Nyheder

Brand i Chess House, Nordre igen hjemløs
(27. juni og 2. og 7. juli 2020) Af PE Nielsen

    I onsdags afholdt Chess House en forholdsvis udramatisk generalforsamling, hvor vores kasserer Lars Christensen også lod sig vælge som Chess House's kasserer, og bestyrelsesmedlem Jonas Nielsen blev også valgt ind i Chess House's bestyrelse.

   På det tidspunkt var de naturligvis uvidende om, at de inden for 48 timer i den grad ville komme i ilden .... fredag eftermiddag brød der nemlig brand ud på førsteetagen i Chess House, formentlig opstået i barens køleskab :-((. Link til kort artikel hos Stiften her, en lidt længere artikel med billeder på skak.dk her, og endelig på Chess House's egen hjemmeside her. Af de sidste fremgår det, at CH's Sommerturnering, der skulle starte på torsdag, endnu ikke er aflyst, der undersøges alternative spillesteder.

   

Billeder af Morten Rasmussen

 

 

 

Se flere billeder her

   Branden betyder, at Nordre igen er mere eller mindre hjemløs i en periode. Det er svært at forestille sig, at de nuværende lokaler reetableres, da bygningen jo inden for ½-1 år alligevel skal nedrives. Hvad der videre vil ske, er det selvsagt på nuværende tidspunkt umuligt at vide.


   Fra Jonas Nielsen, der jo nu er i både CHs og Nordres bestyrelse, har jeg den 29/6 modtaget følgende:

   "Jeg kommer lige fra et 'akut' bestyrelsesmøde i CH og status lige nu er, at situationen stadig er uvis. Bestyrelsen er i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er, men der er ingen garanti for at CH kan finde et fast spillested (og måske i det hele taget overleve), og det kan bringe Nordre i et scenarie, der minder om det vi stod i sidste år, hvor vi ikke havde spillelokaler og materialer til sæsonopstarten.
   Stort set hele 1. salen er, som man sikkert har hørt, brændt eller meget medtaget af røg/sod. Per Oehlerich og jeg var lige i Nordres skab og kigge, og det ser ud til, at tingene i skabet har overlevet, men det er som sagt sodet til". 

 

I aften generalforsamling i Chess House
(24. juni 2020) Af PE Nielsen

    I aften afholder Chess House generalforsamling kl. 19, se nærmere her.

 

Sæsonen lukket, lymesterskab udsat
(15. juni 2020) Af PE Nielsen

    Bestyrelsen har som resultatet af stemningen - specielt omkring tilslutning - besluttet at udsætte lynmesterskabet til august. Augustlyn, der kommer til at tælle i næste sæsons Lyn Grand Prix 20/21, tæller således også som Lynmesterskab 2020 og dermed også sidste disciplin i  Lyn Grand Prix 19/20. Augustlyn afholdes torsdag den 27. august med tilmeldingsfrist kl. 18.45 og start kl. 19.00.

   Dermed holdes der lukket torsdag den 18. juni og ligeledes torsdag den 25. juni, da jubilæumssnakken er flyttet til afslutningen af Generalforsamlingen torsdag den 13. august kl. 19.00. Således er sæsonen 2019/20 nu er afsluttet.

 

Generalforsamling: Er det tid at lukke?
(11. juni 2020) Af PE Nielsen

  14 deltagere passede lige Coronamæssigt i lokalet!   

Martin Bækgaard måtte hente flere præmier, her for hurtigskakmesterskabet 

   Aftenens generalforsamling forløb stille og roligt med 14 deltagere på nær punktet: Valg til bestyrelsen; her afgår Jørgen Rudbeck og sekretær Per Höllsberg. Det lykkedes ikke at finde så meget som én kandidat til de to poster, og generalforsamlingen blev derfor suspenderet til torsdag den 13. august kl. 19.00.

   Er det tid at lukke klubben er naturligvis at stille det på spidsen, men dér kán det ende ..... så specielt de der ikke mødte op, må nu vende det inden i sig selv: Er det ikke tid at byde ind på 2 år på en bestyrelsespost? Höllsberg mente at have brugt i størrelsesordenen 20 timer pr år, så uoverkommeligt er det bestemt ikke, der afholdes typisk 4-5 møder pr år. En forening er som bekendt noget, man er fælles om, og ind imellem må man også selv byde ind. Vi vender naturligvis frygtelig tilbage til dette i det kommende klubblad.

   Ud over den udskudte generalforsamling tages også emnet 90 års jubilæum op den 13. august, som er første åbningsaften efter sommerferien.
Mht. Lynmesterskabet meldes der ud her på hjemmesiden senest på søndag.

 

Chess House: Aarhus Sommerskak
(11. juni 2020) Af PE Nielsen

    I perioden 2.-5. juli afholder Chess House Aarhus Sommerskak med 7 runder over 4 dage. Der tages Corona-forholdsregler, og derfor er antallet begrænset til 26 spillere. Pt. er der 7 tilmeldte, men det kan hurtigt tage fart, så skal du med, så kig og tilmeld dig her.

   Chess House holder i øvrigt sin generalforsamling onsdag den 24. juni (nok kl. 19.00), se den gamle indkaldelse her, og følg i øvrigt med på chesshouse.dk.

 

Husk Generalforsamlingen!
(9. juni 2020) Af PE Nielsen

   Husk klubbens Generalforsamling, der afholdes i Chess House torsdag kl. 19.30. Det er også vigtigt, at vi mødes her i den aftagende Corona-tid og sammen tager bestik af situationen, et ekstrapunkt som Kan vi spille lynskak er særdeles aktuelt. Hertil kommer naturligvis det gængse med beretning, regnskab, valg etc, og så vender vi måske også næste års 90 års fødselsdag!

 

Så må der spilles nærskak igen!
(8. juni 2020) Af PE Nielsen

   Så kom det glædelige budskab, omend med en bitter lynpille: Der må spilles nærskak igen! Læs nærmere på skak.dk her.

 

DM i lyn på nettet
(28. maj 2020) Af PE Nielsen

   DM i lyn på nettet blev afholdt i søndags over 13 runder med 92 deltagere. Jonas Bjerre vandt overbevisende med 10½! Martin Bækgaard var med og kom ind på en flot 7. plads med 9, men to af  vore B-medlemmer, Mads og Filip Boe pressede Jonas allermest og kom ind på hhv. 2. og 3. pladsen, begge med 9½. Link til skak.dk's beretning her.

 

Opfordring
(14. maj 2020) Af PE Nielsen

   Som det fremgår to artikler nedenfor, udkommer NORDRE Nyt pr. 1/7. Der kommer næppe automatisk en masse stof til dette nummer, så - for at vi kan få et indholdsrigt blad - her en kraftig opfordring fra Redaktøren til, at du indsender dit bidrag!

Det kan blot være et parti, du ønsker at dele, eller en beretning om, da du vandt X-turneringen, fik din titel, blev klubmester, blev pokalmester, blev Århusmester, blev Danmarksmester eller sågar Verdensmester! Tænk hurtigt over det, send mig straks en mail om, at du påtænker et indlæg, tryk her. Og så er din deadline i øvrigt torsdag den 11. juni (med mindre andet aftales).

 

Røg ud fra Unionen og Magnus
(13. og 15. maj 2020) Af PE Nielsen

   Så kom der røg ud fra Unionen, ikke just lyse udsigter, men det var jo forventeligt. HVIS der igen kan spilles skak i efteråret, spilles den afsluttende dobbltrunde i Xtraconligaen omkring første september (Festugen!), DM afholdes i Efterårsferien, og så er pokalturneringen måske ikke helt død endnu og der opereres med finale omkring 1. oktober. Men indtil videre: Spil online-skak og læs Dagens Opgave! Læs nærmere om Unionens udmelding her.

