hunt - IM Adam Hunt, som på papiret er lige knap så stærk (er det mon lillebror?). Så Kyndel må bare på'en igen!
I morgen starter den underliggende EMT, hvor Nordre har tre spillere med: Vor klubmester Tom Petri er ratingfavorit i M1, vor tidligere formand Martin Koch Clausen (se vore nye sider under "historik"!) er med i M4, mens vor nu forhenværende kaffebrygger og opstiller Kim Rasmussen spiller i B10 (den funktion får vi jo efter sigende ikke brug for i vores nye lokaler i Chess House). Lads os håbe, de alle fire får en god turnering!

Christian Kyndel i Vesterhavsturneringen. (4. jul. 2003) lb
I dag er den 18. Vesterhavsturnering gået i gang. Øverst er der en GM-gruppe med 10 stormestre, og derunder er der en "Perspektivgruppe" som har en dejligt broget sammensætning med stor ratingspredning. Den lavestratede har 2104, mens den højstratede såmænd er Kasparov - ja, han er faktisk med i gruppen!! Godt nok ikke Garry, men hviderusseren IM Sergej Kasparov med 2482.
Nordre er repræsenteret ved Christian Kyndel Pedersen (2271), som i dag møder engelske IM Harriet Hunt (2402) - lad os håbe, hun ikke får for meget held med "jagten"!
Turneringen kan følges på Vesterhavsturneringens hjemmeside.

Ældre nyheder...