   I forbindelse med lanceringen af et nyt turneringskoncept har VM Magnus Carlsen udtalt: "Intet tyder på, at der vil blive spillet turneringer ved skakbrættet lige foreløbig". Jeg er desværre bange for, han har ret ....

 

Ny forårsplan i lyset af coronasituationen
(10. og 16. maj 2020) Af PE Nielsen

   I forlængelse af Regeringens seneste udmelding, har bestyrelsen besluttet følgende:

1.  Generalforsamlingen afvikles torsdag 11. juni kl. 19.30 i klubbens lokaler med den tidligere indkaldelse (se klubbladet).
     Det betyder, at evt. forslag til behandling skal sendes til formanden senest mandag den 1. juni.

2.  Klubmesterskabets 3 runder fra foråret annulleres og et nyt klubmesterskab indkaldes til efteråret med samme format som foråret (8-mandsgrupper), så en klubmester 2020 kan findes. Det er pt. uvist, om de spillede partier rates, her afventes en tilbagemelding fra DSU / ratingkomitéen (Skakhåndbogen § 4.5.3: RKF kan efter samråd med resten af RK undlade at rate turneringer, som har en uregelmæssig afvikling).  Betalt indskud tilbagebetales og der uddeles ikke præmier.

3.  Klubbladet vil udkomme som normalt pr 1. juli med reduceret indhold (evt. suppleret med opgaver, gamle artikler, sædvanlig formalia osv.). 

Endelig er vi spændte på mere konkrete udmeldinger om fase 3 (og 4), det er jo desværre meget usikkert, hvornår der igen kan spilles "face2face"-skak. Men skulle det blive muligt, vil lynmesterskabet blive afholdt torsdag 18. juni kl. 18.45. Og jubilæumsmødet forventes også at blive afholdt på én af junidagene, senest torsdag den 25/6.

 

Pokalskak aflyst
(30. april 2020) Af PE Nielsen

   Formanden har bedt mig meddele, at pokalskakken som forventelig er aflyst i år, på 6.HK's hjemside meddeles dette således: "Dansk Skak Union har meddelt, at pokalfinalen er aflyst, og hovedkredsen aflyser derfor også de indledende runder, der skulle være afviklet 20. maj i Chess House".

   Bestyrelsen tager i øvrigt bestik af situationen, slev har jeg svært ved at se face-to-face skak foreløb, men vi får se ... Første arrangement skulle jo være Lynmesterskab den 14. maj, fire dage efter regeringens nye udmelding.

 

Dagens opgave
(17. april 2020) Af PE Nielsen

   Efter aflysningen af årets Bededagsturnering blev rubrikken nederst til venstre på forsiden af nordre.dk ledig, og jeg fik den idé at bringe Dagens opgave, mens vi venter på bedre tider .... Opgave skal forstås i bred forstand, så vi vil komme omkring alle spillets faser; det behøver ikke være en kombination, men kan være en plan eller et pudsigt indfald! Opgaverne vil alle være af spillere, der nu eller tidligere har repræsenteret Nordre.

   Løsningerne kommer dagen efter og vil være et screenshut af partiet med spagfærdige udråbs- og spørgsmålstegn.

   Jeg har såmænd partistof nok, men jeg hører da meget gerne fra Nordre-læserne, hvis de har noget velegnet på sinde! Har du, så send mig en mail med en PGN-fil vedhæftet (et ubetinget krav!); jeg tager på samme mailadresse også imod såvel positiv som negativ kritik.

 

Ungdoms-DM i onlineskak - referat
(11. og 14. april 2020) Af PE Nielsen

   På mandag afvikles et uofficielt online DM for Ungdomsspillere, og Filip Holm er tilmeldt gruppen U20. Betænkningstiden er 7 minutter + 3 sekunders tillæg. Læs nærmere om arrangementet på skak.dk her.

   Intet mesterskab denne gang, men i alt fald en meget speciel oplevelse "rigere" .....

   Filips far Ken Holm har i fællesskab med Filip lavet denne beretning om den mærkværdige oplevelse:

   Først og fremmest er det godt at se, at der tænkes i andre baner, når man ikke kan spille nærskak. Men man skal nok prøve nogle forskellige modeller for at komme frem til nogle gode turneringsformer, i den ovenstående turnering havde man valgt at spille to turneringer, som begge gjaldt med i det endelige mesterskab. Turnering nr. 1 om formiddagen var en Open med ca. 100 deltagere, og turnering nr. 2 om eftermiddagen var opdelt i aldersgrupper.

   Betænkningstiden var sat til 7 minutter plus 3 sekunder, en meget besynderlig tid, og det afspejledes også i resultaterne: Alle de spillere, som havde spillet tilstrækkeligt med turneringer med denne betænkningstid, endte foran de spillere, som ikke havde spillet denne tid før - et "lynparti" som varer 10 minutter? Det betød at det ikke var let at disponere sin tid, da der ikke var tale om en klassisk lyn, men i stedet en "næsten" hurtigskak (15 minutter rent gælder teknisk set som et "lynparti").
 

   Derudover parres man tilfældigt imod en modstander, som pt. ikke har et parti i gang - og når man spiller imod samme spiller for anden gang i sit femte parti, så er det bare ikke særligt godt turneringsmæssigt. Filip spillede flere partier imod i hvert fald 4 forskellige spillere i løbet af de to turneringer, hvilket ikke giver en rigtig følelse af et mesterskab, men mere at det hele er ret tilfældigt.

   Det er også et problem, når en turnering kører i kun en time - f.eks. måtte Filip og en modstander tage en remis i det sidste parti i turnering nr. to "kort før lukketid", idet de ellers var kommet over grænsen for turneringens afholdelse, hvorefter ingen af dem kunne få hverken et eller et halvt point!
 

   Der var også stor forskel på, hvor mange partier de enkelte deltager fik spillet - nogle fik spillet omkring 5-6 på en time, andre 13-15 - det giver også stor forskel i slut tabellen, og når man samtidigt spiller imod modstandere, som spiller partiet ud, selvom de er stort bagud, så får man ikke spillet så mange partier som de, der har modstandere som opgiver hurtigt for at få et nyt parti med ny mulighed for gevinst. Derudover var der åbenbart fri tilmelding, således at spillerne ikke behøvedes at skulle spille i deres egen årgang, hvilket var med til at mudre billedet yderligere.
 
   Man bør heller ikke afholde et mesterskab, hvor identiteten ikke er gennemskuelig - de fleste spillere ville ikke stå ved deres navn og havde derfor besynderlige identiteter - dette kan man sagtens gøre til hverdag, men i forbindelse med et mesterskab bør man være identificerbar, ellers er der ingen garanti for, hvem er der hvem!

   Rent resultatmæssigt blev det på det jævne, den endelige placering blev baseret på resultaterne i de to turneringer samlet.
 

Turneringen blev i øvrigt en triumf for B-medlem Filip Boe, læs mere om resultaterne på skak.dk her.

 

Nu lukket til og med den 7. maj
(7. april 2020) Af PE Nielsen

   Meddelelse fra Formanden: I forlængelse af gårsdagens Corona-melding fra regeringen lukker Bestyrelsen til og med torsdag den 7. maj. Tidligste genåbning bliver derfor torsdag den 14. maj, hvor der som oprindelig planlagt spilles Lynmesterskab.

   Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvad man gør med Klubmesterskabet, men Bededagsturneringen er beklagelig aflyst i år.

Hold jer muntre derude, eller måske nærmere derhjemme.

 

Klubblad og frimærke med Sloth
(1. april 2020) Af PE Nielsen

   I dag har jeg afhentet det færdige nye nummer af klubbladet, og de vil snarest blive overdraget til vores kasserer, der vil sørge for udsendelsen,

så du må regne med ca. en uges leveringstid, med mindre kassereren anvender nedenstående .          
 

   Som man kan læse nærmere om på skak.dk her, skulle Post Danmark pr i dag have udgivet et frimærke med Jørn Sloth,
værdi 29 kr. Vurdér selv ægtheden ;-)

 

Tentativ plan for Klubmesterskabet
(31. marts 2020) Af PE Nielsen

   Fra formanden og turneringslederen har jeg modtaget denne nye foreløbige plan for færdiggørelse af Klubmesterskabet:

Thomas og jeg har efter statsministerens halve åbning i går aftalt, at vi varsler fortsættelse af klubmesterskabet på følgende aftener:
Torsdag den 16. april: 4. runde, torsdag den 23. april: 5. runde, torsdag den 30. april: 6. runde og torsdag den 7. maj: 7. runde.
HVIS samfundet er lukket op, hvilket nu stadigvæk er meget usikkert.
   Herudover er pokalskakken i 6. hk udsat til onsdag den 20. maj med tilmeldingsfrist fredag den 15. maj, tilmelding fortsat til Mikkel.

 

Aflysningerne forlænget
(23. marts 2020) Af PE Nielsen

   Som konsekvens af Mettes forlængelse af Corona-tiltagene til og med den 13/4 er nu også klubaftenerne den 2/4 og 9/4 aflyst/udskudt.
Næste åbne klubaften er derfor tidligst den 16. april. Hvad der nærmere sker omkring klubturneringen, hvor runderne 4 og 5 rammes, er endnu u
afklaret. Klubmødet om jubilæet er ligeledes udsat på ubestemt tid. Hold dig løbende orienteret her på nordre.dk.

  .... indtil videre må du desværre nøjes med lidt Corona-skak

 

Aflysninger på grund af Covid-19
(12. marts 2020) Af PE Nielsen

   Meddelelse fra formanden:

   "På baggrund af nations tilstand i form af Covid-19 udbrud vil klubben ikke udsætte medlemmerne for fare og aflyser nu klubaftenen den 12. marts og udsætter Per Hansens foredrag til senere. Hermed følger vi opfordringen fra regering og myndigheder i lighed med Dansk Skak Unions anbefalinger via deres hjemmesider.

   Hvorvidt dette berører klubmesterskabet og foråret i øvrigt vil bestyrelsen løbende holde medlemmerne orienteret om via hjemmesiden. Foreløbig holder vi lukket den 12. marts og så må vi se, hvad der sker i ugen, der kommer. Der opfordres på skak.dk (læs her) til at holde lukket helt frem til 15. april, men det tager vi lige uge for uge. Hold øje med hjemmesiden den næste uges tid og pas på jer selv derude".

Opdatering fra formanden kl. 16: "Som forening kan vi ikke forsvare andet at følge myndighederne og derfor holde lukket resten af marts. I dag er der mail fra Kultur og fritid om, at de holder lukket frem til 27. marts, så derfor gør vi det samme."
Næste åbne klubaften er derfor tidligst 2. april. Hvad der nærmere sker omkring klubturneringen, hvor både 4. og 5. runde rammes, er endnu uafklaret.

   Tom har endvidere sendt mig dette fra Dansk Skak Union:

   "Med henvisning til Statsministeren og Sundhedsstyrelsen pressemøder angående coruna-virus skal det hermed meddeles, at runde 8 og runde 9 i Xtracon Skakligaen foreløbigt er udsat på ubestemt tid".

 

Nordre III sejrer og ender som nr. 6
(11. marts 2020) Af PE Nielsen

   I aftes spillede Nordre III sin sidste kamp, og det blev til en fin sejr på 4½-3½ over Silkeborg II. Dermed ender holdet på 6. pladsen med 26 points med god luft på 5 points til den kedelige 7. plads, som Aros I må leve med. Skanderborg II blev som forventet en suveræn vinder af gruppen. Holdets præstation er utrolig solid og jævn, ingen afviger mere end et point fra forventet, og kun to spillere scorede over 50%: Søren Korshøj med 3½ af 6 og så:

Topscorer Jonas Nielsen med 4 af 6 mulige, ca. 1 over forventet   

Link til Sørens referat her og slutstillingen her.

 

Klubmøde om Nordres 90 års jubilæum
(9. marts 2020) Af PE Nielsen

   Bestyrelsen indkalder til klubmøde Torsdag 2. april 2020 kl. 19.00:

   I anledning af klubbens 90 års fødselsdag 17. november 2021, vil bestyrelsen hermed gerne invitere alle klubbens medlemmer til møde i vores lokaler Katrinebjergvej 111a. Vi finder det mest rigtigt i åbent fora at høre, hvordan medlemmerne har lyst til at fejre den runde dag i klubben, og derfor vil vi benytte aftenen til at lytte til forslag, gode ideer, erfaringer etc. Umiddelbart Herefter vil bestyrelsen gå i gang med planlægningen af selve arrangementet. Vi håber at så mange som muligt af jer medlemmer af skakklubben vil møde op og være med til at udforme og have indflydelse på det arrangement, der vil stå som en meget vigtig mærkedag og milepæl i klubbens historie.

Vi lægger i bestyrelsen op til 3 hovedtemaer for jubilæumsarrangementet:

   1.  En jubilæumsturnering (i en eller anden udformning)
   2.  Et specialarrangement   (Simultan, foredrag etc.)
   3.  Jubilæumsfest

   Det vil så på opfordring og debat fra medlemmerne være op til os at lande arrangementet på bedst mulig vis ud for de 3 hovedtemaer, der her er skitseret. Har du ikke mulighed for at komme på aftenen, er du hjertelig velkommen til at sende en mail til bestyrelsen eller møde os i klubben med dine tanker for arrangementet. Vi håber på at se så mange af jer til april, og hvem ved: Måske vi får lejlighed til at se nogle ansigter, vi ikke har set i mange år…

   På bestyrelsens Vejene     
   Mikkel Hansen Formand

   Arkivfoto fra receptionen ved 75 årsjubilæet i 2006

 

Foredrag ved Per Hansen
(9. marts 2020) Af PE Nielsen

   Et foredrag for (primært) basisspillere, der er værd at genhøre!

   Torsdag kl. 19.00 præcis holder Per Hansen foredrag i klubben. Det er i al væsentlighed en gentagelse af foredraget sidste år og er primært for basisspillere. Per tager udgangspunkt i sin statistik over basisspilleres partier, og han mener at have konstateret, at 95% af partierne afgøres på udvikling, bindinger og udækkede brikker! Per bygger det op på nogle huskesætninger som fx HEDBU: Hvad er det bedste udviklingstræk? og US: Undgå svækkelser!

 

Nordre II gjorde arbejdet færdigt!
(8. og 10. marts 2020) Af PE Nielsen

     

Skoleaulaen, hvor vi spillede, var udsmykket med store skilte på væggene med positive opfordringer - dejligt!

 

Så er vi i gang! I alt fald Jan Rewitz her siddende forrest til højre. Peer Ole Pedersen (gående) måtte vente lidt længere, før modstanderen dukkede op

 

Sort er i trækket, hvordan gøres arbejdet færdigt?
Thor Andersen - Filip Holm
Rigtigt er 38...Txd8 og sort vinder. I stedet nappede Filip løberen med 58...Dxe2?? Heldigvis så modstanderen ikke det meget flotte 59.Dg7+!! Lxg7 60.Sf6 ++ og mat!
og Filip vandt alligevel!

 

 

Sort er i trækket,
hvor skal kongen hen?
Lars Noe - Henning Jensen
50...Kg5 er let remis. Sort spillede i stedet: 50...Ke4?? 51.Kh4 Kf3 52.Kxh4! Kxg3 53.Kg5 ..... 56...Kc3 57.Kc5 Kb2 58.Kb6 Ka3 59.Ka5! og sort opgav!

   Andetholdet gjorde i dag arbejdet færdigt og hjemhentede endnu en andenplads i 3. division! Med en solid sejr på 5½-2½ over Fredericia II - Fredericia I rykker i øvrigt op i ligaen! - blev vi en sikker nr 2 med 3½ op til Esbjerg og 4 foran de nærmeste, der endte med at blive Haderslev. Haderslev slog nemlig Viby med hele 6-2 og sendte dermed Viby ned i Mesterrækken sammen med Evans II. Der var lidt slinger i de individuelle præstationer, og hele og halve points føg over brættet ...! Et par af eksemplerne kan ses overfor, løsninger på tirsdag! Link til Michael Øe's referat her. Link til slutstillingen her.

 

 

Tom og Johan forsvarer deres føring!
(5. marts 2020) Af PE Nielsen

   Tom besejrer Svend Aage

   Det var en fredelig aften med mange remiser, dog ikke i topstriden! Tom spillede mod Svend Aage Madsen som noget nyt Najdorfvarianten i siciliansk i forhånden. Det slap han fint fra, fik et stærkt centrum og tryk ned i f-linien, som resulterede i sejr. Sejr blev der også til Johan Hardlei, der med taktiske finesser i slutspillet besejrede Michael Øe. Dermed fører de to fortsat, nu med 2½ af 3. Vagn Jensen og Mikkel Hansen har de seneste år spillet en del remiser indbyrdes, og sådan gik det også i aften, men absolut ikke uden sværdslag! Mikkel stod meget trykket, men da Vagn ikke fandt det stærkeste, Blev det til et officersoffer og efterfølgende evig skak! Runden blev desværre skæmmet af, at Lars Andersen ikke havde styr på sit afbud, så han taber uden kamp til Leif Møller.

   I de øvrige grupper blev det til lutre remiser med undtagelse af, at Thor Kejser besejrede Albert Skjødt. Stillingerne her.

 

Holdafslutninger og Per Holst i aktion
(5. marts 2020) Af PE Nielsen

   På søndag spiller Nordre II sidste runde ved stævnet i Fredericia, modstanderen er Fredericia II. Meget skal gå galt, hvis andenpladsen skal smutte, men Esbjerg når vi ikke, så endnu en andenplads er meget sandsynlig! Nordre III spiller på tirsdag sin afsluttende runde i Skanderborg, og modstanderen hedder Silkeborg II. Der er 6 points ned til nedrykningspladsen, og selvom de to bundhold mødes, bør det ende godt!

   Regerende Senior DM Per Holst spiller fra i morgen fredag og frem til den 15/3 Senior VM for hold i Prag for Nørresundby. Holdet er knapt så stærkt som tidligere, og som DM'er har Holst måttet tage uriasposten på førstebrættet! Turneringens hjemmeside har du her, og resultaterne skulle kunne følges her og online her.

 

Chess House: Superlyn og generalforsamling
(5. og 6. marts 2020) Af PE Nielsen

   Hvis du er hurtig, kan du nå at komme med i Chess House's Superlyn i morgen aften, der er tilmelding indtil 18:30, og turneringen starter kl. 19:00, link her. Næste Superlyn er i øvrigt skamasat til den 3. april. Og så er der ordinær generalforsamling i Chess House onsdag den 25. marts kl. 19:00, link til indkaldelsen her.

   Superlyn: Nordre var stærkt repræsenteret ved Superlyn'en, hvor 8 mand spillede dobbeltrundig. Jeg var suveræn denne aften, og sejren var i hus før de sidste to runder, jeg scorede 10½ af 14. Dennis Hemdorff var én af to vindere over mig, og han nappede med 8½ præmien som bedste under 2000, link til tabellen her.

 

Grimt nederlag til 1. holdet, 2. holdet vandt
(23., 24. og 26. februar 2020) Af PE Nielsen

   Det blev ikke Nordre I's dag i det københavnske, i stedet et grimt nederlag på hele 2-6 til Øbro, mere end 1½ under forventet. En enkelt sejr blev det dog til, nemlig Martin Bækgaard på førstebrættet! Der  var remiser til Jan Christensen og Per Holst, resten måtte ned med nakken. Holdets skæbne er nu endegyldigt beseglet inden den afsluttende dobbeltrunde, der er i praksis (pga. matchpoints) 10 points op til den reddende 8. plads. Link til stillingen her.

  Der var storstævne hos Evans, ud over Evans' tre hold spilledes også ligakampen Jetsmark-Nordkalotten her

   Noget bedre gik det Nordre II, selvom modstanderne pludselig havde puttet to spillere ind i toppen! Vi levede nemlig nøjagtig op til det forventede med en sejr på 5½-2½. Og det blev netop på de to topbrætter, vi tabte, hertil en remis på sidstebrættet. Men herimellem er der jo fem brætter .... og dermed 5 points! Med resultatet cementerer andetholdet 2. pladsen og kommer givetvis i mål med målsætningen - Esbjerg er os for gode, men de andre ...! Link til stillingen her.

Forrest spiller Filip remis (den snakker vi ikke mere om!), men bagved sidder en række vindere!    

Lidt kombinationsøvelser, løsninger senere:

     

Sort har lige spillet 19...Tad8.
Er det tid at høste e4-bonden?
Poul Erik Nielsen - Sixten Max. Thestrup:
Jeg har spillet lidt for smart og bør nu ty til 20.Tfd1, selvom sort også her står bedst. I stedet skete: 20.Scxe4? Sxe4 21.Sxe4 Lc4! og sort vandt pga. pointen Lc4-d3 en kvalitet og partiet.

 

Sort har lige givet skakken 30...Dg4+,
da 30...Dxf4 31.Dh5+ er uvist, og nok remis.
Hvad skal hvid svare på skakken?
Amin Yahyaoui - Benjamin Christensen:
Der skete 31.Dg2?? Txf1+!! og Hvid opgav!
I stedet holder 21.Sg2! formentlig remis pga. truslerne på 7. række.

 

Sort har lige spillet 13...g5. Hvor skal
løberen hen ... eller er 14.Df3 en mulighed!?
Dennis Hemdorff - Vitus Bondo:
Hvid vovede 14.Df3? og slap godt fra det, da sort ikke så: 14...dxe5! 15.dxe5 Sd7! med officersgevinst! 

 

Sort er på hælene og
har lige spillet 17...g5.
Hvordan fortsætter hvid mest effektivt
?
Michael Øe - Jørgen Aaskov:
Michael valgte 18.fxg4 og vandt. Men mere effektivt er: 18.Shf5! Sf6 19.Lxg5! hxg5 20.h6 Lh8 21.h7+! Sxh7 22.Sh6+ Kg7 23.Sgf5+ Kg6 24.f4 Sf6 25.Sg4/Sg8!

 

Aarhusmesterskabet i lyn
(22. februar 2020) Af PE Nielsen

   Der var 24 deltagere i AaM i lyn, og det var et særdeles stærk felt! Det lykkedes kun mig at nå A-finalen. Den første jeg efter 2 runder med max, men så gik det ellers ned ad bakke, kun ½ i de sidste fem! Tom Petri måtte tage til takke med B-finalen, her gjorde han det imidlertid storartet med en 2. plads! Vores anden præmie tilfaldt Benjamin Christensen, der vandt C-finalen med maksimum 7 af 7!

   Benjamin taber et armageddon parti til Kai Munk og ender i C-finalen, som han så vinder med max!

   Mads Boe vandt mesterskabet efter en spændende afslutning, hvor han besejrede Martin Matthiesen 2-0, læs nærmere her, hvor der også er enkeltresultater.

 

Kommende holdkampe
(21. februar 2020) Af PE Nielsen

   På søndag tager førsteholdet den lange tur til hovedstaden for at spille en enkeltrunde imod Øbro. Øbro ligger på 8. pladsen, så er der nogen, der skal "hentes", så er det Øbro, men vi ligger desværre så langt bagefter, hele 6½ points, så der skal en storsejr til, hvis det skal nå at blive spændende. Link til tabellen her.

   Andetholdet skal en tur til Vejle, hvor vi møder bundholdet Evans II, så der skulle være gode muligheder for at konsolidere den nuværende andenplads; vi er 5½ efter Esbjerg på førstepladsen, så oprykning er ikke realistisk. Link til tabellen her.

   Næste torsdag er det så Nordre III, der skal i kamp; der spilles på hjemmebane mod Aabyhøj I, som er et af de andre  hold, der inden for 2 points ligger næsten lige med os, og der kæmpes om placeringerne 3-6. Som nr 6 har vi bred margen til nedrykningspladsen, nemlig 6 points! Link til tabellen her.

 

2. runde i Klubmesterskabet
(21. februar 2020) Af PE Nielsen

   Fra Tom Petri har jeg modtaget følgende beretning om begivenhederne:

   Kun fem partier blev spillet i anden runde og slet ingen i den nederste gruppe. Det var endda lige ved kun at blive fire, da Oluf Øe kom næsten 1 time for sent, men alligevel lykkedes det ham med hurtigt spil og et smart gennembrud i centrum at få Søren på glatis, så han trak i nødbremsen med et remistilbud i en kompliceret stilling. Remis. I det andet parti i Gruppe 2 sad Filip Holm med de hvide i en fransklignende stilling, hvor sort havde spillet g6. Centrum blev lukket, Filip afslog remis og gik efter Oehlerichs konge, og da sort ikke kunne få brikker nok med i forsvaret, blev det meget farligt, og Filip eksekverede effektivt. 1-0.

   I Mester overraskede formanden Lars Andersen med firbondevarianten i kongeindisk. Lars reagerede passivt, og Mikkel fik en overvældende stilling, uden dog at finde det afgørende. Lars holdt sammen på det og fik i evig tidnød rodet det sammen, og de endte i et dobbelt tårnslutspil, som så lidt bedre ud for sort, og Lars kørte det også hjem. 0-1

   Vagn så ud til at komme godt fra åbningen, men idérigt forsvar fra Johan gjorde det svært for Vagn, der formentlig havde en bedre fortsættelse end den valgte. I hvert fald kom én af hans officerer i knibe, og Johan fik T+L+L mod T+T, og trods evig tidnød og Johans insisteren på at næsten at bruge alle 30 sekunder til hver eneste træk, kørte han den sikkert hjem. 1-0. Leif spillede mod mig sit solide London system, og da c-bønderne hurtigt blev byttet, endte vi i en ret flad stilling. Lidt optimisme på dronningfløjen gjorde dog, at jeg pludselig fik lidt initiativ, og da Leif fik reageret forkert, stod alle mine brikker rigtigt, og det spillede næsten sig selv. 0-1

 

Per Holst blev Senior-DM!
(15. februar 2020) Af PE Nielsen

   Det lykkedes Per Holst at bevare sit halve points forspring i sidste runde! På nabobordet var rivalen Bjarne Rasmussen presset af Jens Kølbæk, og han måtte give en kvalitet for en bonde for at overleve Kølbæks angreb; kort efter blev der dog taget remis. Det betød, at Holst skulle have en halv i hus for at sikre sig mesterskabet, og det klarede han med bravur i en principiel franskmand, det hele endte i et lige springerslutspil med 4 mod 4; modstanderen John Mortensen valgte at tage remis i træk 37.

  Per Holst (tv) vinder i 5. runde et spændende nøgleparti over Ivan Sørensen, der var drama på!

   Per spillede sikkert, men også ærgerrigt, da han mente, at skulle det være, ja så skulle det være i år! Starten var blød med en pind og så to halve; men da han i 4. runde vandt i en fransk afbytningsvariant, gik han all-in i 5. runde og trak det længste strå i en rigtig gyser! Kravet var nu sejr over den på det tidspunkt førende basisspiller (!) Bjarne Rasmussen. Det blev sikkert indfriet, og med remisen i sidste runde kom mesterskabet altså i hus - Tillykke Per!

   Link til live her, og turneringstabellen finder du her.

 

Aarhusmesterskabet i gang!
(14. og 16. februar 2020) Af PE Nielsen

   I aften kl. 18.30 går Aarhusmesterskabet i gang i Chess House med 43 deltagere. I aften spilles tre runder hurtigskak (20 minutter plus 5 sekunder pr træk), og der fortsættes med to koordinerede partier både lørdag og søndag (kl. 10 og kl. 16). Nordre har fem deltagere (seedningsnr. i parentes): Nina Høiberg (7), Thomas Klitgaard (8), Per Oehlerich (17), Filip Holm (18) og Jonas Nielsen (27). Feltet har i toppen GM Henrik Danielsen, IM Bjørn Ochsner og IM Jens Ove Fries. Link til live her og tabellen her.

   Sådan gik det fredag: Vore fem deltagere er kommet nogenlunde fra start som forventet. Mest positivt er det, at Per Oehlerich har 2 af 3, i 2. runde blev det til sejr over Charles Dumas (Aarhus/Skolerne), som Per Holst tabte til i ligaen. Nina, Per og Klitgaard har alle 2, Filip 1½ og Jonas 1.
   I 5. runde mødes i øvrigt Nina og Oehlerich! Kun Danielsen og Ochsner har 3 af 3, så vi står op til et brag i morgen kl. 10, når de mødes!

   

 

Nina var kommet i fint selskab i 3. runde, her går det dog galt mod selveste GM Henrik Danielsen!
Forrest vinder Bjørn Ochsner (tv) over Johan Hardlei

 

Oehlerich (forrest th) vandt de to første, i 3. runde må han dog ned mod Klitgaard

 

Filip er næppe tilfreds, første runde tabt med tårn mere, og 2. runde kun remis; sejren kom dog i 3. runde

 

Jonas tabte planmæssigt i 1. runde, herefter to remiser mod ligeværdige modstandere

   Lørdag-søndag: Det blev ikke noget stort mesterskab for Nordrefolkene, kun to vandt rating; det var Oehlerich, der scorede 2 af 4, hvilket var 0,1 over forventet (!) og så Filip, der scorede ½ over forventet. Ellers var det udtur for de tre øvrige. Klitgaard sluttede som den højstplacerede på 4½, herefter kom Nina og Oehlerich med 4; Filip satsede forståeligt men for hårdt i sidste runde og tabte, dermed sluttede han på 3½; det betød i øvrigt, at Oehlerich nappede 2. pladsen i præmiegruppen! - og endelig endte Jonas på 3.

   Der var spænding til det sidste om mesterskabet, idet Ochsner og Danielsen begge havde 5½ før sidste runde. Danielsen valgte at tage en hurtig remis mod Jens Ove Fries og lod det så være op til Ochsner; Bjørn Ochsner var ihærdig og vandt sit parti og kan nu kalde sig Aarhusmester 2020! Hvis du studerer tavlen (link i øverste afsnit), skal du lige være opmærksom på, at ratingberegningerne kun køre på de sidste fire (koordinerede) runder!

 

Senior DM - Per Holst alene i front!
(10. og 13. februar 2020) Af PE Nielsen

   I aftes indledtes Senior DM, som spilles i Løgumkloster, og trods vejret nåede vist alle frem til start! Vi har Per Holst med i den "rigtige" seniorklasse, 65+, og han er seedet som nr. 3 efter Jørgen Jørgensen og Jens Kølbæk. Femte seedet er b-medlem Per Hansen, og jeg ved fra særdeles pålidelig kilde, at han har forberedt sig intenst! Holst har lagt fornuftigt ud med 1½ af 2, mens Hansen efter sejr i første runde desværre tabte 2. runde.

   Torsdag aften: Jeg har de sidste par dage besøgt Senior DM i Løgumkloster, og der var smæk for skillingen! Onsdag spilledes fjerde runde, og Holst og Hansen vandt over henholdsvis Hans Jørn Andresen og Arne Christiansen, begge i flot stil! Også torsdagsrunden blev succes, Hansen måtte dog tidligt nøjes med en halv imod John Mortensen, men Holst kom ud i det helt store drama! Med hvid i hollandsk afslog Holst tidligt remis og gik hårdt på med et offer; det var fuldt korrekt, og Holst bevarede trykket og vandt bonden igen. Men så skete det frygtede, modstanderen - Ivan Sørensen - slap ud af Holsts greb med et smart midlertidigt kvalitetsoffer, nu var sort måske ovenpå!? Ingen vidste det! Men det efterfølgende skæve slutspil vandt Holst smart, da Ivan ikke forsvarede sig korrekt - se nedenfor!

   

 

Per Hansen (th) gør i 4. runde det onde ved
Arne Christiansen

 

5. runde: Slutspilsdrama mellem Per Holst (tv) og Ivan Sørensen

 

Holst (hvid) er blevet snydt, og Ivan har fordel efter 40...Tc4! Han vælger i stedet 40...c2 41.Lxc2 Lxc2 42.f6 Ta8?! 42...Lg6= 43.e6 a4?? 43...Lg6!= 44.f7 Lg6 45.f5 Lxf7 45...Lh5 44.Ta7! taber også 46.exf7 Tf8 47.f6!! og Sort opgav

 

Trods det elendige vejr blev det da også til lidt Løgumkloster-turisme, her er parti fra klosterkirken

   Fredag spilles næstsidste runde, og Holst møder med hvid den førende Bjarne Rasmussen fra Varde - turneringens store overraskelse, seedet som nummer 25 fører han gruppen med 4½ af 5, et halvt foran Holst - følg med live fredag kl. 13!

   Fredag eftermiddag: Holst vandt med de hvide i sikker stil over den førende Bjarne Rasmussen og er nu alene i front før sidste runde. Sidste runde byder på John Mortensen med de sorte, John og Bjarne er de eneste, der kun er et halvt efter Holst .... Sidste runde spilles i morgen kl. 10, vel at mærke efter aftenens stævnefest! Bjarne skal i øvrigt op imod Kølbæk, og selvom Kølbæk ikke har vist storform, er han svær at vinde over, så remis kan være nok ....

   Der spilles hver hverdag kl. 13 og der sluttes af lørdag kl. 10. Der sendes live (i dag kom det dog ret sent i gang) her, og turneringstabellen finder du her.

 

Spændende udlæg i Klubmesterskabet
(7. februar 2020) Af PE Nielsen

   Det blev en spændende første runde i Klubmesterskabet! I Basis 2 blev der kun spillet ét parti, sejr til kassereren, der også var favorit. I Basis 1 kom den store overraskelse, da Filip Holm måtte ned mod en ny gæst: Jens Otto Grabau fra Stouby; Flemming Pagh blev den anden vinder i gruppen med sejr over Oluf Øe.

   I Mesterskabsklassen var der også overraskelser: Leif Møller måtte ned mod Sved Aage Madsen, og Tom Petri afgav en remis imod Mikkel Hansen; der blev spillet Dronningindisk, og Tom havde med de hvi´´e et godt initiativ, men han var ikke skarp nok i et par afgørende situationer, og i stedet fik Mikkel initiativet, det ebbede dog ud i remis ved en trækgentagelse. Vagn Jensen vandt over Michael Øe, mens det blev remis mellem Lars Andersen og Johan Hardlei. Med disse resultater er der åbnet op for et spændende mesterskab! Tavlerne her.

   Lørdag den 22/2 spilles AaM i Lynskak i Ches House, der spilles med 3 minutter plus 2 sekunder pr træk; se indbydelsen her.

 

Uafgjort til Nordre III og Klubmesterskab
(4. februar 2020) Af PE Nielsen

   I aftes mødte Nordre III VRS' førstehold på udebane. Med to sejre og fire remiser sikrede holdet sig et flot resultat på 4-4! Referatet er allerede på plads, læs det her.

   Og på torsdag går vi så i gang med årets klubmesterskab. Der er 23 deltagere, på samme niveau som sidste år. Ikke overraskende er Tom Petri igen favorit, og i år er det andre, der skal udfordre Tom, da sidste års mester, Nina Høiberg, ikke deltager. Spændende bliver det at følge næstratingfavorit Johan Hardlei (SK68), der helt sikkert vil sørge for nogle dramaer, han er kendt som tidnødsnarkoman! Ellers er rivalerne de kendte: Lars Andersen, Vagn Jensen, Michael Øe og Leif Møller. I Basis 1 er Per Oehlerich svag ratingfavorit, men Filip Holm er mindst en farlig konkurrent, måske endda favorit! I Basis II er kasserer Lars Christensen svag favorit, men der er flere alvorlige udfordrere! Husk at starttidspunktet er kl. 18.30! Link til turneringstavlerne her.

 

Bækgaard nappede hurtigskakmesterskabet
(31. januar 2020) Af PE Nielsen

   Tom Petri og Martin Bækgaard stod jo lige på 2½ af 3 efter førsteaftenen, så de tre sidste tre runder blev som forventet et kapløb mellem de to. Tom startede godt ud ved relativt ubesværet at besejre mig, men i 5. runde lykkedes det ham lige nøjagtig ikke at vinde et fordelagtigt slutspil mod Leif Møller. Tom vandt godt nok også i sidste runde, men Martin var sikker denne aften og vandt alle sine tre partier. Dermed fik vi i Martin en klar vinder med 5½ af 6, og vi undgik en ubehagelig (annonceret) korrektionsberegning, ikke mindst da tre spillere udgik denne aften (to da Filip blev/var syg).

  Sidste runde: Forrest vinder Martin (th) over en ellers velspillende formand; bagved vinder Tom (tv) over Jonas Nielsen

   Lars Christensen og Jonas Nielsen kæmpede hårdt i det stærke felt, men efter at have tabt til Lars fik Jonas sin belønning i næstsidste runde med en flot remis mod undertegnede, så alle kan absolut kæmpe med! Link til slutstillingen her.

 

AaM, Chess House og Klubmesterskabet og Nordre III
(30. januar 2020) Af PE Nielsen

   Per Oehlerich har gjort mig opmærksom på AaM, der afholdes i Chess House i weekenden den 14-16. februar. Der spilles i en Schweizer tre runder hurtigskak fredag, herefter to almindelige partier hhv. lørdag og søndag. Der er begrænset deltagerantal 48, og da der allerede er 22 tilmeldte, skal du ikke vente for længe med at tilmelde dig, hvis du er interesseret! Nordre har allerede fire deltagere, heraf to førsteholdsspillere. Indbydelse og tilmelding her.

   I øvrigt fra Per en kraftig opfordring til at tidligere - og også gerne nye! - medlemmer betaler deres Chess House kontingent, foreningen har netop nu brug for al den opbakning, den kan få. Du gør det ved at indbetale 400 kr på Konto 2251 - 3484 193486, husk at skrive "Medlem + navn" i Modtagertekst - og så i øvrigt: Tak fra Chess House!

   Klubmesteskabet: Der er pt. 18 tilmeldte til klubmesterskabet, der starter i næste uge. Det er i underkanten, der er plads til flere! Så en lille slutspurt op til sidste frist på søndag ville være velkommen! Link her.

   Endelig: På mandag spiller Nordre III igen i Vejlby! Denne gang gælder det VRS I, og efter 7-1 storsejren over VRS II ligger vi blot to point efter VRS I, så hvorfor ikke ...!

 

Indbydelse til 6. HK's Pokalturnering
(29. januar 2020) Af PE Nielsen

   6. HK og Chesshouse indbyder til kvalifikationsstævne til Pokalturnering 2020. Der spilles som tidligere i to rækker: Eliterækken og Bredderækken (ratinggennemsnit max. 1800; Ratingliste januar 2020 anvendes – se under pokalturneringen på www.skak.dk). Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A - medlem af samme klub. En klub kan tilmelde så mange hold, som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene.

   Nr. 1 og 2 i alle rækker kvalificerer sig til deltagelse i Landsfinalen, som afvikles pinsesøndag den 9. juni på Hotel Svendborg. Spilletid: 20 min. pr. parti. + 5 sek. pr. træk fra træk 1. Der tilstræbes 4 runder. Dato: Begge rækker spiller onsdag den 22. april. Spillested: Chesshouse (hvis det samlede antal hold i de to rækker overstiger 12, flyttes arrangementet til et sted med mere plads).

   Præmier: Hold, der kvalificerer sig til landsfinalen ved at spille indledende runder får fri buffet ved finalen som præmie (hold, der kvalificerer sig uden at spille indledende runde, betaler ikke indskud og vinder ikke fri buffet). Klubben betaler de tilmeldte holds indskud. Tilmelding: Klubben tilmelder hold mede deadline den 15/4. Hvis du ønsker at komme på hold, så send en mail til formanden (længe) inden da og gerne allerede nu, tryk her. Angiv evt. om du foretrækker Elite- eller Breddehold samt naturligvis dit navn!

 

Divisionsskak søndag
(24., 26., 27. og 28. januar 2020) Af PE Nielsen

   På søndag har begge vore divisionshold hjemmekampe: Nordre I møder Århus/Skolerne, der efter et par dårlige resultater overraskende ligger på 3. sidstepladsen. Så vi må forvente, at de hungrer efter en sejr, og vi får det givetvis svært i matchen. Desværre har vores hold sandsynligvis udspillet chancen for at forblive i Xtraconligaen.
   Sådan gik det: Århus/Skolerne stillede op i svækket tilstand, og vi havde derfor en forventet helt oppe på 3,70! Den levede holdet desværre ikke op til, ingen gevinster, men 6 remiser resulterede i et 3-5 nederlag. Værre gik det dog Skanderborg, der tabte overraskende stort 1-7 til Køge, kig her.
   Korrektion: Tom har korrigeret mig mht. forventet score: Vi
havde ikke 3,7 i forventet da Holsts modstander ikke er registreret med et dansk tal - den var nærmere omkring de opnåede 3 point, hvilket også var vores forventede i ELO. Link til Ninas fyldestgørende referat her.

   Nordre II møder Viby, der efter et stort nederlag til Esbjerg er rykket ned på en nedrykningsplads; men man skal lige tage i betragtning, at vi på andenpladsen kun har 3½ mere end Viby! Så det er en meget vigtig kamp, nederlag vil betyde nedrykningsspøgelser, mens en god sejr vil skåne os for dét! Vi har hele 5 points op til Esbjerg, så oprykning er ikke sandsynligt.
  
Sådan gik det: Vi stillede for første gang op i stærkeste opstilling og var over en halv bedre end det forventede i en flot 6-2 sejr over Viby, kun jeg svigtede på topbrættet (jo, jeg smed for tredje parti inden for 14 dage en klar gevinst væk ☹). Dermed konsoliderede vi 2. pladsen og fik væsentlig mere luft til bunden! Tabellen her, og Øe's hurtige referat her.

   Der var igen maksimum på bræt 7 og 8; forrest th Dennis, bagved Filip

   Du er meget velkommen som tilskuer i Chess House, begge kampe spilles søndag kl. 12. Link til tavlerne: Ligaen her og 2. Division Grupppe 3 her.

 

Delt føring i Hurtigskakmesterskabet
(24. januar 2020) Af PE Nielsen

   Ti spillere mødte til start i årets hurtigskakmesterskab. De nederste (Ken Holm, der efter første runde overlod pladsen til Jonas Nielsen, og Lars Christensen) har det svært, men kæmper bravt i et stærkt felt! Favoritter er Tom Petri og Martin Bækgaard, andetholdets bud er mig, Leif Møller og Filip Holm. Jeg blev i 2. runde pulveriseret af Martin, der spillede et flot parti. I 3. runde spillede Tom og Martin remis i et meget spændende slutspil; slutstillingen var vist vundet for Tom, men han kunne med under et minut ikke nå at regne det igennem og nappede trækgentagelse.

 Forrest det spændende remisparti mellem Tom (tv) og Martin, bagved taber Lars Christensen (tv) til Per Oehlerich

   Så de to fører altså med 2½ af 3, herefter kommer et helt kobbel på 2 points: Mikkel Hansen, Per Oehlerich, Filip Holm og jeg (jeg vandt over Filip i 3. runde). Så stærke spillere som Leif Møller og Steen Christensen ligger helt nede på et point. Der er nu lagt op til et spændende opløb mellem Martin og Tom, men vi andre vil bide fra os! Skulle der opstå ligestilling, gælder der almindelig korrektion (de to dårligste trækkes i første omgang fra) for Monradgruppen. Link til tabellen her.

 

Klub- og Hurtigskakmesterskab mv.
(21. og 28. januar 2020) Af PE Nielsen

   Som efterhånden en del har opdaget, er invitationen til årets Klubmesterskab nu lagt på, og der er allerede 12 tilmeldte, se her.

   Og klubbens Hurtigskakmesterskab løber igen i år over to torsdage, nemlig de to næstkomne! Der spilles tre runder pr aften, og for at være med, skal du møde op i klubben på torsdag senest kl. 18.45. Betænkningstiden er 20 minutter plus 5 sekunder pr træk.

   Opmærksomme læsere har sikkert bemærket, at Jørn Sloth i lørdags delte andenpladsen i Middelfarts hurtigskakturnering, læs mere herom her.
I forbindelse med turneringen blev Sloth interviewet af MelfarPosten, du kan læseinterviewet her.

 

Bededagsturneringen søsat!
(16. januar 2020) Af PE Nielsen

   Hovedansvarlige Leif Møller har allerede søsat årets udgave af klubbens ud ad til flagskib, Bededagsturneringen! Hr. Møller har annonceret den under Silkeborgs Juleturnering og sendt invitationen ud til kontaktpersonerne på tidligere deltagerhold, og allerede nu kan Leif melde 4 hold klar, sådan! Der spilles igen i år på Fjordsgades skole. Link til indbydelsen fra forsiden og her.

 

Torsdag: Fynsmestervarianten
(14. og 17. januar 2020) Af PE Nielsen

   På torsdag kl. 19.00 holder jeg oplæg til en tematurnering i Botvinnik-systemet, eller på dansk Fynsmestervarianten efter mange gange Fynsmester Axel Nielsen, som var en stor ynder af varianten. Du skal se det som en appetitvækker, som du kan bruge, hvis du spiller Engelsk, trænger til at alternativ eller supplement til det du ellers spiller med hvid.

   Jeg omtaler kort andre svar på Engelsk, men koncentrerer mig ellers om principperne (ikke konkrete varianter) i denne bondeformation:
    
som jeg efterhånden har spillet en del gange! Herefter spilles en tematurnering med tvungen åbning; ti minutters skak, hvor du så vidt muligt møder ligeværdige modstandere og spiller både hvid og sort i varianten.

   Poul Erik gennemgik åbningens temaer
Foto Ken Holm

Fredag: Der mødte 12 interesserede op, og de lyttede og spurgte ind til de temaer, der blev gennemgået. Herefter blev der spillet turneringer i åbningen, så alle prøvede den på egen krop. Det var nok ikke åbningernes skyld, men Steen Fup var bedst i den øverste gruppe, mens tre delte førstepladsen i den nederste.

 

Tredjeholdet i hopla!
(14. og 21. januar 2020) Af PE Nielsen

   I aftes besøgte tredjeholdet VRS II, og det blev nedslagtning af det klart undertippede VRS-hold; kun vores reserve på 8. bræt måtte ned: 7-1 til os, cirka én over forventet! Flere vandt arbejdssejre, men Efterårets profil var i angrebshumør:

   Søren Korshøj har hvid, hvordan fortsætter han?
Se her, hvad to g-bønder kan bruges til: 16.g4! Se7 17.gxf5 gxf5 18.g4! Sådan! Sorts kongestilling brækkes op, og hvid vandt hurtigt, se hele partiet i det næste klubblad!

 

Ikke no'n go' weekend
(11. januar 2020) Af PE Nielsen

   Førsteholdet var afbudsramt af en syg Per Holst. Jeg svigtede andetholdet og trådte til; det skulle jeg aldrig ha' gjort, jeg blev skurk ved at smide to superstillinger væk, begge til tab. I kampen mod Jetsmark var der nu også andre der smed væk, og vi måtte ned ½-7½. Meget skidt med en forventet på 3, ja det var vist nedrykningen, der blev sikret dér!

   Sloth var den eneste, der med lodder og trisser fik reddet en halv i hus!

   Søndag ventede så Skanderborg, en ny "sæk" kunne vente .... men pludselig fik Klitgaard bid, og siden kom mere til, ikke mindst Bækgaards overraskende sejr over Mads Andersen på førstebrættet. Og heldige med 3-5 var vi bestemt ikke, selvom det var én over forventet.

  Bagest Bækgaards (th) sejr, forrest havde Tom også chancen mod Jonas Bjerrre, men desværre ...

   Andetholdet tog til Haderslev uden min ringhed, uden Rewitz der foretrak palmerne i Thailand og uden Michael Øe, der - gud forbyde det - meldte afbud på dagen! Ved et tilfælde var Formand Mikkel tæt på Haderslev .... Med 6 halve, en pind og en streg blev det 4-4, et halvt bedre end forventet. På topbrættet tog Michael Poulsen godt fra med en remis.

 

Martin Bækgaard vandt Nytårslyn'en
(10. januar 2020) Af PE Nielsen

   Der var ti til start i årets første lynturnering, Nytårslyn'en, og vi spillede alle-mod-alle. Tom Petri og Martin Bækgaard var favoritter og lagde da også begge ud med 4 af 4. Men de blev begge stoppet i runde 5, hvor Tom tabte til Leif Møller og Bækgaard til mig; nu var der pludselig fire spillere med 4 af 5, nemlig også Lars Andersen og mig. Tom tabte igen i 6. runde til Bækgaard, som også besejrede Lars i 7. runde. Nu var det Bækgaard og mig, der fulgtes ad helt hen til sidste runde: Før sidste runde havde vi begge 7 af 8. I sidste runde vandt Bækgaard planmæssigt over Jonas Nielsen, mens jeg fik øretæver af Tom. Det betød førsteplads til Bækgaard med 8 af 9, mens Tom og jeg delte andenpladsen med 7. Link til tabellen her.

Martin Bækgaard var i fin form under Nytårslyn, han tabte kun ét parti og vandt turneringn med 8 af 9  

   I Grand Prix serien udbyggede Tom sin føring, idet nr. 2 Leif Møller havde en dårlig Nytårslyn og rykkede ned på 3. pladsen; jeg rykkede forbi Leif, men er stadig 340 efter Tom, hvilket gør Tom til klar favorit, når Lynmesterskabet afvikles midt i maj. Filip Holm er bedst blandt basisspillerne, men Per Oehlerich er kun 50 points efter ham! Link til GP-stillingen her.

 

Årets første træk
(9. januar 2020) Af PE Nielsen

   Wagn Rosenlund har gjort mig opmærksom på to Nordre-deltagere i Hernings hurtigskakturnering Årets første træk. Filip Holm var med i Basis 1 (jo, han er Basisspiller ... i hurtigskak!), og det så godt ud efter sejre i de fire første, men desværre tabte han de sidste tre og røg tilbage til en fjerdeplads og er stadig Basisspiller, omend nu tættere på de 1900!

   Michael Poulsen er dukket op på arenaen i hurtigturneringer, og han gør det godt!

   Michael Poulsen spiller ikke meget, men han havde varmet op i Søren Bennedsen Minde og stillede her op i Mester 3. Også han startede med 4 af 4, og i de sidste tre runder blev det til ½, 0 og ½, i alt en flot score på 5, godt 2 mere end forventet! Desværre var det ikke nok til førstepladsen, men en andenplads er ret flot, taget i betragtning hvor lidt Michael spiller!

   Det var i øvrigt en ex-Nordrespiller, Andreas Wiwe (nu Jetsmark), der overraskende vandt turneringen, han besejrede Allan Stig Rasmussen i den afgørende sidste runde. Link til turneringstabellerne her.

 

Nytårslyn, klubblad og holdkampe
(7. januar 2020) Af PE Nielsen

   På torsdag starter vi passende det nye år op med Nytårslyn; Nytårslyn er den tredje disciplin i Lyn Grand Prix'en, hvor Tom Petri har lagt sig i front, og netop den betænkningstid, der spilles med i Nytårslyn (3 minutter plus 2 sekunder pr træk) passer Tom enormt godt! Tilmelding senest kl. 18.45 i klubben.

   Ved samme lejlighed kan du så (med mindre jeg dementerer det her) afhente det nye klubblad:               

Og så er der kampprogram i Divisionsturneringen i den kommende weekend, førsteholdet spiller to kampe i Chess House, lørdag kl. 14 imod Jetsmark og søndag kl. 10 gælder det Skanderborg. Andetholdet drager på søndag til Haderslev for at møde Per Hansen & Co.

   Tredjeholdet skal i kamp i Mesterrækken næste uge og møder mandag VRS II på udebane.

 

Ældre nyheder...